team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, March 26, 2016

Dansk -- Mike Quinsey:25. marts 2016

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 25. marts 2016

 Hvad enten I er klar over det eller ej, skrider sager godt fremad på trods af de mange forsinkelser. Men de vil være ude af stand til at påvirke udfaldet, da alt er godt planlagt. Lysets Styrker nærmer sig jer, som tiden går og er klar til at udføre deres opgaver med meget kort varsel. De mørke og deres håndlangere er blot en lille styrke i forhold til Lysets, men kan ikke desto mindre forårsage forsinkelser i jeres arbejde, som I har oplevet. "Revalueringen" er klar til at begynde og vil gøre det, når først de, der står for det, er tilfredse med, at når de går videre i processen, ikke udsætter hele ordningen for fare. Det involverer mange lande, der nu er klar til at gå videre med meget kort varsel. Vær forvisset om, at tingene nu er så langt fremme, at intet vil hindre de endelige ændringer i at finde sted.

Uro forekommer stadig på Jorden, eftersom de mørke fortsat giver sig til kende gennem deres vilkårlige aktioner mod uskyldige mennesker. Naturligvis er karma involveret, men det undskylder ikke på nogen måde deres morderiske hensigter. Det opnår intet ved at fremme deres sag, men støder mennesker fra sig på alle niveauer. Handlingerne kan bringes til fuldstændig ophør og vil blive det, når et vist punkt er nået. I mellemtiden vil I fortsætte med at udvikle jer, da vibrationerne fortsætter med at løfte jer op og vil trække jer længere væk fra de lavere vibrationer, indtil I er klar til at stige op.

Sandheden om den Menneskelige Races udvikling ligger langt fra virkeligheden og i meget nær fremtid vil jeres historiebøgerne blive skrevet om for at afspejle sandheden. De mørke har forsøgt at holde jer nede ved at skjule sandheden for jer, men det har ikke været til nogen nytte. Gennem nogen tid er sjæle af Lyset blevet født på Jorden med intakte erindringer om tidligere oplevelser. Der er ingen måde, hvorpå sandheden kan fortsætte med at være skjult for jer og der er nu mange kilder, der er klar til at afsløre den. Det vil gøre jer fri af det falske billede, som er blevet præsenteret af både religion og jeres historiebøger og forberede jer til at indtage jeres plads i de højere riger. Der kan ikke eksistere en forvanskning af sandheden om, hvordan den Menneskelige Race udviklede sig og fra de højere niveauer er det muligt, hvis det er nødvendigt, at rejse tilbage i tiden og selv se det.

Det er vigtigt, at I holder jer fokuseret på jeres mål og ikke tillader tvivl at krybe ind i jeres sind. De sidste tider er uundgåeligt ret svingende, men Lys fortsætter med at løfte jer op og lader de lavere vibrationer finde deres eget niveau. Men overalt sker der ændringer og udfaldet vil være, at Lyset bliver den dominerende kraft. Det gamle har ingen plads i den Nye Tidsalder, der kun lige er begyndt og de sjæle, der klamrer sig til det, vil blive på det niveau, der passer til deres behov. Det er en helt fair og acceptabel måde at udvikle sig på.

Venner og endda nogle familiemedlemmer kan rykke til et andet niveau end jeres, men vid, at hver eneste sjæl vil være præcis der, hvor det er meningen, de skal være. Nære familier vil meget sandsynligt have samme behov, hvilket er grunden til, at de ofte inkarnerer sammen. Uanset hvad der sker, vil hver eneste sjæl befinde sig på præcis det rette niveau. Fordi I har fri vilje, kan I selvfølgelig rykke tilbage til et tidligere stadie, hvis det er nødvendigt for at fremme jeres udvikling. Én ting I ikke kan gøre, er at flytte til et niveau, der er højere end jeres vibrationers. I kan dog besøge et højere niveau, når I ledsages af en sjæl, som er allerede af denne vibration, hvilket vil beskytte jer.

En tid nærmer sig, hvor alle mennesker skal have tilstrækkelig til at leve et behageligt liv og ingen vil mangle noget. I vil bygge op til det niveau hovedsageligt hjulpet af St. Germain, som har enorme midler, der venter på at blive frigivet. I vil blive aldeles forbavset, når I hører om de planer, der blev lagt for årtusinder siden for at bringe jer til dette punkt i tiden. Til tider har I følt, at I kæmper en ensom kamp mod de mørke, men til alle tider er I blevet hjulpet af mange hjælpere, der arbejder for Lys, Kærlighed og Sandhed.
Ændringerne vil komme i jeres tid, uanset hvor mange forhindringer der er placeret på jeres vej. De er allerede ved at manifestere sig og der er en ordentlig måde, hvorpå de skal blive annonceret. Prioriteten er at bringe jeres civilisation til et punkt, hvor manglen på livsfornødenheder for en behagelig eksistens er overvundet. Det vil finde sted hurtigt og effektivt. Når folk ikke længere er bundet af at sørge for livsfornødenhederne, vil de have tid til at forfølge deres egne mål. Ånden ved at hjælpe andre, der har mindre, vil vende tilbage til fulde og samarbejde vil blomstre. I vil med tiden opdage, at I er i stand til at leve i fred og føle jer trygge i jeres eget hjem. Når folk indser, at der ikke længere er trusler mod dem, vil de være i stand til at slappe af og nyde en levestandard, der ligger langt ud over deres nuværende oplevelse.

Ændringerne kan synes langt væk, men er i virkeligheden tæt på at blive annonceret. Det er et spørgsmål om blot at vente på en sikker og passende tid til at gøre det. Efter at være kommet så langt med succes er der ingen panik eller bekymring mht. timingen, så I kan være sikre på, at alle faktorer vil blive overvejet, før I går videre. Det er så fremskredent, at fra tid til anden er kun mindre ændringer nødvendige, da alt er klar til at blive sat i værk. De mørke er på tilbagetog, idet de har mistet meget magt og evnen til at ændre udfaldet. De vil slå ud mod hvad som helst for at fortsætte med at skabe frygt og uro, men det vil ikke opnå noget, der vil ændre udfaldet nu.

Hvis jeres Presse var fri til at rapportere sandheden om, hvad der foregik, ville I blive holdt ajour om hændelserne. Men den situation ændrer sig også og forsøg gøres på at vende tilbage til en fri Presse. I er blevet bevidst vildledt i mange år og kun blevet fodret med de nyheder, som de mørke kontrollerer. Internettet har stort set overvundet det problem, da der dér er en frihed til at rapportere om sager, som I opdager dem. Det bruges til at bringe de sandfærdige fakta til jeres kendskab og I har en stor talsmand i David Wilcock, som arbejder utrætteligt på at bringe alle ting frem i lyset. Selvfølgelig satte dem med en anden dagsorden sig for at forvirre tingene, men så længe I er godt informeret, vil I vide, hvad I kan tro på.

Begivenheder tager fart til trods for deres ydre fremstilling, men overskygges for tiden af dem, der finder sted på Jorden, der er årsag til frygt og uro. Vær forvisset om, at der findes bestemmelser, som sikrer, at tingene ikke kommer af hænde. Som en planet med fri vilje må visse udtryk for den enkeltes tro tillades, men der findes også begrænsninger. Der vil snart komme en tid, hvor forvirring vil synes ikke at have nogen ende, men vær forvisset om, at Lysets Styrker vil tage hånd om at frembringe en hurtig afslutning. De arbejder efter instrukser fra højere Væsener, der overvåger Menneskets skæbne. I ved allerede, at jeres fremtid er sikret og I behøver ikke have bekymringer over et succesrigt udfald.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.Oversættelse: Margit Villumsen

No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.