team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Monday, November 30, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. november 2015Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. november 2015


 Selv om begivenhederne på Jorden, der fører til tab af menneskeliv, ikke tager af, er det I ser udrensning af karma, som må ryddes. Snart vil muligheden for at gøre det være forbi og efterhånden som vibrationerne fortsætter med at stige, vil de negative energier aftage. Ændringerne tager allerede fart og det ses, at der er håb for et mere fredeligt liv. De af jer, der stolt bærer Lyset og ikke involverer sig i de mørke, fører an i marchen mod frihed. Det er tiden for store forandringer, der ikke vil blive stoppet og som vil bebude den Nye Tidsalders komme. På mange punkter på Jorden er begyndelsen til ​​det blevet anlagt, således at, når det begynder, vil det hurtigt brede sig over hele Jorden.

Vær opmærksom på, at der er stærke kræfter overalt omkring jer og når de samles, vil der være en pludselig stigning i positiv aktivitet. I vil derefter uden nogen tvivl vide, at den Nye Tidsalder virkelig er på vej og der vil ikke være tale om at kunne vende tilbage til det gamle paradigme. I nogen tid nu har I fået indikationer på, hvilken type ændringer der vil finde sted. Der vil være en hurtig udvikling, der vil bringe velkomne ændringer, der tydeligt vil angive den retning, I går i. Det gamle vil forsvinde meget hurtigt, efterhånden som ændringerne rykker jer til et nyt livsvilkår. Med tiden vil den ulighed, mange oplever nu, blive ryddet af vejen og alle vil endelig have et meget acceptabelt livsvilkår.

Nu er det tid til at få adgang til det, I har opnået i jeres liv, eller også har I brug for at foretage nogle sidste ændringer. Nogen kan finde det svært at gøre, men hvis I føler den mindste smule utilfredshed, så har I helt sikkert brug for at foretage nogle ændringer. De fleste af jer er langt fremme med at opløse jeres karma og hvad der er tilbage, når ændringerne kommer, vil få Dispensation. De fleste af jer skulle nu have opløst al jeres karma måske bortset fra mindre forhold, der bestemt ikke vil holde jer tilbage. Da I gik ind til dette liv, vidste I præcist, hvad jeres plan var og gennem hele jeres liv har I haft umådelig hjælp til at opfylde det. Vær forvisset om, at ingen har fået mere end de kunne klare.

Som sjæle, der er mere bevidste end de fleste, kan I give råd, hvor I tror, ​​det kan hjælpe en anden sjæl. Hvor langt I går, er afhængig af, hvad I føler, at vedkommende vil være i stand til at forstå og handle på. Det er klart, at de, der har gjort fremskridt i deres forståelse, er de bedst egnede til at hjælpe andre. Efterhånden som vibrationerne hæves, vil mange flere sjæle vågne op til sandheden og det vil blive meget nemmere at sprede den. Opmuntring bør gives, for at få andre til at søge deres egen sandhed, da de nye energier åbner folks sind til det.

Når I ser folk være involveret i negative aktiviteter, så send dem jeres kærlighed og ønsk forståelse for dem, så de kan blive i stand til at overvinde dem. Nogle sjæle er stadig ikke i stand til at hæve sig selv op af de lavere vibrationer, men der er altid noget at lære af ligegyldig hvilken situation, de befinder sig i. Husk, at enhver sjæl, I møder, enten er jeres broder eller søster og essentielt ikke er anderledes end jer. Alle er på rejse på vej tilbage til Lyset, men er blot på et andet sted på vejen, så ingen er i virkeligheden bedre end en anden. Snart vil mere avancerede sjæle vise sig, som er inkarneret specielt til at tjene andre i denne yderst vigtige tid.

De Galaktiske Kræfter sikrer, at de mørke holdes i skak for at sikre, at de ikke er i stand til at gribe ind i den plan, der vil sikre jeres Opstigning. Det kræver kun få af dem for at skabe kaos, men nu, hvor de væbnede styrker indtager en mere positiv rolle for at sikre fred, vil deres aktiviteter være begrænsede. De mørke er trængt ind på alle områder hos Menneskeheden, men de bliver nu anerkendt for det, de er. Når først det bliver bragt frem i lyset, kan de ikke fortsætte som før, hvor de gemte sig bag andre, der udførte deres ordrer. De vil til sidst blive arresteret og svare for deres forbrydelser mod Menneskeheden. Det kan lyde mærkeligt, men vi beder jer om at sende dem Lys for at hjælpe dem med at rejse sig igen og ingen bør ønske at se en anden sjæl sprælle, da I alle er én.

Der vil gå lidt tid, før de Galaktiske Kræfter trygt kan lande på Jorden, men det er deres hensigt inden særlig længe. Så vil der være store fejringer for at byde enden på de mørkes styre velkomment. Disse begivenheder vil finde sted i de flestes levetid og ligger ikke mange år væk. Efterhånden som det rykker nærmere, vil I høre meget mere om dem, selvom I allerede har en idé ud fra, hvad I har lært i den seneste tid. Efterhånden som alle jeres ændringer finder sted, så vil Moder Jord også foretage hendes og det ultimative mål er at vende tilbage til hendes oprindelige tilstand. Til den tid vil de lavere vibrationer ikke længere være til stede og dualitet vil være helt forsvundet.

Som tiden går, vil I arbejde mere sammen med de Galaktiske Kræfter, men stadig have mulighed for at følge jeres egne ønsker. Til den tid vil I udelukkende arbejde for Lyset og være i stand til at gøre det i absolut frihed uden nogen form for indblanding. I vil vælge ​​jeres arbejde og med hvem I ønsker at gøre det med og der vil være masser af gode råd til rådighed for jer. I vil have ubegrænset frihed med meget få begrænsninger. På nuværende tidspunkt taler nogle mennesker stadig om at have frihed, men det er kun inden for de rammer, som Illuminati har sat op og de har langsomt indført flere og flere begrænsninger. Det vil naturligvis ændre sig meget snart og jeres frihed vil gradvist blive genoprettet.

Uanset hvilket niveau I befinder jer på, så glem aldrig, at I er et Væsen af Kærlighed og Lys og det er jeres naturlige tilstand. Det er derfor, I opfordres til at behandle andre med den respekt og kærlighed, I også ønsker fra alle omkring jer. At give kærlighed frit uden forventning om kærlighed til gengæld er sådan, I vil leve jeres liv. Men da I vil være sammen med andre sjæle på jeres eget niveau, vil I næsten helt sikkert få det gode, som I selv har givet. Jeres liv på Jorden vil have givet jer karakterstyrke til at møde eventuelle udfordringer med tillid.

Hav tillid til, hvad I gør og vid, at denne cyklus i modsætning til tidligere cykler vil slutte med succes og Opstigning for dem, der allerede er beredte. Nogle af jer er i tvivl om, hvorvidt I har nået det krævede vibrationsniveau til at gøre det. Hvis I har været positive og på alle tidspunkter forsøgt at arbejde inden for Lyset, er I sikre på at stige op. Opstigning er ikke bevidst gjort svær at opnå og hvor godt I klarer det, er helt op til jer. Men med gode intentioner og at leve med jeres bedste forståelse af, hvad der kræves for at leve i Lyset, vil I have gjort, hvad der er nødvendigt.

Lysmængden på Jorden øges hele tiden og efterhånden som flere sjæle trækker lyset til sig, vil det fortsætte med at øges. Lad det ske og I vil hjælpe Menneskeheden med at stige op. Jeg velsigner alle sjæle, uanset hvor de er på Lysets stige.

Jeg er Mike Quinsey og sender jer alle Kærlighed og Velsignelser.


Oversættelse: Margit VillumsenFriday, November 20, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. november 2015
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. november 2015


Begivenheder på Jorden fortsætter med at skabe udfordringer for dem af Lyset, som er med til at lette situationen på den måde, de kan. Der synes ikke at være nogen lindring fra de stadigt fortsatte problemer skabt af dem, der mangler lys til at forstå den sande natur af, hvad der foregår. De mørke fortsætter med deres plan om at skabe en Verdensregering, hvor de ville have den største magt og kontrol. Dog er deres magt dalende og de vil aldrig få lov til den grad af ​​kontrol, de søger. Faktisk udsætter de sig for granskning, der vil afsløre deres sande dagsorden. Så selv om de stadig har tilstrækkelig magt til at gøre et sidste forsøg på at opnå deres mål, kan det ikke lykkes for dem og i sidste ende vil de ikke have andet valg end at overgive sig. I kan derfor holde fokus på jeres opgaver vel vidende, at enhver indsats I lægger i, vil være umagen værd og i sidste ende vil I høste belønningen.

Overalt omkring jer kan I se beviser på de forandringer, der sker og de mørke energier bliver forvandlet så hurtigt som muligt. I er så tæt på Afsløring og forberedelserne er langt fremme. Det vil være starten på mange åbenbaringer, som vil gøre jer rede til den store fremtid, der ligger forude, hvor I vil være frie sjæle, der ikke længere holdes nede eller er underlagt vildledende oplysninger, der er beregnet til at forvirre jer. I sammen med Moder Jord befinder jer midt i velkomne ændringer, da det gamle bliver ryddet væk for at give de nye energier mulighed for at sætte sig. Allerede mange af jer er bevidste om dem og tager sådanne energier ind i jer selv og jo mere I kan gøre det, jo bedre skaber I et stærkt aura Lys omkring jer selv. Forudsat at I holder det intakt, er I beskyttet mod ethvert af de mørkes forsøg på at blande sig i det.

Jeres historie er en historie med ​​kamp og vedvarende krige med de deraf følgende resultater. Men på trods af dem er I aldrig veget langt fra Lyset og har draget fordel af jeres oplevelser. I er løbende blevet guidet for at sikre, at I holder jer på Lysets Vej og jeres erfaringer har været en række af udfordringer, som har gjort det muligt for jer at udvikle jer ganske hurtigt. Der er få tilfældige hændelser, da jeres liv er blevet nøje planlagt med jeres samtykke for at sikre jeres fortsatte udvikling. Det betyder, at uanset hvad der foregår omkring jer, er alt en del af planen, selvom I ikke kan forstå det. De mørke har også livsplaner, da deres karma udspiller sig og deres handlinger bruges til at hjælpe andre med erfaringer, de også har brug for. Intet af betydning sker tilfældigt og når I kan acceptere, at det er sådan, hjælper det jeres forståelse og accept af, hvad der sker omkring jer.

De liv, I vil opleve i fremtiden, vil være så forskellige fra, hvad I gennemlever nu. Det kan ikke sammenlignes, måske bortset fra de øjeblikke, hvor I forbinder jer med højere dimensioner under meditation. Det er en anbefalelsesværdig praksis, der vil holde jer fast forankret i Lyset. Det er også en lindring fra de negative energier, der har indvirkning på jeres aura. Sørg for at holde jeres aura lukket ved mentalt at visualisere, at den er på plads, da en aura, der er helt åben, kan gøre det muligt for negative entiteter at knytte sig til jer. Vi ved, at de fleste Lysarbejdere er klar over behovet for beskyttelse, men det hjælper at blive mindet om det fra tid til anden.

I begynder at forstå, at tanker er sådan en magtfuld energi, efterhånden som jeres vibrationer højnes, er I nødt til at udvise forsigtighed med hensyn til den måde, som I sender jeres tanker ud. At ønske at hjælpe andre på en positiv måde er ønskeligt og acceptabelt, men der skal passes på, når I re-agerer på nogle negative erfaringer. Det kan synes som et mærkelig begreb, men ved blot at forbinde sig med negative tanker, kan det resultere i, at de klæber til jer. Så giv dem ikke jeres energi ved at dvæle ved dem. Bare husk på, at det, I "tænker", er, hvad I tiltrækker.

Efterhånden som I stiger op, vil I finde, at mange ting er helt anderledes end hvordan I forstår dem nu. Når I rykker ud af de tætte vibrationer og ind i jeres finere krop, vil så meget ændre sig fra, hvordan I forstår det nu. Som I måske allerede er bevidste om, bliver tanker den magtfulde kraft, som I vil bruge til at rejse og til at dække jeres behov. Det er derfor, I må begynde at styre jeres tanker og være positive hele tiden. Det lyder måske svært nu, men når først I bliver fortrolige med at bevæge jer i de højere dimensioner, vil I hurtigt vænne jer til dem. Det vil næsten ikke være nødvendigt at bruge tid på at dække jeres behov som på Jorden, da den frihed, I vil få, bliver spændende og åbner op for så mange nye muligheder for jer. I vil uden tvivl være eventyrlystne og ønske at besøge andre planeter og hele Universet åbner sig for jer. I vil ikke alle gå nøjagtig den samme erfaringsvej, da så mange flere muligheder vil vise sig.

Der er lidt i jeres nuværende erfaringer, der virkelig er sammenligneligt med, hvad I snart vil opleve. På Jorden har I begrænsninger på grund af de lavere vibrationer, men allerede når de begynder at højnes, finder nogle af jer, at I er ved at udvikle større kræfter. Ændringerne er måske små i starten, men vil vokse inden for områder som telepati, som nogle af jer allerede kan forholde sig til. Sådanne evner vil til sidst være helt normale og med tiden vil I ikke længere have behov for det talte ord. Nogle af jer kan sidestille det med intuitive følelser, hvor I ved, hvad der vil blive sagt, før det er talt. Selv nu vil I finde, at mange mennesker har haft sådanne oplevelser uden at tænke særligt meget over det.

Når I bevæger jer fremad og opad, vil I opdage, at jeres bevidsthedsniveau stiger. Det vil finde sted, indtil I når det punkt, hvor I har fuld bevidsthed sammen med et større antal chakraer. På det tidspunkt vil I have nået niveauet for et Galaktisk Væsen og være langt fra det, I i øjeblikket er. Naturligvis tager sådanne ændringer tid, men det afhænger naturligvis til dels af, hvor hurtigt I udvikler jer. Evolution står aldrig stille, selvom I tager et par skridt baglæns og selv da er en sådan oplevelse aldrig spildt. Vær forvisset om, at al erfaring er af værdi og vil altid være der for at kunne trækkes på.

Meget sker på Jorden lige nu og ikke altid til gavn for alle og for dem, der arbejder med Lyset, kan det være en stressende tid. Tillad sådanne energier at passere jer og hvis det skulle ske, at I får direkte kontakt med dem, velsign dem og send dem afsted i Lys og Kærlighed. I er endda i stand til større ting og som tiden går, vil I endog kunne gøre meget mere end i dag.

Jeg er Mike Quinsey og forlader jer med Kærlighed og Velsignelser. Må Lyset gøre jeres dage og jeres vej mod fuldendelse lysere.

Oversættelse: Margit Villumsen

Saturday, November 14, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer hans Højere Selv – 13. november 2015

Mike Quinsey – Kanaliserer hans Højere Selv – 13. november 2015

 Kære Venner

Nogle af jer vil ikke have læst, at siden jeg stoppede med at kanalisere SaLuSa, har begivenheder udviklet sig ret hurtigt og at jeg siden modtog en meddelelse fra St. Germain gennem Nancy Tate, hvori han beder mig om at kanalisere direkte fra mit Højere Selv. Jeg havde ikke prøvet det før, men besluttede at give det en chance og det budskab, jeg har modtaget, er som følger:

13. november 2015. Mike Quinsey.Intet vil ske nu, der vil hindre, at resultatet bliver en sejr for Lyset. De mørke bliver holdt i skak og deres magt er i høj grad blevet formindsket. Det vil ikke vare længe, ​​før de vil blive holdt tilbage og ude af stand til at fortsætte med deres plan for tilfangetagelse af ​​sjælene på Jorden. Som I måske har bemærket, finder mange positive tiltag, som Lysets kræfter har foretaget, sted over hele verden. Så meget, at Lyset nu er den dominerende kraft på Jorden og afslører mange af de hemmeligheder, som de mørke foretrækker, at I ikke kendte til. Sandheden er nu på vej ud så hurtigt, at den ikke kan stoppes og efterhånden som menneskeheden lærer, hvordan den er blevet vildledt, vil de kræve forandringer. Mange Lysarbejdere har forberedt sig til denne tid og er nu i stand til at arbejde mere åbent uden indblanding. Forsigtighed anbefales dog, da almindelig sund fornuft er påkrævet for at sikre, at I ikke unødigt udsætter jer selv for farer. Der er bestemt sikkerhed i at komme sammen med andre Lysarbejdere, men selv da vil de mørke være opsatte på at gøre deres tilstedeværelse kendt for at indgyde jer frygt. Stol på Lyset, da frygt er selve den energi, som de lever af og vil forsøge at bremse de fremskridt, der gøres.

Lysarbejdere er forbundet til hinanden ved deres Lys og der er styrke i antal. Hver enkelt har en særlig rolle at spille og de enkelte bidrag til helheden er så vigtig. Det er en tid, hvor jeres intuitive kræfter vil hjælpe jer enormt, så være guidet af dem i perioder med tvivl. Hvis det føles rigtigt, er det det helt sikkert og I kan gå videre i fuld tillid. For jeres vedkommende kan I tage et mentalt tjek på, om jeres aura hele tiden er intakt og passe på ikke at lade den være åben og tillade forstyrrelse fra negative sjæle. De fleste af jer er erfarne Lysarbejdere og har kun brug for lidt råd, men det er også for at minde jer om at passe på. Frygt og tvivl kan påvirke jeres evne til at holde jer i Lyset, så det anbefales, at I hele tiden er positive. Henvend jer til højere væsener som St. Germain, hvis I har brug for hjælp og han vil beskytte jer med den violette flamme. Husk altid, at I er et kraftfuldt Væsen og kun lige er begyndt at realisere jeres sande potentiale. I er vordende Guder og det er den vej, som I følger.

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.