team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, May 27, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – 27. maj 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. maj 2016

Tingene skrider godt fremad trods den ydre fremtoning og udvikler sig hen imod en fredelig løsning, der vil bringe fred til verden. Opgaven med at bringe fred synes umulig i betragtning af antallet af de brændpunkter, der findes, men større kræfter end dem på Jorden vil tage hånd om at skabe fred på verdensplan. Der kommer et punkt, hvor "nok er nok" og hvor der kan ses bort fra karmiske spørgsmål for at sikre, at fred skabes og de mørke stoppes i deres spor. Allerede nu arbejdes der hårdt på at sætte scenen for, at fred opnås ved at gribe om nældens rod i brændpunkterne. Mange er drevet af dem, der nyder godt af den heraf resulterende uro, især i tilfælde af krig, hvilket fylder våbenfabrikanternes lommer. Vær forvisset om, at det snart vil ændre sig, da dem, der overvåger sådanne situationer, har magt og beføjelser til at gribe ind.

Mange menneskers migration er simpelthen et resultat af ulighed i verden. De er jeres brødre og søstre, der har lidt på grund af mangel på ​​de hverdags ting, der sikrer en acceptabel livskvalitet. I jeres moderne tidsalder synes det utroligt, at nogle mennesker stadig er uden tilstrækkelig vandforsyning og mange sulter i en verden med ​​overflod. Det er rigtigt, at nogle omsorgsfulde organisationer gør deres bedste for at hjælpe dem i nød, men de kan ikke klare det pga. problemets størrelse. Der er dog en generel ændring i den måde, folk tænker om andre og flytter for at tackle de mest presserende problemer.

Efterhånden som flere indvandrere bosætter sig i jeres land, finder I ud af, at de er Mennesker som jer selv med de samme ønsker om fredelig sameksistens. De klæder sig måske anderledes og har deres egne religiøse overbevisninger, men indeni er de akkurat som jer. Så godt som hver eneste sjæl ønsker fred, så menneskeheden kan forenes og nyde Jordens frugter. Der er tilstrækkeligt til, at alle kan leve et lykkeligt og behageligt liv og det ville sætte en stopper for de uroligheder, der synes at være uendelige. Da I har haft mange liv i denne cyklus, har I fået så meget erfaring, at den nu kan anvendes til at hjælpe med at bringe folk sammen i harmoni. Nogle grupper arbejder allerede nu med at hjælpe dem, der har brug for det, men problemet er verdensomspændende og meget mere er nødvendigt, hvis problemerne skal udryddes.

Folk spørger, hvad de kan gøre for at bidrage, når deres muligheder er begrænsede og hvis I ikke har de økonomiske midler, så husk, at bøn er et kraftfuldt værktøj, der kan skabe større resultater, end I kan forestille jer. Bønnens kraft er legendarisk og jo flere der beder, kan det skabe en bemærkelsesværdig reaktion. Den heraf resulterende energi opfordrer til handling og på et eller andet tidspunkt vil det ske, men ikke nødvendigvis præcis som ønsket. Højere Lysvæsener ved, hvad der er bedst som respons på en situation. Når I begynder at bekymre jer om andre, tiltrækker I de energier, der kan hjælpe jer på vej, herunder andre mennesker, der deler lignende ambitioner. Loven om Tiltrækning er ansvarlig for mange forhold, som I skaber omkring jer, men I ville gøre klogt i ikke at give energi til de ting, I ikke kan lide, da de stadig vil blive tiltrukket til jer, hvis I gør det.

I æoner af tid har I været undertrykt og er blevet fodret med en diæt af løgne for at holde jer i skak og forledt til at tro, at I er magtesløse, når det gælder om at ændre situationen. Derfor har det ikke været muligt for jer at kende sandheden om jeres fødselsrettigheder som "Guds Barn" med alle de muligheder, der følger med dem. I er mere kraftfulde end jeres nuværende forståelse rækker, men efterhånden som Lysets kraft øges, vil I begynde at vågne til jeres sande potentiale. Når I gør det, vil de mørke miste deres magt over jer og I vil begynde at indse, at I i sandhed er guder i sin vorden. I den nærmeste fremtid vil mere udviklede væsner komme til Jorden og dele af deres viden, så I vil være i stand til at forstå jeres sande potentiale og kende formålet med livet. Når de negative energier er fjernet, vil I udvikle jer meget hurtigere og uden at blive hæmmet af falsk lære.

Den nuværende situation på Jorden afslører, at vejrændringerne har en virkning, da årstiderne ikke længere er normale. I oplever ekstremer mht. temperaturen og det generelle indtryk er, at de er kommet for at blive, men de vil stabilisere sig og blive mere acceptable med tiden. I vil bemærke, at dyreriget er mere modtagelig for dem og vil ændre deres levesteder, før de bliver uegnet til, at de kan leve der. Det gælder også for havene, der bliver varmere og også påvirkes af, at polerne smelter. Endelig vil nogle landmasser blive påvirket og I vil blive advaret i god tid, da det kan vedrøre områder, hvor Samfund lever.

Som tiden går, vil jeres venner fra Rummet give jer egnede teknologier til at håndtere de ændringer, der måske påvirker jer alvorligt. De overvåger nøje, hvordan tingene udvikler sig og hjælper Moder Jord med nødvendige justeringer, hvor der er behov. I kan være sikre på, at Menneskeheden beskyttes tæt for at sikre minimal skade og minimere tab af menneskeliv. Nogle hændelser er karmiske af natur, i hvilke tilfælde vi ikke kan blande os. Vi vil på andre måder hjælpe med at beskytte alle livsformer og om nødvendigt flytte jer til et sikkert område. Nogle omvæltninger er uundgåelige, men enhver gene for jer vil blive mere end opvejet af jeres eventuelle gevinst.

Der kan være nogle få mennesker, der ikke har følt, at tiden går hurtigere og den vil fortsætte med at gøre det, efterhånden som den fører jer ind i de højere dimensioner. Ændringerne bliver allerede nu bemærket og det inkluderer en højere grad af bevidsthed. Ikke alle sjæle vil gå gennem denne erfaring, da nogle ikke er klar og er ude af stand til at rykke ud af deres nuværende niveau. Alle vil finde deres rette niveau, som tiden går og det vil resultere i Opstigning, som mange forbereder sig selv til nu. Bekymr jer ikke om, hvilket niveau I har nået, da alle vil befinde sig præcis, hvor de skal være.

Jeres valgte ledere til denne tid er DavidWilcock og Corey Goode og I rådes til at tage notits af deres budskaber med Kærlighed og Lys, hvis I ønsker at være up to date med dem. Brug dem til at vurdere andre mht. deres pålidelighed og vid, at I går igennem en kritisk tid. Vær opmærksom på, at de af de mørke kræfter desperat forsøger at skræmme jer til at tro, at I vil blive angrebet af Rumvæsener, når det i virkeligheden er "opspind" og blot lader som om for at narre jer.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser. Må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, May 20, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. maj 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. maj 2016

Vær forvisset om, at alt forløber godt og meget stadig sker bag scenen. Som vi ser det, kan de næste to måneder meget vel vise sig at være de vigtigste i nyere tid. Det forventes, at begivenheder vil have udviklet sig tilstrækkeligt til, at en bekendtgørelse kan offentliggøres, der vil være begyndelsen til, at ​​mange flere bringer sandheden frem i lyset. I virkeligheden er ingen tid overhovedet gået tabt, da så meget er sket, der har været uden for de mørkes rækkevidde. Ja, som tiden går, bliver deres magt hurtigt indskrænket og arbejdet af de af Lyset går hurtigt fremad. Den Nye Tidsalders energier bringer sandheden frem, hvilket resulterer i et løft af vibrationerne.

Mange fremskridt, der har været tilbageholdt, begynder at komme op til overfladen og ikke mindst alle dem, der udbredes af the Keshe Foundation. I mange år har deres opfindelser været undertrykt, men ikke længere, da der er så mange nu, der udbredes af dem, der ønsker at se dem komme ud i det offentlige rum. De bliver nu præsenteret for mange kilder, der har evnen til at fremstille dem. Deres udbredelse kan derfor ikke stoppes og flere og flere mennesker bliver klar over deres eksistens. Det er bare et spørgsmål om tid, før nogle officielle bekendtgørelser kan offentliggøres, så offentligheden også bliver klar over det.

Efterhånden som vibrationerne højnes, vågner flere mennesker til sandheden og den kan ikke undertrykkes længere. I har så længe været forledt til at tro, at I åndeligt halter bagud, men ikke desto mindre er forståelsen øget betragteligt på trods af forsøg på at holde jer nede. For dem, der søger sandheden, findes der mange pålidelige kilder på Internettet og I behøver blot at følge jeres intuition. Med tiden vil kun sandheden eksistere, men indtil I når det punkt, vil der uundgåeligt være nogen forvirring, da oldgammel lærdom stadig fremmes. Tiden er kommet, hvor enhver sjæl, der søger sandheden, stort set skal blive sin egen lærer. Men der er selvfølgelig fordele ved at mødes med folk med samme forståelse.

Verden oversvømmes for tiden med problemer, der stammer fra de gamle energier, men når disse er ryddet væk, vil den fred, som I søger, komme i stand. Det kan synes som en umulig opgave, men om nødvendigt kan ting ændres med ét slag for at sætte en stopper for konfrontation og krige. Fred kommer meget snart og så kan ændringerne ske hurtigere og I vil blive overrasket over, hvor meget tingene har udviklet sig i mellemtiden. Det er kendt, at dette tidspunkt ville komme og forberedelser er blevet gjort, for at være klar til det. Alle jeres ofre og anstrengelser for at bringe fred til Moder Jord vil snart bære frugt og en storslået Ny Tidsalder vil begynde, for alle at se.

Fortsæt jeres gode arbejde, da målstregen er i sigte og mange sjæle hepper på jer. I meldte jer frivilligt til at arbejde for Lysets kræfter vel vidende, at denne gang ville I til sidst gøre jer fri af de mørkes kløer. I har så at sige "udstået jeres læretid" og snart vil I drage nytte af jeres engagement for sagen. Det var hele tiden meningen, at det blev en tilfredsstillende afslutning og I kan se frem til en spændende tid, når de gamle energier langsomt svinder bort. De vil ikke få lov til at forstyrre fremskridtet og med tiden vil deres handlinger blot været et minde, forvist til historien.

Jeres lange ventetid på nogle positive tegn, der afslører det sande fremskridt, der er gjort, kommer nærmere. For mange, der har vist lidt, om nogen interesse i deres fremtid, vil udviklingen både chokere og forbløffe dem. Dog vil de snart fatte omfanget af situationen og vil hilse ændringerne med glæde. Fremtiden vil virke som en drøm, der bliver til virkelighed, da de mørke forhindres i deres plan med fortsat at holde Menneskeheden fængslet. Få af jer har lidt forståelse for, hvor meget jeres frihed er blevet taget fra jer. Endnu mere hvordan I er blevet afholdt fra at nyde fordelene ved de fremskridt, der er gjort i de sidste omkring 70 år. Kliken har holdt jer i mørke og kun tilladt ny teknologi, når den passede dem. Den er ikke blevet fremmet af dem, der ikke har noget ønske om at bevæge sig med tiden og at miste deres profitable forretninger. Den største ændring, som påvirker alle mennesker, angår energibehovet. Gratis energi vil blive jeres med tiden og nogle apparater er allerede tilgængelige.

Ændringerne, der venter på at blive indført, vil bringe alle sammen og fjerne tilstanden med "rige" og "fattige", der ikke længere vil være acceptabelt. Ingen vil blive overset og naturligvis vil de mest trængende blive prioriteret. Alle vil i sidste ende have de basale nødvendigheder til at opretholde et komfortabelt liv. Planetens rigdom er ligeledes tiltænkt alle, hvilket sammen med nye teknologier gør, at alle vil opretholde en tilfredsstillende levestandard. Uanset jeres nuværende eksistensniveau så husk, at det til dels er karmisk og også giver de oplevelser, I har brug for at fortsætte med at udvikle jer. I virkeligheden holder I aldrig op med at lære, men den gamle cyklus er slut og en ny erstatter den allerede.

Hold fast, efterhånden som de gamle måder svigter og vid, at udrensningen er nødvendig for at gøre plads til det nye. Mange forskellige civilisationer arbejder med Moder Jord for at lave de ændringer, der vil være til gavn for hele verden. Intet af de gamle vibrationer vil være tilbage, da de vil blive løftet op til et højere niveau. Det vil signalere 1000 års fred, hvor I vil nyde en vidunderlig periode med lykke og tilfredsstillelse, som I kun kan drømme om på nuværende tidspunkt. De Højere Væsener er i kontrol og giver ikke vilde løfter, som ikke kan indfries. Jeres tid er kommet, hvor I skal lade jeres gamle måder at leve på bag jer og nyde himmelsk lyksalighed.

Der er skønhed på Jorden, som I har nydt, men det er intet i forhold til den pragt, der venter jer. Det er svært at beskrive ting, da I ikke har egnede ord, der kan beskrive det, men uanset hvilken forestilling eller ide I har, er sandheden meget større. Tænk stort og forestil jer en fremtid, der dækker alle jeres behov og en fremtid, hvor I ikke behøver at arbejde den ene dag efter den anden for at dække jeres behov. Hovedårsagen er, at behovet for penge langsomt vil forsvinde. I har været slaver af penge og selv da har mange alligevel haft utilstrækkeligt til at dække de grundlæggende behov for at overleve. Det er klart, at det må ændres og det vil ske om meget kort tid. Vær rolige og positive, uanset hvad der sker omkring jer. Der vil ske nogle ændringer på Jorden, men de Galaktiske Styrker er klar til at holde dem på et minimum. Negative hændelser vil også være kortvarige og I vil få hjælp, hvis det er nødvendigt.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit VillumsenFriday, May 13, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. maj 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. maj 2016


Ikke alene går tiden går hurtigere end nogensinde, men begivenheder på Jorden tager også fart. Magtfulde grupper er blevet dannet, der vil bakke folk af Lyset op, der kæmper for "Afsløring" og store fremskridt er blevet gjort. Det har krævet stor tålmodighed fra jeres side og snart skal I se resultatet af en lang periode med forberedelse til at overtage kontrollen fra de mørke. En stor ændring er i gang med at finde sted og selv om det er vanskeligt at give faste indikationer, synes det sandsynligt, den begynder inden for de næste to måneder. Der er selvfølgelig andre forhold, der kræver opmærksomhed og en følelse af, at det haster, er til stede i betragtning af den tid, der allerede er tabt. Vær dog endnu en gang forvisset om, at alt forløber godt og så fremskreden som processen er, kan fremskridtet ikke stoppes. Disse begivenheder støttes af usædvanligt stærke kræfter både på og uden for Jorden. Det kan derfor ikke understreges stærkt nok, at det er vigtigt at holde jeres vibrationer så højt som muligt ved at holde Lyset i konstant fokus.

Det er kendt, at mange mennesker ville føle sig mere opløftede, hvis de kunne se beviser på jeres Rumvenner på himlen. De er naturligvis til stede i stort tal, men ofte indhyllet i usynlighed for beskyttelsens skyld. Tiden for masseobservationer vil ske, når det er sikkert at gøre det og det kan vare nogen tid endnu. I bliver ikke desto mindre beskyttet af Galaktiske Styrker, der observerer Jorden fra sikker afstand. Nogle kan ikke forstå, hvorfor de med deres overlegne teknologi har noget at frygte, men konfrontation og vold er ikke deres måde at håndtere modstand. Jeres Rumvenner er på en fredelig mission for at sikre jeres sikre og positive overgang fra de mørkes kontrol til de af Lysets.

I vil opdage, at graden af kontrol og undertrykkelse er forbløffende, så der er meget, der skal indhentes. I er mange år bagud i forhold til det punkt i evolutionen, I nu skulle have nået. Det er blevet sagt, at I befinder jer i en tidslomme og det er den mest fyldestgørende beskrivelse. Men jo længere tiden går uden ægte fremskridt, jo sværere er det blevet for de mørke at holde deres hemmeligheder skjulte og opretholde deres kontrol over jer. I har en masse tabt tid at indhente og så mange opfindelser er klar til at blive frigivet. Keshe Foundation har allerede gjort fremskridt og tager skridt til at bringe avancerede teknologier for dagen. Der vil komme mere, efterhånden som tillid breder sig til at trodse dem, der ville forhindre deres præsentation.

Indtil Pressen kan renses for dem, der kun lever for at skabe forvirring, kan det være vanskeligt at afgøre, hvilke nyheder der er ægte. Som altid er det bedst at stole på jeres intuition sammen med beviste pålidelige kilder. Husk på, at de aldrig bruger truende ord for at skade menneskers liv og ikke er fortaler for intimidering eller brug af vold. I ved højst sandsynligt nu, hvordan I kan skelne de mørkes handlinger eller ord. Forstå, at deres budskaber til tider vil virke ganske autentiske og troværdige, men står ofte alene i de udtalelser, der er fremsat. Hvis det ikke lyder rigtigt - lad den ligge, indtil I kan vide det med sikkerhed. Nogle gange kan I lade et særligt bekymrende problem ligge natten over og næste morgen har I en klar forståelse. Noget af jeres bedste arbejde udføres ofte i løbet af jeres søvn.

Store tider ligger forude, hvor I skal få sandfærdige beretninger om jeres historie, hvilket for mange vil synes yderst usandsynligt, bortset fra at kildens pålidelighed vil være hævet over enhver tvivl. Meget af det, I er blevet forledt til at tro, er en fordrejning af sandheden eller direkte løgne, der på det tidspunkt syntes ganske acceptable. De mørke har været meget kløgtige med at lede jer ind på en vej, som de anviste jer. Men tiden har indhentet dem og heldigvis er mange af jer vågnet op og kan se de bedrag, der har fundet sted. En ny æra er på vej, hvor det absolut ikke er muligt at vende tilbage til de gamle måder og det vil bringe så meget glæde og lykke ikke kun til dem af Lyset, men til offentligheden i almindelighed. For første gang vil de se, at der er mere i livet, end hvad de hidtil har oplevet og er bestemt til at bringe mennesker sammen, som vil gå fremad som Én med store mål.

I skal forberede jer til den kommende opløftelse, der vil føre jer ind i de højere riger. Det har taget lang tid at nå frem til dette punkt og I skal snart høste frugterne af jeres anstrengelser. Det vil blive en betydningsfuld tid og efterhånden som jeres bevidsthedsniveauer udvider sig, vil I begynde at huske jeres sande plads i Kosmos. Det er blevet sagt flere gange, at I bliver Guder og er nu på vej til at udfylde jeres skæbne. For nuværende er I blot en bleg skygge af jeres sande selv, men sætter hurtigt jeres fødder på vejen mod fuldendelse. Nogle vil spørge, hvordan I kan være Guder i sin vorden, når I på nuværende tidspunkt kun lige er begyndt at hæve jeres vibrationer. Det er derfor klogt at huske, at mens I er på Jorden, er I kun et aspekt af jeres Højere Selv.

En storslået fejring nærmer sig, når I erkender jeres storartede resultater efter en ekstrem periode med prøvelser i livet på Jorden. Moder Jord har næret jer og bar jer på sine skuldre, men det vil snart være tid til at sprede jeres vinger som Kosmiske Væsener. Men Moder Jord er også en del af den igangværende rejse og hendes skæbne er at blive en Sol. Evolution bevæger sig konstant fremad og opad og står i virkeligheden aldrig stille. Universet er fuld af livsformer, alle på en stadig udvidende rejse, men er samtidig i sidste ende bestemt til den perfekte tilstand Enhed i Guddommen. I har dog langt at rejse, før I når til slutningen af ​​jeres rejse, så nyd jeres succes og udforsk Universet, der ligger foran jer.

I de højere riger over Jorden kan I frit udforske Kosmos og mødes med forskellige livsformer, der er på forskellige udviklingsstadier. Der kan være en udveksling af oplysninger, da liv er forbundet med og afhængige af hinanden. I eksisterer trods alt i den Højeste Guds legeme og vil aldrig stoppe med at udvikle jer, før I når den perfekte Enhedstilstand. På jeres nuværende niveau kan det lyde, som om det ligger langt over jer, men det er simpelthen, fordi I har et begrænset bevidsthedsniveau. Det bliver åbenbart ved med at udvide sig, mens I fortsætter med at rejse fremad og opad. Der er så meget I kan gøre og realistisk set vil I aldrig nå en tilstand af kedsomhed på grund af det. Livet på Jorden har sine spændende øjeblikke og kan give megen glæde, men dualitet vil også altid skabe de negative aspekter og det er måden, hvorpå I oplever alt, I behøver, for at udvikle jer.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light


EN SÆRLIG BESKED GENNEM DR. STEVEN GREER.
Det er kun en gang imellem, at en særlig besked kommer op, der er af stor betydning, hvilket er grunden til, at jeg føler mig forpligtet til at videregive linket til jer. Det er givet af Dr. Steven Greer, der allerede er velkendt for sit frygtløse og utrættelige arbejde for at få sandheden om ”Afsløring” og andre spørgsmål vedrørende Opstigning ud. Han leder også kampagnen for at få "gratis energi" indretninger og andre undertrykte opfindelser i omløb. Jeg føler, at det derfor er vigtigt at videregive oplysninger til så mange mennesker som muligt. Gå til link:


for at se den første video “I will pay you to make a free Energy Device”, som efterfølges af ”Call for New Witnesses” og “Time for Truth Together”


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, May 6, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. maj 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. maj 2016

 Mens de negative kræfter er på tilbagetog, så forsætter positive tiltag med at tage til, hvilket vil føre til opfyldelse af de løfter, der er blevet givet jer. Store fremskridt finder sted og intet vil standse fordelene ved dem for menneskeheden. I har længe hørt om de opgaver, der på nuværende tidspunkt skal gøres og inden længe vil I høre detaljer om de fremskridt, der gøres. I betragtning af det overordnede billede af, hvad der sker, er det klart, at de mørke er på tilbagetog og har mistet deres magt til at diktere fremtidens vej. Valutaomstillingen er allerede langt fremme og indblanding i den forårsager kun mindre problemer. Det er nøglen til større ændringer på Jorden, der vil animere de resterende, der er godt på vej. Tilbage er kun at fortsætte med at forhindre de mørke i at eskalere deres intentioner om at overtage Jorden og med hensyn til det er der taget forholdsregler, der har været meget vellykkede.

Vær forvisset om, at Lysets kræfter bakkes op af magtfulde allierede, der vil sikre, at ændringerne får lov til at finde sted med al hastighed. På hvert trin er der taget forholdsregler for at sikre, at de fortsætter uden indblanding. I er tættere på at opleve de fordele, der venter jer, end I har været, siden den nye cyklus begyndte. Fordelene vil løfte jer ind i en Velstandsalder med løftet om en fredelig eksistens, fri for opmærksomhed fra dem, der forbliver i mørket. Når I ser jer tilbage, vil I indse, at jeres oplevelser gennem mange liv i de lavere vibrationer har hjulpet jer til at udvikle jer meget meget hurtigere. Fordelene ved jeres vedholdenhed og loyalitet over for Lyset vil blive belønnet i en grad, som I på nuværende tidspunkt ikke helt kan forstå. Jeres fremtid kan beskrives som "Himlen på Jorden" og det vil være en smuk tid til jeres fulde glæde uden risiko for, at jeres fredelige eksistens bliver afbrudt.

I mellemtiden bør I holde blikket fast rettet mod jeres højeste udtryk for Lyset og leve i overensstemmelse med de højere vibrationer. På denne måde vil I berede jer selv på jeres oplevelser i de højere vibrationer, der venter jer. Mange grupper, der arbejder for Lyset, fortsætter med at guide jeres skridt og holder de mørke væk og forhindrer deres indblanding. Langsomt, men sikkert når I længere ind i de højere eksistensniveauer, hvor kun Lyset er. Det er der, jeres skæbne ligger og sikkerhed for, at I vil blive et helt Lysvæsen. Niveauet, I forlader, har lille lighed med jeres sande virkelighed, men det har tjent sit formål ved at prøve jer til grænserne og derved styrket jeres evne til at stå stærkt over for enhver udfordring. I vidste, hvad der kom, da I faldt ned gennem de forskellige niveauer, men selv da fandt I det svært at holde jer til jeres Lys. I skal dog lykønskes med at være kommet gennem nogle svære prøvelser og I kan holde hovedet højt som følge heraf.

På Jorden ældes jeres krop hurtigt og når I træder ind i alderdommen, er det som regel ledsaget af sygdom og forskellige andre problemer. Men i de højere vibrationer, når I får brug for at bruge et legeme, er det ikke tilbøjeligt til at ændre sig og dets tilstand forbliver konstant. Det giver en sjæl mulighed for at sætte det til side efter brug og vende tilbage til det, når det igen er nødvendigt. I ved allerede, at I ikke ældes på samme måde, som I gør nu og ikke lider af sygdomme. Det gælder også for andre livsformer og I kan for eksempel også medregne alle levende planter. Det er en del af skønheden ved at leve i de højere vibrationer, hvor I ikke kan undgå at bemærke, hvordan alt er så levende og nyt og permanent fastholder denne tilstand. Lyset gennemtrænger alle ting omkring jer og bringer konstant skønheden frem i alt, hvad I ser. De fredelige omgivelser forstyrres ikke af de larmende lyde, I har på Jorden, men i stedet fylder en sød lyd luften.

Det er tid til at leve i nuet og lade fortiden bag jer, hvor den hører til, men ryd først op i uafsluttede sager og tilgiv dem, der måske har fornærmet jer. Hævn er kun i tankerne hos dem, der ikke er klar over, at alle er en del af det hele og for evigt forbundne. Under alle omstændigheder må enhver sjæl sone og stå til regnskab for "synder" mod en anden og hvert liv er planlagt med henblik på at "viske tavlen ren". Jeres Guider er bevidste om jeres behov og vil gøre alt, hvad de kan, for at holde jer på en vej, der fører til fuldendelse. Følg jeres intuition, hvad angår sådanne sager og husk, at ting af betydning i jeres liv ikke sker ved en tilfældighed. Selv når I har forbindelser i jeres familie og relationer uden for familien, er de en del af jeres livsplan og bør ses som meget vigtige for jeres udvikling. I befinder jer alle i "stuen for den sidste chance" og hvis I ignorerer den hjælp, der gives til jer, overvinder I måske ikke de udfordringer, der er en nødvendig del af jeres oplevelser.

Jeres verden støtter et væld af grupper, der alle befinder sig på forskellige steder langs "Evolutionens Vej". Men alle er lige i Guds øjne og det ville være forkert at dømme en sjæl ud fra, hvor de er nu. Behandl alle lige med kærlighed og venlighed og forestil jer, hvilken storartet verden I ville leve i, hvis det kunne opnås. Det er sandelig, hvad I vil opleve, når I vender tilbage til Sommerlandet, selv om det skal siges, at hver enkelt sjæl vil befinde sig på det rette niveau i overensstemmelse med deres vibration. I er derfor med sjæle, der er på det samme evolutionsniveau, selvom nogle af en højere vibration straks kan gå til et højere niveau. Så "død" kan ses som blot en fredelig overgang fra et niveau til et andet og er slet ikke en skræmmende oplevelse, som nogen tror.

Den tid, I har brugt på at leve på Jorden som et fysisk menneske har fremskyndet jeres udvikling og forberedt jer til større oplevelser. I holder aldrig op med at lære og når først I ikke længere er på Jorden, får I lov til at vælge jeres egen evolutionsvej. Men I får hjælp til at tage jeres beslutning med højere udviklede sjæle og I kan være sikre på, at I vil finde den rette vej. Nogle af jer er bekymrede for andre familiemedlemmer, men I er nødt til at give hver enkelt lov til at følge deres egen vej. Men hvor der er et kærlighedsbånd, vil I være i stand til at kalde på dem og holde kontakt, hvilket normalt sker øjeblikkeligt. I de højere niveauer er I fri for tunge besværlige fysiske kroppe, som I kender det nu. Der er meget at lære om de højere niveauer, men de fleste af jer vil allerede have haft erfaring med dem i andre liv, selvom I ikke kan huske dem på nuværende tidspunkt.

Hold fokus på jeres mål og hjælp andre ved at sprede kærlige vibrationer og I vil gøre Menneskeheden en stor tjeneste ved at hjælpe dem med at finde vej til Lyset.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.