team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, March 24, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. marts 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. marts 2017

Mange af jer er godt forberedte til Opstigning (Ascension), men nogle sakker også bagud med ringe chance for, at de virkelig vil forbedre deres position inden for den tid, der er tilbage. Dog vil enhver sjæl få alle muligheder for at løfte sig selv op og ingen andre kan gøre det for dem. I er alle kommet langt med jeres erfaringer siden begyndelsen, da I faldt ned til en af de laveste niveauer. Det faktum, at så mange af jer har rejst jer, mens I oplevede mange svære udfordringer, giver jeres beslutsomhed og udholdenhed kredit. I vil snart høste frugterne af jeres præstationer og skal lykønskes med dem. Én ting, der er sikker, er, at I ikke vil være nødt til at gå ad denne vej igen, da tiden med prøvelser i de lavere vibrationer er forbi og I er alle så meget større på grund af jeres præstationer.


Hvis I er klar til at lytte til nyttige råd, er der mange tilgængelige på hjemmesiderne. De fleste vil nu have identificeret inkarnerede sjæle som David Wilcock, der er lærerne for den Nye Tidsalder. Deres budskaber vil bære en energi, der er opløftende og ubevidst vil I vide, at de taler sandt. Det er klart, at ikke enhver sjæl er klar til sandheden, da nogle kun lige er ved at vågne og finder det svært at forstå. Problemet er, at så meget, der er usandt eller fordrejet, har været præsenteret for jer og det har været svært at skille sandheden fra. Men der er altid velinformerede sjæle til stede i sådan en vigtig tid og I vil finde jer selv draget mod dem. Sandheden giver mening for jer og vil vække genklang hos jer, og kan under alle omstændigheder tjekkes ud mod pålidelige oplysninger, der kommer igennem fra andre kilder.


Jeres internet oversvømmes med sandheden, men også med falske oplysninger, der har til formål at vildlede jer. Hvis I er i tvivl, så ignorer dem, da I altid vil få en bekræftelse af sandheden og jeres intuition skulle være i stand til at identificere den. Hvis det føles rigtigt, er det det normalt, så stol på jer selv, da Lysarbejdere som regel finder andre, som også er af Lyset og det sker på grund af den positive energi, der bliver strålet ud. Disse energier får jer til at føle jer godt tilpas, når I er sammen med sådanne mennesker, men det modsatte gælder, hvor vibrationerne er lavere og mangler harmoni. Forhåbentlig vil etablerede Lysarbejdere allerede være velkendte for de fleste af jer. Men nogle sjæle kommer og går ret hurtigt, især når deres opgave er at gøre deres indflydelse gældende for at påvirke udfaldet af det, der er blevet givet til jer.


Lysets Kræfter er ved at vinde kampen mod de mørke og meget arbejde, der stort set ikke rapporteres, har fundet sted i den Indre Jord. Den bliver efterhånden ryddet for baser, som i nogle tilfælde har eksisteret i mange, mange år. Jorden er en labyrint af tunneler, der i nogle tilfælde strækker sig hundredvis af miles og har endda højhastighedstog. Nogle vil spørge, hvordan det kunne eksistere, uden at det har været almindeligt kendt, men det er, fordi de mørke har næsten total kontrol over nyhedskilderne. I hører kun om begivenheder, som de tillader jer at høre om. Undtagelsen er de "underjordiske" nyheder, som I læser om på internettet.


Det er sandsynligt, at I vil høre mere om sandheden, når de mørke er ude af stand til at udøve deres indflydelse som før. Så er det muligt, at den vil komme strømmende ud og I vil næppe have tid til at få vejret. Der er mange afsløringer, der venter på at blive afsløret og som hurtigt vil præsentere sandheden for jer og forklare, hvad der er sket gennem de ca. seneste 80 år.Hemmeligholdelse har holdt fremskridt skjult, der kunne have ført jer ind i en Ny Tidsalder med alle de fremskridt, der følger med, men I har været holdt i en tidslomme, hvor I blevet nægtet meget, der ville have forbedret jeres liv. Men I vil ikke blive det nægtet meget længere og når tiden er inde, vil I få de fordele, der venter på at blive frigivet.


Efterhånden som tingene når lavpunktet, vil de, der er i stand til at ændre jeres situation, træde frem og introducere mange innovationer, der vil forbedre livskvaliteten. Er det ikke utroligt, at millioner sulter i en verden, hvor der er rigeligt til alle, en verden, som hærges af konstante krige og konflikter. Fred synes at være så langt væk, men der er dem, der har svarene, hvis blot de havde magten til at indføre dem. Kapitalinteresser forsøger at holde jer i en tilstand af nød, fordi det er sådan, de laver store profitter og holder jer under kontrol. Men fortvivl ikke, da tingene ikke kan fortsætte, som de er, meget længere og forandringer til det bedre må begynde for at forbedre situationen. Selv nu arbejder store hjælpeorganisationer hårdt på at overvinde den desperate situation, som så mange mennesker befinder sig i.


Verden ser ikke ud, som om den kunne komme sig af den sørgelige forfatning, den er i, men håbet eksisterer og planer er ved hånden for at vende situationen. Vid, at når de rigtige mennesker kan arbejde uhindret, vil hjælp til mange lande finde sted, selv om opgaven er kæmpestor og næsten umulig at håndtere. De af Lyset bruger deres tid til at forberede de tider, der nærmer sig, hvor de kan udføre deres hjælpeprogrammer uden indblanding. På grund af det store omfang af nød i lande som Afrika, er det en situation, der kræver enorme summer af penge for at finansiere programmerne. Den Menneskelige Race er ikke krigerisk, men bliver ført i krig for at tilfredsstille grådigheden hos dem, der profiterer af dem, ved for eksempel at levere våben til begge sider.


Sandheden tegner et dystert billede af ting på Jorden, men I er hårdføre mennesker, der har været gennem meget og stadig opretholder jeres "fighter" ånd og vil ikke give efter for dem, der vil trække jer ned. Jeres beslutsomhed vil sørge for, at I kommer gennem den nærmeste tid og I vil blive godt belønnet ved til sidst at modtage alle de fremskridt, der har været holdt tilbage og som I fortjener. Det vil naturligvis kræve tid og planlægning for at bringe forbedringer, men med hjælp fra jeres udenjordiske venner vil det ganske hurtigt komme i stand. Så giv aldrig op eller forøg den pessimisme, der eksisterer, for fremtiden er allerede blevet skrevet og ingen kan hindre den i at manifestere sig, fordi, som I siger, det står skrevet i stjernerne.


I noget tid er tiden gået hurtigere og hurtigere og det er et sikkert tegn på, at I befinder i en tid med forandringer og opløftelse. Da I til stadighed bevæger jer ind i de højere vibrationer, rykker verdensfreden nærmere og langsomt, men sikkert vil konflikter begynde at ophøre, indtil de til sidst stopper helt. Det kan synes usandsynligt for jer, men husk, at der er stærke kræfter, der støtter den Menneskelige Race og som er jeres Vogtere og de vil sørge for, at alt skrider fremad som planlagt. Krig eller lignende lave vibrationer kan ikke eksistere i jeres fremtid, så I kan se frem til fuldstændig fred og lykke.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset lysne jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

BEMÆRK INGEN MEDDELELSER 31. MARTS & 7. APRIL

På grund af en uacceptabel lang forsinkelse og besvær med min Post konto er jeg i færd med at skifte over til en ny server. De meddelte mig, at udskiftningen ville tage omkring 14 dage, så jeg vil ikke sende meddelelser ud den 31. marts og 7. april. Jeg har fået at vide, at jeg kan beholde min eksisterende e-mailadresse, men hvis ikke, vil jeg sende jer min nye mailadresse så hurtigt som muligt.
Tak for jeres støtte, som vi kommer nærmere tiden for forandringer og opnår en fredelig afslutning, når vi går ind i den Nye Tidsalder.

Mike Quinsey.


Friday, March 10, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. marts 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. marts 2017

I har mange gange fået fortalt, at intet virkelig er, som det ser ud til, da I har skabt jeres egen virkelighed. Det afspejler præcis, hvordan I har forstået jeres behov og hvordan I har imødekommet dem. I har også været inspireret til at søge de bedste resultater, der gradvist vil rykke jer fremad og opad i et stadigt stigende tempo. Fremskridt har selvfølgelig været dygtigt hjulpet af inkarnationen af de sjæle, som har været i stand til at inspirere jer til større og bedre ting. Da I imidlertid alle har den frie vilje, har det endelige valg været jeres, men de, der har regeret fra høje positioner har ikke altid taget beslutninger, der har været i jeres bedste interesse. I århundrede efter århundrede har I været udsat for mange krige og det deraf følgende død og kaos, der er kommet tilbage igen og igen på årsags og virknings hjulet.


I nyere tid er et nyt bevidsthedsniveau imidlertid blevet tilstrækkeligt stærkt til at afstedkomme energierne for forandring. Som et resultat heraf, har folket talt og forlanger en ny vej for Menneskeheden, en vej, der fører til fred på Jorden. I er blevet gjort opmærksom på de mange demonstrationer mod myndighederne, der har tendens til at ignorere folkets vilje. De vil fortsat finde sted, indtil der bliver lyttet til deres krav og der bliver handlet på dem. Vær forvisset om, at I folket har en enorm magt til at bevirke forandringer, så brug den klogt og I vil høste succes.


I mellemtiden bliver flere forandringer, der vil bidrage til jeres fremskridt, offentliggjort og mange, der bevidst har været tilbageholdt, vil også blive afsløret. Fremskridt ind i den Nye Tidsalder vil komme, selvom de mørke vil gøre forsøg på at stoppe det. Det bliver tydeligt, at I begynder at identificere fejlene inden for forskellige industrier, der synes at være stagneret og stadig lever i fortiden. Meget af det skyldes, at de ikke ønsker at opgive lukrative kilder til profit og dermed nægter jer fremskridt ind i den Nye Tidsalder, der ville kunne give jer en langt bedre fordel. Forandringer vil dog komme, om de byder dem velkommen eller ej, da det er på tide at komme videre og nyde fordelene ved forbedringer og opfindelser, der vil løfte jeres livskvalitet.


Med lækningen af officielle dokumenter får I indsigt i informationer, som efterretningstjenesterne ville foretrække, I ikke så. De afslører, hvordan Jordens befolkning gradvist bliver mindre og mindre i stand til at nyde privatlivets fred og bliver overvåget under udførelsen af normale dagligdags funktioner. Sådanne afsløringer er gjort mulige gennem folk, I kalder "whistleblowere", som er beskyttede på grund af deres vigtige arbejde. De har afsløret præcist det, der er sket og det er vigtigt, at I hører om det. Det viser, at hemmelige aktiviteter er gået langt ud over, hvad der er nødvendigt og har krænket jeres rettigheder. Jo flere ting der afsløres, jo mere vil I kræve, at der bliver sat en stopper for overvågning og til sidst vil det blive sådan. I fremtiden, når vibrationerne er tilstrækkeligt øget, vil der ikke være behov for sådanne kontrolmetoder.


Ved at visualisere fremtiden bringer I den i stand, så jo flere mennesker, der kender sandheden, jo hurtigere vil den manifestere sig. Energien af jeres tanker former konstant jeres fremtid og som tiden går, bliver det så meget desto vigtigere, at I opretholder en positiv indstilling, hvad disse ting angår. Tanker er virkelige og har altid formet jeres fremtid og efterhånden som vibrationerne øges, vil de blive langt mere potente. For eksempel vil I blive healere, og endnu større ting, ved at bruge jeres tankers kraft og det er derfor, I nogle gange bruger udtrykket "tro kan flytte bjerge". Faktisk vil jeres tankers kraft i fremtiden gøre det muligt for jer at yde øjeblikkelig healing og med jeres visualiseringskraft også at replikere genstande. I skaber allerede jeres fremtid, så vær forsigtig med, hvad I ønsker, da det kan gå i opfyldelse.


Når I begynder at forstå mere om jeres sande potentiale, så vil jeres tanker blive mere konkrete og målrettede. Jo mere I kan se enhver levende form som et udtryk for Universel Kærlighed, jo mere vil I bidrage til harmoni og kærlighed omkring jer. Livet bliver en glæde og så givende, at I oplever konstant lykke. Det er unødvendigt at sige, at det naturligvis fremmes af tilstedeværelsen af andre sjæle, der også er af en højere vibration. Denne cyklus, som I lige har afsluttet, er en bleg afspejling af jeres sande virkelighed, men fra nu af ændrer tingene sig til det bedre, da vibrationerne fortsætter med at øges.
I æoner af tid har I haft successive inkarnationer, hvor I har været holdt nede og forledt til at tro, at I var underlagt dem, der sad på magten. Men med jeres nylige opvågnen har I indset, at I har så meget mere potentiale, der har været holdt nede. Nu hvor I har muligheden, vil I nu udvikle jer i et hurtigere tempo og opnå, hvilke mål I end sigter efter, uden grænser for jeres ambitioner. Naturligvis har den Menneskelige Race, siden indførelsen af uddannelse til alle mennesker, været i stand til at opnå større og hurtigere fremskridt. Med tiden kunne I blive "programmeret" til ligegyldigt hvilke opgaver, I har valgt at påtage jer og dermed spare masser af tid.


Det vil sige, at I også lærer om, hvordan fremtiden for menneskeheden sandsynligvis udvikler sig og på den måde kan I forberede jer, uanset hvilken vej I vælger. Mulighederne er uendelige og det skal også minde jer om, at I vil have mere end rigelig tid til at opleve, hvad end I har planlagt. Jorden har været en skole for dem, der har stræbt efter større ting, end den havde at tilbyde og det er jeres oplevelser, der vil have forberedt jer til den fremtid, som er bestemt for jer.


Følg jeres egen intuition som den bedste måde at udvikle jer på, da hver sjæl er unik og har sin egen vej at følge. Nogle kan ligne meget hinanden og ind imellem kan I slutte jer sammen med andre sjæle, der er som jer. Til alle tider vil I få masser af hjælp og behøver ikke bekymre jer om, hvordan I vil opfylde jeres ambitioner. Sjælene på Jorden har kun tilbagelagt en kort distance på evolutionens vej og vil få hjælp til at gøre fremskridt som ønsket for at fortsætte den.


Når I præcis ved, hvad I ønsker af livet på Jorden, vil jeres planer være fokuseret på succes og der er ingen grund til, I ikke skulle have held med det. Alle sjæle får de samme muligheder for at fortsætte deres udvikling og fiasko kommer ikke på tale, da I får hjælp hele vejen.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset lysne jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.