team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, January 30, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 29. januar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 29. januar 2016


Der er al mulig grund til at tro, at I om kort tid vil blive vidende om begyndelsen på en hel række ændringer, der i sidste ende vil opleves over hele verden. Ændringerne, der har været forsinket i noget tid, er klar til at blive afsløret og vil blive vist på en ordentlig måde, så I ikke bliver overvældet. I må have i tankerne, at de fleste mennesker kun har ringe eller ingen idé om, hvad der ligger forude. I første omgang vil folk føle sig usikre, men når de ser, at ændringerne er i deres bedste interesse, vil de give dem deres støtte. Der vil naturligvis være modstand fra dem, der føler, at de vil være taberne, men udført hurtigt og med fuld hensyntagen til alle involverede, vil de give slip på deres frygt. Vær forvisset om, at tidsplanen for jeres Opstigning er givet og at alle begivenheder, der fører op til den, kan justeres for at sikre, at den overholdes. I vil have med personer at gøre, der er inkarneret fra de højere riger, specielt for at bistå Lyset i hurtigt at virkeliggøre den Nye Tidsalder.

Hvor I finder forstyrrelser og uorden, er det et tegn på, at den gamle verden bliver "brudt ned", da den ikke længere har nogen plads i den Nye Tidsalder. Den gamle vil blive ryddet væk så hurtigt som muligt, da den nye allerede er parat til at indtage sin plads. Når I ser tilbage, kan det synes, at de mørke forhindrede fremskridt, men uanset deres handlinger lykkedes det altid at gøre fremskridt. Et af de vigtigste elementer har været at sprede information til så mange mennesker som muligt, hvilket har gjort det umuligt at forhindre dem i at komme ud. På trods af bestræbelserne på at holde nyheder om fremskridt ude af nyhederne, er de gradvist blevet lækket af de, der var modige nok til at stå frem. Desværre har det nogle gange kostet liv, men vær forvisset om, at de involverede sjæle var forberedte på de risici, der var forbundet med det. Alle sjæle ved på forhånd, hvornår de vil sætte deres liv på spil og vær forvisset om, at de har indvilliget med det formål at rydde gammel karma. Af indlysende grunde har sådanne sjæle normalt ingen erindring om det, da det, når de er inkarneret, er utilgængeligt i deres sind.

Som livet skrider frem, skaber mange sjæle på dette tidspunkt stadig karma for dem selv og de fleste vil mærke øjeblikkelige resultater, da der ikke er tilstrækkelig tid til at bære det med sig. Førhen kunne I gøre det ved at lade det blive ryddet på det mest passende tidspunkt, når det ville være fordelagtigst for jer. Forstå, at ikke al karma så at sige er at rette den uret, som I måske har begået, da det også kan ses som en "belønning" for venlige handlinger eller lignende. Til sidst vil I lære hele sandheden om jeres liv at kende, når det evalueres og det kan være en yderst afslørende tid. En ting, der med sikkerhed kan overraske jer, er, at som et Lysvæsen vil I have haft mange sjæle, der hjalp jer i løbet af jeres liv. De er valgt, fordi de har den erfaring, som I højst sandsynligt kan drage fordel af. I kan også have, hvad der sommetider kaldes "dørvogtere", der holder sig tæt på jer hele tiden for at stoppe uønsket indblanding eller psykiske angreb i jeres liv.

Hver enkel sjæl vil have mindst én Guide for at sikre, at deres livsplan følges, så I kan se, at livet ikke bare er en række tilfældige begivenheder, som nogle tror. Enhver større begivenhed er nøje planlagt for at sikre, at det har den største værdi for jer. De fleste af jer vil have Englevæsener med jer, der udfører Guds vilje og de er ekstremt kraftfulde og fuldstændig dedikeret til deres sag. Hvis I befinder jer i en vanskelig situation og jeres liv måske er i fare, så påkald Ærkeenglen Michael. Der er så meget hjælp, der gives, men den gives jer ikke, hvis det ville gribe ind i jeres frie vilje. Selvom I har en livsplan, som I har aftalt inden inkarnationen, kan I til enhver tid ændre jeres livsforløb. Dog vil jeres Guider gøre deres bedste for at sikre, at I følger den, da jeres livsplan naturligvis er beregnet til at dække jeres behov for bestemte erfaringer, der vil hjælpe jeres udvikling.

Den Galaktiske Føderation er tæt på jer, selv om de er usynlige. Da I går ind i en meget vigtig periode, vil I have brug for deres beskyttelse, da de mørke ikke ville betænke sig på at ødelægge store dele af kloden for at forsøge at opretholde deres magt. I skal dog ikke være bange, da ingen af deres aktiviteter kan holdes skjult for dem, da de spores, hvor end de forsøger at skjule sig. Den eneste frie vilje de har, er begrænset og giver ikke mulighed for større ødelæggelse af nogen art. Det er kun de mørke, der ville tage idéen under overvejelse og højst sandsynligt som et "falsk" angreb. Igen vær ikke alt for bekymrede, da vi har myndighed til at træde til, hvis de forsøger en større hændelse. Omfanget af deres evner til at skabe problemer er blevet alvorligt indskrænket. De er allerede blevet alvorligt hæmmet i deres plan om at flygte og forlade Jorden og nu kan de ikke gøre det og Fuglemenneskene (Blue Avians) er placeret omkring hele Jorden.

En af de sidste begivenheder, der skal finde sted, vil være, når den Galaktiske Føderation åbenlyst kan besøge Jorden. Så vil der være storslåede fejringer, da varig fred vil være opnået og alle livsformer vil kunne nyde livet uden indblanding. Fremskridt vil derefter tage til i tempo og de mørke perioder i jeres historie vil snart være glemt. Den længe ventede Gyldne Tidsalder vil virkelig være begyndt og livet vil blive en stor kilde til glæde og tilfredshed. Jeres levetid vil også forlænges med opløftelsen af vibrationer og et punkt nås, hvor I vil vende ældningsprocessen. I vil leve jeres liv som en ung moden person og forblive sådan, indtil I beslutter, at I har brug for en anden udfordring for at fremme jeres udvikling. I vil være enige i, at alle de problemer og hjertesorger, I måtte have oplevet, vil synes så fjerne, at de ikke længere har en plads i jeres liv.

Med jeres forståelse for de ændringer, der er nært forestående, vil I være i stand til at hjælpe andre, der vil blive forvirrede og nogle gange bange for, hvad fremtiden bringer. Meddel nyhederne forsigtigt uden at sige for meget ad gangen. Folk vil have brug for tid til at fatte, hvad der sker og være sikre på, at i sidste ende vil det være til deres fordel. Det vil være indlysende, når ændringerne begynder og de ser, hvilke forbedringer der finder sted. Når først de positive nyheder breder sig, vil det hjælpe til at hæve vibrationerne endnu hurtigere. I har måske syntes, at tid sidste år syntes at gå hurtigere, men i år vil tiden synes endnu hurtigere. Det er et sikkert tegn på, at alt forløber godt og løfter jer op i de højere vibrationer.

Moder Jord er begyndt at foretage ændringer på planeten og i mange lande har I oplevet ekstreme vejrforhold. Vær ikke bekymrede, da det ikke er enden på verden, men fremkomsten af den Nye Jord. Det synes at være meget kaotisk til tider, men når først ændringerne er gjort, vil det hurtigt falde til ro i et behageligt vejrmønster, som alle vil nyde.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset gøre jeres dage og vejen mod fuldendelse lysere.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


Sunday, January 24, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 22. januar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 22. januar 2016

 I erfarer, hvor hurtigt tingene kan ændre sig og på kun kort tid ser fremtiden pludselig ikke så opmuntrende ud, som den gjorde for nylig. Frygt har sneget sig ind i nogle folks hoveder, fordi storkapitalen vakler og mister tilliden til monetære værdier. Bag kulisserne bliver mange ting dirigeret af dem i magtpositioner, med det formål at trække sig væk fra den amerikanske dollar. I sådanne tider er der ikke meget stabilitet og I er prisgivet dem, der kontrollerer verdensmarkederne. Det vil uundgåeligt blive værre, før tingene er løst og pengemarkederne falder til ro. Meget kan ske så hurtigt og der er lidt, der kan gøres for at ændre resultatet. Vær dog forvisset om, at større kræfter end dem på Jorden, gør deres del for at sikre, at det i sidste ende falder i jeres smag.

Mange veje fører til en tilfredsstillende afslutning på mange ændringer, der gradvist tager form. De mørke kan stadig have indflydelse, men deres magt til at diktere jeres fremtid er hurtigt aftagende. Mange lande mødes for at præsentere en solid front, og afsløring og omstillingen af jeres vigtigste valutaer bliver mere sandsynlig. Alt er planlagt lang tid i forvejen og det vil blive til gavn for folk i jeres verden. Modstanden mod det svækkes og intet vil forhindre de eventuelle ønskede ændringer i at ske. Det er de første skridt, der synes at tage så lang tid at tage, men valutaomstillingen og fordelingen af ​​midler rundt omkring i verden er i gang. Faktisk er det allerede begyndt, selv om det ikke hidtil er blevet anerkendt.

Rovdriften på jordens ressourcer er nu aftaget og det er yderst vigtigt, at der sættes en stopper for den. Det vil helt sikkert ophøre til sidst og blive unødvendigt, da I nyder fordelene ved nye teknologier. Men det tager tid at gennemføre omstillingen, men med de ressourcer, der er til rådighed og med hjælp fra jeres venner fra det ydre rum, vil tingene snart lykkes. Vær tålmodige og vid, at rensningen må finde sted, men den vil hurtigt blive færdig. Når de, der står i vejen, er fjernet, vil freden hurtigt blive etableret og I kan få direkte hjælp.

Hvis I kendte sandheden om, hvad der sker på jeres planet, ville I være beroliget over de fremskridt, der bliver gjort. Mange grupper over hele verden bidrager til de nødvendige ændringer og deres styrke er formidabel, da de bliver hjulpet af Lysets Kræfter, der omgiver jeres Jord. På det rigtige tidspunkt vil de være i stand til fuldt ud at give sig til kende og indtil da arbejde med jer, selv om I er uvidende om deres tilstedeværelse. I har altid været hjulpet af dem af Lyset, men de har sjældent givet sig til kende. De har sikret, at I er beskyttet og at Planen for Menneskeheden får lov til at manifestere sig, som Hierarkiet har planlagt det. I bevæger jer i virkeligheden mod slutningen af ​​den gamle cyklus i høj fart.

Selvom I oplever alle typer af ekstremer i situationer som vejrændringer, vil det i sidste ende falde til ro i et mønster med moderate ændringer. Det vil sikre, at I ikke kommer til at have de ekstremer, I oplever nu. I er på vej mod fredelige tider, hvor folk vil mødes og arbejde sammen som én. En fredelig eksistens vil udvikle sig mellem alle lande og de grupper, der har forårsaget forstyrrelser, vil være blevet fjernet. Under sådanne omstændigheder vil harmoni og samarbejde komme naturligt og Jordens produkter vil blive ligeligt delt. Som tiden går, vil manglen eller problemerne, som I nu oplever, helt forsvinde i høj grad, fordi nye og avancerede teknologier bliver indført.

De af Lyset forbereder allerede indførelse af gavnlige ændringer, så de ved først givne lejlighed kan gå videre. Alt for længe er I blevet nægtet disse ændringer, som i høj grad ville have forbedret jeres livskvalitet. Det gælder også for de typer af behandling, der har involveret medicin og kirurgi, som også vil blive unødvendige. Nye metoder venter i kulissen på at blive indført, hvilket helt vil ændre den måde, hvorpå kroppen behandles, når det drejer sig om lidelser og sygdomme. Selv disse vil i sidste ende blive unødvendige, da den igangværende stigning i jeres vibrationer vil løfte jer ud over det punkt, hvor sygdom vil eksistere. Ændringerne er ikke så langt fra at manifestere sig, så I har meget at se frem til.

Hvad I tænker, vil I opleve og det er Loven om Tiltrækning, som bringer jer det, som I fokuserer på. Så selv nu er I begyndt at skabe jeres fremtid omkring jer. Men det er også godt at huske, at hvis I har tendens til at fokusere på negativiteten omkring jer, vil I sandsynligvis tiltrække mere af det samme. Ved at gøre det, giver I det energi, men det betyder ikke, I ikke kan observere negativitet omkring jer. Det er derfor tilrådeligt så vidt muligt at holde jeres tanker og handlinger koncentreret om Lyset. Vær aldrig bange, da det er den energi, som vil tiltrække nøjagtig de ting, der volder jer problemer. Forudsat I normalt er en meget positiv person, så er det ikke sandsynligt, at I vil være plaget af andre begivenheder omkring jer.

Lyset fortsætter med at øges ganske hurtigt, så meget, at de mørke ikke kan genvinde tabt terræn. I kan derfor fortsætte jeres dag med fuld tillid til, at jeres fremtid er tryg og sikker. Men der er pletter, hvor negativ energi har bygget sig op og de må renses. Det vil være uundgåeligt, at ubehag og besvær vil opleves, når ændringer opstår, men hvor det er muligt, vil enhver sjæl, der er i fare, blive advaret på forhånd. Men nogle gange er karma involveret og nogle sjæle vil helt igennem opleve de forandringer, der finder sted. Vær forvisset om, at alt vil ske, som det skal og folk vil befinde sig, hvor det er meningen, de skal være.

De Galaktiske Styrker er ikke klar til helt at vise sig og vil ikke risikere åben krig med de mørke. De truer alle "ubudne gæster", der kommer ind i jeres Jords atmosfære, så I kan antage, at stort set alle rumskibe, I ser, er fra den hemmelige flåde, som de har. Det er helt sikkert, at ingen af deres rumskibe vil komme så tæt på Jorden, at det giver problemer. De Galaktiske Styrker er fredelige og vil kun bruge selvforsvar, hvis de bliver truet og vil helt sikkert ikke indlede et angreb på jer. De bruger teknologier, der er langt forud for jeres civilisation og kan godt klare sig selv, hvis de skulle blive tvunget til en sådan situation.

Bliv ved med at sende Lyset ud og I vil gøre det bedste, I kan, for at fremskynde afslutningen af de mørkes ​​aktiviteter. Deres tid er næsten omme og I kan være forvisset om, at I er i sikkerhed for deres trusler og at de Galaktiske Styrker og endnu højere entiteter omhyggeligt overvåger jeres fremskridt.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset gøre jeres dage og vejen mod fuldendelse lysere.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen


Saturday, January 16, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. januar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. januar 2016

Begivenheder udvikler sig meget hurtigt og pres lægges på dem, der forventes at annoncere Afsløring, om at gå videre uden forsinkelse. Præsident Putin er den, der lægger pres på og står i øjeblikket i spidsen for handlingen for at opnå resultater så hurtigt som muligt. Imens opererer Jorden nu inden for et energiskjold, der beskytter mod indblanding udefra. I kan være forvisset om, at jeres fremtid er i hænderne på dem, der udøver enorm kraft for Lysets succes. De mørke er naturligvis klar over, at de er magtesløse med hensyn til at nå deres mål om at forårsage endnu en verdenskrig. Så I kan gøre jeres daglige gøremål vel vidende, at Jordens og menneskehedens fremtid er i sikre hænder. Stærke Lyskræfter afventer signalet til at bevirke en større bevidsthed og føre jer til en forståelse af jeres sande historie. En afsløring, der vil bringe jer stor lettelse vedrørende den latente kraft hos ethvert Lysvæsen. I er blevet forledt til at tro, at I er magtesløse, tværtimod er jeres potentiale i virkeligheden ubegrænset. Med det kommer ansvaret for at bruge det med omtanke og som tiden går, vil I få rigelig vejledning og instruktioner i den henseende.

Absolut intet kan stoppe jeres hurtige udvikling mod at blive et fuldgyldigt Galaktisk Væsen, undtagen jer selv. Lyskræfterne har arbejdet hen imod denne periode af fuldendelse i lang tid, dog har et vellykket resultat været afhængig af jeres fremskridt og evne til at inkorporere Lyset i jer. Når først I har nået et vist stadie, vil I være sikret total succes og som et kollektiv af Lysvæsener vil I stige op og lade de lavere vibrationer bag jer. Det kan ikke være på nogen anden måde, da Loven om Tiltrækning vil bevirke jeres Opstigning. I den mellemliggende periode vil I naturligvis gå gennem stadier af opløftelse, som i sidste ende vil føre til fuld bevidsthed. På nuværende tidspunkt begynder I netop at vågne til jeres sande potentiale og I vil få al mulig hjælp til at gøre jeres vej så let som mulig.

Hvis I nogensinde har tvivlet på, at det vil lykkes for jer, til trods for de mørkes mange forsøg på at forhindre jeres Opstigning, så vid, at Gud har forordnet, at det skal ske. Når magtfulde Lyskræfter står sammen mod oppositionen, kan I være sikre på, at resultatet ikke kan være på nogen anden måde, end hvad der er de højere kræfters hensigt. Uanset hvad der sker omkring jer, kan I fortsætte jeres arbejde i absolut tro på succes. Lysarbejdere bliver opfordret til at hjælpe deres medrejsende, for som ændringerne begynder, vil mange sjæle være forvirrede over, hvad der sker. Det vigtigste aspekt er at gøre det klart, at resultatet vil føre hver eneste sjæl til dens højeste udviklingstrin og ingen vil blive nægtet deres retmæssige plads. I vil være præcis der, hvor I har gjort jer fortjent til at være og tydeligvis vil alle sjæle føle sig godt tilpas og afslappet i de relevante vibrationer. I vil på forhånd vide, hvor I er på vej hen og få fuldstændig forklaring på, hvordan I har opnået det. Kærlige Lysvæsener vil hele tiden ledsage jer, så I behøver ikke frygte fremtiden.

Livet på Jorden har været så langt fra sandheden, at I vil blive både glade og overraskede over at opdage jeres sande potentiale som Galaktiske Væsener. I lader en drømmeverden bag jer, der har været et mareridt i sammenligning med, hvad I vil komme til at opleve, når I stiger op fra de lavere vibrationer. Det er blevet sammenlignet med Helvede på Jorden bevirket af de mørke, der har holdt jer i fangenskab uden jeres vidende. De dage vil ophøre, efterhånden som Lyset forvandler de negative vibrationer, der forsvinder med stigende fart og vil fortsat gøre det, indtil de til sidst bliver ladt tilbage.

I, som læser dette budskab, er jer, der kan hjælpe med at lette bekymringerne hos mennesker omkring jer, som vil være skræmte over, hvad der for dem er "ukendt" med hensyn til deres fremtid. Nogle vil ligeledes være bekymrede over sandheden, da det vil fjerne dem fra deres komfort zone, især når de indser, at så meget, der er velkendt, ændrer sig omkring dem. I første omgang vil det synes som stor kaos, men ud af det vil positive tegn komme på, at bedre dage er i vente. Det gamle må gøre plads til det nye, men vær forvisset om, at det ikke vil tage så lang tid, som måske forventet. De planlagte ændringer er allerede begyndt at ske og de påvirker alle livsformer. I naturen er nogle af ændringerne allerede blevet bemærket, da dyreriget tilpasser sig dem. Nogle arter vil helt forsvinde og det er ikke usædvanligt i løbet af en cyklus.

Hver enkel af jer har haft mange liv på Jorden og I vil alle have nydt godt af dem. De af jer, der har lært lektien af den 3. dimension, vil sandsynligvis have en indre fornemmelse af, at I vil stige op. Ligegyldig hvad, vil I befinde jer præcis, hvor det er meningen, I vil være for at fortsætte jeres udvikling. I sidste ende vil alle sjæle stige op, men for nogle vil mange flere liv være nødvendig, før de er klar. I har så meget tid, som I har brug for til at udvikle jer og da I får hjælp hele vejen, vil hvert liv være planlagt med jeres udvikling for øje. Jeres Guider sikrer, at I så vidt som muligt holder jer til jeres livsplan, men I har stadig fri vilje til at følge en anden vej eller foretage ændringer til den, hvis I ønsker det.

I begynder at forstå, at der er mere liv i jeres Univers end oprindeligt tænkt mulig. Det er dels fordi Jorden var beskyttet mod besøgende, der måske ellers ville have forstyrret jeres udvikling. Extraterrestriske besøgende blev inviteret af Illuminati som en del af en aftale, der tillod dem at have baser på Jorden i bytte for avanceret teknologi. Siden disse tidlige dage for omkring 70 år siden har Illuminati, som man kunne forvente, næsten helt sikkert udviklet sig ud over jeres sandsynlige forventninger og er mange år forud for jeres nuværende viden. Det vil dog ikke gøre dem i stand til at opnå, hvad de påtænkte, da deres evne til at gøre, som de vil, ikke længere er en mulighed, som det allerede er blevet forklaret.

Fra uge til uge sker mange ting over hele verden og Lysarbejderne har travlt med at hjælpe. De mørke manipulerer økonomien for at skabe ønskede resultater, der ikke altid er i jeres bedste interesse. Det vil dog ikke gavne de involverede, da fremtiden ikke ligger i deres hænder, da Højere Væsener har den i deres fulde kontrol. Når dem, der har forsøgt at overtage verden, er fjernet, vil der blive gjort hurtige fremskridt, der gavner alle. Om relativ kort tid vil I få gavn af nye teknologier, der har været skjult for jer i meget lang tid. De mørkes dage er talte og deres aktiviteter er under lysvæsners kontrol.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

Mike Quinsey.Oversættelse: Margit Villumsen

Sunday, January 10, 2016

DANSK -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. januar 2016
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. januar 2016


Meget sker uden jeres vidende, men alle hændelser på Jorden overvåges af de Galaktiske Styrker. De retter energierne hen, hvor det er muligt i områder, hvor de forårsager mindst mulig effekt på alle livsformer. Men det sker, at der er brug for større ændringer, når landmasser omformes og vandveje ændres. På sådanne tidspunkter er det vigtigere end nogensinde at bevare roen og undgå at give jeres energier hen til frygt. Bevar roen og ved at gøre det, vil I hjælpe andre til at gøre det samme. Frygt vil uundgåeligt ledsage store ændringer, men forsikr folk, at de alle er til gavn for Jorden. Det gamle, der ikke længere tjener noget formål i den Nye Tidsalder, må vige for at gøre plads til det nye. Hvor det er muligt, vil forandringer blive modereret for at give jer alle muligheder for at tilpasse jer dem. 
I har mere end én civilisation, der overvåger ændringerne, så I kan tage det roligere ved at vide, at de højere kræfter har kommandoen. Begivenheden, der finder sted, er af stor betydning for Solsystemet, hvilket er grunden til, at det tiltrækker så meget opmærksomhed.Kære Alle, tag en dyb indånding og forbered jer på mange forandringer, der venter på at komme ud. Når I ser jer omkring, kan det synes, at nogle er destruktive, hvad angår jeres nuværende systemer. Imidlertid bør alle handlinger ses med det større billede i tankerne, da I starter en periode med adskillige ændringer. På hvert trin vil I naturligvis se dem i henhold til deres øjeblikkelige virkning. Men hvis I kunne se resultatet på lang sigt, ville I sætte pris på, hvordan hver hændelse er en del af hele forandringsprocessen. De fleste af jer ved allerede, at de begivenheder, der sker, er for at gøre jer fri af det greb, de mørke kræfter har i jer. Moder Jord foretager allerede ændringer af den grund og hun vil "ryste" de mørke med hendes handlinger. Til tider, afhængigt af hvor I er på Jorden, vil ting synes at være en trussel for jer, men husk, at ændringer på Jordens overflade er uundgåelige, efterhånden som udrensningen finder sted. Vær forvisset om, at den Galaktiske Føderation vil være aktiv på sådanne tidspunkter og om nødvendigt vil flytte jer, hvis I er i fare for at blive alvorligt ramt. Prøv ikke at frygte ændringerne, da I ikke vil blive direkte berørt, medmindre det er af karmiske årsager. Det er ofte svært for os at gribe ind under sådanne omstændigheder, men da vi har fået bemyndigelse til at hjælpe jer, kan vi relokere jer, indtil faren for jer er gået over. Det er optegnet i jeres historie, hvor mange civilisationer simpelthen er forsvundet sporløst.

I vil opleve en adskillelse, efterhånden som vibrationerne fortsætter med at stige. Det er uundgåeligt og nødvendigt for at give plads til den næste fase i Menneskehedens evolution. Det sker ved slutningen af ​​hver solar cyklus og er grunden til, at folk i relationer ikke er bundet til hinanden. Det giver sjæle en mulighed for igen at få adgang til deres udvikling og fremtidige behov for at fortsætte deres udvikling. Jeres erfaringer under inkarnationen på Jorden har hærdet jer til at være rede til at tjene andre og I er højt elsket og værdsat for at have gjort det. I har bevist jeres styrke og beslutsomhed i modgang og er i stand til at handle, uanset hvilken situation, I befinder jer i. Dybt inde vil I huske, at I alle frivilligt valgte at vokse gennem jeres erfaringer på Jorden og intet andet sted kunne have budt på sådan en stor mulighed for at lykkes på så kort tid.

Når I bevæger jer gennem de sidste rester af den gamle cyklus, vil I lede jeres tanker mere hen til at forstå den Nye Tidsalder. Det vil være så forskelligt fra, hvad I har kendt og en meget behagelig overraskelse, da I finder stor glæde og frihed til at følge jeres ønsker. Ikke længere vil I blive tvunget til at møde de negative energier og I vil være i stand til at følge jeres valgte vej uden indblanding. Der vil være mange vise sjæle til at hjælpe jer med at foretage jeres valg med hensyn til jeres fremtidige planer. Så vær ikke bekymret på dette tidspunkt, hvis I er usikre på, hvilken retning jeres livsplan vil tage. Indtil I indtager jeres plads som et Galaktisk Væsen, kan I ikke forventes fuldt ud at forstå jeres fremtidige behov.

Når I rykker ud af de lavere vibrationer, vil I hurtigt glemme prøvelserne ved at leve i dualitet, men husk altid de erfaringer, I har lært. Naturligvis vil nogle af jer, der læser disse meddelelser, allerede have haft et niveau af fuld bevidsthed, men kommer ned i jeres vibrationer for at tjene i de lavere dimensioner. Af den grund vil jeres minder om at eksistere i de højere vibrationer komme tilbage meget hurtigere. I har bevaret den viden i jeres underbevidsthed og det har hjulpet jer gennem jeres oplevelser. Gud favner jer alle med Ubetinget Kærlighed og skelner ikke mellem den ene og den anden og ser jer alle som ligeværdige. Så de sjæle, der føler sig uværdige til Guds Kærlighed, bør vide, at de holdes i lige så stor agtelse som enhver anden sjæl.

Når I ser jer omkring, så husk, at hver eneste sjæl, I ser, simpelthen udspiller en livsplan, der er specielt tilpasset deres behov. Så bær over med de omstændigheder, der er omkring jer og glem aldrig, at hver eneste sjæl er præcis ligesom I, uanset hvilken vej de følger. Forståelse for sandheden om hver sjæls livsplan vil hjælpe jer med at indse, at der i virkeligheden ingen forskel er mellem jer. Med en sådan forståelse bliver behovet for at dømme andre sjæle unødvendig, da I Alle er Én. Det er grunden til, at I anses for at være jeres Broders Vogter og hvorfor alle medlemmer af den Menneskelige Race bør vise kærlighed og medfølelse for hinanden. At vide dette skulle gøre det muligt for jer at sende kærlighed til dem, der lever i mørkets dyb, da de har brug for jeres hjælp mere end nogen sjæl, hvis de skal vende tilbage til Lyset. De kan blive vækket af de højere energier, selvom de har givet afkald på deres tro på Enheden af ​​alt Liv.

Det er bestemt, at revalueringen skal finde sted nu, efter mange forsinkelser. Men husk på, at det i første omgang vil være de valutaer, der er vigtigst for denne tidsperiode. I kan se det som begyndelsen på enden af mørkes ​​evne til at diktere Menneskehedens kurs. I river jer løs fra deres "fængsel", der har holdt jer tilbage fra ægte fremskridt i hundreder af år. Den seneste periode har været den mest afgørende for jer, hvor I har fundet jer forhindret i at bevæge jer frem til at nyde godt af de mange fremskridt, der er blevet holdt tilbage. Den situation er ved at blive ændret og der er nu mange forskellige kilder, der er klar til at stå frem. Det er stadig for farligt for mange mennesker at træde offentligt frem med deres opfindelser, men med det store antal involverede betyder det, at de ikke kan holdes tilbage ret meget længere. Vær forvisset om, at hvor folk føler sig tilskyndet til at gå videre og har tillid til at gøre det, vil blive hjulpet.

I lidt lang tid har I ventet forventningsfuldt på at ting begynder at ske, men af ​​forskellige årsager er mange blevet sat tilbage. Den periode er nu næsten ovre og I går ind i en tid, hvor de af Lyset vil have langt større bevægelsesfrihed og udtryk. Meget er bygget op gennem årene og snart åbnes sluserne og til tider vil I føle jer overvældet over tempoet på de ​​begivenheder, der finder sted. I de senere år er der gjort store fremskridt og så snart omstændighederne tillader det, vil en overflod af nye opfindelser blive frigivet. I bliver måske chokeret, men ikke overrasket over at erfare, at I har været holdt stærkt tilbage i omkring 100 år. Men I vil ikke blive det nægtet meget længere og når fred på Jorden endelig kommer, vil den ene overraskelse efter den anden komme i hurtig rækkefølge. Der kan stadig være uforudsete forsinkelser, men ændringerne til jeres gavn vil være jeres at nyde inden ret længe.

I har så meget at lære om jeres Jord og hvordan jeres historiebøger langt fra er nøjagtige, da de er blevet skrevet uden sand viden om den. Når tiden er passende, vil jeres galaktiske familie sikre, at I alle får mulighed for at lære jeres sande historie. De kan illustrere deres pointe ved at vise jer begivenheder, der fandt sted i jeres fortid, som de rent faktisk skete. I det større billede vil I se, hvordan den Menneskelige Race er blevet fejlagtigt informeret om dens historie og især i nyere tid. I vil lære sandheden bag årsagen til de to verdenskrige og det vil næsten helt sikkert forårsage chok og rædsel, når der tænkes på det enorme tab af menneskeliv. Der er ingen måde, hvorpå sandheden kan blive forvrænget eller manipuleret og det vil ikke blive afsløret for at beskylde nogen, men for at sætte tingene på plads.

De ansvarlige for jeres "fængsel" på Jorden vil stå til ansvar over for højere myndigheder end vores. De vil blive fjernet fra Jorden for at sikre, at deres indflydelse ikke længere er i stand til at interferere med de nye energier. De dage kommer, hvor I skal være frie for enhver indblanding, så I kan leve jeres liv, som I vælger, men i absolut fred. Det må opleves for at forstå, hvad det betyder, da ord synes utilstrækkelige, når det forsøges at beskrive absolut fred og harmoni. Jeres nuværende liv er blot en trist afspejling af, hvad der kommer til jer, så al indsats, I lægger for dagen for at løfte jer op i de højere vibrationer, vil være det værd. På det højere niveau kan I møde jeres sande familie og venner, som I længe har glemt, men snart vil huske, når I mødes igen.

Der vil næsten helt sikkert komme en tid, hvor folk får behov for at vide, hvad der sker på Jorden og hvordan det vil påvirke deres fremtid. Som en af ​​dem, der har mere viden, der kan hjælpe andre til at forstå, vil I blive opfordret til at hjælpe, indtil nyhederne kan udsendes på verdensplan. Det vil ske på en sådan måde, at alle, uanset hvor de er, vil have mulighed for at modtage den. Vore egne repræsentanter vil også være blandt jer og faktisk er mange allerede her og har gjort deres bedste for at informere så mange mennesker som muligt om, hvad der foregår.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.Oversættelse: Margit Villumsen

Sunday, January 3, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. januar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. januar 2016

Hilsner til jer alle, mens I hilser det nye år velkommen, det tegner til at blive yderst aktivt, da det gamle kæmper med at håndtere de nye energier, der hurtigt bliver etableret. Resultatet er, at megen forvirring hersker især blandt dem, der kun ser de ydre hændelser. Meget af det er dog ofte ude af syne for jer og bringer langsomt den Nye Tidsalder i manifestation, der nu går ind i sit fjerde år. De nødvendige ændringer kan ikke sinkes meget længere og bliver mere kraftfulde for hver dag, der går. De mørke prøver stadig at ignorere de tydelige tegn, der fortæller dem, at deres tid næsten er forbi. Deres evne til at diktere, hvad der sker med den Menneskelige Race, er ikke længere i deres magt, der nu meget hurtigt formindskes.

Snart vil begivenheder finde sted, der klart vil indikere den nye retning, I går i. Det gamle har tjent sit formål og kan ikke opretholdes i lyset af de ændringer, der snart manifesterer sig. Det oprør, der finder sted rundt omkring på Jorden, synes at være så stor, at den ikke kan bremses, men vær forvisset om, at den Galaktiske Føderation har midlerne til omgående at standse alle krigshandlinger. De har faktisk fået større bemyndigelse til at træde til og skride til direkte handling. I har så meget støtte og beskyttelse på dette tidspunkt, I behøver ikke bekymre jer om, hvordan begivenheder vil udspille sig. Der er brug for jeres støtte mere end nogensinde for at sikre, at Lyset fortsætter med at forblive stærkt og kraftfuldt, uanset hvad der sker omkring jer. Det er så vigtige tider og hver enkelt bør have deres højeste forventninger i tankerne og ikke tabe dem af syne.

Nogle gange ser det ud til, at de mørke har overhånd, men det er fordi, netop enkeltpersoner kan forårsage så meget kaos. Men den hemmelige Regering mister hurtigt sin magt, så deres indflydelse og handlinger er stærkt begrænsede. I sidste ende vil deres handlinger blive stoppet, da de vil blive fjernet fra Jorden og så skal I hurtigt se bemærkelsesværdige ændringer og fuldstændig fred vil vende tilbage. Som mange af jer har oplevet, er vibrationerne stigende og der vil komme et punkt, hvor Opstigningen sker. Det er uundgåeligt og ustoppeligt og sjæle af en lavere vibration vil blive på deres nuværende niveau.

Med Opstigning vil det egentlige arbejde begynde og jeres Jord vil gå gennem de nødvendige ændringer for at skabe en ny Jord, en, der i sidste ende ikke vil vise tegn på den tidligere skade og ødelæggelse, der var så tydelig. Moder Natur vil vende tilbage til hendes fineste farver og skønhed uden sidestykke i æoner af tid. Alt vil være fri for de mange forvrængninger, som I nu ser omkring jer og alt liv vil leve sammen i glæde og i fuldstændig harmoni. Naturligvis vil det tage tid, før ændringerne manifesteres helt og jeg ved, at I vil finde dem meget acceptable og opløftende.

Forstå, at Opstigning har været åben for hver eneste sjæl og hjælp er blevet givet til dem, der har arbejdet hen imod det. For dem, der ikke har opnået det, er der ikke tale om, at det blev opfattet som en fejl. Hver eneste sjæl vil udvikle sig med den hastighed, der passer den og der vil altid være flere muligheder, da cyklerne kommer og går. I tager med jer, hvad I har opnået, så på hvert trin i jeres udvikling kommer i Opstigning nærmere. I får hver hjælp fra dem, der har gået vejen før jer og ved, hvordan de styrker jer, for at målet nås.

I har mange Lysvæsener med jer, som er inkarneret fra de højere riger og nogle kendes og anerkendes allerede for deres arbejde. Ved at bruge jeres intuitive kræfter vil I nemt vide, hvem I kan stole på, men der er stadig mange sjæle, som ikke er i stand til at bevæge sig fremad, da de tilsyneladende er fanget i de lavere vibrationer. De er blevet så opslugte i deres tro, at de ikke kan acceptere andre synspunkter. I denne tid er det vigtigere end nogensinde, at I er åbensindede, da I snart vil se sandheden i øjnene. I bliver ikke bebrejdet for jeres meninger, da det før eller senere vil blive klart for jer, at I er blevet vildledt af dem, I har stolet på. Nogle førende grupper vil finde det vanskeligt at ændre, hvad de har lært, fordi de er bange for at tabe ansigt, men fakta må konfronteres, ellers vil de blive ladt tilbage.

Som tiden går og når det er sikkert at være åbenhjertig, vil folk, der er velbevandret i sandheden, stå frem. Fordi deres arbejde allerede er kendt for jer, vil det være ganske let at acceptere deres lære, men det vil være svært for nogle, der for eksempel er dybt forankrede i religiøse overbevisninger. Der er en sandhed i alle religioner, men de er blevet forvrænget af dem, der søger magt over andre. Jeres intuition er stadig jeres bedste målestok for sandheden, men vær i det mindste åbensindede og til sidst vil I finde vejen til Lyset.

Vær ikke bekymrede over, hvor I står, når afsløringerne kommer, da de vil komme med forklaringer, som vil tilfredsstille de fleste sandhedssøgende. Det er ikke kompliceret, men helt ligetil og let at forstå. Den største hurdle er, hvor folk har overbevisninger, der ikke giver mulighed for et liv efter døden, som virkelig eksisterer. Der er ingen død som sådan og når I aflægger jer jeres jordiske krop, flytter I straks ind i jeres æteriske krop. Få sjæle, om nogen, bemærker forskellen, så overgangen er enkel og yderst velkommen og I er fri for alle jordiske lidelser, som I bragte med jer. Nogle sjæle tror ikke på et liv efter døden, men det vil de med sjæle omkring sig. Hvad I måske har hørt om "Sommerlandet", hvortil de fleste sjæle går efter døden, er, at det mere er et modtagelsesområde, hvor I vil møde jeres nærmeste og kæreste, som vil hjælpe jer med at tilpasse jer denne dimension. Når I etablerer jer, finder I ud af, at på dette niveau er tanken mere kraftfuld end den var på Jorden og at de fleste ting, I har brug for, kan "tænkes" til eksistens. Alle gennemgår deres liv på Jorden og I vil finde ud af, hvor godt I har gjort det med hensyn til jeres livsplan. Hvor I har brug for mere erfaring på visse områder, vil det være en del af fremtidige livsplaner.

Sandheden kan ikke undslippes, da I i de højere dimensioner ikke kan tale usandt uden at andre ved det. Når I er klar, vil I finde jeres rette niveau, hvor I kan fortsætte jeres oplevelser og husk, at alle oplevelser er for jeres udvikling. Jeg kan ikke præcis fortælle jer, hvor Menneskeheden vil være ved slutningen af det nye år, men I vil uden tvivl være nået meget længere end I er nu. Den Galaktiske Føderation vil sikre, at ingen indblanding udefra forhindrer, at sagerne forløber som tilsigtet. Det har hele tiden været meningen, at I skulle have al hjælp til at stige op og det forventes, at I ville lykkes med det. Men der er altid en chance for, at I i udøvelsen af jeres frie vilje vil placere jer selv på den forkerte vej og det ville blive respekteret. Ellers skal I lykønskes for at holde jer på vejen og vid, at I altid støttes af dem, der går med jer.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset gøre jeres dage og vejen mod fuldendelse lysere.Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.