team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, May 12, 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 12. maj 2017Hej venner, jeg tager en pause i de næste to uger. Så min næste besked kommer den 2. juni. Jeg tager afsted som sædvanligt for at besøge mine to sønner i Devon i det smukke Vestengland. Så jeg ser frem til en dejlig afslappende pause.

Resten af dette år skulle blive meget interessant og i slutningen af året skulle de første store bekendtgørelser være blevet offentliggjort.


Jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer - med Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey. 


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 12. maj 2017

Det ser ud til, at de negative kræfter bliver drevet ud af deres underjordiske baser og er ude af stand til at opretholde den globale kontrol. Udrensningen vil fortsætte, indtil de ikke længere udgør en trussel mod Menneskeheden, hvilket tillader, at Lysets Kræfter får større kontrol. Det kan kun være et spørgsmål om tid, før deres kontrol over jeres nyhedskilder ophører og gør det muligt at få de rigtige nyheder ud. Indtil nu må I afsøge internettet for at finde sandheden, da mange websteder giver jer falske oplysninger. Men hvis I allerede har identificeret de websteder, der er pålidelige, vil I i det mindste have en rimelig ide om, hvad der virkelig sker.

Så mange nyheder venter på at blive offentliggjort og de vil dække begivenhederne, der har været tilsløret, fra de sidste halvfjerds år eller deromkring. Generelt vil folk ikke bare blive forbløffet, men faktisk chokeret over at tro på, at sandheden har været holdt tilbage så længe. Illuminati har forhindret jer i at udvikle jer og samtidig har de "stjålet" jeres penge for at finansiere deres enorme hemmelige projekter. Det er ikke kun gratis energi, der straks ville opløfte jeres liv, men avancerede teknologier som fødevarereplikatoren. Med ét slag ville disse to fremskridt løfte folk ud af fattigdom og sult. Men fortvivl ikke, da det ikke vil vare meget længere, før gavnlige forandringer vil blive indført og så vil I vide, at Lyset har den fulde kontrol.

Illuminati er hensynsløs og lader sig ikke holde tilbage af noget for at fastholde deres magt, men de står nu over for nogen, som de ikke kan hamle op med. Mens fremskridt tager fart, skrider mange gavnlige projekter fremad og der er blevet truffet forberedelser til den kommende tid, hvor de kan offentliggøres.Jeres hovedtidslinje er stærk og fører til Opstigning og det kan bekræftes, at intet ni kan hindre den i fuldt ud at manifestere sig. Det ser stadig ud til at være sikkert, at store begivenheder vil blive bekendtgjort og begynde inden årets udgang. Der gøres bestemt hurtige fremskridt, der vil gøre det muligt for Lysets Kræfter at nå deres mål med at få tingene sat i gang meget snart.

I mellemtiden hersker kaos i mange dele af verden, idet de nye energier skaber røre i ting, indtil de er i stand til at falde til ro. Der sker en udrensning og de lavere vibrationer må højnes, ellers er der ikke plads til dem på de nye niveauer, hvor de simpelthen ikke kan eksistere. Men I når hurtigt det vendepunkt og derfra vinker en lys og fredelig fremtid. De sjæle, der ikke kan højne deres vibrationer, vil føle sig urolige og vil til tider være ude af stand til at affinde sig med det, der sker, idet de mangler forståelse for, at tingene kan være anderledes. Med deres trossystem kan de ikke forstå, hvad der ligger bag forandringerne og har i mange tilfælde ringe eller ingen interesse for dem. Der bliver imidlertid taget hensyn til deres behov og på det rette tidspunkt vil de bevæge sig ind på en ny vej for at fremme deres udvikling.

Frygt aldrig for dem, der ikke er på jeres forståelsesniveau. Alle vil befinde sig på det rigtige sted og det kan ikke være anderledes, da det præcist er bestemt af jeres individuelle vibrationer. Så alle sjæle vil befinde sig præcis dér, hvor de kan fortsætte deres erfaringer i et tempo, der passer dem. Der ville ikke være nogen gevinst eller nytte i at flytte til et højere niveau, før I er klar og opnår det gennem jeres egen udvikling. Jorden byder jer nogle hårde udfordringer og de er jeres vej til en vellykket oplevelse på jeres rejse mod Opstigning. Det er værd at gentage, at I aldrig får opgaver, der overstiger jeres evner.

Næsten hver dag i jeres liv vil muligheder, hvor små de end er, dukke op, hvilke giver jer en chance for at højne jeres vibrationer. Jeres udfordring er så at holde dem der og bygge videre på dem, så I fortsætter med at stige op. Nogle gange er det små ting, der kan betyde så meget for en anden person, såsom et venligt ord eller en hjælpende hånd, der får dem til at føle sig værdige og ønskede. Gode gerninger koster jer ofte ingenting, men til tider giver I måske et beløb for at hjælpe dem i nød og hvis alle hjalp andre på denne måde, ville fattigdom snart forsvinde. Manglen på udbredelse af rigdom sammen med handlinger foretaget af Illuminati har betydet, at verdens rigdom er i hænderne på en meget lille minoritet, mens millioner knap nok kan eksistere, idet de mangler basale livsfornødenheder for at kunne overleve. Disse situationer vil ændre sig meget snart og revalueringen af valutaerne vil gå langt for at skabe en retfærdig fordeling af rigdommene.

Den Menneskelige Race er stærke mennesker, idet de er vokset op i de hårdeste civilisationer. Mange er blevet dedikeret til deres opgaver og avler succes på grund af deres hensigt om at overvinde hindringerne på deres vej. Fremskridt har været hurtige og alle erfaringer har været til gavn for helet. Nogle finder det stadig svært at forstå den sande virkelighed, de lever i og tilbringer liv efter liv med at lære deres lektioner.Hjælp gives altid, men påtvinges på ingen måde nogen. Husk, at den frie vilje er hellig og må æres af alle sjæle og der er grund til bekymring, når den ignoreres og de, der gør det, må lære de karmiske lektioner, der følger af deres handlinger.

Hvor der er tale om tætte relationer eller familiebånd, kan det generelt antages, at de vil fortsætte, uanset hvilke forandringer der indtræder som følge af de sidste tider. Tidligere liv vil vise, at de skifter roller fra en inkarnation til en anden, så de udvikler sig sammen. I inkarnerer som enten mand eller kvinde, så der over en periode af liv opretholdes en balance, men det involverer naturligvis nogle gange også karma. Vær forvisset om, at de Højere Væsener, der overvåger jeres fremskridt, kan se det større billede og har absolut kontrol over alle ting. Så I kan forstå, at begivenheder sker på en kontrolleret måde, ligegyldig hvordan de ser ud udefra. Den frie vilje æres stadig, men tilfredsstilles ved at være blevet inkorporeret i folks livsplan og påvirker på denne måde ikke den større plan for jeres udvikling.

Hold jeres blik fast rettet mod jeres umiddelbare mål, så I med held kan fortsætte uden at blive distraheret af ydre begivenheder. Når I ved, at I næsten er hjemme, idet jeres cyklus når enden, skulle det give jer den nødvendige styrke til at nå en vellykket afslutning. Sikke fester der vil finde sted og hvor glædeligt det vil være at vide, at alt er godt og at de negative kræfter ikke længere kan gribe ind.

Hvis I er i stand til at hjælpe dem, der er fortabte, men dog ved eller føler, at der sker store forandringer, så prøv ikke at overvælde dem med detaljer og giv dem kun så meget, som I ved, de kan forstå. De fleste sjæle er følsomme over for forandring og ved, at der sker noget, men de kan være ude af stand til at forstå, hvad der sker. Det vigtigste punkt at fortælle er, at gavnlige forandringer finder sted og at der intet er at frygte.Fremtiden for den Menneskelige Race er i sikre hænder og når Jorden er blevet renset og fornyet, vil en strålende ny æra begynde.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, May 5, 2017

Dansk Mike Quinsey – 5. maj 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. maj 2017

Hver dag kommer I tættere på det punkt, hvor de mørke vil være tilstrækkeligt under kontrol til at lade velkomne forandringer i jeres valutaer finde sted. I øjeblikket er der megen aktivitet for at fjerne dem, der gemmer sig inde i Jorden, som bliver bedt om at overgive sig eller se deres udslettelse i øjnene. Dette gør, at forandringer kan indledes for at rydde deres våbenarmering i Rummet, hvilket gør det sikkert for velkomne besøgende rumskibe at lande på Jorden. Alt dette er nødvendigt for at gøre det muligt for den Nye Tidsalder at kunne begynde sikkert og uden forsinkelse. Vær forvisset om, at forberedelserne til denne tid har været i gang i ganske lang tid og så snart "forhindringerne" er blevet fjernet, vil begivenheder finde sted i hurtigt tempo. Forandringerne burde have fundet sted allerede og er uundgåelige og vil inden for få år allerede være begyndt at transformere jeres samfund.

I befinder jer nu i en tid, hvor I må beherske jeres følelser og ikke tillade negative tanker at komme ind i jeres sind. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at opretholde en rolig tilgang til jordiske forhold, der til tider kan være forstyrrende. Disse vil være de sidste tegn af nogen betydning i reaktionerne hos dem, der ikke forstår, at en rensning må finde sted, før den nye tid kan introduceres. Ændringen i vibrationer vil forstyrre dem, som ikke kan acceptere dem, da de vil være ude af stand til at forstå, hvad der finder sted. Indtil der er en fri Presse, er det vanskeligt at formidle sandheden til alle mennesker, da de, der stadig er under Illuminatis kontrol, fortsat vil være forvirrede.

I tider, hvor det er vanskeligt at forstå, hvad der foregår, så lad jeres intuition lede jer og når ting ikke virker klare eller giver mening, så prøv at finde den underliggende årsag og find et positivt udfald. Forstå, at I som alle andre kan hjælpe med at forme, hvordan fremtiden udspiller sig og det er den frie vilje i aktion. I er faktisk meget mere kraftfulde end I ved og efterhånden som jeres vibrationer øges, vil I vide, at jeres tanker er skabende. Faktisk vil I have behov for at lære at kontrollere dem. Det vil komme naturligt til jer, så gør jer ingen bekymringer, hvis I på jeres nuværende niveau ikke kan forhindre tilfældige tanker at komme ind i jeres sind. I bliver dog glædeligt overrasket over, hvor hurtigt I vil tilpasse jer de højere vibrationer.

Nogle spørger måske, hvorfor en sjæl har brug for oplevelser i de lavere dimensioner og det enkle svar er: for at udvikle sig, hvor erfaringer kan opnås i et hurtigere tempo end andre steder. Det kan være en hård tørn, men I får al mulig hjælp til, at det lykkes for jer. I kan selvfølgelig rejse ad jeres valgte vej i det tempo, der passer jer og jeres Guider vil sikre, at I ikke bliver overbelastet. Når alt kommer til alt, er alt i "nu’et", så I kan udvikle jer i jeres eget tempo. De fleste sjæle byder chancen for at fremskynde deres udvikling velkommen og nogle har forsøgt at opnå for meget i én levetid.

I er bevidst holdt blevet på et niveau, hvor I har været ubevidst om måden, hvorpå I kan nå til opstigning.De mørke havde planlagt at holde jer fanget, så de kunne slavebinde jer og hidtil er det lykkedes for dem.Imidlertid har mange højnet deres vibrationer tilstrækkeligt til at have været i stand til at bevæge sig ud over de begrænsninger, der har været påtvunget dem og kan nu se frem til Opstigning. De højere Lysriger vinker forude og det vil ikke vare længe, før I vil tage skridt, der ender med, at I bliver et Galaktisk Væsen. Det må dog understreges, at I stadig har et stykke vej at gå, før I opnår sådant et højt niveau, men det er den vej, I har valgt for jeres udvikling.

Sandheden vil til sidst blive afsløret for jer, men i et tempo, der ikke vil overvælde jer. Meget lidt er, som I er blevet forledt til at tro, men vær forvisset om, at Gud findes, den storslåede Kilde til Alt, Der Er. I er alle udødelige og skabt i Guds billede, hvilket betyder, at I har det fulde potentiale for at blive Ét med Gud.Mennesket har fået den frie vilje til at opleve, som det ønsker, men det kommer med ansvaret for alle handlinger, I vælger. At vide dette, hjælper med at forklare, hvorfor I går gennem dualitet. Vær imidlertid forvisset om, at før I vovede jer ud på denne rejse, var I fuldt ud klar over de udfordringer, I ville stå overfor for "at finde jeres vej tilbage til Gud". Gud sendte oprindeligt alle sjæle ud for at opleve, så Gud kunne lære mere om sine skabninger. Det siges, at "Gud ånder ind og Gud ånder ud" og I kan forholde jer til det, mens I rejser uden for Gud.

Religion er den valgte vej for mange, der har brug for en lærer til at vise dem vejen, men den er ofte svær at følge, da det er Menneskets version af Sandheden. I virkeligheden er den ret simpel og dækkes af udtrykket "gør mod andre, som du ville have gjort mod dig selv". Det betyder at behandle alle som jeres ligemand - jeres Brødre og Søstre. I jeres nuværende oplevelse er det måske svært at leve op til sådant et løfte, men ved at gøre jeres bedste, skaber I en vej i Lyset, som i sidste ende vil sørge for, at det lykkes for jer. Universel Kærlighed ser ingen forskel fra en sjæl til en anden, da alle oplever på deres egen måde og efter deres eget valg. Men nogle gange kommer Mennesket ud i vanskeligheder og mister kontakten til sit Højere Selv, men hjælpes med at rejse sig igen og efterlades aldrig til at rejse en vej alene og Gud er kun en bøn væk, når I har brug for hjælp.

Når I bliver et Højere Væsen, vil jeres vibrationer være blevet så høje, at I vil få en perfekt krop, som vil holde i hundreder af år. Det vil forklare, hvorfor I har hørt om den regulære tilstedeværelse af St. Germain på Jorden gennem de sidste 300 år eller deromkring. Han er blevet set ved flere lejligheder og har aldrig vist tegn på aldring. Forestil jer at kunne være i stand til at gøre jeres åndelige arbejde over så lang tid og være mentor for sjæle for at hjælpe dem med at gøre fremskridt gennem flere liv på Jorden. St. Germain dukkede endda op på mødet i Amerika, da Uafhængighedserklæringen blev underskrevet og var med til at udarbejde den. Han har altid haft stor interesse for Menneskehedens fremskridt og brugte sin indflydelse til at holde Menneskeheden på dens rette vej.

Som tiden går, lærer I meget hurtigt om jeres sande fortid og hvor fremtiden fører jer hen. Det er en spændende tid, da for mange af jer er jeres rejse næsten forbi og en vidunderlig fremtid vinker forude. Der er så meget for jer at lære om, så optegnelserne kan rettes, hvad angår jeres historie. I virkeligheden ved I meget lidt om Jordens historie eller jeres andel i den, selvom I er blevet ført tilbage til præ-atlantianske tider. Hver periode viser, at fremskridt er cyklisk og at hver Solcyklus er endt med en rensning af Jorden. Denne gang er ikke anderledes og en ny cyklus vil begynde meget snart for sjæle, der har brug for at fortsætte deres udvikling i de lavere vibrationer. De, der stiger op, bevæger sig ind i de højere vibrationer, hvor intet ondt kan eksistere og nyder en fredelig og kærlig eksistens.

Vær fokuseret på alt det, der er i harmoni og af de højere vibrationer og det vil sikre, at I er klar til Opstigning.   

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.


Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.