team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, February 28, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 26. februar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 26. februar 2016

Begivenheder sker stadig i et hurtigt tempo og muligheden for indgriben bliver meget mindre, da de mørkes magt bliver indskrænket. Meget afhænger af deres evne til fortsat kunne finansiere deres aktiviteter og det bliver langsomt vanskeligere, da deres aktiviteter påvirkes af manglende midler. De højere magter vil fortsat begrænse deres aktiviteter, som de har gjort i mange år. Nu bliver deres muligheder imidlertid yderligere begrænset og de kæmper for at holde deres projekter i gang. Mange gange har de forsøgt at omgå de begrænsninger, der er pålagt dem. Men det er til ingen nytte og de er ude af stand til at fortsætte med deres plan om at starte en tredje verdenskrig og har fået at vide i utvetydige vendinger, at de under ingen omstændigheder vil få lov til at starte en.

Imens er tiltag for at realisere "Afsløring" langt fremme og intet vil være tilladt for at forhindre den i at blive offentliggjort. Andre ting, der også er planlagt for at bringe sandheden frem, skrider godt frem. På mange fronter finder mennesker modet til at fortælle deres sandhed og de vil blive beskyttet. Løgnene accepteres ikke længere og tilsløringen bliver afsløret. Tiden for offentliggørelse af ​​sandheden er nu kommet og når historien bliver skrevet om, vil den blive husket som Afsløringernes Tid. Sandheden er så forskellig fra, hvad I er blevet forledt til at tro. Faktisk vil mange finde det utroligt, at I har kunnet være blevet vildledt så længe.

Det fredelige liv, I har længtes efter, vil snart være inden for rækkevidde og ændringerne vil til sidst være verdensomspændende. Alt, der har forhindret jer i at nyde jeres ret, vil blive overvundet og intet af de gamle uacceptable måder vil få lov til at blive. Jeres behov vil blive dækket, så I endelig skal være i stand til at nyde livet i fulde drag. Den "onde drøm", som I netop er på vej ud af, vil slutte og meget hjælp vil blive givet til jer, så nødvendige ændringer manifesteres. De vil naturligvis kræve jeres hjælp sammen med jeres ekstraterrestriske venner, som har ledsaget jer på jeres rejse. Selv i jeres livstid har der været flere tilfælde, hvor de har forhindret store katastrofer.

Der er en tid, der nærmer sig, hvor I skal have et tæt forhold til Væsener, der har levet inde i jeres Jord. De ser, at I har udviklet jer tilstrækkeligt til, at de vil give sig til kende for jer. Der vil også være andre fra rummet, som vil hjælpe jer med jeres overgang til at blive Galaktiske Væsener, selv om den begivenhed stadig ligger et godt stykke ud i fremtiden. En vidunderlig fremtid venter jer, der vil mere end kompensere for alle de liv, I har haft i de lavere vibrationer. I har lært meget over en lang periode og det vil i høj grad hjælpe jer med fremtidige erfaringer. Efterhånden vil I forstå, at livet er en hel række af oplevelser, som har forberedt jer til større ting.

Tag livets lektioner alvorligt, da de har meget at lære jer, der vil gøre jer i stand til at løfte jer op over behovet for at tilbringe flere liv på Jorden. Ingen er ikke større eller mindre end alle andre, da det simpelthen er et spørgsmål om, hvor I er på evolutionsstigen. Hjælp jeres medrejsende, hvor I kan, da et venligt ord eller en hjælpende hånd kan være meget opløftende. Karma er hverken god eller dårlig, da det simpelthen drejer sig om lektioner, der skal læres, hvis I forsat skal udvikle jer. Uanset hvilke erfaringer I går igennem, så vær forvisset om, at de er nødvendige, selv om nogle er frivillige og resultatet af et ønske om at hjælpe en anden sjæl med at udvikle sig. Så prøv at gøre jeres bedste under alle omstændigheder, idet I ved, at der er meget anerkendelse i at hjælpe andre.

De mørke har opmuntret jer til at se andre som adskilt fra jer, men I er alle En. Så se ud over det ydre, da I alle er kommet fra Kilden af Alt Der Er. Husk også, at en sjæl har mange liv og haft oplevelser i alle racer. Da dette er slutningen af ​​en Solcyklus, er det en tid, hvor mange sjæle vil stige op, da de har rejst sig ud over de lavere vibrationer. De, der ikke har nået et højt niveau, vil fortsætte som før i en ny cyklus, der er en anden mulighed for at gøre fremskridt. Ingen overlades til sig selv uden hjælp og den gives frit, når der anmodes om den, selvom den måske ikke er præcis som forventet. I de lavere vibrationer kan I opleve stor lykke, men også sorg og begge ting vil fremme jeres evolution.
De sidste tider er på vej med dramatiske ændringer, der er langt fremme. Moder Jord er naturligvis involveret og er allerede begyndt at iværksætte de nødvendige ændringer. Hun har tilladt hendes "krop" at blive brugt på mange negative måder for at hjælpe jer med jeres udvikling. Imidlertid har hun besluttet, at nu er det tid til at koncentrere sig om sine egne behov og udrensningen af Jorden er begyndt. Ændringerne vil få folk til at flytte til sikker grund og passende varsel vil blive givet og til sidst vil Jorden blive transformeret. På de højere niveauer vil den blive bragt tilbage til en tid, hvor den blev omtalt som "Edens Have". Det vil være en glæde og fornøjelse at være en del af sådanne ændringer og leve i harmoni og fred igen.

For mange sjæle på Jorden synes situationen håbløs, da de mørke synes at styre og for magtfulde til at blive fjernet. Men det er overhovedet ikke den sande situation og som det ofte påpeges, finder meget godt arbejde sted bag scenen. Det har jo stået på i lang tid og for at nå det succesrige stadie, I er på nu, har krævet en masse tålmodighed og omhyggeligt arbejde. De mørke har hævet sig selv op over alle andre i den tro, at de er herrer over verden. Nu indser de, at Lyset i stigende grad er blevet kraftigere på Jorden. Det har tiltrukket hjælpen fra de højere magter og balancen har ændret sig og Lyset er nu den dominerende kraft. De mørke kan nu på ingen måde nå deres mål, selv om de vil kæmpe til det sidste.

Fortsæt jeres arbejde med fuld tillid til, at inden længe vil de lovede ændringer manifestere sig. Nogle er meget tæt på nu og I får antydninger af, hvad der er i vente i jeres nyheder. Sandheden har været skjult så længe, men ikke meget længere, da den må komme ud meget snart for at lede folks energier i den rigtige retning. Problemet har været, at de mørke i høj grad har kontrolleret jeres Nyhedsmedier og har ikke tilladt de reelle nyheder at blive præsenteret for jer. Den situation vil snart ændre sig og derefter vil de sande nyheder oplyse jer og hvor det drejer sig om de mørke, vil mange, der kun har haft et lille kendskab, om nogen, til deres aktiviteter, blive chokerede. Der er ikke grund til at frygte dem længere, da de bliver så nøje overvåget, at intet, de gør eller planlægger, kan ske i hemmelighed længere. De er fanget i den selv samme situation, de planlagde for den Menneskelige Race og kan nu ikke undslippe loven for de forbrydelser, de har begået.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vej mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, February 19, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. februar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. februar 2016

Tiden fortsætter med at gå hurtigere og jeres bevidsthedsniveauer vokser hele tiden. I vil nå et punkt, hvor I ikke længere vil være i stand til at forblive i de lavere vibrationer og vil stige op. Det er det punkt for forandring, I har været på vej til, siden I først faldt ned i de lavere vibrationer. Denne mulighed er åben for enhver sjæl, der har fokuseret på Opstigning og har taget skridt til at forberede sig på en sådan lejlighed. Hvis I har været klar over det og hævet jeres vibrationer, er der ingen grund til, at det ikke skulle lykkes for jer. Mulighederne er altid åbne for enhver sjæl, der har forberedt sig på sådan en opløftelse og deres guider vil hjælpe dem til, at det lykkes for dem.

Jordiske forhold er under store forandringer og nogle vigtige beslutninger er blevet taget, der snart vil bringe detaljerne ud i det offentlige rum. Selvom det kun får lidt omtale, er Staten Amerika blevet skabt og gennemgår nu juridiske træk for at godkende den. Sammen med valutaændringer, der også er langt fremme, søger mange lande at skifte fra dollaren som deres førende pengestandard. Også med den kommende revaluering af valutaerne skulle ingen lide tab som følge af revalueringen, da foranstaltninger, når det sættes i gang, sikrer, at der vil blive sørget for alle mennesker. Det har også længe været planlagt at distribuere økonomiske midler, der er vokset under St. Germains beskyttelse. Vær forvisset om, at der i sidste ende vil blive sørget for alle og deres levestandard vil blive stærkt højnet.

Ændringer har i meget lang tid været planlagt for en vellykket fuldendelse af denne cyklus og stærke kræfter af Lyset har sikret, at ingen indblanding er tilladt. Fri vilje er stadig gældende, hvad angår enkeltpersoner, men for Menneskeheden som helhed er dens skæbne allerede blevet bestemt af store Væsener, der har guidet jer i æoner af tid. Som jeres historie viser, sker der ved afslutningen af ​​en cyklus altid store ændringer og om de er til gavn for jer, afhænger af, hvor meget I har hævet jeres vibrationer. Det var forventet, at I ville nå tilstrækkelige fremskridt til at stige op og intet kan nu ændre udfaldet.

Mens ændringerne finder sted, vil der være en vis grad af ubehag, fordi så hurtigt som de vil blive gennemført, er opgaven af en gigantisk størrelse. Så vær tålmodige, når tingene går i gang og vid, at resultatet vil være til alles tilfredshed. Der vil være få beklagelser, fordi I vil indhente den tabte tid og vil vinde meget mere, end I overhovedet kan have tabt. I stedet for at bruge jeres levetid på at arbejde dag ud og dag ind, vil I have meget mere tid til at forfølge jeres egne sysler. I vil ikke længere bruge stort set al jeres tid til at tjene til livets ophold og har mere end rigelig tid til at forfølge jeres egne interesser.

De mørke er godt klar over, at deres magt bliver kraftigt indskrænket og ligegyldigt hvad de prøver, vil de ikke få lov til at genvinde den. De er også bekendte med løfterne fra de af Lyset, der bevæger sig fremad i et hastigt tempo. Lysvæsnerne styrer nu fremtiden for Jorden og dens befolkning. Intet vil få lov til at blande sig i de fremskridt, der er gjort og forsinkelse, om nogen, vil ikke være af stor betydning. Kære befolkning på Jorden, jeres tid er kommet til at tage et kvantespring fremad og således indhente det forsømte, der har holdt jer tilbage. Ændringer vil snart manifestere sig og I vil forstå de vidundere, som fremtiden har i vente for jer. Det vil være glæde og lykke, når I bliver gjort fri af de mørkes opmærksomhed. Vær positive og vid, at alt går godt og de gunstige ændringer begynder at finde sted.

Mange sjæle er ivrige efter at give af sig selv på et så vigtigt tidspunkt, men afvent det rette øjeblik og vid, at der snart vil være masser af muligheder for at tjene Lyset. Mange giver allerede af sig selv for sagen og gør tjeneste på forskellige måder, der gør det muligt at manifestere sig. Udnyt enhver mulighed for at hjælpe andre videre og gøre sandheden kendt for dem, I anser for at være klar til det. Folk vågner til ændringerne, selv om de ikke forstår det større formål bag dem. Det er forventeligt, da vibrationerne fortsætter med at øges og mange opdager nu, at deres bevidsthed åbner op. Det kan skabe forvirring og det er her, Lysarbejderne kan hjælpe ved at forklare situationen for dem. Der vil gå lidt tid, inden Pressen befries for de mørkes kontrol, så indtil da vil den bedste kilde til sandhed være jeres Internet. Men det bliver også brugt af de mørke, men hvis I er intuitive, skulle I være i stand til at afgøre, hvilke websteder der er pålidelige og hvilke meddelelser der er givet i sandhed.

Vid, at I lever i et hologram og at det ikke repræsenterer den sande virkelighed, hvorfra I kom. Den er selvskabt og har givet jer mulighed for at skabe et miljø efter jeres valg. En, hvor I kan opleve en 3D-virkelighed, i hvilken I kan opnå en hurtigere udvikling. Mange aspekter er fornøjelige, men sjælene med en lav vibration sikrer, at I også oplever negativitet, hvilket bringer nød og ulykke. Det er en blanding af begge, der giver forandringer og udfordringer hele tiden. Men I af Lyset er kommet igennem det med glans og har udviklet jer betydeligt som et resultat af det. Aldrig igen vil I være nødt til at stå over for sådanne blandede erfaringer.

Det, der sker på Jorden, er helt normalt ved slutningen af ​​en cyklus, men ikke alle ender på nøjagtig samme måde. I har haft succes med at lære de lektioner, en 3D-eksistens har givet jer, mens det slog fejl for de seneste civilisationer. I skal lykønskes med at have opnået så meget mere, end I i øjeblikket forstår. Rejsen har været lang og besværlig og I er kommet igennem materialismens brande og kommet sejrrige ud på den anden side. Erfaringerne har tjent jer godt og vil sikre, at I er godt rustet til eventuelle fremtidige udfordringer.

For mange sjæle har kaos ledsaget dem gennem hele deres liv, det hele har været for deres nødvendige erfaringsdannelse. Vær forvisset om, at I ikke bliver nødt til at gå igennem dem igen. I undrer jer måske over, hvorfor I meldte jer frivilligt til at opleve dem, men før I kom til Jorden, blev I gjort bekendt med karakteren af ​​jeres kommende erfaringer. I forstod, at på intet tidspunkt ville I rejse gennem de lavere dimensioner uden hjælp, selv om I dengang var uvidende om det. I hver enkel levetid har I fået hjælp for at sikre, at I fulgte jeres livsplan, som I aftalte, før I inkarnerede. Det er så vigtigt for jer, at, hvis I undlader at følge planen, bliver I nødt til at gøre det i en anden levetid. Mange ting synes at ske ved en tilfældighed, men vær forvisset om, at alt af betydning er planlagt og nødvendig for jeres udvikling.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys. 

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, February 12, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 12. februar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 12. februar 2016

 Meget sker, der så vidt muligt holdes hemmeligt af de involverede. Det vil vrimle med stærke rygter om, at en stor begivenhed snart vil medføre banklukninger på grund af større ændringer, der er under opsejling. De synes at være uundgåelige, da de skal bringes i overensstemmelse med dem, for at undgå en komplet fiasko. Det ville være let at fortælle jer om ikke at bekymre jer, men sådanne hændelser har før fundet sted og viste sig i sidste ende gavnlige for jeres fremtid. Det bør ikke overraske jer, da ændringer altid finder sted, men måske ikke på det niveau, der forventes nu. Overalt omkring jer er forandringer i gang, da de gamle måder og systemer "opdateres" for at komme på højde med den Nye Tidsalder, der nu er begyndt. I sidste ende vil I være glade for dem, da de vil medføre kontinuitet og tilstrækkelig indkomst til at leve et behageligt liv.

I har i meget lang tid fået at vide af St. Germain, at disse ændringer ville finde sted, når tiden var inde og den tid er kommet og I vil opleve en hel strøm af dem over det næste års tid. Det vil indebære store ændringer og de vil højne livskvaliteten ganske betragteligt. Så når I finder jer selv involveret i dem, så husk, at de er "udrensning" af de gamle systemer, der ikke længere tjener jeres behov. Der vil være tidspunkter, hvor det er vigtigt at arbejde sammen, da I i det lange løb alle vil blive omfattet og være mere end tilfreds med resultatet. Vær forvisset om, at dem, der ville nægte jer sådanne fremskridt, ikke vil være i stand til at blande sig i Guds givne løfter om, at I skal gøres fri af jeres Fængselsplanet. Ja, den er blevet kaldt det ved flere lejligheder og mange har benægtet det, men det er sandt og snart vil I fuldt ud forstå, hvorfor det opstod.

I vil finde mange meddelelser, der informerer jer om ændringerne og de bør give jer den forsikring, mange søger. Efter flere års løfter kommer pludselig alt det arbejde, der er blevet lagt i, til at bære frugt. I har aldrig været alene i jeres kamp mod de mørke og på dette vigtige tidspunkt har I ekstra støtte fra Væsener, der har fulgt jeres fremskridt på afstand. De afventer tålmodigt det rette tidspunkt til åbent at afsløre sig selv. De er fredelige og kærlige entiteter, der kommer fra meget højere niveauer og assisterer Moder Jord og hendes Civilisation med sikkert at afslutte denne tid med kaos. Jeres fremtid er sikret, uanset hvilke strabadser det kan medføre. Fremtiden er Gylden og en Tidsalder med store fremskridt, der vil løfte jer op fra de lavere vibrationer og giver løfter om megen glæde og lykke.

Nogle spørger, hvad alle ændringerne handler om og hvorfor nu og det enkle svar er, at "det er tid". Lige siden denne cyklus begyndte, var I bestemt til at nå dette punkt med tiden og resultatet skyldes indsatsen fra de af Lyset, der har holdt deres løfter om at sprede Lyset vidt og bredt. Med tiden vil det også favne de mørke, da de efterhånden vil reagere på det, så det forventes, at I af Lyset vil behandle dem med medfølelse. Det er ikke umuligt at vække dem til lyset en gang mere og de kan løftes op i Lyset med jeres kærlighed og hjælp. Ingen sjæl er uden frelse og måske kan I se dem som sjæle, der kræver meget kærlighed for at blive vækket til Lyset.

Hver dag i jeres liv kommer de fleste af jer i kontakt med mange sjæle på flere forskellige evolutionsniveauer. I kan fornemme, om nogle er Lysvæsner, men I kan ikke være sikker. Så behandl alle ens, herunder dem, der synes at være uden kendskab til deres sande potentiale. Ofte vil et par venlige ord vække dem og løfte dem op og begynde en tankestrøm, der fører dem til større forståelse. Så snart en sjæl reagerer, vil deres Guider med glæde hjælpe dem videre og til større ting. Hjælpen er der altid og stopper aldrig. Det er en vidunderlig sandhed, at de, der har fundet Lyset inden i sig, er ivrige efter at dele det med andre. De bliver ofte jeres healere og lærere og således vokser Lyset til stadighed og bliver en kraftfuld energi til gavn for alle. Det er lykkedes jer så godt, at I har forankret Lyset på så mange steder, at der nu eksisterer et stærkt netværk rundt om Jorden. Det opløfter og som det gør det, bliver Moder Jord mere og mere aktiv med at bringe endnu mere lys ind. Sejr over de mørke er derfor sikker og de trækker sig tilbage, da de har været ude af stand til at kommandere med myndigheder, som de tidligere er lykkedes med.

Kampen er på ingen måde ovre, da de mørke har deres håndlangere over hele Jorden, men deres magt til at gøre, som de vil, er blevet mindre. Som tiden går, vil flere af dem indse, at de er i en svækket position og opgive kampen. I modsætning til jeres fængsler på Jorden får alle sjæle al mulig hjælp og de elsker at guide dem tilbage til Lyset. Det vil ikke være "straf", som I forstår ordet. Når de vender tilbage til Lyset, vil de blive hilst velkommen, men vil alligevel være nødt til at undgælde for tidligere handlinger. Hver af jer har oplevet det som "karma" og det betyder at arbejde jer gennem jeres fejl for at forhindre en gentagelse.

Stort set uden jeres vidende er der mange, mange væsner, der våger over jer for at sikre, at I ikke bliver distraheret eller vildledt og for at jeres fødder er solidt plantet på jorden. Sikkert er det, at de af jer, der har fulgt jeres livsplan, er godt på vej til Opstigning. Åh, hvilken glæde og fejringer, der vil følge jeres succes, fordi vejen gennem jeres dimension har været vanskelig og fuld af prøvelser, men I har med held håndteret alle udfordringer. Selv om det måske ikke har været forventet, har I alligevel haft et frit valg med hensyn til, hvilken vej I tog.

Mange af jer er avanceret tilstrækkeligt til at vide, at I har hævet jeres vibrationer tilstrækkeligt til at være i stand til at stige op. I vil blive opfordret til at hjælpe andre, der også arbejder hen imod Opstigning og der er ingen bedre end dem, det allerede er lykkedes for. Ånden i samarbejde bliver mere kraftfuld, når I udvikler jer gennem dimensionerne og sjæle af samme slags mødes efterhånden. Det sker allerede på Jorden, hvor I tiltrækkes til hinanden på grund af jeres ens vibrationer. Livet, som I kender det og har oplevet det, er langt fra virkeligheden og jeres første oplevelse af det er i Sommerlandet, hvor alle sjæle normalt går til efter deres overgang. Livet er helt anderledes end det, I har været vant til på Jorden.

Livet på Jorden har lært jer, hvordan I i høj grad udvikler jer gennem jeres egen beslutsomhed og I skal lykønskes for en sådan præstation. Og når I fokuserer på en bestemt vej, er hjælp altid til rådighed, hvis I har brug for det. I står ved et punkt, hvor I næsten har fuldendt jeres rejse gennem de materielle verdener. I kan nu træde et skridt tilbage og slappe af og hjælpe andre, der stadig forsøger at finde sandheden om ​​deres eksistens. Der kommer måske ikke en anden mulighed som den i nogen tid, da det, ligesom alle ting, bevæger sig rundt i erfaringscykler.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres vej og dage mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.
I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.