team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, August 30, 2015

Dansk -- SaLuSa, 28. august 2015SaLuSa, 28. august 2015 

Jordens Folk, I befinder jer i uroligheder, mens jeres systemer bryder ned, hvilket endnu engang beviser, at de er utilstrækkelige til at opretholde en anstændig og vedvarende levestandard. Desværre må det være sådan, da I er Mestre over jeres egen skæbne og er blevet udstyret med fri vilje. Det kunne have været så anderledes, hvis I havde accepteret, at I er jeres Broders vogter og at I alle i den Menneskelige Race er En. Grådighed og selvforherligelse har forhindret sjæle i at dele planetens rigdom lige og det har ført til et skævt samfund. Vi fordømmer ikke de involverede, da den Menneskelige Race har accepteret, hvad der svarer til fri vilje for alle. Imidlertid har erfaringerne givet alle berørte et indblik i liv uden kærlighed og uden Gud og har vist, at Mennesket mangler viden eller vilje til at være hans Broders Vogter. Så erfaring er ikke uden en positive side, at lære lektioner, som har fremskyndet jeres udvikling.

I har haft mange liv, hvor forskellige tilgange til livet er blevet prøvet og bortset fra de lejlighedsvise højdepunkter har det været en meget hård livslektion. Det er sikkert og vist, at mens I har oplevet mange forskellige tilgange til livets udfordringer og problemer, har I alligevel fortsat med at udvikle jer og mange af jer har avanceret tilstrækkeligt til at være i stand til at stige op. Nu er der kun tilbage at se, hvornår I kan hæve vibrationerne tilstrækkeligt til, at Opstigning kan finde sted. Det vil helt sikkert ske, da det er jeres skæbne og sandelig hele universets. Det kan ikke være anderledes og er blevet forordnet af de højere kræfter, der overvåger den Menneskelige Races udvikling.

Alle sjæle får den samme mulighed for at stige op og meget hjælp gives dem under hensyntagen til deres frie vilje. Nogle er så forankrede i de lavere vibrationer, at de har svært ved at komme videre, men vær forvisset om, at al mulig hjælp gives dem for at hjælpe dem med at stige op. Men der kommer et tidspunkt, hvor en cyklus har kørt sit løb og en ny begynder og det er denne mellemliggende periode, der giver jer så mange problemer. Der er meget, der skal udredes, hvilket på dette tidspunkt opløfter alle Lysets aspekter. Der vil meget snart komme en tid, hvor lyset er steget til et sådant niveau, at det bogstaveligt talt efterlader de lavere vibrationer bag sig. Det betyder, at enhver sjæl, der ikke er steget op, vil flytte til en anden cyklus, der fortsætter med at opfylde deres behov. Alt fungerer i sidste ende perfekt, så der er ingen grund til at bekymre sig om fremtiden for en bestemt sjæl. Kære Alle, tænk på det faktum, at Gud dvæler i en tilstand af komplet og fuldkommen Kærlighed og Perfektion og Guds plan for Mennesket er inkarneret perfektion.

Før I meldte jer frivilligt til at opleve dualitet og faldt ned til de lavere vibrationer, vidste I, at det ville være en prøvelsernes tid, men havde tillid til, at I kunne klare udfordringen. I vidste, at under hele jeres rejse ville I blive hjulpet til at stige op igen, men også at med fri vilje kunne I opleve alle aspekter af dualiteten. Så I rejser i et tempo, der passer til jeres særlige behov, hvilket er grunden til, at nogle sjæle "halter" bagefter. Dem, der føler en stærk tilknytning til den Menneskelige Race, vil efter deres Opstigning vende tilbage med ønsket om at hjælpe fortabte sjæle til at finde vej ud af mørket og tilbage til Lyset. På et højere vibrationsniveau forstås virkelig alle sjæles Enhed og i Broderlig/Søsterlig kærlighed vil nogle blive i tjeneste for dem. Da I uden tvivl er begyndt at indse, at ​​kærlighedsenergien er den mest magtfulde kraft i universet.

I sådanne skiftende tider er vores råd til jer simpelthen at holde jeres mål for øje og prøv så vidt muligt at ignorere, hvad der foregår omkring jer. Ingen af jer på jeres niveau vil virkelig forstå, hvad der reelt sker bag kulisserne, men hvordan det end ser ud, så husk, at alle Lysets handlinger i sidste ende er til gavn for jer. I tænker måske, at de opgaver, vi står overfor, er for enorme at klare inden for kort tid. Men vi understreger igen, at vi har enorme Lysstyrker klar til at gå i aktion. Plus at vores metoder er langt mere udviklede, end hvad I allerede ved og vi kan på relativt kort tid give os i kast med, uanset hvilke opgaver, vi står over for, da vi har ubegrænsede ressourcer til vores rådighed. Vores største bekymring er som altid jeres sikkerhed og vi vil flytte jer til et andet område, hvis behovet skulle opstå, men vær ikke bekymrede, da vi ikke ser noget større behov for en sådan drastisk handling.

I får stadig besøgende fra andre civilisationer, men ofte er de ikke andet end flygtige besøg, hvor der samles oplysninger om ændringerne på jeres planet. I er i en meget unik situation, da jeres personlige Opstigning tiltrækker sig en masse opmærksomhed, da det er første gang, det vil være gjort med jeres levende fysiske kroppe, som selv nu påvirkes af de højere energier. I "føler" måske ikke, at det sker, men vil muligvis fornemme ændringen inden i jer selv, da I i sidste ende vil blive mere trygge og i harmoni med alt andet. I kan selvfølgelig hjælpe jer selv ved at være rolige og fokuseret på Lyset. I læser måske om mange skræmmende hændelser rundt omkring i verden, men det er uundgåeligt, når rensning finder sted. Plus det faktum, at pressen nyder at overdrive forholdene ved at bruge meget følelsesladede ord. De mørke nyder også at skabe frygt, da energien nærer deres lavere energier og at trække flere folk ind i dem.

Enhver sjæl, hvis de ikke allerede er der, bevæger sig gradvist i position til at opleve de sidste tider, mens de på samme tid fuldender deres karmiske behov. Nogle af jer er allerede forbi dem og forbereder jer til Opstigning. Glem, hvad der foregår omkring jer, da det er en meget spændende tid, selv om nogle, der er mere involverede i handlinger på Jorden, måske ikke tror det. En dag i fremtiden vil I se tilbage på denne periode og være glade for, at I var en del af historien. I af Lyset har tjent menneskene ved mange lejligheder og anerkendes for, hvad I har opnået. Vi er ikke overrasket over jeres succes, da I oprindeligt blev udvalgt til opgaven på grund af jeres store erfaring.

Den Galaktiske Føderation er klar med instruktioner til at omringe de mørke, som ikke længere er den styrke, de var. De er nu meget begrænset i, hvad de kan gøre og er ude af stand til at gå videre med deres planer om at overtage Jorden. Ja, vi overvåger og kontrollerer, hvad der finder sted og forhindrer således enhver handling, der ville forårsage omfattende skader og tab af menneskeliv. Det kan til tider være forvirrende, da der, som I forstår det, stadig vil være angreb på civile, men de er ikke altid, hvad de ser ud til at være. Husk, at Illuminati har infiltreret mange institutioner og at deres håndlangere stadig udfører deres hemmelige operationer, som vi allerede er klar over.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for, at flere og flere sjæle vågner op og begynder at indse, at noget stort finder sted på Jorden. Snart vil hændelser ske, som vil indikere, hvad der kommer. Vid, at hver enkelt af jer har mange Kære med jer, der giver jer vejledning, så jeg vil forlade jer med disse tanker og min kærlighed.


Tak SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: 
Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit

Monday, August 24, 2015

Dansk -- SaLuSa, 21. august 2015SaLuSa, 21. august 2015 

Efter at have læst om de betydelige ændringer, der siges at ville manifesteres i slutningen af ​​september, nærmer I jer det forsigtigt. Vi ved, at mange af jer ivrigt venter på at se, hvad der sker, når I vil bevæge jer gennem et højere og renere energifelt. Forsigtighed er klogt i alle tilfælde, da der med de bedste intentioner gives oplysninger til jer i god tro, kun for de omstændigheder der skal ændre sig. Mange kan opleve ændringen og flere er sikre ved udgangen af ​​året, herunder portaler, der vil åbnes og hæve menneskehedens bevidsthed. Vi vil ikke være unødigt overraskede, ligegyldigt hvad der sker, da ændringerne er bestemt til at finde sted meget snart. Mere vil helt sikkert følge, når den Nye Tidsalder begynder at indfinde sig. Forvent dog ikke for meget for hurtigt, da der er meget arbejde, der skal gøres, særlig mht. at fordele midlerne. Selv efter vores standarder vil det tage nogen tid at nå jer alle, men det vil blive vurderet som en ekstraordinær præstation af jer. Vi har nøje planlagt denne tid og er godt forberedte på, hvad der ligger forude.

Efter jeres standarder har vi ubegrænsede ressourcer at trække på for at udføre vores opgaver, så I kan være forvisset om store fremskridt, når først tingene virkelig går i gang. Det er, hvad I er blevet lovet i mange år og vi roser jer for jeres tålmodighed. I mellemtiden holder vi de mørke i skak, hvilket vi har gjort i mange år. Vi vil gerne forklare det med hensyn til vores evne til at forhindre en verdenskrig, som mest sandsynligt ville være startet engang i den sidste del af jeres sidste århundrede. Som vi har forklaret tidligere, er vi nødt til at lade visse situationer udspille sig naturligt. Vi kan ikke blande os i konsekvenserne af jeres handlinger, medmindre de Højere Autoriteter tillader det.

Nogle af jer er bekymrede over familie eller venner, der synes at være uvidende om betydningen af ​​de sidste tider. Vi vil bede jer på den venligste måde ikke at være bekymrede, da alle sjæle præcis vil være, hvor det er meningen, de vil være ved Opstigningens begyndelse. I kan ikke ændre fremtiden for dem, da de allerede har taget deres beslutning, selv om de ikke kan huske det. På grund af jeres vibrationer vil I befinde jer på en sti, der er rigtig for jeres fortsatte udvikling, mens I finder jeres vej tilbage til Lyset. Vær forvisset om, at de sjæle, som har svært ved at løfte sig selv op, får al mulig hjælp til at vågne op til sandheden. De behandles med kærlighed og venlighed, som alle sjæle. For dem af jer, der ved, at I er klar til at stige op, beder vi jer yde hjælp, hvor det er nødvendigt, da I vil være i stand til at bedømme, hvilket niveau der skal anvendes.

Hvis ikke allerede, så inden længe mener vi, at mange af jer vil "føle" ændringerne i vibrationerne, men hvis ikke, betyder det ikke, at I ikke nyder godt af dem. I er nødt til at huske på, at samlet set udgør I sjæle, der er på mange forskellige evolutionsniveauer. Det er grunden til, at evolution på Jorden byder på en hurtigere måde at udvikle sig på. Det er dog altid et tveægget sværd, da I også lettere kan komme på afveje. Hvis I ikke føler jer beredte til at stige op, så irettesæt ikke jer selv, da I har al den til, I ønsker til at udvikle jer, da der i virkeligheden ikke er sådan noget som tid. Alt er i Nuet, hvilket betyder, at I i sidste ende kan gå frem eller tilbage i tiden. I vil nemmere forstå det, når I har bevæget jer ind i de højere dimensioner. Det vil virkelig besvare mange af de spørgsmål, I har nu.
Den "Store Opvågning" finder sted og som tiden går, så vil flere og flere sjæle reagere på de højere indkommende vibrationer. Det er klart, at I gradvist vil blive klar over ændringerne og glad for at blive løftet op og ud af de lavere. Den samlede effekt vil være, at I deles om de kraftfulde energier, der resulterer i, at endnu mere Lys bringes til Jorden og sådan skal det fortsætte, indtil Lyset regerer suverænt. Men vi må opfordre jer til fuldt ud at støtte Lyset og gøre jeres del for at sikre, at det spredes vidt og bredt. Hold altid fokus på jeres mål og bliv ikke bange, uanset hvad der sker omkring jer.

Husk på, at I har arbejdet i æoner af tid med at opleve liv i den lavere dimension, vel vidende, at i sidste ende ville I have lejlighed til at rejse jer igen. Den tid er nu og vi er afhængige af, at lysarbejdere hjælper med at bringe de nye energier i eksistens. I vil helt bestemt være i stand til at gøre fremskridt langt hurtigere nu, da Illuminatis magt er kraftigt reduceret. Så meget, at de ikke længere har held med deres plan om at kontrollere befolkningen på Jorden og reducere deres status til ​​slavestatus. Så I kan gå videre med jeres plan for denne livstid, vel vidende, at I har en fantastisk mulighed for at lykkes.

Snart vil I blive i stand til at identificere Galaktiske Væsner, der er inkarneret på Jorden, ved deres handlinger og ord. De vil blive mere synlige i deres arbejde, da de ved, at det er forholdsvis sikkert at blive anerkendt for det, de repræsenterer. Når Lysarbejdere mødes, øges deres kraft to gange eller mere og de udgør en formidabel gruppe, der fortsætter med at vokse hele tiden. I vil finde jeres ledere blandt dem, som vil dele deres avancerede viden med jer. Til gengæld vil de blive støttet af Højere Væsener, som også vil gøre nytte med deres mest avancerede viden. Så I kan se, at lige så snart ting begynder hurtigt at udvikle sig, vil fremskridt finde sted i hurtig rækkefølge.

Galaksen har ventet på tegn, der viser, at Jorden stiger op og takket være jeres engagement accepteres det, at sådan et fremskridt er opnået og at dens fortsatte succes er sikret. I den Større Plan går alt godt, så lad ikke negative rapporteringer eller handlinger på nogen måde mindske jeres vilje til at lykkes med jeres arbejde. Hvor tingene synes at have været påvirket af negative handlinger, bedes I huske på, at ikke alt er, som det ser ud på overfladen. Sommetider er karmiske situationer resultatet af handlinger, der skete for længe siden. Betragt det simpelthen som nødvendige lektioner, der skal læres for at blive ryddet, fordi de ikke kan medbringes. Den Nye Tidsalder er en tid med udrensning, der vil sikre, at alle lektionerne vil være blevet bragt til ophør og afsluttet.


Tak SaLuSa.
Mike Quinsey

Oversættelse: Margit

Sunday, August 16, 2015

Dansk - SaLuSa, 14. august 2015

 SaLuSa, 14. august 2015 

Som mange af jer ved, er september et afgørende tidspunkt, hvor vibrationerne skal øges væsentligt. Hvordan det vil påvirke jer, afhænger af jeres nuværende niveau, men nettoresultatet vil være sådan, at mange vil opleve opløftelse. Den samlede effekt vil betyde en mærkbar ændring, der vil bringe et mere fredelig livssyn og et generelt udtryk og ønske om ophør af krigslignende handlinger. Faktisk vil ønske om fred vokse betydeligt og myndighedspersoner vil være forpligtet til at gennemføre de ændringer, der vil bringe det i stand. Det vil ikke være muligt at vende tilbage til de gamle måder og da Illuminatis indflydelse er indskrænket, vil folk slippe ud af deres kontrol. Ønsket om forandring er vokset i nogen tid og det punkt er nået, hvor det ikke længere kan nægtes. Mange sjæle er klar til at skride til handling, når det er sikkert at gøre det og den tid er næsten kommet. De vil blive støttet af grupper, der er af Lyset og vil sikre, at deres handlinger får lov til at finde sted uden indblanding. Som I kan forestille jer, er der dem, der er dybt optaget af at bevare tingene, som de er og er lede ved at opgive deres rige livsstil for en mere retfærdig fordeling af velstand. Dog kan ingen hindre ændringerne i at manifestere sig, så se ændringerne i øjnene med en tro på fremtiden, da alle de løfter, der er givet jer, med tiden vil manifestere sig. Tillad tilstrækkelig tid til de ændringer, der skal gennemføres, de vil komme ret hurtigt, når først "bolden begynder at rulle".

Der foregår så meget i kulisserne og I er blevet holdt i mørke og nægtet jeres ret til at dele og nyde de forbedringer, der ville have gavnet alle mennesker i stedet for de få privilegerede. Imidlertid er situationen ved at ændre sig og når de, der holder jer tilbage, ikke længere er i stand til at diktere, hvordan I lever, vil ændringerne begynde at blive indført. Over en lang periode har I fået ideer om, hvad det vil betyde for jer, af hvilke I vil vide, at en mægtig opløftelse venter jer. For eksempel er mange nye fremskridt blevet blokeret og lagt på hylden af ​​Illuminati, men snart vil der ikke være noget, der kan hindre det i at blive gjort. De er sådan, at I i sidste ende vil blive meget uafhængige og ikke blive holdt som gidsel af livets fornødenheder. Selv nu er der opfindelser, der venter på at blive introduceret, der vil gøre jeres liv så meget lettere, men dem med de største behov skal opløftes først.

De af jer, der er klar over den nuværende situation på Jorden, er i en god position til at hjælpe jeres medmennesker til at bevare roen og så at sige "ride stormen af". Da der vil være vanskelige tider for nogle af jer, afhængigt af hvor I bor og hvem, der styrer jeres land. De rigtige mennesker er kendte for os og de vil blive indsat så hurtigt som muligt, men det kræver en diplomatisk og lovlig tilgang. Som I er begyndt at forstå, er der meget at gøre for at ændre den tilstand, som så længe har holdt jer i de mørkes greb. Vi understreger dog, at deres tid er gået og i løbet af de næste par år vil de blive mindre og mindre i stand til at gøre deres indflydelse gældende. Så I kan lægge planer for fremtiden og vide, at I kommer til at vende tilbage til jeres retmæssige plads som frie sjæle.

I mellemtiden fastholder vi vores "overvågning" af jeres solsystem for at sikre, at ingen uvelkomne besøgende får lov til at blande sig i jeres endelige tilbagevenden til Lyset. Der er andre civilisationer, der gerne vil kontakte jer, men indtil tiden er inde, bliver de nødt til at holde sig på afstand. De fleste kontakter kommer i fred og er ivrige efter at dele deres viden med jer, men nogle har bagtanker. Vær forvisset om, at vi er her for at sikre, at I fuldfører jeres rejse, som I ønsker og til sidst vender tilbage til den frihed, der gives til jer ved igen at blive Galaktiske Væsener. I virkeligheden kan I aldrig stå stille, da evolutionen overalt omkring jer fortsætter og som Gud "Ånder ind", går I ind i højere og højere vibrationer. Den 3. dimension, som I kender den, har afsluttet sit forløb og det er grunden til, at ændringer finder sted overalt omkring jer.

For jer, der er klar til at rykke ind i de højere dimensioner, er det mere end nogensinde nødvendigt at være fokuseret på jeres vej fremad. Nogle af jer kunne blive distraheret af, hvad der foregår omkring jer, så prøv på alle tidspunkter at lade negative situationer passere uden om jer. På dette stadie må I tillade andre at følge deres egen vej, men med alle midler tilbyde dem hjælp, der henvender sig til jer først. Når tiden er inde, vil der være brug for jeres viden og det er klogt kun at udtrykke den, hvor det kan gavne andre. Husk på, at jeres Guider indprenter jer fornuftige ideer, der vil sikre jer at fuldføre levetiden, som I har planlagt. Det kan involvere at finde en nyttig informationskilde eller at møde en kontakt, der kan anvise jer den bedste vej at tage. Enhver afvigelse vil betyde, at nogle erfaringer kan være nødvendige at lære igen, men i så fald skulle det altid være nemmere anden gang.

Som tiden går, vil I lære en masse om jeres rejse gennem materien og hvorfor den har indeholdt de oplevelser, I har haft. Som et resultat heraf har I udviklet jer langt mere og hurtigere end I ellers ville have gjort og vil videregive jeres viden til andre. Når tiden er inde til et skridt fremad, bliver I altid hjulpet til at tage det, selvom I måske foretrækker en anden vej, som I vil blive hjulpet til at finde. I vil dog blive opmuntret til at følge den mest givende for at undgå at spilde tid. Men uanset hvilke muligheder I vælger, finder alle sjæle til sidst Lysets Vej. Jeres gave med fri vilje bliver altid æret og som et resultat heraf lærer I altid på en måde, der er sikker på at hjælpe jer i jeres personlige udvikling.

Langsomt, men sikkert får I oplysninger om andre livsformer, da I snart vil møde andre typer af Væsener, hvoraf nogle er helt forskellige fra jeres menneskelige form. De vil ikke desto mindre være ens i nogle henseender, men vigtigst er intelligente Væsener, som i mange tilfælde er langt mere udviklede end I er. Men ikke alle ældre racer er nødvendigvis mere udviklede end jer, da nogle har viet mere af deres tid på personlig udvikling frem for åndelig udvikling. Som I udvikler jer ind i de højere dimensioner, vil I endelig opdage, at I har mindre behov for en permanent krop. Men når I får brug for det, sætter I det i eksistens ved jeres tankes kraft. Som I udvikler jer åndeligt, vil I finde ikke så få forskelle i forhold til jeres jordiske erfaringer, da de lavere vibrationer er tilbøjelige til at holde jer tilbage.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for, at så mange sjæle på Jorden nu er ved at vågne til sandheden. Nogle gange er det svært at kassere overbevisninger, der viser sig at være forkerte, men hvis I vil udvikle jer, har I ikke råd til at være for stivsindede. Vær altid parat til at acceptere den større sandhed, hvis I ønsker at vokse med jeres erfaringer. Ingen kan stå stille længe, ​​især ikke under jeres nuværende omstændigheder, hvor ændringerne sker overalt omkring jer. Dog skal der udvises forsigtighed, da misinformation stadig spredes for at forvirre jer, så stol på jeres intuition i videst muligt omfang. Jeg ønsker jer al mulig succes med jeres foretagende og min kærlighed følges som altid med jer.


Tak SaLuSa.
Mike Quinsey
Translator: Margit

Thursday, August 13, 2015

Dansk -- SaLuSa, 7. August 2015SaLuSa, 7. August 2015

Kære Alle, forholdene på Jorden er begyndt at tage form på en sådan måde, at inden længe vil I begynde at se den retning, Menneskeheden går i. Ud af forvirring og usikkerhed vil positive tegn komme, der vil bekræfte, at ændringerne tager form til gavn for jer. I vil være klar over, at en "rensning" finder sted og at meget af det, I allerede kan se af det gamle regime, bliver ændret eller fjernet. Det bliver hjulpet af de mange sjæle, der er vågnet til sandheden og efterspørger frihed fra de mørkes lænker. Jeres liv er blevet reduceret til et liv med slaveri, da jeres fødselsret er blevet jer nægtet. Gud gav jer frihed som gave og det vil blive genoprettet, således at den Nye Tidsalder kan indfri de løfter, der er blevet jer givet. Samtidig er der tydelige tegn på, at så mange af jer griber sandheden om jeres eksistens og den herlige tid, der ligger forude. Det vil tage tid at manifestere sig fuldt ud og vi giver jer tydelige indikationer af den retning, I går i, så I har et positivt mål for øje. I kulisserne vil der være mange grupper, der støtter jeres indsats og hjælper jer med at opnå succes.

Der sker så meget, vi kan se, hvor forvirrende det kan være, men ved at fokusere på de positive aspekter af jeres fremtid vil I ikke blive alt for distraherede. Alene omfanget af, hvad der skal gøres, kan være overvældende, men vi har haft planer for denne tid i mange år og sager vil skride hurtigere fremad, når først de kan begynde. Rydning af "snavset" betyder perioder med ubehag for jer, men vi håber, at I så vil være vågnet til nødvendigheden af ​​en sådan handling. Som sagerne står for øjeblikket er det allerede klart, at den menneskelige race må komme videre og forberede sig på de kommende ændringer, der er til jeres endelige fordel. Vi ser det som en spændende tid, fordi vi allerede kan se resultatet og I vil også gøre det, når situationen bliver klar. Vi ønsker at holde jer orienteret om, hvad der sker, men vi er stadig nødt til at være forsigtige, indtil de mørke virkelig er der, hvor de ikke længere kan forstyrre jeres udvikling.

Vi fører tilsyn med alt, hvad der sker på og uden for jeres Jord og fortsætter med at sikre, at jeres fremskridt ikke forstyrres ved at overvåge alle besøgende, der ønsker enten at observere jer eller at tage kontakt. Præcis, hvad det betyder, er i forhold til den karma, der er en følge af jeres tidligere handlinger og "lige tiltrækker lige", hvilket må tillades. Vi kan ikke tilrane os den universelle lov eller undslippe konsekvenserne af at gøre det. Ja, vi kan rådgive, men den endelige beslutning tager I. Igennem lange perioder er fri vilje blevet givet til jer af Skaberen og det er den faktor, der har gjort jeres Race af særlig interesse for andre. Vi har tidligere nævnt, at den erfaring, som I alle vil have fået, i høj grad vil gavne jer i jeres fremtidige arbejde og hvor I kan dele, vil det spare sådanne sjæle i at skulle gå igennem det selv. I vil opdage, at "at dele" er et træk hos alle avancerede Racer og går hånd i hånd med hjælp på jeres evolutionære vej.

På nuværende tidspunkt ligger meget af det, vi har informeret jer om, langt over de fleste sjæles forståelse, men I er nødt til at have kimene til viden klar, når I oplever evolutionær ekspansion. Mange af jer er allerede begyndt at forstå sandheden og det har åbnet jeres øjne for jeres sande potentiale. Hidtil har I bevidst været holdt tilbage, men nu er der så meget information, der bliver frigivet, at det ikke længere kan holdes tilbage. I er langt større end I kan forestille jer, men det vil ændre sig i den nærmeste fremtid, når jeres bevidsthed udvides. De mørke havde håbet at holde jer tilbage, indtil de helt kunne slavebinde jer, men det er nu for sent og der er ingen chance for deres genrejsning. De kan stadig være en kilde til besvær, men deres indflydelse er i tilbagegang og er bestemt til at forsvinde.

Angreb under falsk flag finder stadig sted på Jorden, men de vil ikke få lov til at forstyrre jeres fremskridt og er mere karmiske af natur. Jeres største trussel i øjeblikket er det pres, som jeres valutaer er under og uro er hele tiden tæt på at finde sted. Vi kan forsøge at hjælpe i beslutningsprocessen, men i sidste ende er det jeres, der tæller. Ændringer er ganske vist uundgåelige, da det er tydeligt, at jeres gamle monetære system er skævt og kun virkelig gavner dem i toppen af bankverdenen. Et retfærdigt fordelingssystem vil blive indført og banker vil blive reorganiseret til en mere håndterbar størrelse, der vil være ansvarlige over for folket. Mange nødvendige ændringer er så at sige "på trapperne", da vi længe har identificeret årsagen til jeres problemer. Vær forvisset om, at ingen i det endelige regnskab vil blive sprunget over, når det kommer til redistribuering af jeres penge. Alt det vil imidlertid gradvist føre jer i retning af en ny måde at leve på, hvor pengesystemer ikke længere er nødvendige, men bekymr jer ikke om det, da det ligger noget ud i fremtiden.

Vi ved, at mange af jer forstår, at alt i virkeligheden er i nu’et og at, når I når et vist niveau ved tankens kraft, vil I være i stand til at flytte enten frem eller tilbage i tiden. De mørke har personer, der kan operere på et sådant niveau og med lidt omtanke er det ikke så svært at forestille sig, hvorfor det ville være af interesse for dem. Alligevel har de ikke lov til at rejse, hvorhen de ønsker og deres aktiviteter bliver hele tiden overvåget og de har ikke den frihed, de forestiller sig, til at gøre, som de vil. Da vi har teknologier, der kan se gennem fast stof, vil I forstå, hvorfor vi er sikre på, at der ikke er noget skjulested for dem.

I må være forsigtige med, hvad I konkluderer efter at have set fartøjer i luften, da de mørke nu har mange af deres egne, der kun viser små identifikationstegn. Det betyder, at hændelser kan tilskrives os og er fejlagtige. I vil naturligvis vide, at i de mange år, vi har været i jeres himmel, har intet fundet sted, der kan beskrives som truende eller skadeligt for jer. Vi har aldrig givet jer grund til at frygte os og er omhyggelige med ikke at træffe foranstaltninger, der ville bekymre jer. Faktisk har vi i nogen tid lejlighedsvist truffet foranstaltninger, der har hjulpet jer ud af et problem, der ikke har været en del af jeres karma. En dag ikke alt for langt ud i fremtiden vil I se os og møde os som de venner, vi er og vi skal sammen gå ind i en tillokkende fremtid, der lover så meget.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er altid glad for at være i kontakt og jeg ser frem til at afsløre de spændende tider, der ligger forude og hjælpe med forberedelserne vedrørende den fremtid, der vil ske i de fleste af jeres liv. En dag om ikke alt for længe skal vi mødes åbent og så kan vi arbejde direkte sammen, når I skal vende tilbage til jeres tidligere færdigheder. I har så længe slidt og slæbt hårdt for at finde vej tilbage til Lyset. Nu er I på vejen og intet kan forhindre jeres opfyldelse og vi i den Galaktiske Føderation skal være med jer.


Tak SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: 
Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.