team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, December 20, 2015

Svenska -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 18. december 2015Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 18. december 2015

Juletiden bevirker et pusterum fra de mere uønskede ting, der sker på Jorden. Uanset hvad der sker i den ydre verden, er folk fast besluttet på at slappe af og hygge sig. Det skaber en energi, der bringer det bedste frem i folk og giver dem en mulighed for at give og tilgive, hvor relationer er blevet ødelagt eller endda gået i stykker. For nogle er det en tid til fornyelse af bekendtskaber med dem, der har mistet kontakten og over hele verden bliver glæde genskabt. Det var aldrig meningen, at mennesket skulle være alene, men de fleste mennesker er naturligvis bundet sammen med hinanden gennem karma, det kan naturligvis ses som enten godt eller dårligt, som I forstår det. Uanset hvordan I ser på det, er liv på Jorden en stadig udfordring, som I ikke altid forstår. Men de er alle del af jeres livsplan for at hjælpe jer med stadig at udvikle jer.

Livet for mange mennesker er flettet sammen med andres og hver enkelt er til gengæld guidet for at sikre, at de følger deres livsplan. Nogle gange bliver I følelsesmæssigt såret af jeres oplevelser, men vær bevidste om, at alt sker med jeres godkendelse. Før I inkarnerer, taler I med Højere Væsener, der diskuterer detaljerne med jer og I indvilliger uundgåeligt i jeres livsplan. I ved, at jo før I rydder eventuel udestående karma jo bedre, da det ellers vil hindre jeres fremskridt. Karma lyder som straf, men det er langt fra sandheden, da det simpelthen giver jer mulighed for at udvikle jer, hvor I måske fejlede i fortiden. Endvidere, da I er i slutningen af ​​denne cyklus, må den ryddes, hvis I vil gøre fremskridt. Så det er meget vigtigt, at I tager sagen alvorligt, hvis I ønsker at bevæge jer ud af den lave dimension.

Jorden er i omvæltninger og Moder Jord er nu stærkt på vej med de ændringer, der burde være sket for længst. Hun har tålmodigt ventet på, at Mennesket ophørte med at ødelægge miljøet, men til lidt nytte. Resultatet er, at ændringer nu opleves overalt, hvilket for nogle kan synes ødelæggende, men de er alle en del af den nødvendige rensning, så den Nye Tidsalder kan komme i gang. Gør jer ikke bekymringer over udfaldet, da I er sikre på gavnlige ændringer, der skal genoprette fred på Jorden. Det vil være beslægtet med den Gyldne Tidsalder, men vid, at den kun kommer, når vibrationerne har nået det nødvendige niveau. I har alt at se frem til, selvom I nu kigger rundt omkring jer og ser så meget uro. I vil nå jeres mål med hjælp fra andre, der vil give sig til kende for jer på et passende tidspunkt.

I øjeblikket vil I have svært ved at forstå, hvorfor så meget ændrer sig omkring jer. Det vil være vanskeligt at afgøre, hvad der præcist er til gavn for alle, så jeres intuition kommer i spil. I kender baggrunden for, hvad der sker, men lige nu er der ingen sikkerhed for, hvordan tingene vil udspille sig. Fri vilje har stadig fortrinsret for alle sjæle og kollektivt er det i stor grad jer, der bestemmer, på hvilken måde fremtiden udfolder sig. Den større plan vil under alle omstændigheder komme til at ske, men om det er en nem overgang, er op til jer. Uanset hvad der sker, vil Opstigning finde sted og i den nærmeste fremtid.

I vil være i stand til at identificere dem af Lyset, som er engageret i arbejdet for oplysning af andre. Men ikke alle af dem, men nogle, tager en vej, der undgår omtale og roligt, men effektivt udfører deres arbejde. I kan ofte fornemme den højere energi omkring sådan en person og det er en meget pålidelig måde at vide, at de er af Lyset. Jeres intuitive kræfter vil hjælpe jer, når I møder dem og oplever hele deres adfærd. Det bør være nemt for dem, der er udviklet, at identificere de sjæle, som foregiver at være oplyste, men følger en sti, der ikke er fuldt forbundet med Lyset.

I skulle nu være klar over, at mange af jeres venner, der er af Lyset, er fra de højere riger og arbejder med de Galaktiske Kræfter. De har gjort det i æoner af tid og guidet Menneskeheden til at holde deres fødder solidt på deres vej. De fleste sjæle har ringe eller slet ingen forståelse af den måde, hvorpå Ånd arbejder med dem. Det ville dog fungere meget bedre, hvis de forstod at forholde sig til deres Guider. De er der for at hjælpe jer med at udvikle jer og om muligt sikre, at I holder jer til jeres forpligtelser. I behøver aldrig at føle jer alene og kan henvende jer til jeres Guider til hver en tid for at få hjælp.

Kærlighed er den største og mest kraftfulde energi der er, men på jeres forholdsvis lave vibration er den ikke let at bruge til at skabe mirakler. I kan dog give vellykket healing, som mange af jeres healere allerede gør. Selv et par venlige ord sagt med kærlighed og følelse kan løfte en sjæl i nød. I ved måske allerede, at kraften er meget stærkere, når I er i en gruppe og meget mere kan opnås på den måde. I sidste ende vil I være i stand til at heale øjeblikkeligt, men det skal bemærkes, at healing er unødvendig i de højere dimensioner.

Nogle sjæle kan ikke forstå, hvorfor de har accepteret sådan et udfordrende liv på Jorden. Det er muligvis, fordi de har glemt, hvorfor de meldte sig frivilligt til at gå ned i dimensioner. I følte næsten helt sikkert medfølelse med de sjæle, der er fanget i de lavere vibrationer og var blandt en gruppe af frivillige, der valgte at hjælpe dem tilbage til Lyset. I gjorde det, da I havde fået en forsikring om, at I altid ville være ledsaget af Lysvæsner. Med andre ord ville I blive guidet og hjulpet gennem jeres mission for at sikre, at I sikkert vendte tilbage til Lyset. Alt, hvad der sker omkring jer, er en del af jeres erfaring og som flere af jer vender tilbage til Lyset, bliver behovet for mere omfattende lektioner unødvendig.

I holdes måske stadig i mørke, hvad angår, hvad der sker på Jorden og det vil forblive på den måde, indtil de mørke forhindres i at gribe ind. Det skulle ændre sig over en periode, da nogle modige sjæle ignorerer deres trusler og går videre med deres planer for at oplyse folket. Så mange mennesker har mistet livet i forsøget på at bringe sandheden frem, så man skal passe på, indtil det er sikkert at gøre det. Nogle sjæle, som er fremtrædende blandt de førende "Lys" er beskyttet, fordi deres arbejde er så afgørende og vigtigt. I vil uden tvivl identificere dem og deres budskaber bringer jer up to date informationer. Meget sker bag kulisserne og den samlede situation er nu meget opmuntrende.

Jeg er Mike Quinsey og bringer disse meddelelser gennem mit Højere Selv. Det vil være den sidste indtil fredag ​​1. januar 2016. Det tegner til at blive et spændende år og jeg tror, ​​at store fremskridt vil blive gjort. Afsløring vil sandsynligvis finde sted og når det sker, vil det signalere frigivelse af mange oplysninger, der har måttet holdes tilbage.

Jeg ønsker jer alle en glædelig tid, uanset hvilke fejringer I er vant til at nyde i denne tid. Det er en storslået mulighed for at mødes og bringe glæde og kærlighed til verden.

I Kærlighed og Lys. Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, December 11, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. december 2015Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. december 2015

Meget sker på jeres Jord i denne tid, hvoraf det meste er ude af syne, så I har lidt eller slet ingen viden om, hvad der foregår. En hård konfrontation finder sted mellem Lyset og de mørke, som hurtigt mister deres indflydelse. Gradvist laves længe undertrykte opfindelser eller nye tiltag, hvor de involverede Lysvæsner nogle gange risikerer deres liv i deres forsøg på at lykkes med det. Men de kan ikke dæmme op for strømmen og Lyset øges over hele verden. Med en højnelse af jeres bevidsthedsniveau bliver flere sjæle end nogensinde pludselig klar over, hvor vildledt de er blevet i århundreder. Tiden har nærmest stået stille, mens de mørke har sikret, at nye opfindelser, der ville have løftet jer op, er blevet tilbageholdt. Vær forvisset om, at der kun kan være tale om en midlertidig forhaling, da I er bestemt til et spring fremad, før den nuværende cyklus ender.

Når I begynder at drage fordel af nye teknologier, vil behovet for at bruge det meste af jeres tid på at tjene til livets ophold, langsomt ændre sig. Opfindelser, der fjerner livets slid og slæb, venter på at blive kendt og når de er i brug, vil I også blive mere uafhængige. Velstand vil sikre, at alle vil få gavn af ændringerne og fattigdom vil høre fortiden til. Indtil nu har verdens rigdom været i hænderne på et lille mindretal, der med vilje har holdt jer i en trangstilstand, så I er afhængige af dem. Den situation er allerede under forandring, men det vil tage tid, før I mærker fordelene. Verdens rigdom vil blive retfærdigt delt blandt folk efter deres behov. Tiden med "dem, der har" og "dem, der ikke har" vil være forbi og grådighed vil ikke blive tolereret. Det vil dog ikke være et problem, da de stigende vibrationer, når det sker, kun vil tillade de sjæle at stige op, som er klar til at være en del af et nyt samfund baseret på retfærdighed og lighed.

Hvis I har nogen bekymringer vedrørende jeres plads i fremtiden, frygt ikke, da hver sjæl vil befinde sig præcis på det rette niveau. Ikke engang én kan ophøje sig selv til et højere niveau end deres vibrationer tillader. Det betyder, at alle dem, der har fængslet jer på Jorden i årtusinder af tid, også vil gå til et niveau, der er foreneligt med deres lavere vibrationer. De vil ikke længere være i stand til at forstyrre jeres sjælsudvikling og vil stå over for lektioner, de har brug for at vende tilbage til Lyset. Alt løser sig på en absolut retfærdig måde, da Gud til stadighed holder alle sjæle i hans kærlige omfavnelse.

I har været igennem mange prøvelser og trængsler og er blevet testet til grænsen, men aldrig mere end I kunne håndtere. I er så meget stærkere pga. jeres oplevelser og vil være i stand til at håndtere de typer af problemer, som I vil støde på, når I melder jer til frivilligt at hjælpe sjæle fanget i de lavere vibrationer. Glæden ved at kunne hjælpe andre, der kæmper for at finde vejen hjem, vil være alle jeres bestræbelser værd og givende.

I forbereder allerede jeres festlige juletid og de glade forventninger ved at give og modtage gaver fra familie og venner. Hver gang spreder følelsen af ​​kærlighed håb og store forventninger til fremtiden, selv om der omkring jer er truslen om negativ aktivitet, der er beregnet til at forårsage panik og frygt. Vær fredelige og jeres tilstedeværelse, når I er blandt andre mennesker, vil have en beroligende virkning. Det er ikke bedre illustreret end ved at deltage i en afslappende meditation og i en gruppe, hvor kraften føles stærkt og er så meget mere tydelig.

Allerede nu finder I, at de stigende vibrationer bringer ændringer i dyreriget og de mest usædvanlige venskaber knyttes. Dyrene bliver venner med dem, der normalt jager dem og det vil brede sig, efterhånden som flere eksempler bliver registreret. Til sidst vil de ikke jage hinanden pga. føde og var det ikke forudsagt, at "Løven skal ligge med Lammet". Det er starten på ændringer, som gradvist vil brede sig vidt og bredt. Selv den Menneskelige Race vil i sidste ende ændre sig og når vibrationer højnes, vil den ikke længere føle behov for at spise dyrekød. Men for nuværende spiser de fleste sjæle stadig sådanne fødevarer for at tilfredsstille deres kroppes behov.

Med tiden vil I spise mindre, da jeres energikilde vil være omkring jer og I vil trække det naturligt ind. Selvom mange ikke har en erindring om at være i de højere vibrationer, vil dem, der gør, vide, at I trækker energi fra alt omkring jer. I jeres højere vibrerende krop vil I have brug for meget lidt, hvad angår fødevarer, som I er vant til på Jorden. Nogle af jer vil have hørt, at den dimension, som I kalder Sommerlandet, er der, hvor de fleste sjæle vil befinde sig umiddelbart efter at have forladt deres fysiske krop. Hvor sjæle har haft en anderledes oplevelse, skal det understreges, at det skyldes tankens kraft. Hvad I forventer at opleve umiddelbart efter døden, afhænger i høj grad af jeres forventninger eller ønsker. Hvis I mener, at der intet er, er det sådan, det vil være, indtil I bliver klar over, at det er anderledes end jeres forventninger og vågner til aktiviteten omkring jer.

I må være åbne og parate til at acceptere, at livet efter døden kan være helt anderledes end hvad I er blevet forledt til at forvente. Dem med stærke religiøse overbevisninger vil i første omgang møde ting, som de troede på, men ganske snart vil det gå op for dem, at de ikke er helt, hvad de havde forventet. Møde med ens kære, slægtninge eller venner vil snart fjerne enhver tvivl om sandheden, men husk på, at det er tankens kraft, der gør tingene til, hvad de er og hvorfor der er så stor forskel. Netop derfor vil I ikke ønske noget og opdager, at det, der er omkring jer, er meget velkendt og I synes om jeres oplevelser på Jorden.

Naturligvis er jeres oplevelser på Jorden reelle og det er jer, der har skabt det, I finder omkring jer. Det er så forskelligt fra jeres eksistens i de højere vibrationer og i alle henseender meget mere acceptabelt. Præcis hvad I oplever, afhænger af det niveau, I befinder jer på, da der er markante forskelle mellem dem. Det er meget usandsynligt, at sjæle af en lavere vibration ville søge de oplysninger, der gives og deres erfaringer kunne føre dem ind i de mørkere niveauer, hvor der er mindre Lys. Vær forvisset om, at de af jer, der er af Lyset, overhovedet ikke behøver at være bange for, hvor I vil befinde jer. Det er manglen på Lys, der fører jer til de lavere niveauer, der kan vise sig som næsten total mørke.

Som slutningen på ​​denne cyklus nærmer sig og anliggender på Jorden bringes til ophør, vil det være vanskeligt at afgøre, hvad der virkelig foregår. Imidlertid lægges der mange kræfter i at stoppe de mørkes aktiviteter med at forstyrre jeres befrielse fra dem. Vigtige resultater er meget nære og betydelige fremskridt kan snart forventes. I har tålmodigt ventet nogle betydelige fremskridt og som et resultat af den indsats, der bliver lagt i, er der endda muligheder for, at vigtige meddelelser gives meget snart.

Jeg er Mike Quinsey og bringer disse meddelelser gennem mit Højere Selv som anmodet af St. Germain. De sendes med Kærlighed og Velsignelser til alle sjæle.


Oversættelse: Margit Villumsen
Friday, December 4, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. december 2015Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. december 2015


Der sker så meget i verden, som I har lidt viden om. De mørke kæmper en forgæves kamp med det Lys, som snart vil herske suverænt. Mange grupper på Jorden har succes med at begrænse deres aktiviteter og forhindre dem i at gå videre med deres plan. Så meget, at de er i panik over, at de indtil nu har handlet ustraffet ved at tro, at de var urørlige. Nu er nettet blevet kastet bredt og mange af deres håndlangere er blevet fjernet, hvilket alvorligt har svækket deres mulighed for at forårsage alvorlige problemer. De har nu indset, hvordan deres hænder bliver bundet og deres ressourcer bliver indskrænket, hvilket forhindrer en optrapning af deres aktiviteter. Det er for sent for dem at komme sig, så de forsøger at skabe kaos, hvor end det er muligt ved hjælp af deres styrker på Jorden. Så I vil se resultatet af sådanne forsøg, men i sammenligning med deres tidligere muligheder vil de være af mindre karakter. Illuminati var rede til at ødelægge Jorden, hvis de ikke kunne få deres vilje, men nu er deres muligheder for at gøre det blevet stoppet helt. Det skyldes stort set den støtte, I får fra de Galaktiske styrker, der vil garantere jer jeres sikre overgang til Opstigning.

Alt, hvad I kan blive bedt om, er at blive ved med at højne jeres vibrationer og forsøge ikke på nogen måde at blive involveret i noget, der sætter fokus på de mørkes aktiviteter. Problemet er, selvom Lysarbejdere har en tilstrækkelig god forståelse af, hvad der sker og kan håndtere det roligt, har mange mennesker ikke en sådan viden og er bekymrede og skræmmes nemt over fremtidsudsigterne. Fra deres position ser tingene meget truende ud og mange mener, at de går en usikker fremtid i møde. Det er, hvor I af Lyset kan gøre en reel forskel og berolige dem ved at forklare dem den reelle situation. Ban vejen for, at Lyset fuldstændig dominerer og afslører formålet med de forandringer, der finder sted. Internettet er meget nyttigt i den henseende, men selv da er I nødt til at være selektive for at undgå at få fat i falske oplysninger. I vil uden tvivl nu vide, at de mørke er stærkt afhængige af frygt for at sætte folk under deres kontrol. De af jer med tilstrækkelig forståelse kan hjælpe med at fordrive sådanne følelser og erstatte dem med håb og forsikringer om Lysets succes.

Mange arbejder med nye måder at inkorporere opfindelser, der kan indføres, når den rigtige mulighed byder sig. Igen vil den Galaktiske Føderation hjælpe til for at sikre, at de bliver anvendt på verdensplan. Vær forvisset om, at overgangen til nye teknologier vil ske på en fornuftig måde for at mindske eventuelle gener for de berørte. Det vil være et tilfælde af første prioritet først at opløfte så mange mennesker som muligt med mindst mulig forsinkelse. Beslutninger af denne art vil blive truffet af dem, der har fuld forståelse af situationen. I kan være forvisset om, at når den Galaktiske Føderation er involveret, vil alle ændringer fortsætte med hidtil uset hastighed. Mens de finder sted, vil alle sjæle opleve opløftelse, da de højere vibrationer fortsætter med at komme i stand. På relativ kort tid vil I nå et punkt, hvor I er klare til at blive fuldgyldige Galaktiske Væsner.

Efterhånden som I arbejder jer frem gennem forandringerne, fastsætter I til dels de næste faser af jeres udvikling, da ikke alle har de samme ambitioner. Det er ikke noget, I behøver at være bekymret om på dette tidspunkt i jeres opløftelse, men erkend, at Universet åbner sig op for jer og giver jer så meget mulighed for at vælge, hvorledes I gør fremskridt. I vil opdage, at I slutter jer til andre sjæle med de samme ønsker og det er tiden, hvor I kan hjælpe hinanden. Som altid vil der være mere udviklede sjæle til at hjælpe jer med at gøre jeres valg. I kan for eksempel, hvis I ønsker det, opleve en helt anden form for liv som en del af jeres udvikling. Men som I allerede ved, bliver I på et bestemt tidspunkt et Lysvæsen og behøver ikke en fysisk form. I kan dog "tænke" jer til en, som vil gøre det muligt for jer at blande jer med nogen af en lignende art, hvis I ønsker det.

I jeres nuværende situation på Jorden er der mange sjæle inkarneret fra andre planeter, som har antaget en Jordisk krop. De kommer ofte til ved en normal fødsel og vil være i stand til at tilbyde, hvad der ofte er mere avanceret viden, der er nødvendig for at give jer mulighed for at udvikle jer hurtigere. I sådan en vigtig tid som nu har I brug for al den hjælp, I kan få og sjæle af Lyset fra hele universet vil sandsynligvis blive involveret. Der er selvfølgelig også få negative sjæle inkarneret, som er de mørke. Det er tilladt i et univers med fri vilje, der tilbyder en sådan oplevelse, der næsten helt sikkert vil fremskynde jeres udvikling. Der er en højere plan for jeres udvikling, men hvis I bliver viklet ind i de lavere energier, vil den blive forsinket. Når I ser tilbage på jeres historie, viser den, at I ved mere end én lejlighed er bukket under for de negative kræfter. Men denne gang har I udmærket jer selv og som det var planlagt, vil I stige op, uanset hvad de mørke gør for at forhindre det.

Så Kære, I vil vide, at uanset hvilken indsats I lægger i for at sikre jeres Opstigning, vil I have succes med det. Så tillad ikke ydre begivenheder at trække jer ned og husk, at indtil kontrollen over jeres Presse kan gøres fri af de mørke, bliver I hele tiden vildledt og løjet for det meste af tiden. Brug jeres intuition og sunde fornuft, når I beslutter, hvad I kan acceptere og I vil ikke gå meget forkert. Når det er sikkert for dem at møde jer på Jorden, vil en af ​​den Galaktiske Føderations første opgaver være at sætte jer ind i jeres sande historie. Vigtigere er det, at I også vil blive gjort bekendt med jeres sande status og potentiale som Galaktiske Væsener.

Giv jer ikke af med bekymringer over jeres mangel på ejendele, da der vil komme en tid, hvor overflod vil sikre, at alle har alt, hvad de behøver og endda mere. Med tiden vil I være i stand til blot at "tænke" jer til ting, så I vil aldrig mangle noget som helst. I virkeligheden, som I måske allerede ved, er det at tænke ting til eksistens helt normalt i de højere vibrationer, som de fleste af jer går ind i efter jeres overgang fra Jorden, så I behøver ikke at lagre noget over hovedet. Meget uden for Jorden er så anderledes fra, hvad I er vant til og er generelt så meget bedre end hvad I oplever nu. Som tiden går, vil I lære mere om de ændringer, der vil finde sted, af hvilke alle vil være yderst gavnlige for jer alle.

Som hver uge går, vil I opdage, at mange ændringer er undervejs og nogle vil have en verdensomspændende effekt. Jeres verden ændrer sig gradvist til det bedre og det er tydeligt, hvis I ser på forskellige nationers møder for at klare verdens problemer. Uden sådanne møder ville I ikke være i stand til at klare dem. Det er tegn på, at folk er ved at vågne op til behovet for globalt samarbejde. Det vil vokse og sætte scenen for Menneskeheden om at bevæge sig hurtigt fremad og bringe Opstigning så meget tættere på manifestation.

Jeg er Mike Quinsey og beder jer om at blive ved med at sprede jeres kærlighed og inspirere folk til at se frem til lyse og spændende forandringer i deres liv.

Oversættelse: Margit VillumsenMonday, November 30, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. november 2015Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. november 2015


 Selv om begivenhederne på Jorden, der fører til tab af menneskeliv, ikke tager af, er det I ser udrensning af karma, som må ryddes. Snart vil muligheden for at gøre det være forbi og efterhånden som vibrationerne fortsætter med at stige, vil de negative energier aftage. Ændringerne tager allerede fart og det ses, at der er håb for et mere fredeligt liv. De af jer, der stolt bærer Lyset og ikke involverer sig i de mørke, fører an i marchen mod frihed. Det er tiden for store forandringer, der ikke vil blive stoppet og som vil bebude den Nye Tidsalders komme. På mange punkter på Jorden er begyndelsen til ​​det blevet anlagt, således at, når det begynder, vil det hurtigt brede sig over hele Jorden.

Vær opmærksom på, at der er stærke kræfter overalt omkring jer og når de samles, vil der være en pludselig stigning i positiv aktivitet. I vil derefter uden nogen tvivl vide, at den Nye Tidsalder virkelig er på vej og der vil ikke være tale om at kunne vende tilbage til det gamle paradigme. I nogen tid nu har I fået indikationer på, hvilken type ændringer der vil finde sted. Der vil være en hurtig udvikling, der vil bringe velkomne ændringer, der tydeligt vil angive den retning, I går i. Det gamle vil forsvinde meget hurtigt, efterhånden som ændringerne rykker jer til et nyt livsvilkår. Med tiden vil den ulighed, mange oplever nu, blive ryddet af vejen og alle vil endelig have et meget acceptabelt livsvilkår.

Nu er det tid til at få adgang til det, I har opnået i jeres liv, eller også har I brug for at foretage nogle sidste ændringer. Nogen kan finde det svært at gøre, men hvis I føler den mindste smule utilfredshed, så har I helt sikkert brug for at foretage nogle ændringer. De fleste af jer er langt fremme med at opløse jeres karma og hvad der er tilbage, når ændringerne kommer, vil få Dispensation. De fleste af jer skulle nu have opløst al jeres karma måske bortset fra mindre forhold, der bestemt ikke vil holde jer tilbage. Da I gik ind til dette liv, vidste I præcist, hvad jeres plan var og gennem hele jeres liv har I haft umådelig hjælp til at opfylde det. Vær forvisset om, at ingen har fået mere end de kunne klare.

Som sjæle, der er mere bevidste end de fleste, kan I give råd, hvor I tror, ​​det kan hjælpe en anden sjæl. Hvor langt I går, er afhængig af, hvad I føler, at vedkommende vil være i stand til at forstå og handle på. Det er klart, at de, der har gjort fremskridt i deres forståelse, er de bedst egnede til at hjælpe andre. Efterhånden som vibrationerne hæves, vil mange flere sjæle vågne op til sandheden og det vil blive meget nemmere at sprede den. Opmuntring bør gives, for at få andre til at søge deres egen sandhed, da de nye energier åbner folks sind til det.

Når I ser folk være involveret i negative aktiviteter, så send dem jeres kærlighed og ønsk forståelse for dem, så de kan blive i stand til at overvinde dem. Nogle sjæle er stadig ikke i stand til at hæve sig selv op af de lavere vibrationer, men der er altid noget at lære af ligegyldig hvilken situation, de befinder sig i. Husk, at enhver sjæl, I møder, enten er jeres broder eller søster og essentielt ikke er anderledes end jer. Alle er på rejse på vej tilbage til Lyset, men er blot på et andet sted på vejen, så ingen er i virkeligheden bedre end en anden. Snart vil mere avancerede sjæle vise sig, som er inkarneret specielt til at tjene andre i denne yderst vigtige tid.

De Galaktiske Kræfter sikrer, at de mørke holdes i skak for at sikre, at de ikke er i stand til at gribe ind i den plan, der vil sikre jeres Opstigning. Det kræver kun få af dem for at skabe kaos, men nu, hvor de væbnede styrker indtager en mere positiv rolle for at sikre fred, vil deres aktiviteter være begrænsede. De mørke er trængt ind på alle områder hos Menneskeheden, men de bliver nu anerkendt for det, de er. Når først det bliver bragt frem i lyset, kan de ikke fortsætte som før, hvor de gemte sig bag andre, der udførte deres ordrer. De vil til sidst blive arresteret og svare for deres forbrydelser mod Menneskeheden. Det kan lyde mærkeligt, men vi beder jer om at sende dem Lys for at hjælpe dem med at rejse sig igen og ingen bør ønske at se en anden sjæl sprælle, da I alle er én.

Der vil gå lidt tid, før de Galaktiske Kræfter trygt kan lande på Jorden, men det er deres hensigt inden særlig længe. Så vil der være store fejringer for at byde enden på de mørkes styre velkomment. Disse begivenheder vil finde sted i de flestes levetid og ligger ikke mange år væk. Efterhånden som det rykker nærmere, vil I høre meget mere om dem, selvom I allerede har en idé ud fra, hvad I har lært i den seneste tid. Efterhånden som alle jeres ændringer finder sted, så vil Moder Jord også foretage hendes og det ultimative mål er at vende tilbage til hendes oprindelige tilstand. Til den tid vil de lavere vibrationer ikke længere være til stede og dualitet vil være helt forsvundet.

Som tiden går, vil I arbejde mere sammen med de Galaktiske Kræfter, men stadig have mulighed for at følge jeres egne ønsker. Til den tid vil I udelukkende arbejde for Lyset og være i stand til at gøre det i absolut frihed uden nogen form for indblanding. I vil vælge ​​jeres arbejde og med hvem I ønsker at gøre det med og der vil være masser af gode råd til rådighed for jer. I vil have ubegrænset frihed med meget få begrænsninger. På nuværende tidspunkt taler nogle mennesker stadig om at have frihed, men det er kun inden for de rammer, som Illuminati har sat op og de har langsomt indført flere og flere begrænsninger. Det vil naturligvis ændre sig meget snart og jeres frihed vil gradvist blive genoprettet.

Uanset hvilket niveau I befinder jer på, så glem aldrig, at I er et Væsen af Kærlighed og Lys og det er jeres naturlige tilstand. Det er derfor, I opfordres til at behandle andre med den respekt og kærlighed, I også ønsker fra alle omkring jer. At give kærlighed frit uden forventning om kærlighed til gengæld er sådan, I vil leve jeres liv. Men da I vil være sammen med andre sjæle på jeres eget niveau, vil I næsten helt sikkert få det gode, som I selv har givet. Jeres liv på Jorden vil have givet jer karakterstyrke til at møde eventuelle udfordringer med tillid.

Hav tillid til, hvad I gør og vid, at denne cyklus i modsætning til tidligere cykler vil slutte med succes og Opstigning for dem, der allerede er beredte. Nogle af jer er i tvivl om, hvorvidt I har nået det krævede vibrationsniveau til at gøre det. Hvis I har været positive og på alle tidspunkter forsøgt at arbejde inden for Lyset, er I sikre på at stige op. Opstigning er ikke bevidst gjort svær at opnå og hvor godt I klarer det, er helt op til jer. Men med gode intentioner og at leve med jeres bedste forståelse af, hvad der kræves for at leve i Lyset, vil I have gjort, hvad der er nødvendigt.

Lysmængden på Jorden øges hele tiden og efterhånden som flere sjæle trækker lyset til sig, vil det fortsætte med at øges. Lad det ske og I vil hjælpe Menneskeheden med at stige op. Jeg velsigner alle sjæle, uanset hvor de er på Lysets stige.

Jeg er Mike Quinsey og sender jer alle Kærlighed og Velsignelser.


Oversættelse: Margit VillumsenFriday, November 20, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. november 2015
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. november 2015


Begivenheder på Jorden fortsætter med at skabe udfordringer for dem af Lyset, som er med til at lette situationen på den måde, de kan. Der synes ikke at være nogen lindring fra de stadigt fortsatte problemer skabt af dem, der mangler lys til at forstå den sande natur af, hvad der foregår. De mørke fortsætter med deres plan om at skabe en Verdensregering, hvor de ville have den største magt og kontrol. Dog er deres magt dalende og de vil aldrig få lov til den grad af ​​kontrol, de søger. Faktisk udsætter de sig for granskning, der vil afsløre deres sande dagsorden. Så selv om de stadig har tilstrækkelig magt til at gøre et sidste forsøg på at opnå deres mål, kan det ikke lykkes for dem og i sidste ende vil de ikke have andet valg end at overgive sig. I kan derfor holde fokus på jeres opgaver vel vidende, at enhver indsats I lægger i, vil være umagen værd og i sidste ende vil I høste belønningen.

Overalt omkring jer kan I se beviser på de forandringer, der sker og de mørke energier bliver forvandlet så hurtigt som muligt. I er så tæt på Afsløring og forberedelserne er langt fremme. Det vil være starten på mange åbenbaringer, som vil gøre jer rede til den store fremtid, der ligger forude, hvor I vil være frie sjæle, der ikke længere holdes nede eller er underlagt vildledende oplysninger, der er beregnet til at forvirre jer. I sammen med Moder Jord befinder jer midt i velkomne ændringer, da det gamle bliver ryddet væk for at give de nye energier mulighed for at sætte sig. Allerede mange af jer er bevidste om dem og tager sådanne energier ind i jer selv og jo mere I kan gøre det, jo bedre skaber I et stærkt aura Lys omkring jer selv. Forudsat at I holder det intakt, er I beskyttet mod ethvert af de mørkes forsøg på at blande sig i det.

Jeres historie er en historie med ​​kamp og vedvarende krige med de deraf følgende resultater. Men på trods af dem er I aldrig veget langt fra Lyset og har draget fordel af jeres oplevelser. I er løbende blevet guidet for at sikre, at I holder jer på Lysets Vej og jeres erfaringer har været en række af udfordringer, som har gjort det muligt for jer at udvikle jer ganske hurtigt. Der er få tilfældige hændelser, da jeres liv er blevet nøje planlagt med jeres samtykke for at sikre jeres fortsatte udvikling. Det betyder, at uanset hvad der foregår omkring jer, er alt en del af planen, selvom I ikke kan forstå det. De mørke har også livsplaner, da deres karma udspiller sig og deres handlinger bruges til at hjælpe andre med erfaringer, de også har brug for. Intet af betydning sker tilfældigt og når I kan acceptere, at det er sådan, hjælper det jeres forståelse og accept af, hvad der sker omkring jer.

De liv, I vil opleve i fremtiden, vil være så forskellige fra, hvad I gennemlever nu. Det kan ikke sammenlignes, måske bortset fra de øjeblikke, hvor I forbinder jer med højere dimensioner under meditation. Det er en anbefalelsesværdig praksis, der vil holde jer fast forankret i Lyset. Det er også en lindring fra de negative energier, der har indvirkning på jeres aura. Sørg for at holde jeres aura lukket ved mentalt at visualisere, at den er på plads, da en aura, der er helt åben, kan gøre det muligt for negative entiteter at knytte sig til jer. Vi ved, at de fleste Lysarbejdere er klar over behovet for beskyttelse, men det hjælper at blive mindet om det fra tid til anden.

I begynder at forstå, at tanker er sådan en magtfuld energi, efterhånden som jeres vibrationer højnes, er I nødt til at udvise forsigtighed med hensyn til den måde, som I sender jeres tanker ud. At ønske at hjælpe andre på en positiv måde er ønskeligt og acceptabelt, men der skal passes på, når I re-agerer på nogle negative erfaringer. Det kan synes som et mærkelig begreb, men ved blot at forbinde sig med negative tanker, kan det resultere i, at de klæber til jer. Så giv dem ikke jeres energi ved at dvæle ved dem. Bare husk på, at det, I "tænker", er, hvad I tiltrækker.

Efterhånden som I stiger op, vil I finde, at mange ting er helt anderledes end hvordan I forstår dem nu. Når I rykker ud af de tætte vibrationer og ind i jeres finere krop, vil så meget ændre sig fra, hvordan I forstår det nu. Som I måske allerede er bevidste om, bliver tanker den magtfulde kraft, som I vil bruge til at rejse og til at dække jeres behov. Det er derfor, I må begynde at styre jeres tanker og være positive hele tiden. Det lyder måske svært nu, men når først I bliver fortrolige med at bevæge jer i de højere dimensioner, vil I hurtigt vænne jer til dem. Det vil næsten ikke være nødvendigt at bruge tid på at dække jeres behov som på Jorden, da den frihed, I vil få, bliver spændende og åbner op for så mange nye muligheder for jer. I vil uden tvivl være eventyrlystne og ønske at besøge andre planeter og hele Universet åbner sig for jer. I vil ikke alle gå nøjagtig den samme erfaringsvej, da så mange flere muligheder vil vise sig.

Der er lidt i jeres nuværende erfaringer, der virkelig er sammenligneligt med, hvad I snart vil opleve. På Jorden har I begrænsninger på grund af de lavere vibrationer, men allerede når de begynder at højnes, finder nogle af jer, at I er ved at udvikle større kræfter. Ændringerne er måske små i starten, men vil vokse inden for områder som telepati, som nogle af jer allerede kan forholde sig til. Sådanne evner vil til sidst være helt normale og med tiden vil I ikke længere have behov for det talte ord. Nogle af jer kan sidestille det med intuitive følelser, hvor I ved, hvad der vil blive sagt, før det er talt. Selv nu vil I finde, at mange mennesker har haft sådanne oplevelser uden at tænke særligt meget over det.

Når I bevæger jer fremad og opad, vil I opdage, at jeres bevidsthedsniveau stiger. Det vil finde sted, indtil I når det punkt, hvor I har fuld bevidsthed sammen med et større antal chakraer. På det tidspunkt vil I have nået niveauet for et Galaktisk Væsen og være langt fra det, I i øjeblikket er. Naturligvis tager sådanne ændringer tid, men det afhænger naturligvis til dels af, hvor hurtigt I udvikler jer. Evolution står aldrig stille, selvom I tager et par skridt baglæns og selv da er en sådan oplevelse aldrig spildt. Vær forvisset om, at al erfaring er af værdi og vil altid være der for at kunne trækkes på.

Meget sker på Jorden lige nu og ikke altid til gavn for alle og for dem, der arbejder med Lyset, kan det være en stressende tid. Tillad sådanne energier at passere jer og hvis det skulle ske, at I får direkte kontakt med dem, velsign dem og send dem afsted i Lys og Kærlighed. I er endda i stand til større ting og som tiden går, vil I endog kunne gøre meget mere end i dag.

Jeg er Mike Quinsey og forlader jer med Kærlighed og Velsignelser. Må Lyset gøre jeres dage og jeres vej mod fuldendelse lysere.

Oversættelse: Margit Villumsen

Saturday, November 14, 2015

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer hans Højere Selv – 13. november 2015

Mike Quinsey – Kanaliserer hans Højere Selv – 13. november 2015

 Kære Venner

Nogle af jer vil ikke have læst, at siden jeg stoppede med at kanalisere SaLuSa, har begivenheder udviklet sig ret hurtigt og at jeg siden modtog en meddelelse fra St. Germain gennem Nancy Tate, hvori han beder mig om at kanalisere direkte fra mit Højere Selv. Jeg havde ikke prøvet det før, men besluttede at give det en chance og det budskab, jeg har modtaget, er som følger:

13. november 2015. Mike Quinsey.Intet vil ske nu, der vil hindre, at resultatet bliver en sejr for Lyset. De mørke bliver holdt i skak og deres magt er i høj grad blevet formindsket. Det vil ikke vare længe, ​​før de vil blive holdt tilbage og ude af stand til at fortsætte med deres plan for tilfangetagelse af ​​sjælene på Jorden. Som I måske har bemærket, finder mange positive tiltag, som Lysets kræfter har foretaget, sted over hele verden. Så meget, at Lyset nu er den dominerende kraft på Jorden og afslører mange af de hemmeligheder, som de mørke foretrækker, at I ikke kendte til. Sandheden er nu på vej ud så hurtigt, at den ikke kan stoppes og efterhånden som menneskeheden lærer, hvordan den er blevet vildledt, vil de kræve forandringer. Mange Lysarbejdere har forberedt sig til denne tid og er nu i stand til at arbejde mere åbent uden indblanding. Forsigtighed anbefales dog, da almindelig sund fornuft er påkrævet for at sikre, at I ikke unødigt udsætter jer selv for farer. Der er bestemt sikkerhed i at komme sammen med andre Lysarbejdere, men selv da vil de mørke være opsatte på at gøre deres tilstedeværelse kendt for at indgyde jer frygt. Stol på Lyset, da frygt er selve den energi, som de lever af og vil forsøge at bremse de fremskridt, der gøres.

Lysarbejdere er forbundet til hinanden ved deres Lys og der er styrke i antal. Hver enkelt har en særlig rolle at spille og de enkelte bidrag til helheden er så vigtig. Det er en tid, hvor jeres intuitive kræfter vil hjælpe jer enormt, så være guidet af dem i perioder med tvivl. Hvis det føles rigtigt, er det det helt sikkert og I kan gå videre i fuld tillid. For jeres vedkommende kan I tage et mentalt tjek på, om jeres aura hele tiden er intakt og passe på ikke at lade den være åben og tillade forstyrrelse fra negative sjæle. De fleste af jer er erfarne Lysarbejdere og har kun brug for lidt råd, men det er også for at minde jer om at passe på. Frygt og tvivl kan påvirke jeres evne til at holde jer i Lyset, så det anbefales, at I hele tiden er positive. Henvend jer til højere væsener som St. Germain, hvis I har brug for hjælp og han vil beskytte jer med den violette flamme. Husk altid, at I er et kraftfuldt Væsen og kun lige er begyndt at realisere jeres sande potentiale. I er vordende Guder og det er den vej, som I følger.

Wednesday, October 28, 2015

Dansk -- Personlig Besked fra Mike Quinsey – 28. oktober 2015


Personlig Besked fra Mike Quinsey – 28. oktober 2015

Hej Venner

Ting er sket så hurtigt, jeg kan næsten ikke holde trit med dem. Næppe havde jeg annonceret min tilbagetrækning fra Kanalisering og overvejede i stedet at sende de bedste beskeder fra andre kanaler, før jeg modtog en Email fra Nancy Tate med en besked fra St.Germain. Jeg sender den videre til jer, så I ved, hvordan tingene udvikler sig.

Ikke meget vil ske i et par uger mindst, fordi jeg besøger min ven Michael i Devon. Jeg plejer at besøge ham to gange om året og nyder at tale med en, som jeg beundrer og regner som det bedste medie, jeg kender. Michael på 91 år ligner ikke en på hans alder og har energi og udseende som en meget yngre mand.

Så efter alle de venlige ønsker og tak fra så mange smukke mennesker, er jeg tilbage meget hurtigere end jeg kunne have visualiseret. Jeg skal for tiden videregive beskeder til jer, som jeg anser for at være af de højere vibrationer og håber, at jeg meget snart vil være tilbage for at sende jer beskeder fra Ånden direkte gennem mig.

Jeg blev overvældet af det store antal vidunderlige meddelelser, I sendte mig og kunne ikke besvare dem alle personligt, så jeg takker jer alle for jeres hjertelige kommentarer og taksigelser for mit arbejde.

Herunder er hele budskabet, jeg modtog fra Nancy Tate, en ven gennem ​​mange år og til stor hjælp ved at give mig lov til at bruge hendes hjemmeside til mine budskaber.

I Kærlighed og Lys. Mike Quinsey.

Nancy Tate: Jeg har lige modtaget dette "Wake up Call" fra St Germain med nyheder, der bekræfter, hvad jeg havde følt i aftes, hvad Mike Quinsey ville lave i fremtiden. I kan læse "Wake up Call" til "resten af ​​historien«. For at læse om Mikes beslutning om at trække sig tilbage. Nancy Tate.
Jeg vil gerne tilføje noget til Mike Quinseys nyhed og hans beslutning om at stoppe med at kanalisere. Der vil komme et tidspunkt, hvor det ikke vil blive betragtet som kanalisering af nogen, fordi der vil være at tale om, hvad man ved er sandheden og dele det med nogen, der gider læse eller høre det.

Den tid kommer for så mange, der kanaliserer nu. De vil indse, at det, de bringer igennem, kommer fra deres egen indre viden. Der vil være en subtil forskel på, hvad de siger og føler omkring oplysningerne. Det vil give genlyd i dem på en sådan måde, at deres egen bevidsthed nu deler oplysninger, som de ved, er sandheden, fordi det bliver levet på et bevidst niveau.

Forskellen vil være, at nogle af oplysningerne vil relatere til, hvad de har oplevet i andre livstider, på andre planeter og i andre galakser. De vil kunne få adgang til de oplysninger, som de har båret med sig i deres sjæle. Denne manifestation vil være en del af den åbenhed, de vil leve og indse dukker op i deres nuværende bevidsthed. Det er en del af deres værens udvikling. Deres opstigning vil komme på så mange individuelle måder og det vil være sandheden om, hvad de har bragt med sig siden evighedens begyndelse.
Det vil være et spørgsmål om, at sjælen ved, hvornår bevidstheden er klar til at begynde rejsen tilbage til den ydre verden. Thi rejsen fremad ind i Skabelsens planer er i eksistens gennem deres udtryk for, hvad de har manifesteret gennem hele deres eksistens.

Så, kære alle, når Mike føler trang til at dele noget med jer alle, som han netop har husket, så er det, når han afgør, om det er det, han vil gøre. Han husker måske ikke, at det er hans egen hukommelse, der bringer oplysningerne igennem, men det vil være en indre følelse, der vil bringe dem frem. Han er på et sted, som så mange af jer er nu, hvor fuldendelsen af ​​deres indre viden vil være tilgængelig med hensigten om at gøre det. Det er et af de aspekter, som I alle kan forvente på et tidspunkt, der er perfekt for jer.

Gå nu ind i erindringens verden. Tag det som en sjov tur gennem tid og uden for tid. Det er et nyt udtryk for dine evner, der vil give sig til kende for dig i de kommende tider. Nyd erindringerne og delingen af det, der er på vej frem i dine sjæles biblioteker. Kærlighed er overalt omkring dig og inden i dig. Tal den ud og føl Kærlighedens familie i udtryk.

Så mange tak, Kære St. Germain


Megen Kærlighed, Nancy Tate.

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.