team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, July 15, 2016

Danish -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. juli 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. juli 2016

Begivenhederne tager fart og efterhånden som vibrationerne øges, vil I hurtigt være på vej mod de sidste dage i den gamle Tidsalder. Alle sjæle, om de er klar over det eller ej, bliver påvirket, men få forstår, hvad der foregår. Forandringerne synes ikke at have noget tydeligt mål og efterlader nogle mennesker i frygt uden en forestilling om, hvad fremtiden bringer. Uden de flestes vidende er det alt sammen en del af den udrensning, der er nødvendig for at sætte scenen, så den Nye Tidsalder kan manifestere sig og gør det på et tidspunkt, hvor der ikke er mulighed for indblanding. De fleste lande er allerede klar over, at store forandringer nærmer sig, som vil være til alles bedste og folk finder sammen i samarbejde. Imens dør de gamle energier ud og ikke uden kamp, ​​men det vil være til ingen nytte, da intet kan forhindre forandringerne i at finde sted. Historien vil vise, at Brexit var begyndelsen til enden for Illuminati og deres ambitioner, da ønsket om at være i stand til at styre jeres egen skæbne vil brede sig til mange andre lande. Nogle er allerede indstillet på at følge det britiske eksempel og EU’s opløsning ser ud til ikke at kunne stoppes.

Bag kulisserne er der en bevægelse i retning af valgfrihed og kravet om at få ​​jeres ret tilbage til at bestemme jeres egen fremtid. Det vil stille mange mennesker i en vanskelig finansiel position og hårde tider vil opleves af mange. Men Lysets Kræfter har forberedt sig godt til sådant et tidspunkt og vil være i stand til at sikre, at alle mennesker bliver hjulpet. For at kunne starte distribueringen af NESARA midlerne kræves sikre omstændigheder, som ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. Det kan selvfølgelig begynde i det små, da midlerne er trygt og sikkert der, men for at stille den almindelige befolkning tilfreds kræves fuld kontrol på alle områder. Når tiden er inde, så vær forvisset om, at St. Germain vil lede operationerne og fordelingen af ​​midlerne.

Som et resultat af, hvad der sker omkring jer, nærmer de sidste dage i den gamle Tidsalder sig. Det vil give mere tid til at komme på nye ideer og fremskridt, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Som I er begyndt at opleve, har rigtig mange acceptable forandringer allerede vist sig og store forandringer vil følge forholdsvis hurtigt. Når de begynder, vil der ikke være nogen forsinkelse med at give dem videre til folket, da der med Stjernefolkets hjælp alene er et stort potentiale, der kan bidrage til, at operationerne foregår hurtigt. Sammen med de personlige fordele er der intentioner om at hjælpe på andre områder som transport og sundhed. Det er alt sammen en del af det at føre jer hurtigt ind i den Nye Tidsalder, så I kan begynde at modtage nogle af fordelene. Mens det hele finder sted, vil I fortsætte med at stige op og i en ikke alt for fjern fremtid lader I de lavere niveauer bag jer.

Lysarbejdere skal hjælpe andre, når de er bedrøvede, da fremtiden er vidunderlig og næsten ubeskrivelig. Det synes at være en umulig drøm i betragtning af det kaos, der i øjeblikket plager Jorden. Men med teknologier, der er langt forud for jeres nuværende evner, vil ting hurtigt ordnes. I vil hurtigt se orden genoprettet og fred etableret. Så husk, at meget er blevet lovet og vil blive givet til jer, men først når tiden er inde og det er sikkert at gøre det.
Nogle mennesker er fortvivlede, fordi de er uvidende om årsagen til de omstændigheder, der i øjeblikket hersker. Lysvæsner bør forsikre dem om, at alt er godt og at større forandringer ventes inden ret længe. Når det bliver tydeligt, at velkomne forandringer har fundet sted, vil de være i stand til selv at se fremskridtet. Regeringer vil også blive påvirket, da I i en Ny Tidsalder har brug for regeringsfolk, der også er af Lyset. Folk vil også have mere sige og være mere engageret i spørgsmål om, hvordan de bliver behandlet og gamle love, der ikke er baseret på Loven om En, vil blive fjernet.

De oplyste børn er allerede klar til at tage ansvar for at hjælpe jer alle til at indtage jeres plads i den Nye Tidsalder. De er gamle sjæle med den nødvendige erfaring til at oplyse jer, så I også kan stige op. I den kommende tid skal I fortsætte med hurtigt at udvikle jer, indtil I er helt klar til Opstigning. Det er jeres endelige mål i denne tid og mange sjæle hjælper jer alle til at blive klar. Det er den vigtigste opgave mht. jeres udvikling i denne tid og der er altid en hånd klar til at hjælpe. Faktisk har den været der hele tiden, men førhen har vibrationerne været så lave, at mange har været uvidende om andre sjæles tilstedeværelse.
For mange er det prøvelsernes tid, som skal afgøre, om I er helt klar til Opstigning. Hvis I endnu ikke er klar, er der stadig rigelig tid til at komme videre, når I er klar. Mange sjæle arbejder sammen med jer og de vejleder jer på jeres valgte vej. Når I ser tilbage på jeres rejse i de lavere vibrationer, vil I undre jer over den måde, hvorpå I med succes er kommet gennem jeres udfordringer. Aldrig igen skulle det være nødvendigt for jer at rejse den samme vej. I vil have forløst jer selv fra de lavere vibrationers tæthed og mørke, alene ved beslutsomhed og udholdenhed. Der er dog altid nogle af jer, der ønsker at vende tilbage og hjælpe andre, der stadig kæmper.
Mens I har været på Jorden, vil I næsten uden undtagelse have udviklet stærke forbindelser med andre. Disse vil ikke nødvendigvis sikre, at de pågældende sjæle vil stige op samtidig med jer, men I kan finde ud af, hvor de er. Nogle sjæle vil vælge at forlade planeten, men I vil stadig være i stand til at kontakte dem. Et stærkt bånd vil helt sikkert altid forbinde jer med dem igen og I vil være i stand til at få kontakt med dem igen. Nogle sjæle kommer fra grupper, der er dannet, fordi de har de samme interesser og ønsker. I virkeligheden bliver de som én sjæl og alle udvikler sig sammen.
I det store intet kan I bogstaveligt talt finde, hvad I end kan forestille jer og som et Lysvæsen kan I rejse til steder ved tankens kraft. Som I begynder at forstå, er livet helt anderledes, end hvad I har været vant til tidligere. Alligevel kan I stadig antage en krop for at opleve den højere form for manifestation. Til sammenligning er livet på Jorden så langsomt og I bruger en masse tid på at bevæge jer fra et sted til et andet. Som et Lysvæsen kan I blot tænke på, hvor I ønsker at være og rejser derhen øjeblikkeligt. Så mange ting er anderledes, end hvad I er vant til, så I gør klogt i at have et åbent sind.
 
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.
I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, July 8, 2016

Dansk -- Mike Quinsey. 8. juli 2016

Mike Quinsey. 8. juli 2016

EU’s opløsning er begyndt og vil nå det langsigtede mål om at give magten tilbage til folket. Det er begyndelsen til enden for Illuminatis planer om at kontrollere verden og efterhånden som deres autoritet mindskes, vil I se, at dem, der sætter det at tjene folket højest kommer til deres ret. Der vil ikke være nogen vej tilbage til trods for de mørkes forsøg på at ændre den uundgåelige skæbne, der nu udfolder sig. Mange Lysarbejdere har ventet på dette tidspunkt for at kunne gå videre med deres planer om etablering af et frit samfund. Det vil tage tid at få ændringerne igennem, men intet får lov til at sinke dem og snart vil I se de ønskede ændringer finde sted. Mennesker har en tendens til at være utålmodige i forhold til handling, så de har bevis for, hvad der er lovet og de vil være tilfredse, efterhånden som omstændighederne ændrer sig, hvilket tillader dem at gøre det almindeligt kendt.

Mange mennesker kan kun se det, der er lige foran deres øjne og forstår ikke, at Menneskeheden står på tærsklen til store forandringer, der gavner dem. Der er kræfter i de højere dimensioner, der styrer begivenhederne på Jorden og også sikrer, at folkets ønsker opfyldes. Magt skifter hænder fra de mørke til de mennesker, der nu finder måder at udøve deres nyfundne autoritet på for at etablere Lyset, hvor det direkte kan hjælpe folk. Vær forvisset om, at hvis I arbejder for Lyset, vil I få hjælp og beskyttelse, medmindre I af karmiske årsager er bestemt til at opleve et andet udfald. Men sådanne tilfælde vil være undtagelsen og I vil normalt ikke have grund til bekymring. Fortsæt jeres arbejde og vid, at dette er tiden, hvor det vil give de ønskede resultater.

Disse er tider med prøvelser for dem, der er godt på vej til Opstigning, da I, når I føler jer stærkest, får jeres sidste prøvelser. Det er altid, når I er bedst udrustet til at håndtere dem, så vær ikke unødigt bekymrede for, hvad der kan ske. Efter at være kommet så langt efter mange liv, ville det være overraskende, hvis I ikke kom igennem de sidste tider. Vær dog beredte og vid, at jeres Guider vil være ved jeres side for at yde hjælp og opmuntring. I bliver aldrig bedt om at gøre ting, der overstiger jeres evner, så I har ingen grund til bekymring. Nogle af jer er så udviklede, at I allerede er fri af karma af nogen betydning, så frygt ikke vanskeligheder med at komme igennem de sidste faser til Opstigning.

Har I bemærket subtile ændringer i dyreriget, da de også påvirkes af de stigende vibrationer. I nogen tid nu skulle I have bemærket nogle mærkelige "partnerskaber" mellem dyr, der er fjender, når de er i naturen. Det er endnu et tegn på svækkelsen af rovdyrets drifter, der normalt er almindeligt i dyreriget. At "Løven skal ligge med Lammet" begynder at gå i opfyldelse og I vil finde flere tegn, hvis I holder øjnene åbne. Der er en tid bestemt til at komme, hvor dyr vil leve fredeligt sammen, ligeså vil Menneskelige Væsner. På nuværende tidspunkt kan det lyde umuligt, men det vil komme meget hurtigere, end I forestiller jer.

Jeres skæbne er at stige op og mange af jer er allerede steget op til et punkt, hvor I har lidt eller ingen karma at rydde. Så hold jer på jeres vej og hvis det er muligt, del jeres viden med andre uden at påtvinge dem den. Alle sjæle vil i sidste ende stige op, men i forskellige udviklingstempi. I kan derfor ikke forvente, at alle sjæle reagerer på sandheden. Mange er blevet tankekontrolleret til at følge en falsk overbevisning, men med tiden vil de se manglerne i deres tro og begynde at søge sandheden. Men når muligheden opstår, kan et ord her og der ofte plante en idé, der kan hjælpe dem til at vågne op til sandheden.

Endelig kan I nu se frem til, at der sættes gang i forandringerne og I vil uden nogen som helst tvivl vide, at den Nye Tidsalder virkelig er på vej. I vil se tilbage og undres over den måde, hvorpå ændringerne blev opnået til trods for de mange forhindringer, der blev lagt på vejen for at sinke eller hindre dem i at ske. Selv nu vil personer med personlige interesser i at holde jeres fremskridt nede forsøge igen og igen at bremse denne udvikling. I det lange løb vil det ikke være til nogen nytte, da Lyset nu er for solidt etableret til at blive hindret i at nå dets mål. I vil stadig være nødt til at håndtere de mørkes desperate forsøg på at forlænge den tid, det tager at bringe ændringerne i stand, men da deres magt er mindsket, vil de ikke være i stand til at diktere den retning, fremtiden går i.

EU’s opløsning er nu i gang og andre lande vil benytte sig af lejligheden til at generhverve deres magt. Der er ingen grund til, at I ikke burde være i stand til at skabe nye alliancer, der etablerer et frit marked, hvilket vil det give jer frihed til at følge jeres egne interesser. Som tiden går, vil I også være i stand til fuldt ud at drage fordel af nye opfindelser, der bevidst har været tilbageholdt for, at Illuminati kunne have kontrol over jer. Ændringerne vil blive hilst velkommen af jer, da de vil give jer mulighed for at tage et spring ind i fremtiden og I vil få et mere acceptabelt liv uden de krav, der stilles jer for blot at kunne eksistere.

Der er mere end tilstrækkelig rigdom i verden til, at I kan leve komfortabelt og have mere end nok tid til at følge jeres egne interesser. På et passende tidspunkt vil jeres venner i den Indre Jord, der faktisk er direkte beslægtet med jer, komme op på Jordens overflade og hjælpe jer med fremskridtene. Der vil også være direkte kontakt med avancerede Stjernevæsner, der overvåger ændringerne for at sikre, at fremskridtene sker i overensstemmelse med instrukserne givet af de højere magter. Fra en tid, hvor I bevidst blev forledt til at tro, at I var de eneste intelligente livsformer i jeres Univers, har forholdene på Jorden nu ændret sig dramatisk og sandheden skal åbenbares. I har levet et falsk liv alt for længe og det er nu tid til, at I hører om jeres sande historie og indtager jeres plads sammen med Stjernevæsener. Disse ting vil dog tage tid at ordne, så tillad, at tingene udvikler sig naturligt og alt vil være godt og komme til jer.

I et stykke tid vil fremtiden synes usikker og den vil være evigt foranderlig, indtil det bliver klart, at begivenheder har givet jer en stor del af frihed tilbage. Ikke kun det, men et nyt liv til at rykke ind i den Nye Tidsalder og nyde alle de fordele, der kommer med den. Krige vil ophøre og alle krigsvåbnene vil blive uskadeliggjort og en storslået æra med fred vil blive oplevet af den Menneskelige Race. Ikke længere vil I være indespærret på Jorden, men som Opstegne Væsener have frihed til at rejse ud i Rummet og være i stand til at besøge andre verdener. Jeres rejse fra nu af vil berede jer til en vidunderlig og spændende fremtid.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light 
Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, July 1, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. juli 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. juli 2016

Befolkningen i Storbritannien har udøvet deres personlige individuelle kraft for at indføre ændringer, der en dag vil blive betragtet som begivenheder, der ændrede verden. På nuværende tidspunkt er verden hastigt på vej mod en nedsmeltning, men konsekvenserne vil på ingen måde være så slemme, som nogle siger. I kunne se det som enden på de gamle måder, der ikke længere tjener jer og ud af det vil positive ændringer opstå, der vil placere jer solidt på vejen mod en ny Jord og jeres frihed. Mange mennesker har allerede givet af sig selv for at arbejde for det og meget snart vil begivenheder gøre jer i stand til at hjælpe med at bringe ændringerne i stand. Denne tid har været planlagt i mange, mange år og Lysets Kræfter er godt organiseret til at gå i aktion med minutters varsel for at sikre jer jeres succes.

Resultatet af afstemningen i Storbritannien om deres medlemskab af Den Europæiske Union har sendt chokbølger ud i verden. Selv om der var indikationer, før resultatet blev kendt, på, at der ville være et meget tæt løb, hvor de, der ønskede at "forblive" i EU, så ud til at vinde, men tendensen ændrede sig pludseligt mod slutningen. De sidste stemmer resulterede i et ustoppeligt sving mod at "forlade" EU. Set fra vores højere niveau var det det mest ønskelige resultat, der i sidste ende vil vise sig at have gjort jer fri af Illuminatis kontrol. De vidtrækkende konsekvenser vil resultere i, at flere lande forlader EU, hvilket yderligere reducerer deres magt over jer. Vær forvisset om, at de sjæle, der overvåger jeres fremtid, opmuntrede jer til at forlade EU og er derfor meget tilfredse med udfaldet.

I forstår måske ikke helt endnu fordelene ved at forlade EU, men som tiden går, bliver det tydeligere. Det britiske folk skal roses for deres intuitive valg, der resulterede i, at det rigtige skridt blev taget. Ja, hårde tider venter forude, men omfanget af problemerne er på ingen måde så vidtrækkende, som nogle forudser. Hav altid i tankerne, at mange sjæle arbejder for Lyset og er med jer hele tiden og de af Lyset vil blive guidet i deres arbejde. Det er nu tid til at gå sammen for at arbejde som én gruppe, hvor det er muligt, for at genindføre frihed og forberede den kommende Opstigning. Jo mere de mørke undertrykkes og stoppes i at fuldføre deres planer, desto mere frihed vil I have til at komme videre og indtage jeres retmæssige plads i den Nye Tidsalder.

Forstå, at I alle var klar over de vanskeligheder, I ville støde på, før I genvinder jeres frihed fra "fængslet" Jorden. Nu vågner så mange af jer til sandheden og ethvert forsøg fra de mørkes side på at vildlede jer bliver gennemskuet for, hvad de er. Efterhånden som flere af jer begynder at indse, hvordan I er blevet holdt nede, vil der komme en opvågnen og et oprør mod dem, der har begået de handlinger, der har vildledt jer. Dog bør hævn overlades til dem, der søger at udøve retfærdighed, da I kan være forvisset om, at ingen synder mod folket eller Guds Love vil gå ubemærket hen. Hæv jer over Menneskets normale reaktion, når I støder på sådanne problemer og ved at være et godt eksempel hjælper I andre ved at vise dem vejen frem.

For de fleste af jer, bortset fra at være på Jorden i denne tid på grund af de muligheder, der tilbydes for at fremskynde jeres udvikling, er I her, fordi jeres erfaring viser, at I er klar til at håndtere de vanskeligheder, ændringerne uundgåeligt vil bringe. Indadtil ved I, at alt vil udvikle sig tilfredsstillende, men i denne særlige tid er der et sådant kaos, at det er svært at forstå. Bliv ikke desto mindre ved med at være fokuseret fremad og bliv ikke forstyrret af det, der sker omkring jer. Der er meget, I er helt uvidende om og efter omstændighederne er det godt, da det giver jer tid til og mulighed for at koncentrere jer om jeres egne behov. Intuitivt bør I vide, om I stiger op i Lyset og om I har brug for at fastholde jeres fremskridt især i sådan en vigtig tid. Opstigning vinker forude og selv om jeres Guider arbejder sammen med jer, afhænger successen af jer og jeres hensigt til at ville lykkes. Er I i tvivl, så spørg om hjælp og den vil helt sikkert komme, men som I allerede er blevet rådet til, vær åben for, at det kan komme på en anden måde eller i en anden form, end I måske havde forventet. Jeres Guider vil vide, på hvilken måde de bedst kan hjælpe jer.

Historien viser, at den Menneskelige Race er bedst, når omstændighederne er værst og mange, mange usædvanlige gerninger finder sted. Medfølelse kommer op til overfladen og ofte samles de, der giver sig selv for at hjælpe andre i nød. Jorden er i øjeblikket et vidunderligt sted at tjene dem, der ofte har et desperat behov på grund af sult eller afsavn. Den kærlighed, der følger sådan en hjælp, opløfter den, der får den og hæver generelt vibrationerne hele vejen rundt. Det er sandelig det øgede vibrationsniveau, der med tiden vil løfte jer ud af de lavere vibrationer for altid. I virkeligheden er energi alt der formes af tankens kraft og har selv i denne tid en effekt, selv om resultatet er længere tid om at manifestere sig.

I har meget at bringe tilbage til jeres hukommelse, da det meste af jeres viden ligger dybt i jeres underbevidsthed. Imidlertid er tiden allerede begyndt, hvor vibrationerne tager fart og løfter jer op af det mørke, der omgiver jer. Der er mange venlige søde kærlige sjæle, der arbejder i de lavere vibrationer for at bringe Lys og Kærlighed til de indbyggere, der famler i mørket. Kan I forestille jer, hvilket uvelkomment niveau det er, hvor meget lidt kan holde sin form eller facon særlig længe. Sjæle på sådan et niveau bliver ikke på nogen måde straffet, men er blot der, hvor vibrationerne er på et niveau, der svarer til deres egne. Det er derfor, de har brug for en masse hjælp for at kunne rejse sig igen.

Uanset hvad I tænker om dem, der er faldet i hullet, så husk, at de stadig bærer Guds Lysspire, som er uudslukkeligt. Derfor har de alle muligheder for at rejse sig igen og hjælp er altid ved hånden for at hjælpe dem med at nå det. Når deres tid kommer, bliver sådanne sjæle æret for at have været i "Helvede" og tilbage igen og for at være blevet så meget desto stærkere på grund af det. Ingen sjæl er nogensinde uden håb og ved hvert skridt er hjælp til rådighed for at løfte dem op igen. Så vær medfølende, når I er berøring med dem, der stadig arbejder på at finde vejen hjem, da de ofte følger selve den vej, I har skabt. Jorden er en skole, der tester jer til grænsen, men aldrig over, så husk, at I udvikler jer meget hurtigere ved at være i de lavere dimensioner, så tag livet alvorligt og sikr jer, at I når toppen. Efterhånden som I udvikler jer på jeres rejse, vil I altid finde, at sjæle, som er gået forud for jer, rækker ud for at give jer en hjælpende hånd.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Website: 
Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.