team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, June 16, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. juni 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. juni 2017

Opstigning (Ascension) er sikker og tidslinjen er stærk nok til at bære den frem til fuldendelse. Året 2024 er fortsat året, hvor den er planlagt til at finde sted, selv om der måske opstår grunde, der nødvendiggør en ændring, kan det løbe ind i 2025. Jeg nævner det kun for at forberede jer på en sådan mulighed. En større begivenhed er stadig sandsynlig inden årets udgang og det vil næsten helt sikkert hænge sammen med de kommende forandringer. Som tiden går, mister de mørke deres evne til at diktere, hvordan den afsluttende periode udvikler sig og de vil være af vejen længe før de store forandringer finder sted. For øjeblikket vil størstedelen af aktiviteterne være ude af syne, men når det er sikkert at gøre det, vil begivenhederne begynde at komme for dagens lys. I vil så nyde de fejringer og den glæde, der kommer ned på jorden til den tid.

Jordens vibrationer er de laveste i jeres Solsystem, hvilket er grunden til, at de føles tunge og ubehagelige for de af jer, der højner jeres til et højere niveau. Men tingene fortsætter med at ændre sig, vibrationerne øges og I vil opdage, at når I bruger jeres energier til at løfte jer selv, vil de gradvist medføre subtile forandringer i jer. Nogle er dog det direkte resultat af naturlig progression og et kæmpespring fremad vil komme, når gratis energi virkelig får rodfæste. Af nødvendighed vil den blive givet til dem, der har størst behov, før det udbredes mere alment. Det vil være den største fremgang, I nogensinde vil have fået og vil forandre hele måden, hvorpå livet fungerer. Det vil også i høj grad afhjælpe fattigdom og redde Jordens værdifulde ressourcer fra yderligere skade og udvinding.

Meget af den hemmelige aktivitet på Jorden sker stadig ude af syne for jer og når jeg kigger ind i fremtiden, vil der, efterhånden som I udvikler jer være en større tendens til at gå under jorden, hvor det generelt menes at være sikrere end på Jordens overflade. Jordens skorpe går flere hundrede miles (1 mile = ca. 1,6 km) ned og bebos på de lavere niveauer af ikke-menneskelige Væsener. Nogle har været på Jorden i hundreder af år, men husk, at de mere avancerede sandsynligvis lever i flere hundrede år. Menneskets livslængde øges gradvist, som den har gjort det i nogen tid nu og når vibrationerne bliver endnu højere, vil ældningsprocessen nå et punkt, hvor den vil foregå dramatisk langsommere og til sidst stoppe og I vil have en moden, men ung alder. Tankens kraft bliver så midlet til, at I præsenterer jer selv i et legeme efter jeres eget valg.

Dette er tider, hvor I må have et åbent sind, da så meget snart vil blive afsløret, hvilket vil vise, at I har været vildledt og bedraget i mange, mange år. Det er ikke langt fra sandheden at sige, at intet virkelig er, som I er blevet ledt til at tro. Men det afhænger af hvilken kilde, I sætter jeres lid til. Nogle er nærmere sandheden end andre og alt taget i betragtning indeholder buddhismen mere af sandheden end de fleste kilder. De af jer, der har udviklet jeres intuition, skulle imidlertid komme tættere på sandheden end de fleste andre. Hvis det føles rigtigt, er det sikkert rigtigt, men søg altid bekræftelse fra andre pålidelige kilder, hvis I kan.

Det er klart, at nogle overbevisninger er mere vildledende end andre og det må siges, at der inden for kristendommen er to overbevisninger, der fuldstændig holder evolutionen tilbage. Den første er den, hvor I bliver fortalt, at når I dør, går I ind i “søvnen“, indtil det tidspunkt, hvor I bliver vækket. Det er så langt fra sandheden, da I ved dødens indtræden går ud af jeres fysiske krop og straks ind i jeres æteriske krop, der er en nøjagtig udgave af jeres fysiske krop. Den er perfekt og er uden nogen af de skader eller defekter, som jeres gamle krop kan have haft, og reagerer på jeres tankers kraft. Hvis I var gamle ved dødens indtræden, kan I "tænke" jer selv ind i en yngre udgave, hvis I ønsker det. I bærer sikkert karma med jer og med tiden må I om nødvendigt gøre det godt igen.

Den anden vildledende overbevisning er, at I blev født i synd og bærer den med jer gennem hele jeres liv. I kan dog til hver en tid rydde jeres karma og komme ind i en periode med harmoni og balance. I er bestemt ikke ansvarlig for jeres Faders synder og enhver ubalance, der er videregivet til jer, skyldes den iboende genetik eller gammel karma. Det er muligt, at I har valgt at leve med de "problemer", som I blev født med, simpelthen som en måde til at forstærke jeres egne oplevelser for at fremme jeres evolution.

Husk, at al erfaring har værdi og sørg for at lære de lektioner, der kan komme jeres vej, da de vil være der for jeres fremskridt. Hvis I ikke i første omgang har held med at opfylde jeres karmiske lektioner, vil I altid få nye muligheder for at gøre det. Det vigtigste for enhver sjæl er at forstå, at intet sker uden god grund, selv om jeres rolle kan være en, der tager del i oplevelser til gavn for andre sjæle. Alle sjæle er på en dannelsesrejse og i disse sidste tider er det afgørende, at I tager notits af det, der kommer jeres vej og handler på det. Det lyder måske meget kompliceret, men I står ikke alene over for udfordringerne og jeres Guider står altid "til jeres tjeneste". De kender jer bedre, end I kender jer selv, og er således bedst til at give jer gode råd.

Året 2024 er stadig den forventede tid for Opstigning og selvom det måske lyder langt væk, går tiden så hurtigt, at det overhovedet ikke vil synes længe. Så det er bedst at se fremad mod det, I har betragtet som jeres mest sandsynlige vej til Opstigning og planlægge, hvordan I vil forberede jer på forandringerne. Efterhånden som vibrationerne opløfter tingene på Jorden, vil det blive meget nemmere at håndtere den type problemer, der eksisterer for jer nu. Fred vil begynde at blive tydelig, da mange lande vender ryggen til krigshandlinger til fordel for bevægelser mod total fred. Den vil komme og skal komme, da der meget snart ikke vil være plads til sådanne negative energier, der fører til krigshandlinger. Der er allerede taget skridt til at bringe verdensfred i stand og mange lande har sluttet sig til den bevægelse, der har gjort den mulig. Hvilken stor lettelse det vil være for alle mennesker i jeres verden, når de ved, at de kan bevæge sig frit og sikkert omkring med viden om, at fred er kommet for at blive.

Som I allerede har fået fortalt, husk, at når ting er i oprør, er det normalt et tegn på, at tingene når en ende, da den gamle måde at eksistere på ikke længere er acceptabel og må forsvinde. Mange ting er allerede linet op til at lette jeres dagligdag og kan ikke holdes tilbage meget længere. Positive skridt tages for at rykke tingene så hurtigt som muligt, men mange forhindringer må først ryddes. Meget afhænger også af at få de rigtige mennesker til magten og de nødvendige forandringer finder sted nu og vil fortsætte med at gøre det. De vil være dækket af bekendtgørelsen og indsættelsen af den nye Kongres, der nu venter i fløjene på det rette tidspunkt at komme til. Sikkert er det, at mange udviklede sjæle allerede arbejder hårdt på at bringe tingene til afslutning og som med meget arbejde af denne art vil I ikke høre meget om det, indtil omstændighederne er mere gunstige.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, June 9, 2017

Dansk -- Mike Quinsey - Kanaliserer sit Højere Selv – 9. juni 2017Mike Quinsey - Kanaliserer sit Højere Selv – 9. juni 2017

Tiden marcherer videre og venter ikke på nogen, mens den har kurs mod Opstigning. I mellemtiden nærmer dagen sig, hvor det vil være sikkert at offentliggøre en guldgrube af oplysninger, der har være tilbageholdt for jer i meget lang tid. En lang række af forandringer, der vil forvandle jer og jeres samfund på meget kort tid, venter på at finde sted.Overgangsperioden, som I befinder jer i, vil ikke vare meget længere og vil snart ende, i og med at I har forberedt jer på jeres opstigning.


Tingene har nået et niveau, hvor der ikke kan vendes tilbage til de gamle måder, som mørkes gamle regime påtvang jer. Deres kontrol over jer er svækket og de har ikke den samme grad af magt, som de havde før. Grupper, der står bag de sorte operationer, fortsætter med at have kommandoen i Rummet omkring Jorden, men bliver fuldstændig hindret i at kunne bruge deres våben uden for jeres Solsystem. Der tages skridt til, at de ikke kan fortsætte med deres plan om at dominere det Ydre Rum og de Blå Avianere (Blue Avians) overvåger også jeres fremskridt for, at succesen sikres. De kan ikke gribe ind på andre måder, men visse undtagelser er tilladt på grund af deres historiske tilknytning til jer og grunde, der går længere tilbage, end den historie I kender.


I jeres tid vil sandheden om jeres historie som en Menneskelig Race komme ud og jeres historiebøger vil blive rettet med hensyn til ukorrekte oplysninger om jeres udvikling. En af de vigtigste aspekter vil uden nogen tvivl vedrøre de forskellige Racers oprindelse og deres evolution og også formålet med livet, som ikke er en tilfældig hændelse, men en del af jeres nødvendige erfaring for at sikre en fortsættelse af jeres udvikling. Acceptér, at I ikke er jeres krop, men en sjæl, der oplever alle aspekter af livet i de forskellige Racer i overensstemmelse med jeres behov. Målet er at udvikle jer til et punkt, hvor I ikke længere behøver at leve i de lavere vibrationer og kan bevæge jer ind i Lysets rige, hvor intet ondt dvæler.


Giv aldrig efter for den negativitet, der hersker omkring jer og bliv ganske enkelt en tilskuer og hvis jeres formål i livet er at være et godt eksempel for andre, så hold jer altid solidt inden for jeres vibrationer i auraen. Jeres aura er jeres beskyttelse mod negative energier, så undgå enhver handling, der kunne bringe forstyrrelse i den, så som vrede. I ekstreme tilfælde er det velkendt, at en negativ entitet kan entre jeres aura, når den er beskadiget og kan forårsage problemer ved at påvirke jeres handlinger eller tanker. Det kan for eksempel resultere i, at I udfører negative handlinger, som normalt ville være imod jeres vilje. Besættelse er sjælden, men ikke desto mindre er det klogt at være opmærksom på risikoen.


Det er aldrig for sent at hæve sig over de normalt accepterede niveauer, som folk generelt holder sig til. Når først I kan forstå kraften i Ubetinget Kærlighed og kan se andre som: I er alle Én, vil I ikke have det svært med at leve jeres liv i overensstemmelse hermed. I stedet for "dem og os" vil I erkende, at den fysiske krop kun er et fartøj, som I bruger for at kunne opleve i det Stoflige Univers. Derfor oplever alle sjæle sammen og handler i fællesskab for at gøre det. Trods alt har I levet mange liv og udtrykt jer selv som enten Mand eller Kvinde i overensstemmelse med jeres nødvendige oplevelser. I har levet som en, der praktiserer en bestemt religion, eller I har i stedet valgt at være ateist. Det er ligegyldigt, hvordan I udvikler jer, så længe det er på en vej, der øger jeres forståelse af sandheden, da det er alt, hvad der er tilbage fra det ene liv til det næste.


Fremskridt betyder ikke, at I skal holde fast i en forudbestemt vej, men at hver erfaring fører jer videre mod hele sandheden. Til sidst vil I højst sandsynligt udstikke jeres egen vej for at fremme jeres udvikling. I vil nå det punkt, hvor I ikke længere behøver at tilhøre en gruppe og er i stand til at bestemme jeres egen fremtid. Hvis I har brug for hjælp, vil I altid blive ledt hen til en, der har den viden, I har brug for. På jorden præsenteres så mange forkerte oplysninger som sandheden, men efterhånden som I udvikler jer, bliver I i stand til at skelne den fra alt andet end sandheden.


At leve jeres overbevisninger, mens I stadig er på Jorden, kan være meget svært, da kun få mennesker vil forstå jeres position og mange vil være ude at stand til at acceptere dem. Det er derfor bedst kun at tale om dem, når emnet kommer op i en normal samtale og kun give det, der tilfredsstiller den involverede person. For meget information kan få nogle mennesker til at stå af og det kan gå over deres forstand. I kan være sikre på, at når en person er klar, vil de "finde" nogen, der kan fremme deres udvikling. Der er naturligvis muligheder for, at den "forkerte" person krydser jeres vej, men det kan være en test for at sikre, at I har opnået evnen til at skelne.


Naturligvis spiller jeres Guider en rolle i jeres udvikling, men de påtvinger jer ikke noget, medmindre I har bedt om deres hjælp eller det er livsnødvendigt. De er bevidste om jeres livsplan og de gør deres bedste for at hjælpe jer med, at I holder jer til den. Hvis I træffer forkerte beslutninger, vil de ikke gribe ind, men kan hjælpe jer med at mindske følgevirkningerne af dem. De foretager ingen moralsk fordømmelse af jeres handlinger, fordi det ikke er formålet med deres tilstedeværelse, men vil forsøge at påvirke jer til det bedre, især fordi de er bevidste om jeres livsplan. Efterhånden som I udvikler jer, er det sandsynligt, at I får brug for en anden Guide, der passer bedre til jeres behov og en forandring ville finde sted.


Som I kan se, betragtes jeres udvikling som ekstremt vigtig og megen omhu lægges i den for at sikre, at hver levetid er så givende som mulig. I har jo fået en livsplan, der passer til jeres behov og før I inkarnerer, vil I være blevet gjort bekendt med den og har indvilliget i oplevelsen. Heraf følger, at jeres nærmeste venner også har livsplaner, der inkluderer jer i dem og de kan spille en vigtig rolle i dem. Sandsynligheden er, at I har været sammen mange gange, i forskellige relationer. Naturligvis kan I have flygtige relationer, der kommer og går uden nogen åbenbar betydning.


Ægteskab eller lignende forhold er de vigtigste perioder i jeres liv og det gælder endog de forhold, der ikke kommer til at fungere, det indikerer ganske enkelt et behov for den type oplevelse. God karma er noget, I kan opnå til hver en tid og især når det har involveret nogen, I ikke kender. "Den ene tjeneste er den anden værd" og det er sandt, for så vidt som, hvad I gør mod andre - eller for andre – kommer tilbage på et eller andet tidspunkt og I kan faktisk bringe karma med fra det ene liv til det næste. Vær forvisset om, at ingen livserfaring er spildt, på trods af hvordan det ser ud udadtil. Når I forstår, hvordan det hele fungerer, kan I få meget mere ud af jeres liv og arbejde på at opnå et tilfredsstillende udfald.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.


Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit VillumsenFriday, June 2, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. juni 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. juni 2017
Tingene skrider godt fremad og Illuminati kan ikke længere diktere kursen for Menneskehedens fremskridt mod Opstigning eller forhindre den i at finde sted. I mellemtiden er mange aspekter af forberedelserne til den blevet gennemført, herunder det vigtigste behov for en ny amerikansk kongres, der er klar til at tage over, umiddelbart efter den nuværende er opløst. Som I kan forestille jer, er der stadig meget arbejde at gøre for at indskrænke aktiviteterne hos de hemmelige grupper, der arbejder hen imod en énstat union. Det kommer ikke til at ske, da Illuminatis magt ikke længere kan diktere jeres fremtid. Måske vil jeres største bekymring være omkring Menneskehedens fremtid og I kan være forvisset om, at den er i sikre hænder. Når de virkelige forandringer begynder, vil I se, at Lysets Kræfter har lagt fundamentet til, at NESARA bliver bekendtgjort. På det rette tidspunkt, da vægten lægges på jeres sikkerhed, vil det ske og fra da af vil gavnlige forandringer hurtigt følge efter hinanden.
Så fortsæt jeres arbejde med viden om, at store kræfter, også de Blå Fuglemennesker (Blue Avians), overvåger jeres liv. Deres mange rumskibe er stationeret rundt om i hele solsystemet for at sikre, at ingen andre entiteter får lov til at blande sig i jeres udvikling. De er meget avancerede Væsener, der nøje overvåger begivenhederne for at sikre, at I får enhver mulighed for at opfylde jeres livsplaner og hjælpe Moder Jord med hendes egne forandringer. Resultatet vil være en vellykket periode med forandringer, der sikrer, at både jer og Jorden er fuldstændig forberedt på at stige op. Derfor fører mange af jer et hektisk liv, idet I overvinder jeres sidste udfordringer med at rydde al gammel karma, som I bærer med jer. Naturligvis er I ikke alene, når I forbereder jer til Opstigning og I vil blive guidet på en sådan måde, at I får enhver mulighed for, at det lykkes for jer.
Når I er kommet så langt, skal I ikke se jer tilbage, men fokusere på jeres fremtid, da dette er en af de vigtigste tider, I nogensinde vil opleve. Faktisk, hvis I kan leve i nuet og tage tingene, som de kommer uden et forudbestemt udfald, vil I rykke ind i jeres "nye" Højere Selv. Men vær ikke bekymret, hvis I tilsyneladende ikke kan tage det skridt ind i de højere vibrationer nu, da det på det rigtige tidspunkt vil ske for jer. Hver sjæl har talrige hjælpere og det illustrerer, hvor vigtig jeres udvikling tages. I er meget specielle sjæle, selvom I ikke kan forstå, hvordan det kan være, så fortsæt bare med at kigge fremad og tage tingene, som de kommer. Alt skrider frem i god orden, til trods for det tilsyneladende kaos på Jorden. Alt liv har mulighed for at udvikle sig og er sandelig involveret i forberedelserne til de forandringer, der er uundgåelige.
Med tiden vil I komme til at se, hvor kraftfulde I i virkeligheden er og nogle føler allerede, at de har magt til at bestemme deres egen fremtid. I bliver, hvad I tænker og I har uden tvivl oplevet begivenheder i jeres liv, der vil bekræfte dette. Så selv nu må I udvise forsigtighed, når I giver kraft til jeres tanker. De er virkelige og vil komme tilbage til jer på et tidspunkt for fuldendelse eller forandring. Heldigvis vokser I i jeres evne til at kontrollere jeres tanker, når I udvikler jer, men jo hurtigere I accepterer ansvaret for dem, desto lettere bliver det. Jeres nuværende mål bør være at fjerne negative tanker fra jeres sind eller i det mindste ikke at virkeliggøre dem med kraften til at materialisere sig. Det lyder uden tvivl så svært midt i de daglige udfordringer, I står over for, men det er for jeres erfarings skyld og er en hurtig vej til succes. Gør jeres bedste og vid, at I aldrig vil blive skarpt kritiseret eller straffet for at forsøge at gøre det bedre. Al erfaring er af værdi og aldrig spildt, så uanset hvad I går igennem, så prøv at se de positive aspekter af det.
"Hvor kommer vi fra" strejfer de fleste menneskers tanker og svaret er meget enkelt, I kommer fra Guddommen som Gnister af Lys og dertil skal I vende tilbage, når jeres rejse er slut. I spørger måske, hvorfor det er sådan og det er, fordi Gud sendte jer alle ud for at opleve, så Guddommen kunne vokse, som følge af det. I spørger, om det er slutningen på jeres rejser og svaret er, at I højst sandsynligt vil blive sendt ud igen til nye oplevelser. I er udødelige, så I vil altid være bevidste om jer Selv som en del af Gud. Der er ingen tvivl om, at meget mere kunne fortælles, men på dette stadie behøver I kun at vide, at jeres fremtid er sikret. Det umiddelbare vigtige er at udvikle jer, så I ikke igen behøver at opleve de lavere riger. Løft jer op i Lyset og nyd perfektionens harmoni og skønhed. Det er, hvor I kom fra, da I frivilligt meldte jer til at hjælpe de sjæle, der er fanget i de lavere vibrationer.
Mennesker finder det svært ikke at "blande sig" i andres liv, da egoet tror, det ved bedst. Der er også den anden sjæls livsplan at tage hensyn til, dog vil folk forsøge at diktere andre om, hvordan de skal leve deres liv. Hjælp og bistand er velkomment, når der bliver bedt om det, men ofte vil en sjæl foretrække at tackle sine udfordringer på sin egen måde. Det er et vanskeligt emne, fordi hver sjæl kan se det på deres måde, som kan være helt forskellig fra jeres. Tilbyd endelig jeres hjælp, men træk den tilbage, hvis den ikke accepteres, ellers kan I mod forventning blive involveret til ulempe for jer selv. Men i overensstemmelse med jeres grad af forståelse kan I blive guidet ind i situationer, hvor jeres hjælp ville være ideel og lige netop var det, der var brug for.
Levereglen om, at I skal behandle andre, som I selv vil behandles, er meget relevant. Det betyder, at I ikke beder om noget til gengæld for at leve på den måde, dog bærer det lønnen i sig selv. Hver handling af venlighed hjælper med at højne jeres vibrationer og det er, hvad I ønsker, mens I lever jeres liv med Opstigning i tankerne. Det er en dejlig fornemmelse at have evnen til at leve fra dag til dag i harmoni med alle andre og ikke blive foruroliget eller forstyrret af begivenheder, der sker omkring jer. Faktisk hjælper jeres blotte tilstedeværelse med at skabe ro og folk føler sig bedre ved at være sammen med jer. I jaget og larmen fra folk, der går omkring i deres daglige trummerum, bliver folk undertiden irritable og jeres energier kan gøre en positiv forskel. Undervurdér aldrig tankens kraft, da den i sådanne situationer kan bevirke en gavnlig forandring.
Jeres historie fra gammel tid bliver skrevet om som følge af forbløffende fund i Antarktisk og vigtigst med hensyn til den Menneskelige Race. Det er blevet ganske indlysende, at Mennesket har udviklet sig i mange former, der oprindeligt blev bragt til Jorden for mange tusinder af år siden og beviset er blevet fundet under flere kilometer af is. Det er også blevet klart, at Mennesket har haft oplevelser i mange forskellige former, men klart menneskelignende i udseendet. I relativ nyere tid blev jeres nuværende civilisationer bragt til Jorden fra forskellige planeter for at fortsætte udviklingen og det forklarer, hvorfor I har særegne Racer, der er helt forskellige fra hinanden. At lære at leve med hinanden og respektere deres overbevisninger har forårsaget megen friktion og endda krige, dog har freden efter mange år endnu ikke indfundet sig på Jorden.
Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.