team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, January 27, 2017

Dansk -- Mike Quinsey, 27. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. januar 2017

I er med til at skabe enorme forandringer, som, når I ser tilbage, vil blive set som et vendepunkt i Jordens historie. De er nødvendige for at feje det væk, der ville have holdt jer nede og gøre plads til forandringer, der vil sætte scenen for begyndelsen på den Nye Tidsalder. De mørke har ikke længere tilstrækkelig kontrol til at diktere, hvorledes fremtiden udvikler sig. De vil også komme til at føle konsekvenserne af at miste adgang til ubegrænset finansiering til deres sorte projekter. De finder det også umuligt stramt at kontrollere operationer på Jorden og folk, der har været tilbageholdende med at stå frem med, hvad de ved, føler nu modet til at gøre det. Det hele betyder et skift i magtforholdet på Jorden og de, der arbejder for Lyset, føler sig ikke længere så begrænset. Præsident Trump har en liste over vigtige forandringer, han ønsker at gennemføre og vil ikke vente med at sætte dem i værk.

Fordi de fleste mennesker ikke ved, hvad der har fundet sted på Jorden, kan de ikke forstå, hvad der sker eller grundene til forandringerne. Men med tiden bliver det helt klart, især med den kommende officielle bekendtgørelse om den nye amerikanske Republik. Begivenheder er bestemt til at ske ret hurtigt og I kan være sikker på, at de, der udfører positive tiltag, er beskyttet af de højere Lyskræfter. Jeres skæbne og Jordens er at stige op og forandringerne vil fortsætte som forberedelse til sådan en betydningsfuld begivenhed. Så prøv at forstå, at forandringerne er nødvendige, selv om de forårsager uro. En dag vil I se jer tilbage og se, at alt, hvad der skete, var rettet mod opfyldelsen af profetierne for den Nye Tidsalder.

Nyheder om begivenheder er under meget stor kontrol og de mørke har stadig tilstrækkelig magt til at bestemme, hvad I læser. Derfor vil I ikke være i stand til at læse om, hvad der i virkeligheden sker, men med lidt snilde kan I finde tilstrækkelig information på internettet for at få en overordnet forståelse. Efterhånden som forandringerne tager til, vil flere kilder, der har forberedt sig på at komme ud med sandheden, åbne op. Det, der sker i luftrummet over jer, bliver igen ikke rapporteret og har nået et punkt, hvor rumfartøjer fra mange steder, herunder de ikke-jordiske, kæmper en kamp for herredømmet. Der er imidlertid et beskyttende skjold omkring Jorden, som holder uønskede indtrængende ude.

Kliken mister sit greb over de begivenheder, der finder sted på Jorden og som kunne føre til Hierarkiets fald. Vær dog forvisset om, at jeres skæbne allerede er blevet bestemt og I vil ende med at sejre, da I fortsætter på jeres vej til Opstigning. Det er blevet dekreteret af dem, der har kontrol over begivenhederne på Jorden, så selv om tingene skulle synes anderledes, kan I ikke tabe kampen, som I vil se til sidst. Tingene udvikler sig normalt meget langsomt, men I befinder jer i en tid, hvor de vil tage ganske meget fart og indhente den tabte tid. I har været meget tålmodige og vi anbefaler jer at bevare roen, selvom I skulle blive provokeret til det modsatte, da det er så vigtigt, at I holder jeres vibrationer så høje som muligt. Ellers vil de mørke drage fordel af det, hvilket er grunden til, at de bevidst forårsager så meget ballade, frygt og forvirring som muligt.

For de, der ønsker at fortælle andre om det, vær sikker på, at de er klar til sådanne oplysninger. For meget kan undertiden have en skræmmende effekt og opnå det modsatte af, hvad der var hensigten. Sikr jer, at folk indser, at udrensningen er til gavn for alle sjæle og er en del af planen med at bringe den Nye Tidsalder i stand. Timingen med hensyn til forandringerne er vanskelig at forudsige, da situationen må være på et bestemt stadie for, at de kan finde sted. Den primære bekymring går på de involveredes sikkerhed, så der vil ikke blive grebet til handlinger, der kan bringe deres liv i fare. Der er en hel række af begivenheder, der er linet op, der vil føre jer fremad for fuld fart og det er vigtigt, at de ikke bliver afbrudt eller går i stå af en eller anden grund. Vær forvisset om, at planen for afsløring har været nøje gennemtænkt og der er taget højde for en retningsændring, hvis det skulle blive nødvendigt.

Tiden nærmer sig, hvor I skal se Væsenerne fra den Indre Jord komme op til overfladen. De vil naturligvis vente på et passende tidspunkt, hvor enhver sandsynlig trussel mod dem er blevet fjernet. Da de har udviklet sig langt videre end Mennesker, vil de have en masse at byde på, som vil hjælpe jer med, at ændringerne finder sted i et hurtigere tempo, hvilket vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Der er også andre civilisationer, der vil hjælpe jer og gøre det i en ånd af gensidig venskab. Det vil være en ny oplevelse for mange af jer og meget opløftende, efter al den negativitet I har stået overfor.

Med de kommende afsløringer om jeres oplevelser på Jorden vil I blive testet med hensyn til jeres evne til at afholde jer fra at søge hævn over dem, der er skyldige i forbrydelser mod Menneskeheden. I må imidlertid ikke tillade jer at søge hævn, da retfærdighed vil blive ske gennem dem, der er bedst egnede til at håndtere sådanne forbrydelser. De kommer fra de højere riger og har stor erfaring i at håndtere sådanne sager. De er fuldstændig af Lyset og vil søge at løfte de skyldige op til de højere vibrationer for at give dem en mulighed for at rejse sig igen. Ingen betragtes som en fortabt sjæl, uden at der er gjort alt for at få dem til at vende tilbage til Lyset.

Det er blot i den seneste tid, at I er begyndt at indse, at I har levet i en drømmeverden, der har meget lidt at gøre med jeres sande virkelighed. I har ofte arbejdet jer gennem en jungle af løgne og bedrag, ikke at jeres oplevelser er spildte, langt fra, da de har givet jer en enorm styrke, med hvilken I kan være mentor for andre, der står over for de lavere dimensioner. I har med succes kæmpet jer gennem de udfordringer, I end har været konfronteret med. I står nu som én, der trygt kan stå over for de Væsener, der mener, at magt er ret og ikke har nogen kærlighed eller forståelse for andre racer, der har udviklet sig ud over sådanne overbevisninger.

I er måske af den mening, at de, der er de mørke, bør overlades til deres egen skæbne og sikkert er det, at de får lov til at opleve, som de har valgt. Alle deres handlinger har imidlertid konsekvenser og de vil stå til ansvar for dem og vil ikke komme fri af dem, før de erkender sandheden. Gud ønsker ikke at se sjæle permanent forvist til mørket og opfordrer dem af Lyset til at hjælpe dem ud af deres falske overbevisninger. Tid heler, men nogle sjæle er så forankrede i dem, at de ikke kan fatte en bedre måde at leve på. Enhver sjæl, der vender sig mod Lyset, vil blive budt velkommen med åbne arme og få al mulig hjælp til at løfte sig selv op igen.

Jeg ved, at udadtil er der stor forvirring på Jorden, men som tingene bliver klarere, vil det kunne ses, at der er et positivt formål i det, der sker. Således vil jeg forlade jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website:
Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


 

Friday, January 20, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. januar 2017

I skulle nu alle have en rimelig idé om, hvordan fremtiden vil udvikle sig. Begivenhedernes timing ligger ikke fast, men er ganske fleksibel og er baseret på den bedste mulighed for at bringe forandringerne i stand. De vil uden tvivl komme, så vær ikke bekymret, hvis timingen ikke passer til jeres forventninger. De, der har planlagt de sidste tider, har kraft og bemyndigelse til at gøre, hvad end der er nødvendigt for at sikre fuldendelse i overensstemmelse med afslutningen på denne tidscyklus. I oplever allerede endnu en tid, der går hurtigere og hurtigere og sådan vil det fortsætte. Lad ikke ydre hændelser påvirke jeres egen rejse, da mange grupper går igennem, hvad de har brug for at rydde deres lavere energier, hvilket må gøres, hvis de skal have en chance for at hæve deres vibrationer. De, der ikke kan følge med forandringerne, vil ganske enkelt følge en anden vej, som er i overensstemmelse med deres behov.


Nogle af jer venter på ændringerne af visse valutaer, der kan give jer stor fremgang. De fleste mennesker er uvidende om disse muligheder, men vær forvisset om, at inden længe vil mange flere valutaer stige i værdi. Det er planen i sidste ende at afskaffe fattigdom eller nød og i virkeligheden ligger det ikke så langt væk. I mellemtiden vil mange kæmpe sig gennem forandringerne, men vil forhåbentligt blive løftet op, idet de ved, at alt forløber godt. Jeres fremtid er meget lys og for de fleste bedre end deres vildeste drømme. Så hold jer fokuseret på løfterne for fremtiden, idet I ved, at den i virkeligheden er fuldt sikret og beskyttet for at sikre jeres succes.


De mørke kan ikke længere holde deres aktiviteter hemmelig og langsomt men sikkert bliver deres handlinger afsløret, hvilket forhindrer dem i at eskalere. De havde troet, de var uovervindelige, men de havde ikke regnet med den støtte, som Menneskeheden får af dem, der er kommet fra uden for jeres Solsystem. I kæmper langt fra en forgæves kamp og når Lysets Kræfter bekender kulør, er sejren sikret. I ville blive glædeligt overraskede, hvis I vidste, hvor mange Lysvæsener der overvåger jeres aktiviteter og så vidt karma tillader det, hjælper de jer med at opnå den sejr, som I er blevet lovet. Meget af aktiviteten og kampene mellem de mørke og Lysets Kræfter sker ude af syne, da det sker både inde i og uden for Jorden.


Heldigvis er de, der arbejder for Lyset, i stærkt overtal i forhold til dem af de mørke, der er imod dem. Som I sikkert vil vide, bidrager Lysarbejderne roligt til udbredelsen af Kærlighed og Lys og indfører på ingen måde uærlige eller negative metoder. Kærlighed er den mest kraftfulde energi i Universet og det ondes vibrationer er ude af stand til at ødelægge den eller eksistere i dens tilstedeværelse. Så, kære venner af Lyset, vakl aldrig i jeres arbejde med at sprede Lyset og I vil opnå betydeligt meget mere, end I kan forestille jer. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker skulle slutte sig sammen i en høj kærlighedsvibration, ville alt blive løftet op med det samme, uden for de mørkes rækkevidde.


Som sjæle af Lyset kan I sprede den vidt og bredt simpelthen ved at gå blandt dem, der er omkring jer.Afhængigt af hvor høje jeres vibrationer er, vil I have en vis effekt på dem, hvilket i nogle tilfælde kan mærkes. I spreder med sikkerhed i det mindste en "feel good" energi, hvilket er grunden til, at folk kan lide at være omkring jer. Jeres aura energi kan have mange farver, som, når de ses af en clairvoyant, beskrives som meget rene og lyse. Det er sådan, som en, der spreder kærlighedsenergien, ville blive beskrevet.Auraer er jeres ubestridelige lys "signatur", der viser, hvor godt og hvor langt I har udviklet jer åndeligt.


Der er få, om nogen, der læser sådanne kanaliseringer, der er uvidende om, at I har et æterisk legeme og det er jeres Lyslegeme, der også er kendt som jeres Lys signatur. Jo renere energi, jo mere spirituelle er I og det er nødvendigvis ikke i religiøs forstand. Det er den gradvise forståelse, der er, når en udviklet sjæl vil se alle andre som en del af helheden og derfor som Alle som Én. Det er erkendelsen af, at alle er en facet af Universel Kærlighed, "I er mig og jeg er jer". Det er et mål, der skal nås og at blive Ét med Gud. Det er helt sikkert en masse at tænke over, men gennem sådan en forståelse kan man finde fuldstændig fred. Det er omhyggelig overvejelse værd og kan gøre jer i stand til at løfte jer op i de højere vibrationer.


Livet er en kontinuerlig søgen efter Sandhed og de fleste sjæle søger svarene udenfor sig selv, men den ligger hele tiden inden i én selv. Det kan tage tid at komme til den konklusion og accept vil komme, da alle veje fører til den Ene Sandhed. Det vil tage tid at finde de svar, der tilfredsstiller jeres længsel efter en sådan forståelse og alle sjæle vil på et eller andet tidspunkt følge en vej til fuld forståelse. På vejen er dem, der tilbyder en hjælpende hånd, når der er brug for den og de beder ikke om noget til gengæld. Deres glæde og lykke ligger i at have hjulpet en anden sjæl på dens rejse for at finde vejen hjem.


Når I er klar til at begive jer ud på rejsen, vil I uden nogen som helst tvivl vide det og styrte videre mod den næste fase i jeres eventyr. Mange, mange sjæle har gået vejen før jer og vejen, der fører til fuldendelse, er beredt. Den vil bringe fuldkommen glæde og en kærlighed, der ikke kender dens lige. Smerten og elendigheden, som I har oplevet, vil gå over og det vil føles underligt, fordi I kom fra de højere riger og faldt ned i dualitetens rige for at hjælpe med at vise andre vejen frem.


I jeres stille stunder vil I helt bestemt vide, at I ikke er jeres krop, men en smuk sjæl, der har taget en inkarnation i de lavere vibrationer for at hjælpe andre. På grund af det har I fået større erfaring og er i stand til at forstå det fysiske livs natur og kan hjælpe andre til at fuldføre deres rejse. At tjene andre er nøgleordet for evolution, idet I erkender, at Alle er Én. I en verden så fuld af uro og fare er det svært at se en vej ud og at træde ind på en sti, der fører til fred og glæde, men det er sådan, det er, når de gamle veje modvilligt forsvinder og gør plads til den nye. Men så mange sjæle har fundet Lyset og deres samlede energi hjælper andre til at vågne til sandheden.


Tiden fortsætter med at gå hurtigere, så sørg for, at I er forberedte til Opstigning, der kommer meget nær og vil ske i de flestes levetid. I skulle nu vide, hvor meget I har udviklet jer og om I er på vejen mod Opstigning. Fortsæt med at se lige frem og lad intet fjerne jer fra jeres fokus. Hjælpen er altid med jer, så bed jeres Guider om hjælp, når som helst I har brug for hjælp og vær forvisset om, at I vil få den. Det er måske ikke lige præcis på den måde, I bad om, men den vil hjælpe jer til at løse jeres problemer. Del jeres tanker med jeres Guider, da de glæder sig over at være en del af jeres livserfaringer.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen
Friday, January 13, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. januar 2017

I behøver kun at kigge jer omkring for at se, at så meget sker i jeres verden, at det summer af aktivitet.Langsomt, men sikkert finder de, der tager del i alle krigsaspekter, det vanskeligt at fortsætte deres handlinger med nogen som helst overbevisning, da deres støtte ikke er så stærk, som den var før. Også Lysets Kræfter er mere aktive og opnår meget mere succes end tidligere forventet. Deres tillid vokser og mange er nu klar over, at de bliver støttet af Lyset. Så de bygger på deres succes, der vil blive endnu større, når de kan indføre moderne eller endnu mere avancerede metoder.


Meget af jeres fokus er på den kommende Re-Valuering af jeres valutaer, som nu er begyndt. Dens virkning vil være enorm og resultere i en Verdensomspændende Markedsplads, der giver alle lande lige muligheder for at handle med hinanden. Når I endelig kan hævde, at alle eksisterer i en problemfri Verden, hvor fred er blevet etableret, er der ingen grænser, hvad jeres ambitioner angår. Til den tid vil de mørke ikke længere være på Jorden og herlig fred og lykke skal herske. Så fortsæt jeres gode arbejde og tvivl aldrig på, at udfaldet udelukkende vil blive efter jeres smag.


Til trods for de ydre omstændigheder forløber alt godt og alle aktiviteter på jeres Jord bliver konstant overvåget af os. Som vi har påpeget tidligere, gælder den frie vilje for alle sjæle, men det er indlysende, at med den kommer ansvaret for jeres handlinger. Det er grunden til, at I ved livets ende alle får en gennemgang af jeres liv for at finde ud af, hvor godt I gjorde det i henhold til jeres livsplan og hvis I fejlede, hvad årsagerne var. Vid, at enhver hændelse kan afspilles nøjagtigt, som den faktisk skete og for at sige det klarere, på en måde, så jeres sande intentioner og handlinger bliver kendt. Vi gentager, at ingen dømmer jer undtagen jer selv. Resultatet er, at I vil have besluttet, hvordan I vil "spille" den oplevelse igen, på den måde, der vil give jer mulighed for at have succes uden at efterlade jer med mere karma. I får også al mulig hjælp, så I kan overvinde de problemer, I måtte støde på.


Vær forvisset om, at karma ikke kun vedrører negative ting, da "gode gerninger" kan vejes op imod negative ting. Ingen er ude at narre jer eller få jer ind i problemer, langt fra, da jeres Guider altid er med jer og klar til at give gode råd og hjælp, som I kan overveje. De vil aldrig irettesætte jer eller vise noget andet end fuldkommen kærlighed og venlighed. Ingen sjæl behøver nogensinde at føle, at de er uden frelse, da deres Guider vil, når en sjæl beslutter sig for at vende tilbage til Lyset, være glade for at hjælpe dem med at komme helt tilbage til Lyset. "Tjeneste for Andre" er nøgleordene, når I bevæger jer op gennem de højere dimensioner.


Mens I er på Jorden, får I som regel de opgaver, der, når de er fuldført med succes, vil løfte jer op. Når I imidlertid ikke længere har brug for erfaringerne i de lavere dimensioner for at udvikle jer, vil I have mere at skulle have sagt om, i hvilken retning I går. Det skal dog bemærkes, at I kan være kommet til Jorden specielt for at hjælpe de sjæle, som kæmper, i sådan et tilfælde kan I, når I har opfyldt jeres kontrakt, automatisk vende tilbage til jeres hjem planet. De af jer, der er kommet til Jorden med dette formål, vil normalt være bevidste om jeres status og ved, at I er her på en mission som lærer. Ganske få mennesker er på Jorden af den grund og kan besætte indflydelsesrige stillinger, hvor deres viden og erfaring kan være meget nyttig.


En del af jeres spring ind i den Nye Verden vil bringe jer i kontakt med alle typer af opfindelser, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Nogle findes allerede og har været holdt væk fra jer af dem, der foretrækker at holde jer i mørke. Men nogle opfindelser gøres klar til distribution, men indtil de kan indføres sikkert, vil de naturligvis blive tilbageholdt. Førerløse biler vil med tiden tage over og tiden nærmer sig, hvor benzin ikke længere vil være nødvendig til forbrændingsmotoren. I står på tærsklen til mange store forandringer, der dog kun kan ske i ryk.


Vær forvisset om, at så snart det er praktisk muligt, vil mange opfindelser, der vil forbedre jeres livskvalitet, blive indført. For eksempel vil ændringer med hensyn til transportmidler være en vidunderlig åbenbaring, hvor afstande ikke længere vil være et problem, fordi rejsehastigheden vil være så hurtig, at det vil være noget, I ikke kan forestille jer. Så mange opfindelser er klar til at blive indført, der har været tilbageholdt af de mørke og faktisk har været brugt af dem til ulempe for jer. Nogle er ikke desto mindre kommet frem, men kun når det også har været til gavn for dem.
I er netop ved at løfte jer op og ud af de mørke Tidsaldre og det vil ikke tage lang tid, før I vil glemme besværlighederne ved at leve i den nuværende tidscyklus. Langsomt, men sikkert vil nye innovationer dukke op, der byder på løsninger på jeres problemer, så I får mere fritid til "selvet". Dagene med at arbejde næsten hele jeres liv for at kunne leve er talte og med tiden vil selv jeres pengesystem blive unødvendig. Alt styrer imod en total forandring af den måde, hvorpå I nu lever og intet vil få lov til at fratage jer denne mulighed.


De yngre generationer blandt jer var allerede af den "Nye Tidsalder", da de kom til Jorden, så I kan se, at med disse muligheder vil de hurtigt lede jer ind til det "forjættede land". De Højere Væsener, der overvåger Jordens udvikling er udmærket klar over jeres behov og har allerede kortlagt jeres vej til en vidunderlig fremtid gennem Opstigning. Absolut intet kan forhindre jer i at nyde alt det, der kommer med den, som er jeres at kræve. Livet vil se helt anderledes ud og på kort tid have liden lighed med, hvad I i øjeblikket oplever.


Jeres kollektive tanker hjælper med til at forme fremtiden, så det er vigtigt hele tiden at tænke og handle positivt. Faktisk vil tale med tiden blive unødvendig, da det vil være hurtigere og mere effektivt at bruge tankens kraft. Dog ligger den tid langt ude i fremtiden i øjeblikket, men det giver jer en idé om, hvordan tingene vil udvikle sig. Så I har alt at se frem til, selvom I befinder jer i den sidste del af jeres liv. Alene i år vil der være masser af handling, der vil føre jer stadig videre mod enden på krige og opnåelse af varig fred i verden.


Glæd jer over løfterne for fremtiden, vel vidende, at alt vil manifestere sig for jer og vilkårene vil ændre sig, hvilket I vil kunne lide og glædes over. Hver af jer har bidraget til skabelsen af de gaver, der venter jer og mange venner fra mange livstider vil også komme for at hilse på jer med åbne arme og velsignelser. Sikke en glad og lykkelig tid der kommer, hvor fejringer vil begynde, når I vender hjem.Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, January 6, 2017

DANSK -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 6. januar 2017


I er ved starten af et år, der burde vise sig at blive spændende, selv om I på nuværende tidspunkt ikke kan se, hvordan det skulle kunne ske. Det burde også blive tilfredsstillende, da det vil munde ud i mange acceptable ændringer, der længe har været forudsagt. Det vil være året, hvor resultater opnås, som der længe har været arbejdet på og som tegner til at føre jer ind i den Nye Tidsalder på toppen af en bølge, der vil feje meget af det gamle væk. I første omgang vil det synes kaotisk, da de mørke bekæmper forandringerne, efterhånden som de ser deres dominans glide dem af hænde. Stille og uden postyr er scenen blevet sat for de forandringer, der hurtigt vil bidrage til at etablere ny Forvaltning for den Nye Tidsalder.


Vid, at udfordringen med at blive fri af de mørkes onde plan om permanent at holde jer fanget, er blevet taget op og har endelig resulteret i muligheder for helt at blive fri af deres kontrol. De af jer, der arbejder for Lyset, kan nu fortsætte med tillid, vel vidende at dette Nye År vil opleve det ydre tegn på, at alt er godt og at reelle fremskridt ikke længere kan udsættes. Planen for Mennesket er godt i gang og støttes nu af en kraftfuld gruppe af Lysvæsner, som kommer fra en verden uden for jeres Solsystem. Der er faktisk andre, der også er kommet for at hjælpe jer og deres tilstedeværelse vil sikre, at ingen andre entiteter kan blande sig i jeres vej mod Lyset.


Alt forløber meget godt og når I måske tvivler, så husk, at mens I er i de lavere vibrationer, vil der være en blanding af energier, der giver de mørke lov til stadig at spille deres spil. I ser det som en meget alvorlig situation, dog eksisterer det kun, så længe der er karma, der skal udspilles. Gennem århundreder er så meget karma akkumuleret, som nu må ryddes, hvilket giver vibrationerne mulighed for at løfte jer op i de højere riger. De sjæle, der ikke er i stand til at stige op, vil fortsætte deres evolution på et passende niveau, der vil sikre, at de har de fremtidige muligheder for at stige op.


Ægte Verdensfred kan ikke opnås, før Kliken er bragt til tavshed og dens håndlangere er fjernet eller bag lås og slå. Processen med at rense Jorden for de mørke har været i gang i ganske lang tid og viser endelig mærkbare resultater. Der er uro i deres rækker, da deres magt er blevet drastisk indskrænket. Mange flytter til mere sikre områder og lande, hvor de er accepteret, men ligegyldigt hvor de gemmer sig, vil de blive fundet, fordi der ikke er noget skjulested, hvor de er sikre. Nogle håbede på at flytte væk fra Jorden, men den flugtvej er allerede blevet blokeret og de vil blive stillet til ansvar for deres handlinger mod dem af Lyset.


Så meget finder sted, der er ude af syne, eller sker i det skjulte, at nyhederne ikke kommer ud. De mørkes fangarme strækker sig vidt og bredt og der er så meget bestikkelse, afpresning og bedrag, at I ville have svært ved at vide, hvad der repræsenterede sandheden. Det er derfor, I er blevet rådet til flere gange at bruge jeres intuitive evner til at skelne sandhed fra usandhed. Brug en pålidelig kilde, som David Wilcock og gennem ham vil I hurtigt lære, hvem eller hvad I kan stole på. Når tiden er inde, vil I begynde at lære om de sande hændelser gennem de sidste 50 år eller mere, der har været uklare på grund af usandheder og løgne.


Sandheden er blevet fordrejet eller ændret i en så utrolig grad, at, når den afsløres, vil I blive aldeles forbløffede og forbavsede. Det går endda så langt tilbage som til jeres nyere historie og endda til Atlantis’ dage. Historien vil være nødt til at blive omskrevet, så I forstår den sande historie om jeres evolution. Det er kun i den seneste tid, at sandheden er begyndt at komme op til overfladen og hidtil skjulte dokumenter er kommet frem i lyset, der støtter den. I må bevare et åbent sind, hvis I ønsker at gøre fremskridt, ellers kan I risikere at sidde fast og være ude af stand til at komme videre. Da de fleste af jer sandsynligvis er på forskellige steder i jeres evolution, kan nogle afsløringer være for meget at acceptere, så læg disse oplysninger til side, så I altid kan komme tilbage til dem, hvis det skulle blive nødvendigt.


Nogle af jer vil utvivlsomt undre jer over, at I som en lille forholdsvis ubetydelig Civilisation skulle tiltrække så meget universel opmærksomhed. Hvis I ikke har hørt hvorfor før nu, så vid, at det er, fordi I har forpligtet jer til at stige op i jeres fysiske kroppe. Det er aldrig før sket i mands minde, så mange andre civilisationer i jeres Univers er interesseret i at se resultaterne. Vær forvisset om, at I ikke på nogen måde er i fare, da hver enkelt sjæl er ledsaget af Højere Væsener. Oplevelsen skulle være berusende og uden tvivl blive husket i meget lang tid fremover, især da I med Opstigningen vil befinde jer i en perfekt krop fri for alle skavanker og aldring.


Selv hvis I fik mere af sandheden, ville jeres hoved sandsynligvis køre rundt for jer. Tingene begynder igen at tage fart og efterhånden som flere af forandringerne kommer ud til offentlighedens kendskab, vil I finde det svært at følge med dem, da I har en masse at lære på meget kort tid. Højdepunktet for jer vil højst sandsynligt blive ankomsten af jeres venner i Rummet til Jorden, endnu mere vil det at møde jeres brødre og søstre fra den Indre Jord helt sikkert være meget spændende. Det er indlysende, at det ikke kan ske, før der er fuldstændig fred på Jorden, hvilket selv nu gradvist bliver opnået, hvilket I vil vide, hvis I jævnligt læser jeres Internet nyheder.


Sandheden kommer frem langsomt, men sikkert og igen skulle jeres intuitive evner være i stand til at sortere direkte løgne eller fiktion fra. Siden 2012 er mængden af oplysninger, der bliver offentliggjort, øget og de rigtige sjæle til at håndtere dem er allerede blandt jer. Der har altid været en stor plan om, hvornår I ville blive løftet op på det rette tidspunkt. Den tid er her allerede og der har aldrig før været præsenteret sådan en storslået mulighed for jer som nu. Vejen fremad er tydeligt afstukket og så længe I holder jer til Lyset, er der ingen grund til, I skulle misse den. Som tiden går, vil kære væsener rykke tættere på jer og I kan være forvisset om, at al mulig hjælp vil blive givet for at sikre, at jeres Opstigning bliver en succes.


Kære venner, jeres tid er kommet til at tænke på intet andet end succes, hvad jeres fremtid angår. Fra vores sted ser vi jer glædes og være så glade over, at I omsider har fundet jeres sande vej til de højere dimensioner. Jeres lange vandring gennem mange, mange udfordrende oplevelser er omsider ved at være slut. Jeres velfortjente belønninger kommer til jer uden indblanding fra de mørke. I skal forlade de lavere dimensioner og vende tilbage til Lyset, da I har fuldført jeres rejser i de lavere dimensioner.


Jeres Nye År er begyndt og jeg ønsker jer alt det, I ville ønske jer. I har kraftfulde Væsener med jer, der løfter jer op, når I er nede og bringer healende latter ind i jeres liv. Som altid forlader jeg jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset fortsat oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.