team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, May 29, 2015

Dansk -- SaLuSa 29. maj 2015SaLuSa  29. maj 2015

Det gamle system fortsætter med at bryde sammen, da den ikke længere tjener jeres behov for at udvide jeres bevidsthedsniveauer. Også dem, der tjener jeres interesser, arbejder i vid udstrækning med de gamle energier og så længe de består, går yderligere fremskridt i Lyset meget langsomt. Men lysarbejderne har en stemme og dem, der søger oplysning, vil blive draget mod de mennesker, der kan lede dem ad en passende vej. Jeres intuition spiller en vigtig rolle i at lede jer i den retning, der bedst passer til jeres behov og nogle gange er karma involveret, der kan kræve, at I oplever fremskridt på en bestemt måde. Vær endnu engang forvisset om, at intet af betydning for jeres udvikling sker tilfældigt og alle erfaringer har deres værdi. Sommetider er årsagerne ikke umiddelbart indlysende, men set i bakspejlet kan I ofte begynde at se den lektie, der skal læres. I disse sidste tider har nogle lektioner været barske, men I ville gøre klogt i at notere jer det budskab, de har givet jer. I skal dog ikke bekymre jer om graden af fremskridt, da, forudsat I håndterer jeres oplevelser med den hensigt at lære af dem, vil I udvikle jer. Faktisk ville I ikke være nået så langt, hvis I ikke havde gået ad jeres vej mod oplysning.

Sunday, May 24, 2015

Dansk -- SaLuSa, 22. maj 2015SaLuSa, 22. maj 2015


Tiden fortsætter med at gå meget hurtigt og vil fortsat gøre det, hvilket for mange af jer er en lettelse, da I oplever mange udfordringer. Dette er forventeligt, da I står over for at rydde karmarester, der er akkumuleret over en lang periode. Der vil komme et tidspunkt, hvor I stort set vil have fuldendt det og det vil blive betragtet som værende ryddet og tavlen vil være ren. Jeres fokus på alt, hvad der er positivt, vil sikre, at I bliver på Lysets vej og de sidste tider bør være en lejlighed, hvor I bliver opmærksom på fuldendelse inde i jer selv. Det vil komme med en følelse af fred og med en viden om, at alt er godt. I vil finde det lettere at leve i "Nuet" og livet vil være behageligere, når I fokuserer på Lyset. De gamle vibrationer vil kun have lidt eller ingen tiltrækning og I vil uden mindste tvivl vide, at I stiger op.

Saturday, May 16, 2015

Dansk -- SaLuSa, 15. maj 2015SaLuSa, 15. maj 2015

Vejen frem er ved at blive klar for mange mennesker, men der er så mange vildledende situationer, at I aldrig er sikker på, om I tager den rigtige vej. Den bedste måde er at spørge jer selv, hvilke forventningerne I personligt sigter mod og stoler på jeres intuition for at afgøre, om I er på vej i den rigtige retning. Det er ønskeligt at have et mål i livet snarere end et liv uden mål, dog vil alle situationer henvende sig til jeres behov for at lære bestemte lektioner for at hjælpe jer med at udvikle jer. Husk på, at intet, der griber ind i jeres liv, sker ved et tilfælde, selvom der ikke umiddelbart er noget synligt resultat. I, kære Alle, er ansvarlige for, hvilken vej jeres liv tager, da I er blevet begavet med fri vilje. Men I har altid en livsplan, som bliver aftalt, før I inkarnerer og denne skal tages i betragtning.

Saturday, May 9, 2015

Dansk -- SaLuSa 8. maj 2015SaLuSa  8. maj 2015
Vi er glade for, at folk er begyndt at acceptere, at ændringerne virkelig er begyndt at finde sted. Tålmodighed er naturligvis påkrævet, da den første begivenhed ikke vil finde sted før det rette tidspunkt og først efter den er blevet fast etableret og de involverede er helt parate. Det har taget tid at nå til dette punkt, da forberedelserne kræver mange landes samarbejde. Alt forløber godt og når vi fortæller jer, at ændringen snart vil komme, er det en indikation på, hvor langt planen har udviklet sig. Naturligvis vil udrensning stadig finde sted, men når de større problemer er blevet ryddet, vil det hurtigt træde i baggrunden. Andre ændringer, der vil følge efter, udvikler sig også og når det hele begynder, vil det være en række ændringer, som I vil byde velkommen. Når I fuldt ud erfarer, hvad der er i vente for jer, føler vi, at I vil være enige i, at ventetiden har været det hele værd. Vær forvisset om, at intet kan forhindre fremtiden i at materialisere sig, som I er blevet fortalt.

Friday, May 1, 2015

Dansk -- SaLuSa, 1. maj 2015SaLuSa, 1. maj 2015

Vi følger tæt jeres fremskridt, efterhånden som I kommer nærmere og nærmere til de første positive tegn, der vil indikere, at den Nye Tidsalder er begyndt. I bør nu have en god idé om, hvad I kan forvente og I vil ikke blive skuffet. De fleste af jer har haft mange liv i denne cyklus, både som mand og kvinde og forhåbentlig vil I finde en balance mellem de to. Der vil komme et tidspunkt, hvor I ikke vil være optaget af køn, som I er i øjeblikket. I jeres dimension er der, om du er mand eller kvinde, en tendens til at diktere, hvor jeres plads er i jeres samfund og jeres roller er klart defineret. Men som I stiger op, vil forskellene mellem jer stort set forsvinde, men de feminine og mandlige energier vil forblive.

I mellemtiden bør I have et åbent sind, fordi som tiden går, vil I blive gjort opmærksom på mange nye innovationer og være i stand til at skille jer af med det, som ikke længere vil tjene jer. I vil blive Væsner af en langt højere vibration med en større grad af bevidsthed, som vil bære jer ind i nye riger af skønhed og fuldendt lykke. De mørke dage, som I stadig oplever, vil gradvist forsvinde og en glædelig fejringstid venter jer. Vi kan se fremad og fortælle med sikkerhed, at de velkomne ændringer er meget nærmere, end I måske forestiller jer. Mange af jeres yngre mennesker er her for at spille vigtige roller, når ændringerne finder sted. De er ofte af en højere vibration og har meldt sig frivilligt til at være en del af jeres introduktion til den Nye Tidsalder. Nogle af jer, der er fra de ældre generationer, har hjulpet med at berede vejen og vi skylder jer stor tak for at have holdt ved jeres opgave, når I til tider savnede opmuntring. Som tiden skrider frem vil mange sjæle blive opfordret til at bidrage med deres viden og en stor ekspansion vil finde sted.

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.