team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Monday, April 27, 2015

Dansk -- SaLuSa, 24. april 2015SaLuSa, 24. april 2015

Vejen frem vil være fuld af behagelige overraskelser, ud over det de fleste af jer har ventet. Men mange vil opfylde jeres nuværende forventninger baseret på, hvad I har projiceret ind i fremtiden. Det er ikke mejslet i sten, men vil alligevel føre jer ind i den Nye Tidsalder, I har forberedt. Jeres skæbne er blevet dekreteret af de højere kræfter, men I har haft fri vilje til at bestemme, hvorledes I går vejen. I har så at sige overstået den hårde del og de negative kræfter vil nu ikke længere være i stand til at forstyrre jeres fremskridt, som de har gjort i fortiden. Deres magt er allerede blevet indskrænket og de har ikke længere evnen til at gøre, som de vil.

Jeres mål bør nu være at centrere jeres opmærksomhed mere på jer selv for at sikre, at I ikke falder tilbage efter at have opnået så meget allerede. Jeres rejse gennem dualitet har været hård og krævende og jeres styrke er blevet finpudset af brandene i livet. Jeres sted på Jorden er næsten som en tilskuer, som I lever jeres liv inden for jeres eget energifelt stort set upåvirket af begivenheder uden for jer. Nogle gange vil I være nødt til at gå udenfor, men I kan vende tilbage upåvirket af de lavere energier. Jeres rolle er at være et "lysende" eksempel for andre, så de kan lære af det. De vil blive tiltrukket af jer og det giver jer mulighed for at hjælpe dem med at hæve deres vibrationer. Som I ved, "lige tiltrækker lige" og som I bevæger jer videre ind i dem, sker der en naturlig udrensning af alle de lavere energier.

Friday, April 24, 2015

Dansk -- SaLuSa, 17. april 2015SaLuSa, 17. april 2015

Kære alle, Lyset vokser meget hurtigere og al kredit til dem af jer, der er urokkelige og tro mod jeres livsplan. I kan nødvendigvis ikke med sikkerhed vide, hvor godt I følger den, men der er en "følelse" af dyb tilfredsstillelse i alt, hvad I gør. Sammen med jeres Guider hjælper vi jer med at holde jer på jeres sande vej og hjælper, hvor vi kan. Nettoresultatet af al jeres engagement er, at I er i stand til at fortsætte uden at blive distraheret fra jeres vej. Belønningen herfor er mange og en dag i en ikke alt for fjern fremtid vil I virkelig blive klar over, hvor meget der er nået med jeres bidrag. Det har ikke noget at gøre med kvantitet, men kvalitet og hver eneste af jer bidrager til at opretholde Lyset på Jorden på jeres egen måde. I er faktisk privilegerede over at være valgt til sådanne opgaver, idet mange sjæle har meldt sig til at gøre dette arbejde på nuværende tidspunkt. Dog er alle ikke nødvendigvis valgt til denne særlige handlingsperiode. Det er den tid, I har arbejdet hen imod i mange liv og nogle kan allerede "føle" de ændringer, der har fundet sted, idet de negative energier får mindre indflydelse.

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.