team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, August 26, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv - 26. august 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv - 26. august 2016

Det skulle være indlysende for jer, at tingene nærmer sig en afslutning, hvad ”revaluering” angår. Det hårde arbejde er blevet gjort og det, der nu mangler, er en offentlig erklæring om de forandringer, der vil være begyndelsen på en ny æra for den Menneskelige Race. Et forsøg herpå for ganske nylig blev forsinket af endnu en handling fra de mørkes side, men det blev hurtigt ordnet og I er nu igen klar til at gå videre. De mørke bliver langsomt spærret inde, men forsøger stadig at forhindre, at tingene når den ønskede afslutning. Men uanset hvad der sker, bliver deres evne til at forstyrre eller forsinke Opstigning mindre og mindre. Til tider grænser deres handlinger til desperation, idet nettet lukker sig om dem og de kæmper til det sidste for at undgå retsforfølgelse. Men der er ingen måde, hvorpå de kan undslippe deres skæbne og stå til ansvar for de mange forbrydelser mod Menneskeheden.

Generelt set højnes bevidsthedsniveauet på planeten Jorden stadig og vil fortsætte med det, indtil fuld bevidsthed er opnået. Enhver sjæl vil blive påvirket af de øgede vibrationer og det eneste spørgsmål, der er tilbage, er, om de kan fortsætte med at stige op med dem. Nogle sjæle vil finde det vanskeligt og ubehageligt med en deraf følgende forvirring og vil være ude af stand til at forstå, hvad der sker. De vil først komme ud af denne tilstand, når de flyttes fra deres nuværende sted på Jorden til et vibrationsniveau, der hjælper dem med at føle sig godt tilpas. Men alt vil løse sig i overensstemmelse med hver enkelts behov og hver enkel sjæl vil befinde sig præcis der, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling.

Budskabet til alle er at holde jeres fokus på rejsen forude og ikke vakle eller blive distraheret af, hvad der foregår omkring jer. Indtil Illuminatis håndlangere er anbragt, hvor de ikke kan forstyrre de fremskridt, som Lysets Kræfter gør, vil det stadigvæk vrimle med misinformation. Men de, der har fulgt udviklingen tæt, vil være i stand til at skelne sandheden. Langt de fleste mennesker vil blive forvirrede over, hvad der sker, men når begivenheder som erklæringen af USA’s nye republik er kommet, vil Menneskehedens retning blive lidt tydeligere. Der er behov for forandringer, der giver lande tilbage til folket og som vil blive hilst velkommen, så de har en større indflydelse på, hvordan tingene kører.

Intet på jorden kan hindre forandringerne i at finde sted. Det er alt sammen en del af planen for Menneskets opløftelse til de højere dimensioner. I når dertil, hvis I har fortjent det og alle sjæle har på forskellige stadier fået mulighed for at udvikle sig tilstrækkeligt til at nå til Opstigning. Det er klart, at mange ikke er klar til at tage et sådant skridt, men deres udvikling vil fortsætte på en måde, der passer til deres behov. I virkeligheden er der ikke sådan noget som tid, så hver enkel sjæl kan følge deres egen vej uden at føle, at det på en eller anden måde er mislykkedes for dem. Alle vil få al mulig hjælp og blive guidet for at sikre, at de fortsætter på en måde, der sikrer deres ultimative evolution.

I Menneskets sind er intet umuligt og hvis I beslutsomt fokuserer på noget, vil det med tiden manifestere sig. Men i jeres nuværende tid kan "hindringer" som karma give anledning til forsinkelse, men når først den er ryddet, er vejen åben for, at I kan fortsætte. Jeres Guider vil naturligvis vide, hvad der er bedst for jer, men når alt kommer til alt, har I det sidste ord at skulle have sagt. Brug altid jeres intuition til at vurdere, hvor jeres oplevelser skal føre jer hen. Nogle sjæle vil foretrække at blive på en religiøs vej, hvilket så vil være rigtigt for dem. Det vil vise sig at være en vanskelig vej til tider, idet det kræver stor tillid af jer. Ligegyldigt hvilken vej I følger, er det rigtigt at sige, at alle i sidste ende vil finde vejen hjem.

Alle ting, som I er blevet vant til, vil undergå en forandring eller blive erstattet, hvis de ikke har nogen plads i den Nye Tidsalder. I vil allerede have bemærket, at opfindelser, der venter på at blive indført, i nogle tilfælde er verdensændrende og det er kun den usikkerhed, der hersker for tiden, der holder dem tilbage. De mørke ønsker ikke at give slip på deres magt og tror arrogant, at de stadig kan diktere masserne. Det hele vil være forgæves og ikke kun deres magt, men også deres rigdom, bliver reduceret ganske dramatisk. Så det er bare et spørgsmål om tid, før de kan flyttes til steder, hvor de ikke længere kan forstyrre jeres evolution. Store fremskridt er helt bestemt blevet gjort i mellemtiden og det vil ikke vare længe, før det bliver muligt at indføre dem.

De militære styrker som sådan vil blive nedlagt og en politistyrke vil stadig være nødvendig og erstatte dem, men kun få problemer forventes. Menneskeheden vil endelig indtage dens plads blandt de fredelige nationer og nyde friheden til at kunne rejse, hvilket følger med det. Det vil naturligvis tage tid at bringe forandringer i stand, men hjælp vil blive givet til jer. Fremtiden er bestemt gylden og er den passende belønning for jeres sejr over de mørke. Men hav medfølelse og tilgivelse for dem, da de ligesom jer har spillet deres aftalte roller for at hjælpe jer med at udvikle jer. Det var nødvendigt for jer, at I blev testet i dualitetens ild og I har næsten afsluttet behovet for yderligere erfaringer af denne art.

Varig fred er noget, I længe har ventet på, for at I kan leve jeres liv i harmoni og kærlighed med alle andre. Også at gøre det uden frygt for indblanding, så I kan nyde jeres frihed til fulde. Spændende tider ligger forude og at møde jeres Galaktiske brødre og søstre vil etablere de bånd, som I plejede at have, før adskillelsen indtraf for at opleve dualitet. I er alle vokset gennem jeres oplevelser og er i stand til at hjælpe andre, der står over for en lignende evolutionstid. I skal lykønskes med sådan en vellykket afslutning, da der har været tider, hvor det ikke lykkedes for Menneskeheden at stige op og næsten måtte starte forfra igen.

Hektiske dage venter forude, men vær forvisset om, at ud af det hele vil den fred komme, som I længe har søgt. Det er kendt, at mange af jer bliver trætte af den lange ventetid til det forjættede land, men de sidste skridt til succes kan kun tages, når det er helt sikkert at gøre det. I mellemtiden hører I mere om, hvad der venter forude og det gælder, hvad enten I er inkarnerede eller befinder jer i de højere dimensioner, da I stadig vil tage del i forandringerne. Det hjælper, hvis I visualiserer, hvad den Nye Tidsalder betyder for jer og på denne måde vil I tiltrække de nye energier til jer selv. Læg det gamle bag jer, da det har tjent sit formål og det vil under alle omstændigheder langsomt forsvinde ind i historien. Selv jeres kendte historie, som den er skrevet, er blevet ændret for at styrke det greb, Illuminati har haft i jer.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.


I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Translator: Margit Villunsen

Friday, August 19, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016 


I, som lægger øret til jorden, vil vide, at "Revalueringen" er så nær og skal snart sammen med andre ændringer signalere forandringernes begyndelse. En kæmpe opgave nærmer sig sin afslutning og vil give jer det ubestridelige bevis på, at Illuminati har mistet deres evne til at diktere begivenhederne efter deres ønsker. De vil stadig eksistere som en plage, indtil de er fængslet, hvilket vil blive deres endelige skæbne. Som bevis på det kan tiltag, der har afventet det rette tidspunkt, nu fortsætte. De negative kræfter glædes over den omtale, deres handlinger medfører, men de får det på ingen måde, som de gerne vil have det. Lysets Kræfter arbejder til stadighed bag kulisserne, idet de foretrækker at holde deres hensigter så hemmelige som muligt. Sandheden er, at de er de negative kræfter overlegne i alle henseender og er i stand til at sikre, at tingene ikke glider dem af hænde. De giver dem lov til at udvikle sig som planlagt og griber ikke ind i karma eller de højere Lyskræfters bestemmelser. Vær forvisset om, at, hvad end der sker af oplevelser, er det under kontrol for at sikre, at de sidste tider udvikler sig som planlagt.


Til de sjæle, som er uvidende om det større billede, ser det ud til, at alt er kaotisk, men alt er under kontrol af ​​dem, der sikrer, at Planen for Menneskene følges. Husk, at I alle villigt meldte jer frivilligt til at opleve adskillelse og accepterede udfordringen med at finde vej tilbage til Lyset. Som enkeltpersoner og som den Menneskelige Race har I været guidet, siden cyklen begyndte og selv når I stiger op, er der altid Højere Væsener, der guider jeres oplevelser. Gennem dem vokser I jer stærkere og er i stand til at bevare fatningen, når I konfronteres med de mørke. Så længe I er stærke i sindet, hvad end der sker omkring jer, skulle det ikke påvirke jeres evne til at bevare roen under alle omstændigheder. De lærte lektioner huskes og føres med fra liv til liv.


Efterhånden som de højere energier forankres, så bliver virkningerne af negativ energi mindre, indtil de ikke længere kan eksistere i en så høj vibration. Til den tid vil Opstigning have fundet sted og total fred og kærlighed stiger ned på Jorden. Selv ud jeres måde at fortolke begivenheder på, går der meget lidt tid, før det kommer til at ske. Så fremtiden er velkommen og bevirker, at I slipper fri af de mørkes indflydelse og handlinger. De vil stå til ansvar for deres handlinger og må se konsekvenserne i øjnene enten på Jorden eller blive flyttet til en anden location. Vær forvisset om, at ingen undslipper retfærdighed eller slipper af sted med handlinger, der blev udført med bagtanker. Jeg siger igen, at ingen sjæle straffes, men kan have behov for yderligere erfaringer for at overvinde deres svagheder. De er nøje planlagt, så den pågældende sjæl kan lære af dem og snart nå et punkt, hvor erfaringerne er gjort og lært.


Mange af jer er klar over, at som tiden er gået, er flere sjæle reinkarneret, som har udviklet sig tilstrækkeligt til at hjælpe jer med at bringe den Nye Tidsalder i stand. Det kræver kun sikre situationer fri for indblanding for dem for at kunne tilbyde deres viden og vid, at indblanding ikke vil være tilladt af dem, der hellere vil holde jer nede. Men sandheden kommer ud og mange af jer vil blive chokeret over at se, hvordan I effektivt har været fanger på jeres egen planet i årtusinder af tid. Så I har meget at indhente, hvilket vil give jer alle de fremskridt, som I allerede skulle have nydt godt af, bl.a. en meget højere levestandard. Det vil være en fornøjelse at have så meget tid, som I har lyst til, til at forfølge jeres egne mål og ikke være belastet af tidskrævende opgaver. Når det sker, vil en af ​​de mest kærkomne forandringer være, når I vil have alt det, I har brug for uden at skulle bruge penge.


At vide, hvor meget I vil have nytte af forandringerne, er det håbet, at I vil finde vej gennem de kommende tider ved at have de lovede forandringer i tankerne. Naturligvis kan graden af ​​forandring ikke ske uden store forstyrrelser, men de Galaktiske Styrker vil tage hånd om det, der skal komme, idet de sikrer, at alt sker på kortest mulig tid. Byerne af Lys kommer tættere på manifestation for hver dag, der går og det i sig selv vil være en verdensændrende begivenhed. Det siges, at efter at de første har materialiseret sig, vil der komme flere, indtil Jorden er forbundet med alle større lande. Det er blot en af ​​de mange spændende og længselsfuldt ventede forandringer. Langsomt, men sikkert har I fået et indblik i fremtiden og den kommer meget hurtigt.

Der er ikke noget, I ikke kan gøre eller opnå og I er kun begrænset af jeres eget sind. I kan derfor sætte jer et mål på et hvilket som helst niveau, I ønsker og forudsat I holder jer på vejen til succes, vil det i sidste ende lykkes for jer. Jeres vej fører jer til sidst tilbage til Guddommen, hvorfra I kom, men i øjeblikket ligger det langt ud over jeres rækkevidde. I har mange, mange oplevelser foran jer og når I har nået niveauet, hvor I bliver et Galaktisk Væsen, er det jer, der bestemmer, hvilken vej I ønsker at gå. På alle stadier vil I mødes med dem, der er på det samme stadie som jer og I vil fortsætte med at have oplevelser sammen.

På nuværende tidspunkt i jeres ydmyge position har I gennemlevet en række liv, der har været designet til at højne jeres bevidsthed. På hvert trin har jeres livsplan været omhyggeligt tilrettelagt for at sikre, at I får mulighederne for at stige op. Hvis I af en eller anden grund ikke tager udfordringen op, gentages den, indtil det lykkes for jer, så I kan fortsætte med at udvikle jer. Intet står stille ret længe og I vil altid være på udkig efter en mulighed for at udvikle jer endnu højere.


Forudsat I bliver i dette Univers, vil I antage en menneskelig form, men i sidste ende vil I stige til et punkt, hvor I ikke engang behøver en krop som sådan og bliver et Lysvæsen. Hvis det er nødvendigt, vil I være i stand til at stige ned til et niveau, hvor I kan "tænke" jer ind i en legemlig skikkelse. Derfra vil I ved jeres tankers kraft blive så stærke, at I bliver nødt til at sikre jer mod, at formålsløse tanker manifesterer sig.


På dette stadium ville det være for meget forlangt af jer fuldt ud at forstå evolutionens vej, men når I bliver et Galaktisk Væsen med fuld bevidsthed, vil I være helt klar over det. I vil have mestret tilstrækkelig viden til at blive jeres egen guide og præcis at vælge, hvilken vej I ønsker at gå. Dog vil der altid være Højere Væsener, der følger jeres evolutionære vej og er parate til at hjælpe jer, hvis I skulle ønske det. Faktisk vil I, jo højere I stiger op, blive mere ét med andre sjæle, der har de samme vibrationer. Livet vil være absolut fantastisk og fuld af muligheder for at opleve præcis det, som I ønsker. I er ikke begrænset til dette Univers og har ubegrænsede valgmuligheder, der vil opfylde jeres ønsker. Og hele vejen gennem sådanne oplevelser kan I stadig "ringe" jeres medrejsende op, så kontakt går aldrig for evigt tabt. Der kan selvfølgelig være tidspunkter, hvor de er optaget af noget andet, men de vil være klar over, at I har forsøgt at kontakte dem.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, August 12, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – 12. august 2016Mike Quinsey – 12. august 2016
I nærmer jer hastigt tidspunktet for fuldendelse af de forskellige forandringer, der er i gang. I har tålmodigt ventet på de ydre tegn, der indikerer, at alt er begyndt at manifestere sig og hurtigt fører jer til Opstigning. Tingene er på et stadie, hvor revaluering af hvert lands valuta finder sted. Formålet er at sikre, at hver ændring retfærdigt afspejler hvert enkelt lands tilstand og potentiale, så I kan operere i et marked, der repræsenterer en retfærdig udveksling. Forandringerne vil sikre, at der er lighed, hvad handel angår. Gamle handelsbarrierer bør fjernes, så alle kan operere i et frit marked. Tiden vil bringe orden på udvekslingsområdet, hvor justering er nødvendig.
Europa befinder sig i en tilstand af uro, idet eftervirkningerne af Brexit kan mærkes. Det var det ønskede udfald og det vil bane vejen for, at flere lande følger efter, hvilket vil sætte en stopper for Illuminatis planer om Verdensherredømmet. På nuværende tidspunkt kan folk ikke se potentialet for forbedring eller se, at I har taget et skridt frem mod frihed. Forandringerne kommer ikke let, men vær forvisset om, at alle lande modtager vejledning i henhold til deres karma. Efterhånden som barriererne fjernes, så vil folk komme mere sammen i erkendelse af, at de Alle er Én på vejen til en ny Verden. Alt vil udvikle sig perfekt og opfylde hver sjæls behov i forhold til deres livsplan.
Mange udenjordiske venter på deres mulighed for at møde jer igen og introducere jer for jeres Stjernefamilier igen. I alle er kommet fra jeres egen planet og jeres egen slags har nøje fulgt jeres fremskridt. I er dem, der tog udfordringen op om at stige op i Lyset igen, ved at overvinde adskillelsen, der er forbundet med dualitet. Situationen blev også brugt til at hjælpe andre, der var fanget i de lavere vibrationer og de kunne derved blive inspireret til at løfte sig selv ud af dem. For nogle kan udviklingen være langsom, men med al den hjælp, der gives, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne reagere. Nogle, som Illuminati, nægter stadig hårdnakket at vende sig mod Lyset og Kærligheden, men foretrækker at fryde sig over deres magt over andre sjæle.
Der er nogle af jer, der spekulerer på, hvad jeres formål er med at være på Jorden, idet livet synes ikke at have nogen retning. Vær forvisset om, at al erfaring er af værdi og at alle sjæle ikke slutter deres rejser på dramatisk vis. Til en vis grad afhænger det af jeres karma, idet den ved ​​cyklens afslutning må være ryddet. Så forståeligt nok vil nogle sjæle have en mere travl tid med at rydde deres karma, mens andre vil have meget lidt at tage hånd om. Bekymr jer ikke om detaljerne, men når I konfronteres med jeres udfordringer, så håndter dem så passivt som I kan. Det skulle være den sidste gang, I går igennem sådan en periode med udrensning.
Nogle sjæle er blevet ret knyttet til Moder Jord og vil udvikle sig med hende i forhold til den nye Jord. Andre vil foretrække at "tage hjem" til deres planet, hvor de vil fortsætte med at udvikle sig. Livet står aldrig stille, før I når en komplet tilstand af perfektion, når I vender tilbage til Guddommens Kærlighedsenergi, skønhed og stilhed. Gud ånder Ind og Gud ånder Ud og sjæle sendes ud for at få mere erfaring. I har måske allerede gennemført en sådan rejse, men i det væsentlige er I den samme sjæl hver gang.
Husk, at I gennem alle jeres oplevelser skaber jeres egen fremtid. Den er kun sat i værk for jer, når I rydder karma og har brug for visse erfaringer for at udvikle jer. Hvad I fokuserer på, er, hvad I får, så overvej nøje, hvad I ønsker for jer selv og bliv ikke involveret i negative ting, selvom I trygt kan være en observatør. Ved at fastholde jeres plads i Lyset, er I et eksempel for andre på, hvad der kan opnås.
Folk over hele verden vågner op til sandheden om deres væsen og som tiden går, vil hele sandheden komme frem. Meget lidt er, som I tror, det er ud fra dets ydre fremtoning og I har gennemlevet mange liv, hvor I levede en drøm, der var fjern fra jeres sande virkelighed. I har faktisk været undertrykt og bevidst holdt nede for at forhindre jer i at kende sandheden. Desuden har I sjældent fået lov til at leve i fredelige tider, idet konfrontationer har holdt jer i en tilstand af frygt med ringe udsigt til fred. Dog vil denne situation ændre sig meget snart, idet folk samles og skaber deres egen fremtid med lykke og glæde.
I er alle suveræne Væsner bestemt til at vende tilbage til de højere niveauer, hvor I skal opnå fuld bevidsthed. Det har været jeres skæbne, siden solcyklen begyndte for ca. 25.600 år siden, da I forlod de højere vibrationer for at opleve adskillelse. Det har været en lang, hård oplevelse, men den har haft sine sødere øjeblikke og I har lært meget af dem. I har gjort jer fortjent til at virke som de Mestre, I skal blive og vil i høj grad drage nytte af jeres erfaringer i de lavere dimensioner. De vil gøre jer i stand til at hjælpe andre på grund af jeres erfaringer og jeres første hånds viden.
Ligegyldigt hvor meget de mørke har holdt jer tilbage, sker evolution uden hensyn til deres bestræbelser og I er nu tilstrækkeligt udviklet og bevidste til at begynde at forstå sandheden om jeres eksistens. Ved at anerkende jeres sande potentiale, har I har løftet jer op over de lavere vibrationer og ind i Lyset. Beviser på sådanne forandringer indikeres kraftigt af fremskridtene inden for nye teknologier, der vil rykke jer ind i en ny æra med fremskridt. På det rigtige tidspunkt vil de blive offentliggjort og gøre det muligt for fremskridt at tage et spring fremad. Det er et afventende spil, der er nødvendig for at sikre, at når det er tid til at gå videre, er det helt fri for indblanding.
Jeres lange rejse gennem dualitet er næsten ovre og I befinder jer nu på strækningen hjemad. Der er naturligvis meget arbejde at gøre for at føre jer ind i den Nye Tidsalder, men snart skal I blive fri af den kontrol, som Illuminati har påtvunget jer. Frihed nærmer sig og festlighederne kan snart begynde. Ulighederne og nød vil der snart blive taget hånd om og de første tiltag er tæt på manifestation. Så mist ikke modet, idet problemerne bliver bragt op til overfladen for at kunne udrenses. Denne tid vil passere meget hurtigere, end I måske forestiller jer, da I vil få hjælp og vejledning til at håndtere udfaldet. Den Galaktiske Føderation har været med jer hele vejen, men det er kun for nylig, at de er begyndt åbent at kontakte jer og snart vil de gøre sig synlige oftere.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, August 5, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. august 2016
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. august 2016
Endnu en gang tager tiden fart og mange af jer har undret jer over, hvor hurtigt dette år går. Det vil fortsætte, idet vibrationerne bliver højere og højere. Opstigning nærmer sig og når det sker, vil I stige op så hurtigt som med et blink af øjet. Fordi den Menneskelige Race fortsætter med at højne deres vibrationer, er det muligt for jer at nå det optimale niveau meget snart, men vid, at på nuværende tidspunkt er tingene under konstant forandring, hvilket gør forudsigelser vanskelige. Dog vil den endelige beslutning blive truffet af Gud i dette Univers.
Vær forvisset om, at Opstigning er godt i gang og intet kan stoppe det forventede udfald i at finde sted. Så ignorer Klikens handlinger, der stadig tror, ​​at de har magt til at forpurre forsøg på at sætte en stopper for deres krig mod Jordens befolkning. Deres magt er allerede blevet indskrænket og vil aldrig igen vende tilbage til det tidligere niveau. Deres dage er talte og i sidste ende vil de ikke have andre muligheder end at overgive sig. Ethvert forsøg på at undgå retfærdighed vil mislykkes og de vil til sidst blive fjernet fra denne planet. Deres håndlangere kan stadig forårsage problemer, men også de vil blive tvunget til at opgive deres planer om at overtage Jorden og dens befolkning. Brexit har udviklet sig hurtigt og sådan vil det fortsætte, efterhånden som andre også gør det samme og det har gjort det muligt lande at undslippe Illuminatis kløer.
Uroen vil fortsætte, mens de gamle energier fader ud og de nye overtager deres plads. De negative kræfter er i vild forvirring, da deres udenjordiske Herskere ikke længere er i stand til at støtte dem. Sammenbruddet har allerede bevirket, at nogle indtrængende bønfaldt gennem forhandling om at redde deres liv og forudsat de accepterer, hvad de tilbydes, vil de blive anbragt, hvor de ikke længere kan blande sig i de fremtidige planer for Jorden og hendes civilisation. Uanset hvad der sker, så tillad ikke, at frygt bliver en del af jeres liv og fasthold hele tiden et positivt syn. Der er realistisk set intet at bekymre sig om, da alt udvikler sig som planlagt og vil medføre det ønskede resultat. De af jer, der allerede er klar, vil stige op med højnelsen af vibrationerne, som fører til Opstigning. Vid, at meget skal ske for at drive jer ind i den Nye Tidsalder og I skal foræres de fremskridt, der bevidst er blevet jer nægtet.
Den Nye Tidsalder vil manifestere sig meget hurtigt og derved indføre mange forandringer i jeres livskvalitet. Fremskridt, der har være tilbageholdt, vil hurtigt blive givet til jer og alle sjæle vil drage fordel af dem. I står på tærsklen til ​​de ønskede forandringer, der vil fjerne behovet for, at jeres tid udelukkende bliver brugt på at arbejde for at kunne eksistere. I vil have mere tid til fritid og kreative udfoldelser, der vil gavne mange mennesker. Forandringer kan medføre en vis grad af uro, men vær forvisset om, at de, der er ansvarlige for dem, har kræfter til at holde dem på et absolut minimum. Ingen vil tabe, da I til sidst alle vil vinde på mange måder, der vil sikre, at I har et behageligt og fredeligt liv. Fattigdom og nød vil blive en saga blot, da alle vil have tilstrækkeligt af deres fornødenheder.
Generelt set vil forandringerne fjerne alle former for forurening og hvor opgaver med at "rydde op" virker overvældende, såsom jeres have og oceaner, er der teknologier, som I på nuværende tidspunkt ikke kender til og som vil bevirke mirakuløse resultater på meget kort tid. I sammenligning med den nye Jord, der venter jer, er jeres nuværende situation som at leve i den mørke middelalder. Intuitivt skulle I være i stand til at erkende sådanne forandringer, idet I, før I inkarnerede, kendte potentialet for Jorden og hendes civilisation. Lykønskninger er på sin plads, da de opgaver, I alle har påtaget jer, på ingen måde har været lette, men i det store og hele har I alle taget fat på dem. Sammen har I overvundet de udfordringer, I mødte og nu står I med hovedet højt hævet, idet den endelige sejr over de mørke er sikker. De vil få mulighed for at råde bod på deres fejltagelser, da Gud stadig elsker alle sjæle uanset deres syndefald. Gud er ikke hævngerrig og straffer ikke dem, der synder, men giver dem i stedet alle muligheder for at vende tilbage til Lyset, da Gudsgnisten er uudslukkelig.
Fremtiden er spændende og kompenserer på nogle måder for de mange liv, I har haft i de lavere vibrationer. Husk, at I aldrig har været tvunget ind i jeres oplevelser og at I i starten meldte jer frivilligt med mulighed for at tilbringe liv i tilsyneladende adskillelse fra Gud. Udfordringen var at rejse ad Lysets Vej til Opstigning ved afslutningen af jeres oplevelser, hvoraf I har vundet meget, der vil blive brugt til at hjælpe andre, der rejser den samme vej. Alle erfaringer er af værdi, selv de, der ud fra jeres forståelse ikke synes at følge noget bestemt mønster. Alle sjæle vil være vokset i dualitet, selv hvis I tager et skridt tilbage for hver to skridt frem.
Nogle mennesker er foruroliget over tanken om, at de skulle have haft inkarnationer både som Mand eller Kvinde, da de i deres nuværende krop ikke kan forestille sig det anderledes. Vær forvisset om, at I alle oplever begge kropsformer, ellers ville I blive ubalancerede, hvis I ikke gjorde det. I de højere vibrationer bliver I til sidst et androgynt Væsen, som er en afbalanceret tilstand, I alle vil opnå. Som I måske forestiller jer, eller har oplevet, er I til hver en tid som Mand eller Kvinde stadig en blanding af begge, men som regel med dominans af det køn, som I er blevet født med. I kan dog have hørt om folk, der kraftigt føler, at de er i den forkerte krop og gennemgår en kønsskifteoperation for at tilpasse sig den. Vid, at sådanne erfaringer kendes af sjælen før inkarnationen og er accepteret som en del af deres læring og udvikling.
I er på vej ind i tider, hvor sandheden skal komme frem og til sidst, efterhånden som vibrationerne stiger, kan kun sandhed eksistere. Det vil derfor gøre det muligt for mennesker at leve med sandhed og de vil end ikke tænke på det modsatte. I kan spørge jer selv, om I ville ønske jer det anderledes. Kan I se, hvor vidunderligt og beroligende det ville være at vide, at alt er baseret på sandhed og I derfor kan have tillid til alt. I vil vide, at I kan stole på, hvad I får at vide og ingen forsøger at føre jer bag lyset eller drage fordel af jer. Det er kvaliteter af ægte kærlighed, der er universel og intet mindre kan eksistere i de højere vibrationer. I kan stadig have et stykke vej at gå for at nå sådanne niveauer, men vid, hvad I arbejder hen imod og vær forberedte.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.


I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.