team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, April 23, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 22. april 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 22. april 2016

Kære Alle, I håndterer den nuværende situation på Jorden med god fornuft ved at holde jeres blik rettet mod Opstigning. Den kommer nærmere for hver dag, der går, men der er stadig meget arbejde at gøre, før det bliver jeres virkelighed. I denne afsluttende periode vil der være meget at gøre, idet I hjælper dem, der er på forkant med ændringerne. De mørkes håndlangere har stadig tilstrækkelig magt til at hindre jer i at høre hele sandheden, men den vil komme ud, hvad deres handlinger end er.

Nu er det tid til at håndtere jeres egen udvikling, snarere end at blive ledet af andre, ved at vurdere alle oplysninger, der videregives til jer, ved at mærke efter om det "føles" rigtigt. Eftersom I allerede er kommet godt afsted på Lysets Vej, skulle I have tilstrækkelig viden til at se, hvad der ligger forude. Gennem nogle år har Lysvæsener gjort det muligt for jer at fortsætte med at udvikle jer og har ledet jer på Lysets Vej. Det er dog nu tid til at glemme de traditionelle veje, der strengt har krævet jeres lydighed mod dem. I er vokset fra dem og har udviklet jer tilstrækkeligt til at bestemme jeres egen vej.

Enorme ændringer nærmer sig hastigt, der hævet over enhver tvivl vil fortælle jer, at den Nye Tidsalder er kommet. Jeres Internet er stadig det nærmeste, I kan komme sandheden, men selv der er der til tider falske oplysninger. Men når I har identificeret pålidelige kilder, vil I have oplysninger, hvor ud fra I kan bestemme, hvilke der på en sikker måde kan bruges til at tjekke andre. Hvis I tvivler, er jeres intuition jeres bedste guide, men vær altid parate til at ændre jer, hvis det tager jer til et højere niveau.

Som de fleste af jer allerede må være klar over, er alle former for religiøs lære under revision, hvilket nuværende meddelelser fra Ærkeenglene og andre højere kilder har antydet. De etablerede religioner skal behandles med omhyggelig granskning, da én religion ikke indeholder hele sandheden. I nogle store spørgsmål har de sørgelige mangler, men en avanceret sjæl ville være i stand til at afgøre, hvilke de er. I denne tid med store forandringer bliver selv de ortodokse religioner revideret, men nogle sjæle har stadig stor tillid til dem og bliver nødt til at finde deres egen vej til sandheden. Bøn er stadig kraftfuldt og vigtigt, men må komme fra hjertet, da de, der bruges gentagne gange, ofte har en tendens til at mangle nogen reel injektion af Kærlighed og Lys. Lad jeres eget liv blive en bøn i sig selv, mens I lever det med ubetinget Kærlighed. Det er det ultimative mål for alle, der gør sig klar til at stige op.

Under jeres rejser på Jorden, har I været igennem mange erfaringer på mange forskellige niveauer og nu er I en "erfaren rejsende" klar til at gå op til det næste niveau. Hver gang I gør det, bliver jeres liv så meget lettere og behageligere, da I ikke længere befinder jer i de mørkes nærværelse, der ville gøre deres bedste for at holde jer nede. Den tid nærmer sig nu og er hver indsats, I har lagt i det, værd. I forventes ikke at blive fattiglemmer eller gå i laser for at bevise jeres accept af Gud og I har ret til at nyde livet og dele Jordens gaver. Alt for længe har I lidt under "mangel", men den tid vil snart komme, selvom betingelserne stadig eksisterer i nogle lande. Jorden har i sandhed tilstrækkelig til, at alle kan nyde et godt og frugtbart liv, selvom det for mange ikke ser sådan ud, men i den nærmeste fremtid skal det hurtigt blive sådan.

Moder Jord er begyndt på udrensningen af planeten, da hun ikke længere kan holde sig tilbage og vil give klare signaler om, hvad der skal komme. Lyt og I vil gå uden om farer for jeres liv eller helbred. Nogle sjæle, der ønsker at forlade Jorden, vil gribe sådanne muligheder, da de ikke er klar til at blive og deltage i Opstigningen. Husk, at døden kun er en overgang fra et niveau til et andet, da der i virkeligheden ikke er sådan noget som "død", som nogle sjæle anser for at være en permanent tilstand. Livet er evigt og død er ikke sådan en skræmmende oplevelse, som nogle måske forestiller sig. Når sjælen forlader den fysiske krop, glider den let ud og flytter derefter til Sommer Rigerne. Der vil den gennemse sit liv og derefter gå videre til et passende niveau bestemt af deres vibrationer.

I er så tæt på at lære om forberedelserne vedrørende de ændringer, der er nært forestående. Meget arbejde er blevet lagt i og fortsætter stadig og det er kun omfanget af udfordringen, der involverer samarbejde med så mange andre mennesker, der tager tid for at nå fuldendelse. Intet vil stoppe det planlagte udfald, men som I allerede har set, er alt ikke helt så enkelt, som I måske tror. Tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at sikre, at der ikke er nogen større forsinkelser og de store udfordringer er der allerede blevet taget hånd om. Så I kan være forvisset om, at afsløringerne vil begynde i den nærmeste fremtid. Mange medlemmer af jeres familie og venner venter med kærlighed i deres hjerter for at hilse på jer.

Tingene på Jorden udspiller sig som behøvet af karmiske årsager, men de kan bringes til ophør når som helst af Kærlighedens og Lysets højere magter, der styrer jeres skæbne. Store Væsener har altid fulgt jeres fremskridt og ledet jeres oplevelser for at sikre stadige fremskridt med hensyn til jeres udvikling. Der har været perioder, hvor Lysenergierne har været den dominerende kraft, men i den cyklus, som I netop har afsluttet, har de mørke Kræfter fået lov til at teste jer. Udfaldet var ikke givet på forhånd, men I af Lyset har overvundet de lavere energier og har holdt jer til jeres højere Lys frekvenser. I skal lykønskes for at have gjort det i lyset af de enorme udfordringer i hvert liv. I kunne antage den opfattelse, at nu er "spillet ude" og alle aktører kan nu genoptage deres normale aktiviteter. Men det er ikke helt så enkelt, for selvom stor forståelse er vist den rolle, som enhver sjæl har spillet, kræver nogle handlinger karmiske løsninger. Vær dog forvisset om, at ingen sjæle bliver straffet, men får i stedet al mulig hjælp til helt at vende tilbage til Lyset.

Mange har svært ved at forstå, hvorfor jeres oplevelser ikke anses for at være jeres sande virkelighed. Selvfølgelig er de helt rigtige, når de sker, men vedrører ikke de højere niveauer, som I kom fra for at opleve livet i fast stof. I har skabt jeres egen virkelighed gennem mange hundreder menneskeliv og mens I altid har fået vejledning, har det endelige valg været jeres. Det største problem, I har stået over for, er at acceptere, at I Alle er Én og i æoner af tid har I konkurreret med hinanden for dominansens skyld i en sådan grad, at I ville ødelægge dem, I anså for anderledes. Nu ved I, at I Alle er Én, forskellene kan ophæves og der er ingen grund til, at I ikke alle skulle kunne leve lykkeligt videre sammen. Selvfølgelig skal man dele Jordens gaver og det vil ske, når tid er.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

BEMÆRK VENLIGST.
Da jeg ikke er hjemme i næste uge, vil den næste meddelelse komme fredag ​​den 6. maj.


Oversættelse: Margit Villumsen

Monday, April 18, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. april 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 15. april 2016

Folks forventninger stiger og deres tillid er blevet så meget bedre, at de kommer frem for at støtte Lyset. Sandheden er begyndt at komme op til overfladen og de løgne og fordrejninger af fakta accepteres ikke så let, som de blev. Folks opfattelse af, hvad der foregår, afslører sandheden og de har evnen til at skelne, når falske oplysninger cirkulerer. Det er de forudsagte tider, hvor det, der har været skjult, vil blive afsløret og selvom nyhederne stadig i vid udstrækning er kontrolleret af dem på den mørke side, sker der undertiden læk. Mange er trådt tilbage, efterhånden som de Mørke bliver afsløret og det vil fortsætte, indtil det når et punkt, hvor deres plads overtages af Lysvæsner. Det er faktisk allerede sket i lille skala og ofte har det en afsmittende virkning, som fører til, at andre, der har skjult deres handlinger, kommer frem.

Det tager tid for disse ting at komme op til overfladen, men det vil helt sikkert komme frem, når tid er. Nogle Lysvæsener befinder sig stadig midt i, hvad der sker, men deres stemmer bliver ofte lukket ude af dem, der stadig skjuler sandheden. Men ting ændrer sig endnu hurtigere end tidligere og presset øges på dem, der støtter Illuminati. De ved, at deres tid er begrænset og havde håbet at undslippe ansvaret for deres gerninger. Der er ingen flugt mulig og de bliver nødt til at svare for deres handlinger, uanset hvor meget de prøver at undgå det uundgåelige tidspunkt, hvor de skal stå til ansvar.

Så hvad forventes der af jer, når I går ind i den Nye Tidsalder med store forventninger til Opstigning. Hvis I forbereder jer selv til den, bør I nu være i stand til at se hele Menneskeheden som En og som jeres Brødre og Søstre. Når det er sådan, forventes I at behandle alle som lige og med Universel Kærlighed og det er ikke så svært, som det måske først ser ud til. Det betyder dog, at I er nødt til at droppe enhver fordom, I måtte føle over for en anden person. Det er, hvad I bør stræbe efter, hvis I ønsker at komme videre fra de lavere dimensioner. Det er det største skridt opad, som I kan tage og I kan gøre det, hvis I virkelig vil.

Husk på, at I i sidste ende kommer til at forlade de lavere vibrationer, når ændringerne sker i jeres tilgang og forståelse af åndelig forståelse. Under alle omstændigheder er det jeres underliggende ønske om at vende tilbage til de højere vibrationer, fordi I fornemmer, at jeres hjem er der, hvor I kan leve i fred og ikke være bundet af de problemer, der findes i de lavere vibrationer. De er selvfølgelig en del af jeres oplevelser, som I er vokset af, hvis I ønsker at udvikle jer. Som det tidligere har været sagt, indvilligede I at falde ned i de lavere vibrationer og I blev forsikret om, at I til hver en tid ville få hjælp, når I ønskede at udvikle jer. Tid, som I kender den, er på jeres side, men hvis I ønsker at drage fordel af den kommende slutning på den sidste cyklus og muligheden for at stige op, er I nødt til at arbejde flittigt med jer selv for at nå op på de vibrationsniveauer, der er nødvendige for at gøre det.

Det kan synes som om, I står stille, hvad jeres udvikling angår, men I gør hele tiden fremskridt. I har måske jeres op-og nedture, men fremskridt er uundgåeligt, da jo mere erfaring I får, jo større er jeres evne til at finde vej hjem. I den henseende er det der, hvor I kom fra for at afprøve jeres færdigheder med at overvinde de udfordringer, I stod over for. Når I endelig vender tilbage til de højere dimensioner, vil alt blive afsløret for jer, eftersom I har været stærkt begrænset af de lavere vibrationer og har endda midlertidigt mistet jeres hukommelse. Nogle af jer har en "følelse" af erfaringer fra et højere niveau og kan lejlighedsvis huske dem. Det sker nogle gange under jeres "ud af kroppen" oplevelser i løbet af jeres søvn, selvom de fleste sjæle ikke kan bringe sådanne ting ind i deres vågne sind.

Nogle spørgsmål om, hvorfor I er nødt til at gå igennem så meget uro for at etablere den Nye Tidsalder. Enkelt sagt, er det resultatet af en enorm udrensning af det gamle, der ikke længere tjener jeres behov eller formål. Men mange sjæle er tilbageholdende med at give slip på det, der er velkendt for dem og hvis det er deres valg, vil det blive respekteret. Det betyder imidlertid, at de ikke kan fortsætte med at være på Jorden, da vibrationerne højnes. Så de vil på et passende tidspunkt flytte til en anden "Jord", hvor de kan fortsætte deres valgte erfaringer. De ville faktisk ikke føle sig hjemme i niveauer, der ville være for høje for deres velbefindende eller ønske om at fortsætte med at opleve de lavere dimensioner. Vær forvisset om, at de stadig ville få al mulig hjælp som hjælp til at udvikle sig med den hastighed, der passer dem. I er aldrig alene i jeres ønske om at udvikle jer og hjælp er blot en bøn væk.

Mange udviklede sjæle på Jorden er klar til at tjene andre og deres plan er gået som nødvendigt, så når det er sikkert at gøre det, kan de føre deres planer ud i livet. Det betyder, at når de uden de konstante forsinkelser først får begyndt, vil der være en strøm af velkomne ændringer, der hurtigt bringes i stand. Gratis energi vil skabe så mange ændringer på relativt kort tid, at I næppe vil have tid til at trække vejret. Folks stemning vil ændre sig fra fortvivlelse til håb, når de ser de ændringer, der finder sted, der med hjælp fra de Galaktiske Styrker vil ske meget hurtigt. Distribution er ikke noget problem overhovedet, når I ved, at I har enorme muligheder at trække på, hvilket er til jeres rådighed. Størrelsen af udfordringen med at distribuere nyt udstyr vil nemt blive håndteret af dem, der venter på at tjene jer.

Politiske ændringer er nødvendige, så de rigtige mennesker er på plads for at sikre, at alt forløber hurtigt og effektivt. Der har været for meget med "at tjene sig selv", når privilegiet med at repræsentere folket er blevet misbrugt. Folk med den rette tilgang og gode intentioner venter i kulissen og er klar til hurtigt at skride til handling. I er alle kendt for præcis, hvad I er og ingen forstillelse eller falske påstande vil bringe jer videre. Men mange af jer er klar til at forpligte jer til at arbejde til gavn for andre. Vær forvisset om, at der vil blive trukket på jeres evner, når der bliver brug for dem. Folk vil have meget at spørge om, når sandheden begynder at komme frem og det er her, de, der er oplyste, kan være til stor hjælp.

Dette år vil stadig være et, der er værd at huske og selv om tingene ikke manifesterer sig så hurtigt som forventet, så vær forvisset om, at mange ting sker bag scenen. I det mindste vil I ikke blive skuffede, når de af Lyset føler sig sikre nok til at gå videre med deres projekter.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, April 8, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. april 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. april 2016

Kaos hersker stadig overalt omkring jer, men det ville have været så meget værre, hvis det ikke havde været for de Galaktiske Styrker. De mørke er i forvirring og mister deres magt til at diktere den måde, hvorpå jeres liv former sig og Hvis de havde fået det, som de ville, ville I være blevet kastet ud i globale krige, der ikke ville have nogen ende. Imidlertid er deres forehavende blevet stoppet og en verdenskrig er blevet forhindret. Med tiden vil der blive sat en stopper for sådanne grusomheder og til sidst vil der ikke være nogen væbnede konfrontationer overhovedet. Fred nærmer sig og den vil være af varig karakter, så Jorden endelig kan blive helt genoprettet i sin uberørte skønhed. Denne periode vil være en periode med ​​stor vækst i jeres udvikling, efterhånden som den nye Jord opstår og en storslået Galaktisk Tidsalder begynder bestemt til hurtigt at bære jer fremad og give jer mange spændende muligheder.

Mange sjæle har stadig lukkede sind og vil være ude af stand til at gribe de mange muligheder, der kommer deres vej forbi. Naturligvis vil der være en grad af opvågning, men at gå fremad på dette tidspunkt kræver, at sjæle har gjort passende forberedelser. Men hjælp gives jer til hver en tid og er altid til rådighed, så husk at bede om hjælp fra de højere kræfter, når I har brug for det. Ved at gøre det, giver det jeres Guider mulighed for at sikre, at I følger jeres Livsplan, hvilket er vigtigt for jeres udvikling. Mange sjæle er kommet til Jorden for denne særlige lejlighed, der ikke vil gentage sig i meget lang tid. Efterhånden som det bliver sikkert, vil nye opfindelser blive indført, hvilket vil højne jeres livskvalitet og I vil finde, at ændringerne kommer hurtigere end nogensinde.


Jeres Univers vrimler med liv på niveauer, der for det meste er forud for jeres egen. I vil derfor få en stor velkomst for jeres resultater og vil møde mange forskellige civilisationer. Det betyder, at I bliver nødt til at udvikle en helt anden tankegang end jeres nuværende og være klar til at anerkende de mange ændringer, der er nødvendige for jeres forståelse af Liv. Jo før I kan åbne jeres sind for en anden måde at se tingene på, jo hurtigere vil I udvikle jer åndeligt. Mange sjæle er blevet hjernevasket til at tro på en lære, som bevidst har holdt jer nede ved at anvende frygt og kaos som deres redskaber. Dog vil sandheden komme frem, eftersom intet kan holde den tilbage på ubestemt tid og ved at skelne vil I "føle", hvad der er rigtigt og pålideligt. Find en Lyskilde og hold jer til den, så den kan bruges som et mål for alle de oplysninger, I modtager. Sædvanligvis vil en sjæl instinktivt vide, hvad der er sandfærdigt og I kan stole på jeres følelser i den retning. De fleste af jer vil have udviklet jer tilstrækkeligt til at gå hele vejen til at opleve Opstigning. Det er bestemt det værd, uanset hvilken indsats, I gør for at sikre, at I holder jer på den rette vej.

En tid nærmer sig, hvor I vil være i stand til åbent at tale med jeres Guider, så glem ikke, at I i mellemtiden kan kontakte dem mentalt. De overvåger jeres aktiviteter og forsøger at holde jer på jeres spirituelle vej. De kan hjælpe med at sikre, at I følger jeres livsplan og holder jer ude af problemer, selv når det kommer til at redde jeres liv, når død ikke er en del af planen. Så glem ikke, at jeres Guider er villige og kærlige Væsener, der tjener Lyset. De kender jer sikkert bedre, end I kender jer selv, hvorfor I gør klogt i at følge deres tilskyndelser. Lyt til stemmen i jeres hoved, der ofte advarer om farerne i handlinger, I er ved at foretage.

Denne særlige tid I er i, er en meget vigtig periode, da I af Lyset nu har tilstrækkelig kraft til at være i stand til at forhindre forstyrrelse i opstigningsprocessen og indførelsen af ​​ændringer, der længe har været lovet. Så det er nu kun et spørgsmål om en sidste periode med at binde løse ender sammen og alt skulle være klar til den næste fase. Dette år betragtes stadig som et år med ​​mange afsløringer og ændringer, der virkelig vil signalere ankomsten af den Nye Tidsalder. I Lysarbejdere er uden tvivl helt klar efter at have levet med jeres forventninger i ganske lang tid. Forsinkelser har været uundgåelige, da vægten har ligget på, at ændringerne finder sted på det helt rigtige tidspunkt.

Vibrationerne fortsætter mere end nogensinde med at tage fart og flere sjæle mærker en opvågnen inden i. Det betyder, at de vil være mere modtagelige for de forandringer, der kommer. Når sandheden kendes om de gode ting, der skal gøres, vil endnu flere sjæle reagere. Efter mange liv på Jorden er I noget fastlåste med hensyn til jeres forventninger og løftet om vidtrækkende fordele, som løfter jer ud af fattigdom og mangel, vil ændre jeres livssyn. De er for Menneskeheden som helhed og vil bringe alle op på et niveau, der sikrer jer glade og tilfredsstillende liv uden nød.

Under jeres nuværende omstændigheder forventes det ikke, at I vil være i stand til at forstå den fulde betydning af, hvad der sker, men i den nærmeste fremtid vil I blive oplyst om sandheden om jeres rejse gennem den lavere dimension. Allervigtigst må I huske, at I frivilligt gik med til sådanne oplevelser i de lavere vibrationer, vel vidende, at de ville fremskynde jeres udvikling. I kan ikke huske det på nuværende tidspunkt, men vil gøre det, når jeres vibrationer igen løftes op. Så vil alt blive klart og I vil være taknemmelige for, at I havde muligheden for at udvikle jer hurtigere. Uanset hvad folk måske tror deres formål med at være på Jorden er, er livet uendeligt og I søger altid vækst og jeres tilbagevenden til Lyset.


Til tider må det faktisk se ud som om, der ikke er noget formål i livet, men det skyldes stort set de mørke, der til stadighed har fordrejet sandheden og holdt jer i en tilstand af "mangel". Det omfatter sandheden om jeres væren fra et åndeligt perspektiv, da selv det er blevet fordrejet for at holde jer under deres kontrol. Alt det vil ændre sig i den nærmeste fremtid og i sidste ende vil kun sandheden være tilbage. Så bevar roen og vid, at hver eneste af jer spiller en afgørende rolle i de ændringer, der finder sted, der alle er vigtige for helheden.

De begivenheder, der venter på at manifestere sig, er så vigtige for jeres fremtid, at Jorden bliver overvåget og bevogtet af Galaktiske Styrker, der er langt mere udviklede end jer på Jorden. I kan derfor leve uden frygt med hensyn til udfaldet af de nuværende begivenheder både på og uden for Jorden. Fremtiden er allerede blevet skrevet og Lyset sejrer og de mørke fjernes for at sikre, at der ikke sker yderligere indblanding i jeres liv. I føler måske, at tingene er så meget ude af kontrol, at der ikke vil være nogen ende på de verdensomspændende problemer, men vær forvisset om, at de overvåges hele tiden. Kaotiske tider vil gradvist ophøre, efterhånden som deres handlinger bliver begrænset og total fred vil vende tilbage til Jorden.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, April 1, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. april 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. april 2016

Tiden er ikke det eneste, der går hurtigere, idet nogle begivenheder, som I har imødeset i temmelig lang tid er på nippet til at manifestere sig. Flere Lysvæsener rykker nærmere Jorden og nogle vil tage del og andre vil spille en rolle i dem. I har mange forskellige grupper, der ønsker at være vidne til jeres Opstigning, mens nogle vil spille en aktiv rolle. Men I har den afgørende stemme, når det skal bestemmes, på hvilken måde jeres fremtid afsløres, men uanset hvilken vej I tager, vil den føre jer til Opstigning. Jeres rolle er at hjælpe med at bringe Lyset til Jorden, hvilket har været en succes for jer, men det kræver hele tiden et fuldt fokus på jeres mål. På grund af de ændringer, der er nødvendige, for at bringe den Nye Tidsalder i eksistens, er der brug for enhver Lysarbejder, fordi de mørke bliver desperate, mens de ser deres mulighed for at indføre et Verdensstyre fjerne sig fra dem. Deres reaktion er at smide forsigtighed overbord og i forsøget på at forhindre Lyset i at få succes, vil de endda udsætte sig selv for fare. Ikke desto mindre er vi opmærksomme på deres hensigter og vil ikke tillade, at tingene kommer ud af kontrol.

Det kræver ikke meget at se, at massive ændringer er nødvendige for at føre jer ind i den Nye Tidsalder. Lysets Kræfter er allerede klar til at gribe ind og hjælpe jer med at bringe ændringerne i stand. Enhver form for ubehag vil blive holdt på et minimum og I skal springe ind i den Nye Tidsalder med vores hjælp. Den første prioritet er at gøre jer selvforsynende, så I i det mindste har de basale livsfornødenheder. Det er klart, at mange menneskers behov i Fjernøsten synes at være mere presserende og de vil hurtigt blive forsynet med det, der er behov for. Når først deres behov er blevet dækket, bliver det meget lettere for dem at byde andre velkommen og acceptere dem. Energien ved at samles vil skabe et stærkt bånd mellem jer alle og uden de mørkes indblanding, som vil være blevet fjernet, vil det være varigt.

I fremtiden vil I omsider blive guidet til jeres Stjernefamilie, når I vil fortsætte jeres udvikling. Den er konstant i gang og når I stiger op, vil I have flere valg efter jeres eget ønske med hensyn til, hvilken retning I går i. For mange er denne rejse en mulighed for at finde jeres sande hjem, da enhver sjæl, der er kommet til Jorden, er kommet fra et andet sted. I undrer jer måske over, hvorfor det tiltrækker så meget opmærksomhed og det er fordi Opstigningen vil være unik, da det aldrig før har været gjort, mens sjæle stadig er i en fysisk krop. Naturligvis vil cellerne i jeres krop ændre sig under opstigningen for at matche den højere vibration. Så det vil være en spændende tid for de involverede og for de mange civilisationer, der også har haft en interesse i jeres fremskridt.

Den cyklus, der netop er ved at slutte, har bragt jer gennem mange oplevelser og har for det meste givet jer meget hårde livslektioner, men har samtidig givet jer mulighed for at udvikle jer meget hurtigere. Hver livstid, I har haft, har været valgt for at give jer mulighed for at gøre fremskridt, men til tider er I muligvis gået glip af pointen. Men jeres Guider kender altid jeres livsplan og vil gøre deres bedste for at sikre, at I følger den. Husk, at I valgte den og normalt ville I være enig med jeres Guider, der virkelig ved, hvad der er bedst for jer.

Som I har fundet ud af, er livet ikke kun lektioner og I slapper af med mange forskellige interesser. Men disse kan også bringe jer prøvelser på, hvor godt I behandler jeres modstandere, hvor konkurrence er nødvendig og præmier måske er på spil. Nu kan I forstå, hvorfor livet på Jorden er sådan en stor udfordring og hvorfor, hvis I kommer gennem det, vil være godt på vej til de højere vibrationer. Meget få mennesker er klar over, at efter et liv på Jorden gennemgår I selv jeres liv og i de højere vibrationer kan kun sandheden eksistere, så I kan ikke ytre andet end jeres sande hensigter. I skal dog ikke være bekymret over det, da ingen forsøger at straffe jer for de gange, hvor I afveg fra sandheden. Alle erfaringer er noget, I kan lære af og forhåbentlig bliver der ikke brug for, at I går gennem bestemte erfaringer igen.

I vil opdage, at enhver bestræbelse I har gjort for at opnå succes i jeres åndelige liv, vil have været mere end det værd, da I mest sandsynligt vil have gjort fremskridt og det er det vigtigste mål for alle. Vær forvisset om, at ting bliver meget lettere, når I udvikler jer ud over den tredje dimension, hvor I vil finde større mulighed for at udtrykke jer selv og følge jeres egne interesser. I vil have meget at lære, da livet er noget anderledes, end hvad I har været vant til og giver større mulighed for at rejse i rummet. Dog vil jeres oplevelser tjene jer godt og I vil være tilstrækkelig udrustet til at håndtere de nye udfordringer, I vil møde.

Efterhånden som I hæver jeres vibrationer, vil I opdage, at I nyder et bedre liv uden at være hærget af de forskellige sygdomme, der synes at plage jer på Jorden. Aldring er ikke længere et problem, da jeres forventede levetid bliver meget længere. Tingene er så meget anderledes end hvad I er vant til på nuværende tidspunkt, men langt mere behagelige, da I ikke er plaget af problemer, som I oplever, når I bliver ældre i ​​jeres fysiske krop. Sjæle med lavere vibrationer kan ikke følge med jer ind i de højere vibrationer, men I kan sænke jeres vibration og hvis det er nødvendigt, besøge dem. Det vil sige, at hvor meget I end ønsker, at en bestemt sjæl følger jer, er det ikke muligt, medmindre de er af de samme vibrationer.

Som I begynder at forstå, er jeres nuværende liv på Jorden blot en svag spejling af, hvad der ligger forude. Men hvis det ikke var, fordi Illuminati holder jer tilbage, burde I allerede have været langt mere udviklede, end I er i dag. Selvom fremskridt er blevet gjort, er ting reelt stagneret og reelt set er I mindst omkring 50 år bagud, i forhold til hvor I burde have været. Dog vil det ikke tage lang tid for os hurtigt at indhente det forsømte og I vil blive ført ind i den Nye Tidsalder på næsten ingen tid overhovedet. Så hvilke prøvelser I end oplever nu, vil de være meget kortvarige.

Hold jeres liv på sporet mod omsider en hurtig ændring til at nyde en ny måde at leve på. Det er, hvad I vidste var på vej for jer, når I fuldendte jeres tid i de lavere vibrationer. På mange måder vil det ikke være så nyt for nogle af jer, som I måske tror, da mange faldt ned fra de højere vibrationer for at opleve de lavere. Livet til alle tider er et spørgsmål om at finde et niveau, der giver jer en chance for at udvikle jer i en retning, I har valgt. Men hvis I har udtrykt interesse for en bestemt oplevelse, så længe den bevirker vækst for jer, vil den ikke blive jer nægtet. Det er det samme, når det gælder den mængde, I har påtaget jer, så længe I kan klare det.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.