team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, February 10, 2017

DANSK --Mike Quinsey – 10. februar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. februar 2017


Så meget sker på Jorden lige nu og overordnet set er de mørke på tilbagetog. Folket selv kan tage noget af æren for det, der er sket, da de har reageret kraftigt på præsident Trumps udtrykte intentioner. Over hele verden har nogle demonstreret mod hans erklærede politik og det er meget interessant, at mange sjæle er vågnet af deres døs og det har ansporet dem til handling. Det er ønskeligt, da der må være en konstant vækst i Lyset for at sikre, at det er uden for rækkevidde af dem, der vil styre jer ind på en vej, der fører til udslettelse. Hav imidlertid ingen frygt, da det allerede er blevet dekreteret, at Lyset vil sejre, til trods for eventuelle forsøg på at forhindre det. Så vær ikke bekymret for udfaldet eller for at blive bragt helt ud af det. Alt forløber, som det skal og vil føre jer til Opstigning.

I bliver dog stadig for en stor del holdt hen i mørke med hensyn til det, der sker ude af syne for jer. Vær dog forvisset om, at sandheden snart vil komme frem og den kan ikke skjules for jer meget længere. Man kunne sige, at meget lidt virkelig er, som I forstår det på nuværende tidspunkt og efterhånden som detaljerne kommer ud, vil der være både chok og glæde på samme tid. I vil i første omgang finde det svært at acceptere, hvordan I kunne være blevet narret i så lang tid. Men jeres bevidsthedsniveauer højnes og med det kommer evnen til at se, hvad der har været skjult for jeres blik i æoner af tid. Fra vores forståelsesniveau ser vi jer som en vidunderlig gruppe af sjæle, der har gået den brændende vej og bevist, at de kan overvinde de udfordringer, de har været konfronteret med. Det gør ikke nogen forskel, hvilken sjælegruppe I tilhører, da alle har måttet stå ansigt til ansigt med de mørke, har måttet overvinde deres udfordringer og stiger op i Lyset. Det har været meget vanskeligt og har testet jer til jeres grænser, men I har sejret og går vejen til frihed.

Der er stadig forhindringer på jeres vej, men som dem, der er vågnet, vil de ikke præsentere nogen problemer. I er nu stærkere i jeres tro og godt på vej til de højere dimensioner. I har sandelig fortjent jeres frihed og har overvundet behovet for at vende tilbage til de lavere dimensioner for yderligere erfaringer. På grund af dem kan I, hvis I ønsker det, nu være mentor for andre, der stadig arbejder sig vej gennem den Tredje Dimension. I har ingen reel idé om, hvor meget I er æret og elsket af dem, der forstår, hvad I har været igennem for at nå jeres nuværende niveau. Når I rykker ind i de højere dimensioner, vil I være i stand til at "se" jeres evolutionshistorie, som også vil influere på jer med hensyn til jeres næste udfordring, alt dette muliggør en fortsat højnelse af jeres bevidsthedsniveau. Men denne gang bliver det for det meste fredeligt, da kun lidt står i vejen for jeres succes.

Vær forvisset om, at når tiden er rigtig, vil store forandringer, der allerede er forberedt, blive annonceret og skulle resultere i en smidig magtoverdragelse. De mørke har altid holdt sig i baggrunden, men de vil blive kendt for deres kamp mod Lyset og for deres plan om fuldstændig kontrol over Menneskeheden. De har mistet initiativet og der er ingen vej tilbage for dem og de står over for at blive afsløret som hjernerne bag planen for decimering af Menneskeheden. Dom kommer altid og ingen sjæl kan undslippe at skulle stå til ansvar for deres handlinger mod andre. Men Gud, så at sige, har det sidste ord og ligegyldigt hvor meget en sjæls Lys er blegnet, har Gud stadig ikke andet end absolut Kærlighed til hver eneste af dem. Det må være betryggende at vide, at uanset hvor meget I er afveget fra Lysets Vej, vil der altid være en vej tilbage og hjælp givet.

Efter at have tilbragt mange liv i en fysisk krop, er det ikke underligt, at I nemt går ind i hver inkarnation. Faktisk bliver det så naturligt at leve i den 3. dimension, at I glemmer, at I stadig er en sjæl af Lyset i søgning efter vejen hjem. Hver gang I inkarnerer, er jeres livsplan designet til gradvist at løfte jer ind i højere vibrationer. Det ultimative mål er Opstigning, hvilket er grunden til, at jeres nuværende liv er så vigtig, for, da det er slutningen på en cyklus, vil det give jer en gylden mulighed for at stige op. Men I må gøre jeres del ved at bruge jeres tankes kraft til at skabe de omstændigheder, der vil sikre jer succes. Som med alle ting, der påvirker jeres opløftelse, må I fokusere på jeres mål, velvidende, at jeres Guider altid er klar til at hjælpe og beskytte jer.

Når de bliver bevidste om Planen for Menneskeheden, begynder mange sjæle at sætte spørgsmålstegn ved tingene og det er en sund holdning at indtage, hvis I er i tvivl om nogen af aspekterne i meddelelserne. Men det er ikke altid muligt at give fuldstændige oplysninger om kommende begivenheder, undtagen i brede vendinger. Nogle gange er det, fordi hemmeligholdelse er den bedste måde at forhindre de mørke i at blande sig i jeres fremskridt eller vores arbejde med at afstikke jeres vej mod fuldendelse. De sidste tider afslører allerede en ny vej, der vil lade de gamle måder bag jer, så I kan nyde fuld frihed og lykke i de højere vibrationer. Absolut intet kan hindre et positivt udfald, så vid, at, uanset de kaotiske tider, der stadig kan opleves, er det hele vejen til en slutning, der vil give jer stor glæde og tilfredshed.

Det er tid til, at I lærer sandheden om livet i jeres Solsystem, da det myldrer med liv i mange forskellige former, selv om det ville blive genkendt som den typiske menneskelige form med mange variationer. En form, som I sikkert allerede er bevidst om, er de Blå Fugle (Blue Avians), en avanceret race, der også er kendt som Fugle Væsener, men er umiddelbart genkendelige i en form, der ligner jeres. De kan være højere og have små fuglelignende næb, men ser meget menneskelige ud i mange andre henseender. De er i virkeligheden fra en meget højere dimension og er her for at sikre, at den Menneskelige Race kan fuldende denne cyklus sikkert og med succes. Der er andre, der også er involveret, så I vil forstå, at Opstigning betragtes som en meget vigtig begivenhed. Vær ikke bekymret over den måde, tingene udvikler sig på, da I på det rette tidspunkt bliver bevidste om, at alt er i perfekt orden.

Folk bekymrer sig om effekten af forandringer med hensyn til familielivet og det kan nævnes, at hver sjæl har en livsplan. Skulle det bringe dem i en anden retning, vil I have været bekendt med det, da jeres livsplan blev lagt, før I inkarnerede. Så tillad enhver sjæl at følge sin dedikerede vej og vid, at I alle har været privilegerede ved at være sammen. Hvis I tænker på, hvor mange liv I må have haft og hvor mange relationer, I har oplevet, vil I forstå, at mange, mange sjæle har været en del af jeres liv. Men det er rigtigt, at nogle familier kan inkarnere sammen igen for yderligere erfaringer, men uanset hvad der er planlagt, så vær forvisset om, at det vil gavne alle sjæle, der har forbindelse med hinanden. Naturligvis vil alt blive klart for jer og forklaret jer, når I vender tilbage til de højere riger.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, February 3, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. februar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. februar 2017

Det behøver næppe nævnes, at tingene på Jorden tager fart og de kommende forandringer fremkalder allerede blandede reaktioner. Medmindre I kan se ud over de umiddelbare hændelser, er det meget svært at forstå nødvendigheden af meget af det, der finder sted. Målet er først og fremmest at forberede jer til Opstigning og opfordrer jer til at opretholde en fredelig indstilling, uanset hvad der sker omkring jer. Udrensningen vil til tider forårsage omvæltninger, men det er nødvendigt at føre menneskeheden til et højere niveau, der er ønskeligt, hvis reelle fremskridt skal gøres. Folk er ved at vågne op med hensyn til det, der er sket og bliver bevidste om Illuminatis plan. Den reelle magt ligger hos folket og de er begyndt at udøve deres indflydelse og det vil gøre en markant forskel.

I øjeblikket sker der en magtforskydning fra myndighederne og det er op til jer at gribe chancen for at gøre jeres stemme gældende. De ved, at I kan bringe enhver til fald, hvis I vælger det, derfor vil de tage jeres krav til efterretning. Som tiden går, vil beslutningerne ikke blive taget uden offentlighedens samtykke. Dog må det endelige mål med at løfte jer op til et højere bevidsthedsniveau ikke tabes af syne, så I er helt klar til opløftelse. Energierne øges allerede i et hurtigere tempo og der er ingen grund til, at I ikke skulle være i stand til at højne jeres bevidsthed på samme tid. Hold fokus og tillad ikke jer selv at blive distraheret af, hvad der sker omkring jer, selvom I støder på kaos. Forandringerne vil ikke være længe om at materialisere fordelene, så se fremad mod det ønskede resultat.

De højere kræfter spiller en større rolle i jeres fremtid og uden at gå imod jeres frie viljes valg leder de jer ad den vej, der fører til fuldendelse. Intet kan nu stoppe fremskridtet mod jeres mål, fordi I som en kollektiv bevidsthed allerede har valgt den kurs, der skal gås. Det er muligvis ikke enhver sjæls valg, men de, der vælger en anden vej, vil også blive respekteret. Slutningen på denne Solare Cyklus vil være en tid med fejringer, da så mange sjæle vil have haft held med at hæve deres vibrationer som forberedelse til Opstigning. Muligheden vil komme igen, men hindrer ikke en sjæl i at stige op på hvilket som helst tidspunkt, hvis de er klar.

Mange sjæle vil være helt forvirrede eller endda bekymrede over de begivenheder, der finder sted. Når kaos synes at være overalt, fordi fundamentet for den gamle Tidsalder smuldrer, er det svært at se, hvad der stiger op i den nye horisont. Komme vil det, uanset handlinger for at forhale eller forhindre det i at ske. Det gamle har tjent sit formål og snart vil I indhente den tabte tid, da I har været holdt nede og er blevet nægtet de nye teknologier, der på nuværende tidspunkt ville have bragt jer omkring 50 år foran i forhold til, hvor I er nu. Men de nødvendige forandringer kan ikke længere holdes tilbage og mange sjæle venter på den rigtige mulighed for at blive frigjort fra deres jordiske oplevelser.

Når tiden kommer, hvor I hører om Illuminatis planer for kontrol af Menneskeheden, kan I med rette antage, at deres afgang ikke kunne være kommet på et bedre tidspunkt. Folk vil blive chokeret over at høre, hvad der var planlagt for jeres fremtid, da Fængselsplaneten Jorden var nået til det punkt, hvor I kunne være blevet individuelt overvåget fra Rummet. Ja, en hvilken som helst person kunne blive plukket ud og selv deres samtaler kunne følges. Fremskridt inden for teknologi er sket så hurtigt, at det i sandhed kunne siges, at I lever og arbejder i fortiden. I kunne allerede have levet i omgivelser uden sygdom og leve helt uafhængigt af de mange apparater, I stadig bruger. Så når først I kan gå ind i den Nye Tidsalder, vil alle fordelene ved den gradvist være til rådighed for jer. På nuværende tidspunkt er I slaver af jeres arbejde og har kun lidt tid til jeres personlige interesser, men efterhånden som I begynder at forstå, vil I gradvist blive frie og have rigelig tid til alle jeres interesser.

Jeres liv på Jorden har på ingen måde været spild af tid, da I på grund af de hårde udfordringer, I har oplevet, er klar til at hjælpe andre, der følger i jeres fodspor. Da sjæle høster forskellige erfaringer, specialiserer de sig undertiden inden for bestemte områder og bliver selv Mestre. Men ingen erfaring er nogensinde spildt og der er altid andre civilisationer, som følger i jeres fodspor, der har brug for hjælp. I er blevet hærdet i kampe med de mørke og står nu som sejrherrer, selvom kampene endnu ikke er slut. Når I rykker ind i de højere dimensioner, vil der være andre, der ønsker at dele jeres oplevelser og få nytte af dem. Husk, at I villigt valgte at gå ned til de lavere dimensioner for at hjælpe dem, der er fanget i dem, vel vidende, at jeres hjælp ville hjælpe dem igennem.

Nogle sjæle kan ikke tro, at de meldte sig frivilligt til at gå ned i mørket for at hjælpe sjæle, der er fanget i det. Det gjorde I bestemt og ville ikke være blevet valgt, medmindre I blev anset for egnede til de opgaver, der lå forude. Der er stor tilfredshed i at hjælpe jeres brødre og søstre til at finde Lyset og således starte på deres rejse hjem. I er alle Én, så hvad kunne være mere naturligt end at ville løfte dem op. Tænk på jeres egen situation og den hjælp, I får fra jeres Guider, uden hvilken I ville være meget længere om at udvikle jer. Alle står over for udfordringerne sammen og om I tror det eller ej, er hjælpen altid nær, men der kan være grunde til, at I selv må gå igennem jeres egne erfaringer. Jeres livsplan vil allerede have været drøftet med jer forud for inkarnationen og jeres Guider vil gøre deres bedste for at sikre, at I følger den.

Livet på Jorden kan være vidunderlig og spændende eller ulykkelig og smertefuld, alligevel er alt erfaringer, der vil gavne jer engang i fremtiden. Det er naturligvis jeres erfaring, der tæller, når I hjælper en anden sjæl til at overvinde problemerne. Der er absolut intet, der kan sammenlignes med konkrete erfaringer og I skal takkes og roses for sådan en generøs brug af jeres tid. Tjeneste for andre i dualitet er den måde, hvorpå I udvikler jer meget hurtigt, især i jeres nuværende situation, hvor der er en høj grad af usikkerhed og ringe tegn på de fremtidige forandringer, der vil løfte jer op.

De fleste af jer er erfarne rejsende, der er åbne over for forslag til, hvordan I bedst bruger jeres talenter. I er faktisk selv Mestre, der er vant til at møde de forskellige udfordringer, som udviklende sjæle står over for. En anden gang vælger I måske andre erfaringer, da det er jer, der foretager det ultimative og endelige valg. Livet er naturligvis mere fredeligt og afslappende i de højere dimensioner, som I vender tilbage til.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.