team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, April 28, 2017

Mike Quinsey – 28. april 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 28. april 2017

Der er megen aktivitet på Antarktisk og opdagelser gøres, der vil ændre jeres historie, der næsten ikke dækker jeres sande Menneskelige udvikling. Der er meget interessante fund, så som kroppe af ekstremt høje Væsener, frosset præcis dér, hvor de befandt sig, da kulden kom. De kom fra en periode for mange, mange tusinder af år siden og det er ikke meningen, at I skulle komme til at se dem. De, der kontrollerer sådanne begivenheder, ønsker fortsat at holde det skjult for jer og holde den fulde sandhed for sig selv.Men der er også dem, der kæmper for fuld afsløring og det vil sandsynligvis ske, hvis de får deres vilje.Sikkert er det, at med kun få år sandsynligvis, før Opstigning finder sted, er der en følelse af, at det haster med at få sandheden ud i det offentlige rum. Det er jeres historie, der må omskrives og I har ret til at kende fakta og de kan ikke holdes tilbage for evigt.

Disse tider er en stor prøvelse for de fleste mennesker, især for dem, der har lille viden om sandheden.De råber til Gud og beder om at blive gjort fri af deres oplevelser, men de ved ikke, at de er nødvendige for deres udvikling. Det gælder alle steder og for mange er det deres sidste liv i de lavere dimensioner og det er grunden til, at det kan være svært for dem. Men de hårdeste tider på Jorden er dem, der giver de bedste muligheder for at rydde megen karma og udvikle sig til en højere dimension. Uanset hvilket niveau I er på i disse store muligheders tider, kan det føre jer stadig opad i udvikling. Som altid følger jeres Guider jeres fremskridt og gør så meget, som det er tilladt, for at hjælpe jer med at lykkes. Bed til dem, når I føler, I har brug for deres hjælp og som oftest kan de give jer den.

Mange vise og udviklede sjæle er inkarneret i denne tid for at være mentorer for dem, der skal til at stige op. Deres erfaring vil hjælpe jer med at få succes med at nå til Opstigning eller fremme jeres forståelse, så I i det mindste kan gøre gode fremskridt. I vil opdage, at mange unge sjæle faktisk er vise gamle sjæle, der kommer ind i jeres liv for at give jer viden, der vil føre jer ind på sandhedens vej. De udviser sædvanligvis stor viden og forståelse i en ung alder og burde af den grund tages alvorlig.

De mørke skaber omstændighederne for deres egen død, fordi de kun har tjent sig selv. Men uanset hvad de gør, kan de ikke konkurrere med de sjæle, der er af Lyset, som er immune over for deres negative energier. Lige tiltrækker lige, så forudsat I er tro mod Lyset, kan I ikke blive påvirket af dem.Selvfølgelig vil I være bekymret over deres handlinger, der omfatter mord og mange depraverede handlinger, men I må holde jer fra at blive revet med af dem. Husk, at I tiltrækker præcis det, I giver jeres energi til, så vær opmærksom på jeres tanker og reaktioner med hensyn til negative situationer, som I måske hører om. Mennesker er tilbøjelige til at blive involveret i andres liv, hvilket er fint, forudsat de ved, hvordan man gør det uden at blive følelsesmæssigt involveret. Livet kan til tider lyde svært, men ved at holde jer til jeres ønske om at handle i kærlighed over for jeres medrejsende, skulle det være en givende og rolig sejltur.

Generelt søger folk at være "velbemidlet" og mange tjener til det ved hårdt arbejde. Men det bliver ekstremt, når penge bliver jeres gud og I søger rigdom, der er unødvendig for jeres velfærd. At have stor rigdom er en udfordring, da den må bruges til gavn for alle mennesker og ikke egoistisk som et middel til selvhævdelse. Stadigvæk ejer meget få 95% af verdens rigdom, mens millioner lever på en ussel løn uden ordentlige boligforhold eller sanitet. Noget er gået grueligt galt og akkumulation af rigdom har fundet sted i stedet for at sikre en rimelig levestandard for alle. Disse problemer agtes der at blive taget hånd om meget snart og vil blive løst, inden de sidste tider nås.

Eftersom I har fået den frie vilje, er I arkitekterne af jeres egen virkelighed. Men de, der hersker, udøver klart en meget større grad af magt, men da I er i et demokrati, kan I ytre jeres meninger. Når I har truffet jeres valg, bemyndiger det dem, der administrerer jeres liv, til at påvirke fremtiden til jeres fordel. For eksempel har I haft gavn af nye måder at gøre tingene på og opfindelser, der har højnet jeres livskvalitet.I har imidlertid ikke fået ting som gratis energi, der ville have ført jer ind i den Nye Tidsalder og gjort livet meget mere behageligt for jer. I stedet bliver I fastholdt i en tidslomme, hvor livet kan være slid og slæb og mange mennesker har utilstrækkelige midler til at kunne overleve. Dette kan ikke fortsætte meget længere og der bliver allerede taget skridt til at fjerne de forhindringer, der forhindrer en fuldstændig ændring til det bedre.

I, folket, sender stærke tanker ud, som skaber en ny tidslinje, der løfter jer ud af den gamle. Snart vil der komme en tid, hvor de kraftfulde energier, der skabes, pludselig vil medføre, at gode forandringer sker.Efterhånden som flere og flere mennesker forestiller sig de forandringer, der er mulige, frembringer de manifestationen af dem, idet der er nået et punkt, hvor de ikke længere kan holdes tilbage. Så vigtigheden af at holde fokus på jeres mål må understreges. Det er en tid, hvor I må koncentrere jer om jeres egne behov, hvis I skal benytte lejligheden til at stige op.

I har mange venner og familie, der venter på at møde jer igen og nogle vil besøge Jorden, mens andre ikke vil gøre det, før det er sikkert. Mange, som ikke er direkte involveret i jeres livsplan, venter på at hilse på jer, efter at Opstigning har fundet sted. De er familie og venner fra mange liv, hvor I har mødt hinanden og arbejdet sammen. Sådanne forbindelser brydes sjældent, især ikke når der er skabt et kærlighedsbånd. Når I er i de højere dimensioner, er venner kun en tanke væk, så uanset hvor I er, er kontakt mulig. Imidlertid må det bemærkes, at hvis en sjæl er optaget af noget andet i en eller anden aktivitet, som ikke kan afbrydes, modtager I måske ikke et svar.

I behøver ikke at være bekymret for de sjæle, der ikke er i stand til at stige op sammen med jer, da der vil blive passet på dem og de får alle muligheder for at have held med det den næste gang, lejligheden byder sig. Forstå, at enhver sjæl får de samme muligheder for at opnå viden og fremskridt, men nogle har brug for mere tid til at indarbejde den nye forståelse til deres eget bedste.

Lyset har vundet kampen og meget snart skal alle se fred indfinde sig på Jorden. Dette vil gøre det muligt for forandringerne at ske i et hurtigere tempo og I kan lægge de mørke tider bag jer, så I kan nyde jeres nyfundne frihed. I vil elske at være en del af den nye Jord og give jer tid til at være involveret i forandringerne til gavn for alle.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, April 21, 2017

DANSK Mike Quinsey – 21. april 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. april 2017
Begivenheder udvikler sig stadig i et hurtigere tempo og målet er de dage, hvor sandheden om jeres eksistens bliver afsløret. I virkeligheden er der ikke meget tid tilbage, før forandringerne er over jer og det ville være så godt, at I er forberedt på dem. Jeres hovedmål bør hele tiden være at bevare jeres ro og rolige temperament, da I vil se mange mennesker rystede og rådvilde i forsøget på at forstå, hvad der sker. Uroen og de fortsatte problemer med simpelthen at leve fra dag til dag hjælpes ikke af de fortsatte nedskæringer og truslen om krig. Nogle vil spørge, hvorfor vi ikke griber ind og som vi har nævnt tidligere, er I skaberne af jeres skæbne og skal høste resultaterne. I har dog ikke lov til at gribe til handlinger, der er i direkte modsætning til Planen for Menneskets Evolution, der er blevet lagt af dem, der overvåger jeres fremskridt. Sådanne forsøg vil blive blokeret eller omdirigeret på en måde, som forhindrer, at større forandringer finder sted.
Beslutninger er allerede blevet truffet for at holde jer på den vej, der giver jer mulighed for at stige op i slutningen af cyklen. Tålmodighed er stadig nødvendig, mens muligheden skabes, som til sidst vil give jer mulighed for at lære sandheden om jer selv. I er store sjæle på vej tilbage til Lyset, hvorfra I kom og sandheden vil sætte jer fri af al den misinformation, der har skabt forvirring i jeres tanker, så at meget få af jer forstår jeres sande selv. Vi gentager, at I er Lysvæsener, der faldt ned i de lavere vibrationer, idet I accepterede udfordringen med at finde vej tilbage igen. Men I har aldrig været alene på jeres rejser og Guider hjælper jer med at følge en vej, der er blevet forudaftalt for at hjælpe jeres udvikling. Da I har fået den frie vilje, betyder det, at I alene er ansvarlige for resultatet af jeres handlinger, hvoraf I vil se, hvor I har brug for at opløfte jer selv.
Hvis I læser disse meddelelser, befinder I jer næsten helt sikkert på Lysets Vej og I vil have fået en mulighed for at stige op. For at lykkes må I være fokuseret på jeres mål og ikke lade ydre begivenheder distrahere jer. Der sker meget, som I ikke ser, selvom I måske mærker virkningerne. I øjeblikket er der meget, der skaber et fejlagtigt indtryk af, i hvilken retning begivenhederne går og indtil det er sikkert at offentliggøre sandheden, er det vigtigt at have et åbent sind. Dette år er et år, hvor så mange ting sker, at I vil finde det svært at finde sandheden, men den vil blive kendt inden for det næste år eller deromkring. Den vil komme ud i et tempo, så folk ikke vil blive overvældede og kan klare de afsløringer, der viser, hvor vildledte I er blevet. Sandheden har bevidst været holdt skjult for jer af de mørke, der ikke ønsker, at I ved, hvilke prægtige Væsener I virkelig er. Sandheden kan ikke holdes tilbage meget længere og selv nu finder der diskussioner sted om, hvordan den kan afsløres. De af Lyset ønsker en fuldstændig afsløring, så den kan komme til alles kendskab.
Hver eneste bestræbelse, I lægger i for at blive i Lyset, vil blive godt belønnet og jeres Opstigning skulle kunne finde sted med lethed. Som det er blevet forklaret tidligere, er det op til jer, selvom al mulig hjælp bliver jer givet for at beskytte jer og stoppe enhver indgriben fra dem, der hellere vil fastholde jer i mørket. Det er klart, at Lyset altid vil være mere kraftfuldt end de lavere energier og så længe I bliver i det, vil der ikke ske jer noget. Hvor I finder undtagelser, skyldes det altid karmiske grunde, som kan føre til enten et positivt eller negativt resultat. Det betyder, at alle begivenheder i jeres levetid er blevet aftalt på forhånd, selv ændringer kan finde sted. Igen ville disse være med aftale med jer. Det meste vil være til jeres fordel og kunne for eksempel være, hvor en uventet mulighed for at rydde gammel karma dukker op, som I med succes har grebet.
I øjeblikket fortsætter kampene for kontrol over Jorden stadig, men ikke meget længere, da afslutningen på krige er i sigte. Det er klart, at I ikke kan tage konflikter og krigslignende holdninger og handlinger med ind i de højere vibrationer. Så der kommer meget snart en tid, hvor krig og alle facetter af den ikke længere vil være mulig og sjæle, der fortsætter med at være en del af det, vil fortsætte deres handlinger et andet sted. Fred kommer, selvom det i øjeblikket synes umuligt i betragtning af Jordens tilstand og folkene på den. Skylden for de mange krige, der har været, kan ikke lægges på Mennesket alene og visse fraktioner som Illuminati har bevidst spillet begge sider ud mod hinanden og støtter dem med våben. Men for at få tingene til at lyde endnu mere komplicerede, må det nævnes, at karma igen er involveret, så at alle medvirkende kan få de erfaringer, de har brug for.
Uden tvivl er livet hårdt på Jorden, men hvor ellers kunne I opleve sådanne muligheder for at udvikle jer så hurtigt. Som sjæle af Lyset bliver jeres rejser altid ledsaget af Guider, der beskytter jer for at sikre, at der ikke er nogen eller noget, der blander sig i jeres erfaringer i livet. Som udviklede sjæle er det deres måde at hjælpe andre, der følger efter og måske har brug for en hjælpende hånd. I jeres Univers er Moder Jord en, der har ofret sig selv for at hjælpe den Menneskelige Race med at rejse sig. Snart vil hendes opgaver være afsluttet, da hun stiger op sammen med de mange sjæle, der også er klar. Som I kan se, er de sidste tider en meget vigtig begivenhed, idet sjæle får en særlig mulighed for at stige op sammen. En cyklus slutter og en anden begynder, der giver sjæle endnu en mulighed for at stige op sammen med de fordele, der følger med det.
Hvis bare sjæle vidste eller forstod, hvor stor deres potentiale er, ville de koncentrere sig om at finde måden at udvikle sig på, hvilket ganske enkelt udtrykkes som Universel Kærlighed. Det lyder svært, når I ikke har nået det niveau, da I for eksempel vil blive ophøjet til at "elske jeres fjende som jer selv". Se andre sjæle som jeres Brødre og Søstre, hvor hudfarve eller skikke ikke har nogen betydning for deres forbindelse med jer. I er Ét med alle andre og alt liv er uløseligt forbundet med Gud og det illustrerer, hvorfor Gud Udelukkende er Kærlighed, der gives ligeligt til alle Sjæle og også hvorfor Gud ikke straffer en eneste sjæl og kun har perfekt Kærlighed at give. Nogle vil tro på den såkaldte Djævel, men det er en vederstyggelighed skabt af Mennesket.
Mennesket er en forvirret sjæl, simpelthen fordi han er blevet slemt vildledt af dem med en dagsorden om at slavebinde Mennesket og holde sandheden skjult for det. Men det er ikke længere muligt, da Lyset hersker suverænt og fortsætter med at vokse i intensitet. Himlen er et sted med Harmoni og Kærlighed, hvor alt befinder sig i en tilstand af fuldstændig Kærlighed. Det er måske uden for jeres rækkevidde i øjeblikket, men det er målet for den rejse, I lige er begyndt på. Nogle sjæle har været i kontakt med sådanne energier og fortæller om den ekstase, de har oplevet. Glæde og Lykke kommer ved at holde Kærlighedens energi og når I giver den ud, hjælper I alle andre ved at løfte dem op.
Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energi.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, April 14, 2017

Chinese--Mike Quinsey--14th April 2017.期待的转变正在发生,提升着振动频率,而且已被留意到的是你们的太阳显得更加明亮,有着更多白色之光的照耀。当然,振动频率在迅速增加,当它们触及到某一点,扬升就将在瞬间发生。正如过去提到的那样,那些未能准备好扬升的灵魂将在那个时刻被移动到另一个和地球类似的星球上,继续他们的进化。在过去你们就一直被告知这些转变的类型,就在这些更高的振动频率把你们越来越多的提升到爱与光中时,带给你们必然也是充满恩典的赠与。正是这样更低的振动频率正在变化并且在动物王国会频繁体现出这类明显的迹象最不寻常且难以置信的是竞争对象间的和平共处。印证这个曾经的预言 - 狮子和羔羊一同入眠。

更高的振动频率也将提升人类种族中的许多灵魂那些已提升自身振动频率的人。在人类种族中的证据已开始展现 - 们作为人类文明正在对持续的战争和侵略说不。人们早已厌倦了与它相关的任何事情并不仅仅只是无数生命的逝去。当然可以理解的是在一个充斥着战争的世界你需要保护自己只是那些所谓的领导人真的有准备促进和平共处吗不过也不要绝望正如只要你们中更多的人送出正向积极的爱与和平的振动频率它就会带来理想的改变。站在光中的人们与处于黑暗中的人之间振动的不同在持续增长不过在你们尘世的条件下显得法律和秩序在崩溃慢慢跌落到混乱和无序。

光之力量正成长的越来越强大更多的人正在为和平共处努力工作。要相信许多的帮助正由那些处于光之实相的存有们提供,从一个整体的观点现在已然是成功的结局,让你们行走在扬升的道路上。蓝鸟人也在你们的太阳系中以极大的数量守护你们,他们为数众多的球型飞船处于隐形,肉眼无法观测。他们静静的观察发展,同时也在阻止任何外界的干扰,确保你们能获得每一次扬升的机会。对你们来说这看起来像是一种令人奇怪的情势而在外太空也在发生光明与黑暗势力之间的激战阻止不受欢迎的访客进入你们的星球。那些能获准进入的都是以和平和爱前来帮助你们的文明。只要你们对自己承担责任团结一心去获得成功帮助的力量自然会迅速出现

没有时间实相中扬升是早已完成的事件。此外预期的改变很肯定将从2018年开始向前不断推而且这个日期也从三个不同的信息源予以证实包括昴宿星人。事实上们已经处于光子此刻正移动进入昴宿星团的中央大日 - Alcyone而你也可以对可能发生的结果置入你自己的结论。许多处于线上的转变对你们所有人都有着非常有益的提升食品复制机就将是让所有人都为振奋的新科技。听起来它显得太不真实,事实上它的确可以复制你需要的任何物品(译者:请参看《星际迷航》系列剧中的内容)。随着其他改变的到来你们将迅速的进入未来也让你很难有时间停下适应它。不过黑暗势力也必须被全面囚禁这样他们才无法干扰或拖延你们未来的发展。有如此多可以期待的美好它们早已计划完备且得到更高存有们的时刻监督。

们知道一旦人们了解了未来的展望,也会让他们中的许多人担忧自己的家人和自己地位。请铭记在心,没有任何事会随意发生,每个灵魂都将持续的处于自身的进化道路上。孩子们就像所有其他人一样,经常都是老灵魂的转世进入需要他们帮助的家庭中,或是平等的分享彼此间的学习过程。要明白,每个家庭中的所有灵魂全都在经历这次的体验,这将协助他们每个人的进化。有时候成员间的纠缠也包括了业力因素以及过去陈旧问题的结果在他们彼此间最终完成。不论事实是怎样要真实的明白你必定处在那些需要你的地点并试图把它以最佳的结果完成。对于一些站在光中的人而言这可能非常具有挑战但你也得到了每次机会去提升他人让他们也能从你的爱和经验中获益。

一些灵魂想知道为什么造物主不亲自干预,请记得们被赋予的最大价值就是自由意志,不过也正因为你拥有选择权,你也必定要承受任何后果。所以,你们通过体验在学习,干扰任何其他人都是错误的。普遍说来,很多人还没有能够理解为何造物主允许了战争的发生,再次,这是人类自己的选择,学习的方式,也因此让任何能从中醒悟的人去改变这个结果。你们都必然要为自己的行为负责善意的行为提升你的振动频率反之负面的行为将拖累你的进程。慢慢的偏离道路的人将寸步难行让你再度提升自己不过这也是必然的说法 - 什么时候你才能为自己的行为真正负责。如果需要帮助也都会被给予让你走上返回光的道路。最终的存在状态便是 - 与万物和与所有人和平共处处于普世的宇宙大爱中。

们的宇宙充满着不同类型的生命通常来说会和人类相似但也会存在和人类完全不同的族类。举例来说,蓝鸟人就是这样的鸟人型类人文明,有着与你们相似的外表。确实,一些文明的存有和你们很像,他们甚至可以在你们中间行走却可以不被识破。拜访地球来自更高维度的都是光之存有,他们降低自身的振动高频率让自己在地球上现形,通过他们思维的力量创造出一副适合自己的外形身体。不过诸如像耶稣这样的伟大灵魂化身在地球上是为了给予人类他的真理教导圣经故事提到他的母亲是以处女之身生下他。是的当一位伟大的存有被安排降生的时候这是可能的。

此刻以你们地球的时间来说是真相相继出现的时刻太长时间以来你们一直被阻碍且受到那些有着和人类完全不同议程的实们用错误的信息误导。只是他们绝不会成功却恰恰相反在他们统治你们和地球的阴谋中完全失败。造物主早已钦点未来的方向任何人都不被允许干扰它。

请细心留意那些鼓舞人心的信息不论有怎样阻止它出现的企图都会从许多的信息源头释出。

这篇信息来自我的高我以爱和祝福给予你们所有人。

爱与光中
麦克.昆西


译者 U2

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 14. april 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 14. april 2017

De forventede forandringer, der øger vibrationerne, finder sted og det er blevet bemærket, at jeres Sol er meget lysere med mere af et hvidt lys. Ja, vibrationerne øges hurtigt og når de når et vist punkt, vil Opstigning ske øjeblikkeligt. Som tidligere nævnt vil sjæle, der ikke er klar til at stige op, til den tid flytte til en anden Jordlignende planet for at fortsætte deres udvikling. Tidligere har I fået fortalt, hvilken slags forandringer, de højere vibrationer vil give jer og at de selvfølgelig modtages med taknemmelighed, da de løfter jer længere op i Lyset og Kærligheden. Derfor begynder de lavere vibrationer at blive forvandlet og beviser på det er jævnligt set i dyreriget, hvor de mest usædvanlige og usandsynlige fredelige relationer har fundet sted. Det opfylder den forudsigelse, at ”Løven skal ligge med Lammet”.

De højere vibrationer vil også løfte den Menneskelige Races sjæle, forudsat at de har øget deres vibrationer. Beviser blandt den Menneskelige Race er begyndt at vise, at jeres civilisation protesterer mod en fortsættelse af krige og aggression. De er trætte af alt uønsket forbundet med det og ikke mindst af tabet af menneskeliv. Selvfølgelig er det forståeligt, at I i en krigerisk verden må beskytte jer selv, men hvor er de ledere, der er parate til at fremme fredelig sameksistens? Fortvivl dog ikke, fordi hvis så mange af jer som muligt udsender positive vibrationer for kærlighed og fred, vil det medføre betydelige forandringer. Forskellen i vibrationer mellem de af Lyset og de af mørket vokser, men jeres jordiske forhold synes at indikere et sammenbrud af Lov og Orden og et langsomt fald ned i kaos og anarki.

Imidlertid vokser Lyset sig stærkere og stærkere og flere mennesker arbejder for fredelig sameksistens. Vær forvisset om, at meget hjælp gives til dem, der arbejder for Lyset og når der tages et samlet overblik, er det tydeligt, at det at placere jer på vejen mod Opstigning nu bliver en succes. De Blå Fuglemennesker (Blue Avians) befinder sig også i jeres Solsystem i stort tal og deres ekstremt store kugler er camouflerede og usynlige for det blotte øje. De overvåger stille og roligt fremskridtene, samtidig forhindrer de enhver form for indblanding udefra for at sikre, at I har alle muligheder for at stige op. Det er en mærkelig situation, som I ville se det, da en krig finder sted i det ydre rum mellem de af Lyset og de Mørke, der forhindrer besøgende ude fra at komme til jeres planet. Besøgende, der kommer med fred og tilbyder deres kærlige hjælp til jer. Da I er ansvarlige for at få orden på jer selv for at opnå succes, kan hjælp gives, hvor den ville sætte fart i fremskridt.

I rigerne, hvor ”tid ikke eksisterer”, ses Opstigning som allerede opnået og det er år 2024 på jeres tidslinje. Desuden vil de forventede forandringer helt sikkert for alvor begynde fra 2018 og frem og denne dato er blevet givet af tre forskellige kilder, herunder Plejadianerne. I virkeligheden befinder I jer nu i Fotonbæltet og bevæger jer ind i Plejaderne gennem den Centrale Sol, Alcyone. Så kan I drage jeres egne konklusioner ud fra det om, hvad der sandsynligvis vil ske. Mange forandringer, der er meget gavnlige for jer, står linet op og Replikatoren vil være den mest livsændrende af dem alle. Det vil lyde alt for uvirkeligt til at være sandt, men den vil gøre det muligt for jer praktisk talt at replikere, hvad end I ønsker. Sammen med andre forandringer vil I blive drevet ind i fremtiden så hurtigt, at I næppe vil få tid til at vænne jer til den. De Mørke må imidlertid naturligvis ”fængsles”, så de ikke længere kan gribe ind i eller forsinke manifestationen af jeres fremtid. Så der er meget at se frem til, som allerede er planlagt og overvåges af de Højere Væsener.

Vi ved, at så snart folk hører om, hvad fremtiden bringer, vil mange af dem blive bekymrede over familiemedlemmer og deres plads i den. Husk, at intet er tilfældigt og hver eneste sjæl skal have lov til at følge deres egen livsplan. Så hver enkelt vil befinde sig præcis dér, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling. Børn er som alle andre og er gamle sjæle, der ofte inkarnerer ind i familier, der har brug for deres hjælp eller kan lære noget af dem. Se hver familie som fuldstændige sjæle, der alle lever sammen for at få den erfaring, som vil hjælpe deres udvikling. Nogle gange er båndene karmiske og gamle problemer, der er opstået mellem dem, skal redes ud. Hvad end grundene er, så vid, at I er præcis dér, hvor I skal være og forsøg at få det bedste ud af det. For en af Lyset kan det være en prøvelse, men I har mulighed for at løfte andre, der kan have gavn af jeres kærlighed og erfaring.

Nogle sjæle spekulerer over, hvorfor Gud ikke griber ind, men husk, at den mest værdifulde ting, I er blevet givet, er den frie vilje og da I tager jeres egne valg, vil I opleve konsekvenserne af dem. Derfor lærer I gennem dem og det ville være forkert af andre at blande sig. Ligeledes kan mange ikke forstå, hvorfor Gud tillader krige, men igen, hvis det er Menneskehedens valg og måde at lære på, så hvorfor skulle nogen vælge at ændre udfaldet. I er ansvarlige for jeres handlinger; og gode gerninger hæver jeres vibrationer, mens negative handlinger sænker dem. Jo langsommere de bliver, jo sværere bliver det at løfte jer selv op igen, selv om det skal siges, at når I erkender, at I er ansvarlige for jeres handlinger, kan hjælp, hvis ønsket, gives for at få jer ind på en vej, der fører tilbage til Lyset. Den ultimative tilstand er at kunne leve som én i fuldstændig harmoni med alt andet i Universel Kærlighed.

Jeres Univers myldrer med liv i alle mulige forskellige former, men er generelt genkendelige som menneskelignende, om end dog helt anderledes for Mennesker. For eksempel er de Blå Fuglemennesker mennesker med fuglelignende træk, men med træk, der ligner jeres. Faktisk er nogle Væsener så meget lig jer, at de kan blande sig med jer uden at ligne nogen, der ikke hører til. Sjæle fra de højere dimensioner, der besøger Jorden, er Lysvæsner og når de sænker deres vibrationer for at komme ned på Jorden, kan de skabe en krop efter eget valg at være i ved tankens kraft alene. Men store sjæle som Jesus inkarnerede på Jorden for at give sin lære til Menneskeheden og kom til verden ved en jomfrufødsel. Ja, det er muligt og det er sådan, store væsener arrangerer det for at kunne antage en fysisk krop.

Disse er de tider, hvor sandheden om jeres tid på Jorden kommer ud, da I alt for længe har været holdt nede og er blevet misinformeret af dem, der har en anden dagsorden for Menneskeheden. Det vil dog ikke lykkes for dem, tværtimod vil deres planer om at overtage jer og Jorden mislykkes. Gud har forordnet vejen mod fremtiden og ingen vil få lov til at gribe ind i den.

Fat mod ud fra de opmuntrende nyheder, der kommer fra flere kilder, på trods af forsøg på at forhindre dem i at komme ud.

Dette budskab kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energi.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Kære venner

Tak til alle for jeres forståelse, mens jeg fik skiftet server. Det var godt, at jeg afså rigelig tid til at få det ordnet, da Nancy Tates computer blev hacket og jeg mistede alle oplysningerne om mine 10.585 abonnenter. Tilmed havde jeg kun lige fået skiftet server, da jeg fandt ud af, at jeg kun kunne sende 4 e-mails om dagen, hvilket var fuldstændig ubrugeligt for mig. Så jeg måtte skifte server endnu en gang, hvilket lykkedes godt og jeg har nu Sky. Indtil videre ser den ud til at være meget effektiv og professionel. Så opgaven nu handler om at lave en ny liste over abonnenter, efterhånden som folk genabonnerer.

Så endnu en gang tak for jeres støtte og vid, at Opstigning rykker nærmere og vil finde sted for størstedelen i de flestes levetid.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.