team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, March 12, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. marts 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. marts 2016

 De begivenheder, der vil ændre forløbet af Menneskets evolution, forløber godt og er jeres sikkerhed for, at Afsløring vil finde sted. Mange, mange sjæle arbejder for Lyset og har styrken til at overvinde de mørkes indblanding. De forsøger stadig at drage fordel af de aktuelle ændringer, men Lyset er stærkt og holder sin position. Det vil blive endnu stærkere, efterhånden som sjæle vågner til sandheden. Det kan derfor siges, at alt forløber godt og vil opfylde forventningerne. Tiden for ​​disse begivenheder er altid usikker at forudse, men tilstrækkelig til at sige, at det endelige resultat bliver Opstigning. Uanset hvilken kurs begivenheder tager, er jeres succes sikret.

Så meget sker, at I vil finde det næsten umuligt at følge med og det vil sikre, at I hurtigt forbereder jer på at indtage jeres plads som et opstegent væsen. På det niveau, hvor alt er i Nuet, ser det ud til, at Opstigning allerede har fundet sted. Men på jeres vibrationsniveau sker begivenheder i en sekvens, der er underlagt jeres frie viljes valg. Det gør nøjagtige forudsigelser sværere at lave, men det kan konstateres, at jeres Opstigning er sikker. I nogen tid nu har I fået glimt af den fremtid, der venter jer og den er fuld af løfter, der vil løfte jer ind i den Nye Tidsalder. Som I snart vil begynde at indse, vil det hurtigt drive jer ind i de højere dimensioner. I vil eksistere på et niveau, hvor alle er af Lyset og Universel Kærlighed er i overflod.

På nuværende tidspunkt ved få af jer, hvor I kom fra, men med tiden vil I kende sandheden. I vil forny venskaber med jeres "familie", som tålmodigt har ventet på jeres bevidsthedsniveaus tilbagevenden. Genforeninger vil være glade begivenheder, hvor I igen vil dele jeres Kærlighed og Lys med alle andre sjæle. Hvis I ønsker det, vil I ikke have behov for at vende tilbage til de lavere niveauer, selv om nogle vil gøre det i tjeneste for andre. Snarere end at blive på jeres hjemplanet, kan I vælge at slutte jer til ligesindede sjæle og fungere som en gruppe. I vil have besluttet jeres næste handlingsplan, der tager hensyn til jeres udviklings fremme. Den stopper ikke, før I til sidst opnår fuldstændig perfektion og vender tilbage til Gud. Imidlertid er I kun lige startet på jeres rejse og mange dejlige og tilfredsstillende oplevelser vil stadig være jeres at nyde.

Mange sjæle vil hænge fast i deres tro, så meget, at de vil nægte at acceptere et større syn på, hvad der er behov for at udvikle sig. Men for at være til stede på Jorden på et sådant tidspunkt betyder, at de ikke helt kan ignorere, hvad der sker og deres erfaringer vil lægge grunden til en ny forståelse. Hjælp er altid tilgængelig for dem, der har brug for længere tid til at stige op og de vil blive guidet på deres vej for at sikre, at de gør fremgang. Da alt er i "Nuet", har sådanne sjæle al den tid, de har brug for at komme videre, da det er umuligt at stå stille og uundgåeligt, at deres bevidsthed vil vokse. Der er imidlertid intet at vinde ved at forsøge at påtvinge en person sandheden, da det kan forårsage det modsatte af, hvad der forventes.
På de højere niveauer bliver der gjort meget for at påvirke de mennesker, der befinder sig i magt- og myndighedsstillinger, så beslutninger på jeres vegne vil føre jer fremad. I øjeblikket har bestræbelserne på at bringe lande sammen i en gensidig aftale for ændringer vist sig succesrige. Det betyder, at det er muligt at påbegynde dem og det vil føre til en "Revaluering af Valutaerne". Det er vanskelige ændringer at foretage, men de involverede kan se fordelene, selvom deres egne valutaer kan blive devaluerede. Det nye system vil sikre, at alle har fordel af et retfærdigt system af monetær omveksling. Til sidst vil I nå et stadium, hvor penge ikke længere er nødvendig, men det ligger et stykke tid ude i fremtiden, så der er ingen grund til at være bekymret over konsekvenserne.
Mange ønskelige ændringer venter på at blive indført og de mørkes handlinger har ikke forhindret fremskridt. Faktisk har forsinkelserne givet mere tid til de, der forsker i innovationer og nu er der flere muligheder, hvor der tidligere kun var en. Ingen tid vil gå tabt, når først ændringerne kan indføres uden indblanding. Af nødvendighed vil nogle være nødt til at blive indført langsommere for at sikre, at de ikke forårsager komplikationer. Men andre vil hurtigt blive sat i værk med hjælp fra jeres ekstraterrestriske venner. Vær forvisset om, at planer allerede er på plads, der vil aktiveres, så snart det er sikkert at gøre det.

Som I måske nu har erkendt, er mange af de skibe, I ser på jeres himmel, dem, der længe har været udviklet af de mørke. De, der er Lysets, der er de Galaktiske Styrkers, forsøger at holde sig ude af syne, da de undgår konfrontation på grund af deres fredelige hensigter. I modsat fald ville de være mere end i stand til at forsvare sig selv. Der er, hvad der kan kaldes et "forbudt" område omkring jeres Jord, men det er ikke noget problem for avancerede civilisationer, der har langt overlegne teknologier. En tid, der ikke ligger så langt væk, vil komme, hvor alle våben vil blive gjort uanvendelige. Så lad jer ikke blive skræmt af det, I hører om de mørke. De er under permanent overvågning og deres aktiviteter spores overalt.

På Jorden finder ændringer sted, der uundgåeligt medfører prøvelser, men de vil være kortvarige. Når I forstår karakteren af ​​ændringerne, vil I være mere end tilfredse med resultatet. Livet bliver så meget lettere og dagene med "mangel" vil snart være overstået. I nogen tid har I fået fornemmelse af typen af ​​de kommende ændringer, men de vil uden tvivl langt overstige jeres forventninger. Ingen vil tabe og I har alt at vinde. Planerne for jeres opløftelse har været på plads i lang tid og kan nu sættes i værk.
De ydre omstændigheder kan til tider synes kaotiske, men alt falder gradvist på plads, hvilket er nævnt i seneste meddelelser. Mange sjæle er stadig involveret i karmiske situationer og tab af menneskeliv vil stadig forekomme, men hvor trist det end kan synes, giver det mulighed for udlevelse af ​​karmiske spørgsmål. Det er alt sammen en del af evolution og nødvendige erfaringer, hvis disse sjæle fortsat skal stige op. I må klare udestående karma ved at benytte enhver lejlighed til at gøre fremskridt. Som med mange aspekter af jeres liv er I altid ledsaget af højere sjæle, som guider jer gennem jeres oplevelser.

Der er intet nyt i Universet og I tiltrækker løsninger på jeres problemer og behov, der er gennemprøvede. I tiltrækker svarene gennem jeres tanker og handlinger, hvilket er grunden til, når flere mennesker søger svar på de samme problemer, finder de dem på nogenlunde samme tid. Det er endnu et eksempel på den hjælp, I får.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.