team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, December 30, 2016

Dansk -- Mike Quinsey og One Who Believes - 20. december 2016

Mike Quinsey og One Who Believes - 20. december 2016

Hej Venner
          Jeg sender sjældent andre meddelelser ud end min egen, medmindre jeg mener, den er ægte, og det er vigtigt at få oplysningerne ud til så mange mennesker som muligt. Da jeg helt kan stå inde for den, tøver jeg ikke med at videresende den til jer alle.
          I Kærlighed og Lys. Mike Quinsey.


"Her er den EKSAKTE plan"
One Who Believes - 20.12.16


Der synes at være så mange bekymringer om, hvem der skal være præsident eller ej, hvornår GCR vil ske, hvem er de gode og hvem er ikke, etc. Men når det er sagt, kender jeg den EKSAKTE Plan og jeg vil gå i detaljer om den for jer i dette indlæg. Men før jeg afslører den EKSAKTE Plan, vil jeg dække nogle vigtige punkter.

Spillerne og deres placeringer
Den første ting, I skal kende, er "Spillerne" i denne episke transformation af vores Verden og af Universet. Det ville være et godt tidspunkt at bemærke, at ikke alene går de Mørke Kræfter over "på Lysets side" her på Jorden, men det sker også i resten af Uuniverset. Da dette er en forandring i hele Universet, er spillerne mere Universelle af natur.

Friday, December 16, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. december 2016
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. december 2016
Når I kan se og forstå den nuværende situation på Jorden, er vejen frem åbenbar og indikeres af sammenbruddet af Illuminatis kontrol over de begivenheder, der finder sted. Tingene forandrer sig, selv mens de forsøger at opretholde en vis form for kontrol til ingen nytte. Der er en større plan på plads, som, uanset handlingerne fra dem, der i stedet forsøger at påtvinge deres vilje, kan de ikke forhindre en vellykket afslutning, der fører til Opstigning. Så bliv ikke forfærdet, uanset hvordan I ser, begivenheder udspiller sig, da alt er godt. De sidste krampetrækninger fra dem, der står over for nederlag, kan ses og mange flygter nu for at undgå at skulle stå til ansvar for deres handlinger mod Menneskeheden. De kan ikke slippe for at skulle se resultatet af deres handlinger i øjnene, da der ikke findes et skjulested, hvor de kan gemme sig for at undslippe og retfærdigheden vil ske. Vær ikke bekymrede over deres fremtid, da de vil høste, som de har sået og som alle sjæle vil de ikke desto mindre blive hjulpet, så snart de vender sig mod Lyset.


Der er en plan på plads, der vil lede jer ad vejen til jeres frelse og opløftelse ud af dualitet og ind i Lysets riger. Det er de planer, som I forlod, da I frivilligt meldte jer til at hjælpe de sjæle, der er fanget i de lavere vibrationer. I undrer jer måske over, hvorfor I ville forlade de højere riger for at hjælpe dem, der syntes uden frelse og det enkle svar er, at I er ét med dem og alle sjæle må løfte sig ud af mørket, hvis de skal gøre fremskridt. De har brug for hjælp til at finde vejen tilbage til Lyset, ellers kan de glide længere ned i afgrunden, hvor Lyset praktisk talt er ikke-eksisterende. Jeres styrke og erfaring er jeres garanti for succes, selvom de lavere vibrationer vil være en stor udfordring for jeres tro. Som I tidligere har hørt, er I aldrig alene, når I befinder jer på jeres vej og jeres Guider vil gøre deres bedste for at hjælpe jer, når I er i nød.


Imidlertid går alt, som det skal, for at sikre, at Revalueringen (RV) er tæt på at finde sted. Den kan synes at have været forsinket for ofte, men husk, at det kræver masser af forberedelse, før alt er klar til at gå i gang. De mørke, selvom de er svækkede, er stadig i stand til at hindre begivenheder og forårsage forsinkelse, men kan ikke forhindre det ultimative fremskridt, som er bestemt. Mange af jer ved allerede, om I befinder jer på vejen til fuldendelse i denne livstid og de mørke har til opgave at teste jer for at finde de svagheder, I måtte have. Dog vil jeres karakterstyrke utvivlsomt hjælpe jer igennem, forudsat I holder blikket fast rettet mod målstregen.


I får lov til at finde ud af mere om jeres fortid og folk begynder at høre om de forbløffende opdagelser i de Antarktiske egne1. Resterne af en umådelig stor by, der har ligget under isen i tusinder af år og det er en spændende opdagelse, som næppe kan holdes hemmelig, men de egentlige magthavere vil gøre deres bedste for at holde det hemmeligt. Det er et fund, som forskerne blev ført til, da det er tid for Menneskeheden at kende mere til sandheden om jeres sande historie. Indtil nu har I bevidst været holdt i en tidslomme, men snart skal I høre om de mange forskellige Rumvæsener, der er knyttet til jer og især dem, der lever i den Indre Jord. Det faktum, at kun få af jer har haft en idé om deres tilstedeværelse, er, fordi indtil nu var det ikke tid for dem at give sig til kende over for Menneskeheden. Men den tid nærmer sig hastigt, hvor I skulle være klar til at mødes med jeres Brødre og Søstre fra Rummet.
På mange forskellige stadier i Menneskets evolution har I haft besøg af Rumvæsener, men de har ikke altid haft de bedste intentioner. Anunnakierne, som nu har forladt Jorden, holdt jer i et "fængsel" efter deres ideer og fik jer til at tro på en falsk version af jeres historie. Tiden er kommet til at høre sandheden, men først må I løftes op og Menneskeheden må skabe betingelser på Jorden, som medfører en acceptabel levestandard. NESARA vil blive vedtaget meget snart og vil føre Menneskeheden ud af de Mørke Tidsaldre og ind i Lyset. Det vil sikre en ende på fattigdom, og en fair fordeling af rigdom og Jordens gaver. Der er mere end nok rigdom på Jorden, der har været akkumuleret i mange århundreder og vil give hele menneskeheden en rimelig levestandard. St. Germain kan krediteres for at have sikret, at sådan en høj standard kan opnås og vil frigive midler, når tiden er inde.

Kriges hærgen og fattigdom i mange lande har efterladt megen nødvendig genopbygning, men med de fremskridt, der vil opstå, vil reparationer og genopbygning snart genoprette de områder, der har været hårdt ramt. På relativt kort tid vil alle lande blive som nye og mere selvforsynende og folket blive befriet for slid og slæb ved at skulle arbejde hele deres liv blot for at kunne eksistere. Men selv med avancerede teknologier vil den samlede tidsramme stadig være en hel del år, før færdiggørelse er nået. Fremtiden er fyldt med Lys og en glad og fornøjelig tid vil blive oplevet af alle. Allerede nu går I ind i et område af Rummet, der er af de højere vibrationer og da de har en effekt, vil folk opleve opløftelse i mere fredelige omgivelser, hvor Lyset er stærkere.
Det vil blive hårdt for mange mennesker, men husk, at forandringerne er nødvendige for at opnå grundlaget for en Ny Tidsalder. Planen er allerede på plads og meget er allerede sket, der er byggestenene til det, der skal følge. Hele verden er i en tilstand af forandring og for nogle kan det være en smertefuld oplevelse, men som tingene skrider frem på nuværende tidspunkt, skulle det ikke vare alt for længe. De gode nyheder om aktuelle begivenheder bliver stadig i vid udstrækning holdt tilbage, af dem, der er imod forandringer, der løfter jer ud af de vanskeligheder, de har skabt. I vil forstå, at det ikke er let at indføre så mange forandringer på så kort tid. Men der tænkes på jeres behov og meget vil blive gjort for at lindre de vilkår, der i dag eksisterer.
Det er tiden for god vilje på Jorden og folk bliver mere fokuseret på at have en glad og fornøjelig tid. Men mange glemmer ikke dem, der stadig lever under betingelser, der skaber fortvivlelse og hjertesorg og meget godt arbejde bliver gjort i denne tid. Jeres gavmildhed i sådanne tider er vidunderlig og et tegn på, at, efterhånden som vibrationerne øges, slipper I gamle energier og finder jeres sande selv. I er så meget af Lyset som enhver anden sjæl, selv om nogle endnu ikke erkender deres sande potentiale. Husk altid, at hvad der end sker for jer, vil I altid have Gudsgnisten og det vil altid være sådan. Fortsæt jeres rejse i dagene, der kommer, med fuld bevidsthed om, at I alle er et aspekt af Gud og handl derefter.
Må I alle få, hvad I ønsker for jer selv og andre og brug den frie viljes gave til at sprede kærlighed og velsignelser på denne tid af året. For mange er det en særlig lejlighed, hvor Jesu liv og hans kærlighed til hver eneste sjæl fejres.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Translator: Margit

Friday, December 9, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. december 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. december 2016

Begivenheder udfolder sig hurtigere end nogensinde og der er ingen tvivl om, at sandheden om tingene kommer frem i lyset. Intet kan stoppe den generelle følelse af, at det ikke længere er muligt at stoppe det, der har været skjult, i at blive afsløret for folket. Som I ville sige, "er strømmen vendt" og det gør, at sandheden sætter folk fri af manipulation og de løgne, der er blevet fortalt som sandhed. De er så meget klogere og har ikke længere tillid til dem, hvis ord blev opfattet som ærlige og pålidelige.Det er begyndelsen på afvisningen af dem, der har vist sig at fordreje og forvrænge sandheden for at få det til at passe til deres egne formål. I nogle lande har det resulteret i demonstrationer mod dem, der er skyldige og kender folkets magt. Når det kommer til afstemning, udtrykker de nu kraftigt deres meninger og fjerner dem, der ignorerer dem.


Nu mere end nogen sinde må folk udøve deres ret til at demonstrere mod dem, der ikke følger deres ønsker. Der er et stærkt ønske i den Menneskelige Race om at foretage de nødvendige forandringer i deres liv og hvis deres repræsentanter ignorerer dem, vil det være til skade for dem. Der burde tages notits af Folkets magt, fordi den kan om nødvendigt fjerne Regeringer, der ikke retter sig efter deres ønsker. Historien vil vise jer, at revolutioner kan blive resultatet, hvis folk fortsætter med at blive ignoreret og blive trådt ned af Myndighederne. Fred er nogle gange svær at opnå, når magthaverne tyer til magtanvendelse for at holde folk nede. Men kampen er langt fra ensidig, da de Galaktiske Styrker altid søger ikke-voldelige veje til opnåelse af fred og deres vejledning vil hjælpe de af Lyset.


Når inkarnerede sjæle har svært ved at acceptere, hvad livet har at give dem, så husk, at meget få kender deres livsplan. Det er ofte bedst, at I håndterer tingene, når de kommer op vel vidende, at jeres guider altid er klar til at forsøge at holde jer til den aftalte plan. De erfaringer, I har brug for at udvikle, er nøje planlagt og præsenteres kun for jer, når det er kendt, at I er i stand til at håndtere dem. I denne tid mere end nogen anden er det vigtigt, at det er lykkedes for jer, når jeres liv slutter. For mange sjæle vil dette være deres sidste inkarnation i de lavere vibrationer, så det er i deres interesse at sikre, at de med succes klarer at rydde karma. I jeres mere stille øjeblikke vil jeres Guider nærme sig jer og I vil være i stand til at "tale" med dem. På den måde vil de høre om jeres behov og forudsat de kan passe ind i jeres livsplan, vil de gøre deres bedste for at hjælpe jer.


Livet i de lavere dimensioner er ikke jeres faste hjem og det er meget krævende og ganske rigtigt refereret til som Livets Skole. I meldte jer frivilligt til at have sådanne erfaringer vel vidende, at uanset hvor meget I faldt, ville I få al mulig hjælp til at komme jer. I kom fra det niveau, hvor I var et Lysvæsen og det er det niveau, I vender tilbage til, når I stiger op igen. Til sammenligning er Jordens vibrationer meget tunge og Åndelige Væsener finder dem meget ubehagelige at være i. I går dog ud af kroppen, når I sover og nogle gange udføres jeres bedste arbejde for Ånden på sådanne tidspunkter.

Efter at have forladt den fysiske krop, vil I befinde jer i jeres æteriske krop, som tilsyneladende er nøjagtig den samme krop, som I normalt ser jer selv. I de højere dimensioner er I ikke længere udsat for ekstremerne som oplevet i de lavere. Faktisk er livet dér langt mere behageligt og helt anderledes end hvad I var vant til, da I kunne rejse øjeblikkeligt blot ved brug af jeres tanke. Kontakt med andre sker også gennem tanken og da I er i en energetisk krop, kan I, hvis I ønsker det, "tænke" jer ind i en anden krop, der tjener jeres formål. Dette er niveauer, som I allerede kender og er jeres naturlige bolig.


De falske alien angreb er begyndt i det små, men indtil nu er de pågældende rumskibe blevet ødelagt, før de kunne udføre deres mission. Aktiviteten finder sted ude i rummet og Lysets Styrker har interveneret i "krigen i himlen" og er jeres garanti for, at menneskeheden er beskyttet mod enhver større begivenhed. I jeres nyere fortid ved slutningen af en Tidsalder har der været negative hændelser, der resulterede i et næsten fuldstændigt kollaps af det stof, der har holdt Menneskeheden i live. Men denne gang vil I have succes med at nå jeres mål. Rejsen for nogle af jer kan være farlig, men I vil komme sejrende ud og nyde at være fri af de mørkes kløer.


I er allerede blevet informeret om tilstedeværelsen af de Blå Fugle (Blue Avians), der overvåger al aktivitet på og omkring Jorden. De er Væsner af Lyset og specifikt til stede for at sikre, at ingen udefra kan gribe ind eller forstyrre jeres vej til Opstigning. Et beskyttende skjold er blevet placeret omkring jer og Moder Jord, hvorigennem ingen kan enten forlade eller slutte sig til jer. Meget finder sted, som I ikke er vidende om og det har været sådan i meget lang tid. Mennesket er blevet beskyttet for at sikre, at uanset udfaldet er de sidste tider i overensstemmelse med den højere plan. Det er derfor, I nogle gange føler, som om I ikke modtager nogen hjælp overhovedet, når der i virkeligheden bliver givet enorm hjælp, som I ofte er helt uvidende om. Husk, at I alle har fået den frie vilje og i sidste ende er det jer, der bestemmer jeres fremtid og I vil blive tilskyndet til at følge en bestemt vej, der fører til opfyldelse og Opstigning.

Vid, at I, som er Lysarbejdere, er blevet valgt til at være her i de sidste tider, fordi I har færdighederne og erfaringen til at udføre jeres opgaver. I har faktisk forberedt jer godt til denne tid og hvad I gør, vil synes naturlig let at håndtere. Det er et smukt aspekt af livet, når én vågner op og indser, at "tjeneste for andre" er den vej, udviklede sjæle følger. Belønning for sådan et arbejde søges ikke, da det at gøre det er en belønning i sig selv. Men da lige tiltrækker lige, vil I opdage, at som I er mod andre, således vil de også være mod jer.


Fortsæt med at dele Lyset med andre i form af en venlig bemærkning eller som ønske om en sjæls opvågning og ved at sende velsignelser til denne person. Hvis I kunne kende sandheden, ville I være klar over, at tanker er kraftfulde og efterhånden som vibrationerne løfter jer op, må I være forsigtige med ikke at tænke negative tanker om en anden sjæl. Men efterhånden som I stiger op og absorberer mere af Lyset, vil I blive et meget stærkere Lysvæsen og mindre tilbøjelige til at afvige fra jeres vej. For eksempel er det normalt at være en følelsesmæssig person, men der er mulighed for, at I kan blive overrumplet og momentant miste kontrollen over jer selv. Så længe I er klar over det, burde I være i stand til at udvise den nødvendige omhu og forsigtighed for at undgå eventuelle fejl.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, December 2, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. december 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. december 2016


Det er klart, at jo før bekendtgørelsen kommer, der bekræfter valutaomstillingen, jo bedre og således lindrer spændinger og bekymringen for dem, der venter på hårdt tiltrængte midler. Gode nyheder spredes altid hurtigt, men der er altid tvivlerne, der er tilbageholdende med at tro, at sådanne ændringer er mulige. Der er mange flere overraskelser, der venter på at blive gennemført og de er alle en del af planen for hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. De gamle måder har haft deres tid, når Illuminatis kontrol fjernes for at give folk mulighed for at nyde deres nyfundne frihed. Hvert trin vil blive gennemført på en sådan måde, at det vil ske i takt med forandringerne og forårsage mindst mulige problemer, før det bringes i orden og intet vil få lov til at forstyrre eller forsinke dem. Tiden for deres gennemførelse er langt overskredet, men som I ved, er der altid en "rette" tid, når større forandringer skal foretages og den største bekymring drejer sig om indblanding fra de af de mørke Kræfter. Men I er beskyttet af de Galaktiske Styrker, der vil sikre, at alt skrider fremad som ønsket og med mindst postyr.


Inden længe vil nyhedskanaler være frie til at rapportere de virkelige og sande nyheder, der har været jer nægtet i æoner af tid. I har levet i et falsk paradigme så længe og har ikke haft lov til at udvikle jer, som det var hensigten. I har meget effektivt været nægtet fremskridt, der ville have bragt jer en levemåde, der er omkring 50 år foran i forhold til, hvor I er nu. Vær forvisset om, at det ikke vil tage nær så lang tid at indhente og planer om Jordens udvikling er allerede på plads. På det rette tidspunkt, hvor så at sige jorden er blevet renset og det er sikkert at gøre det, vil jeres mange Galaktiske venner åbent vise sig på Jorden og hjælpe jer med at indhente den tabte tid. Den Nye Tidsalder venter på jer og den kan ikke længere nægtes jer og den vil hurtigt opleve de gamle måder at arbejde på erstattet af automatisering og robotter. Det vil naturligvis tage tid at gøre jer i stand til at nyde godt af alle fordelene ved forandringerne, men med metoder, I ikke er bekendt med, vil I blive glædeligt overrasket over, hvor hurtigt tingene håndteres.


Det skal dog huskes, at i den umiddelbare periode skilles der af med alt, der ingen plads har i fremtiden.Fokus vil være på de forandringer, der vil gøre jer fri af slid og slæb og mange timer, hvor I arbejder for at opretholde livet. Mange job, der er af ussel natur, vil ikke længere være nødvendige og nogle bliver helt automatiserede. Gennem indførelse af moderne metoder vil mange af jeres daglige behov ikke længere kræve manuelt arbejde og nogle vil blive dækket gennem indførelse af nye måder at leve på. Så når der er tale om den Nye Tidsalder, er det præcist det, det betyder, da den gamle nu har tjent sit formål.

Hvad der er endnu vigtigere, er forandringerne i Selvet, da I ikke må tabe det faktum af syne, at alt fører til Opstigningen. Efterhånden som vibrationerne stiger, vil også jeres vibrationer gøre det, forudsat I har koncentreret jer om jeres egne behov. Det gamle Menneske af ekstrem dualitet skal forandre sig med de nye vibrationer og lade de gamle vibrationer bag sig. Vid, at når I handler ved brug af de laveste, sænker I intensiteten af jeres Lys. I en tid, hvor I skal løfte jer op, er det vigtigt, at I holder jer på jeres vej og kan gå gennem de lavere vibrationer, uden at de påvirker jer. Prøv ikke at blive trukket ind handlinger eller deltage i uønsket aktivitet, som I ved, ikke er af Lyset, da de mørke over en meget lang periode behændigt har ledt jeres interesser til det, der er af de lavere vibrationer. Der er altid en simpel retningslinie til at fastslå det, der ikke er af Lyset og det er, at alt, der ikke bringer fred og harmoni i jeres liv, sandsynligvis vil have den modsatte virkning.


De forandringer, I er klar til at byde velkommen, vil strække sig over en periode på ca. tyve år eller deromkring og til den tid skulle I have alle de fordele, der er blevet talt om. Den umiddelbare periode vil dække de mest presserende behov hos dem, der har hårdt brug for hjælp. Så mange mennesker lever i yderste fattigdom med ingen udsigt til at kunne løfte sig selv op. De vil klart være blandt de første til at nyde godt af de forandringer, der snart kan gøres meget hurtigt. Essensen af alt, hvad der foregår, vil være at højne jeres levestandard, indtil alle i det mindste er i stand til at leve livet med alle deres basale behov godt dækket.


I kan næppe have undgået at bemærke, at selv dyrene på Jorden bliver påvirket af forandringerne.Klimaforandringerne er indlysende og i nogle områder tvinger dem til at flytte væk ellers vil de dø og således vil det fortsætte, med at nogle arter uddør helt. Hvad I lærer, er, hvor kritiske forandringerne på Jorden kan være og de kan også påvirke menneskeheden. Hele vejen gennem jeres historie har de fundet sted, i løbet af hvilke selv Mennesket har måttet tilpasse sig. I har selv nu intelligent liv, der lever inde i Jordens skorpe og efter de kommende forandringer vil de give sig til kende over for jer.

De mest spændende tider venter forude og I vil snart bevæge jer ud over jeres nuværende problemer og nyde en hurtig transformation, der fører til fredelig eksistens. Næsten helt sikkert vil en af jeres mest tilfredsstillende øjeblikke være, når krigsvåben og alt forbundet med dem vil blive bragt til tavshed for tid og evighed. Ikke længere vil pengene blive spildt på krigsvåben og beskyttelsen af jeres Jord vil blive opnået med andre midler. For eksempel har nogle planeter et beskyttende skjold omkring dem, som ikke kan gennemtrænges.

Jeres oceaner dækker over 70% af Jorden og de vil også blive renset. En sådan opgave kan synes umulig for jer, men vil med avancerede teknologier ingen tid tage. Alle havene og alt land vil i sidste ende blive som nye og alle former for liv vil leve fredeligt sammen. Allerede nu begynder forskellige arter at leve sammen og skaber de mest usandsynlige bånd. Der er meget at se frem til, når I skal opleve perfekt fred.Vær fred og vær kærlighed og del det med alle levende ting, da alle er Én.

Ikke en dag vil gå uden nogle hændelser, der hænger sammen med de nødvendige forandringer, som øges i antal, efterhånden som I udvikler jer. Det gamle vil forsvinde, men nogle gange ikke uden kamp og forandringerne vil blive hilst velkommen af folket. De er godt klar over, at noget usædvanligt sker og for nogle er det skræmmende, da det, de kender er under forandring. Vid, at det er til alles bedste og som tiden går, vil de være indlysende for jer.

Vær tro mod jeres overbevisninger og når der er lejlighed til det, så del dem med andre, når interesse udtrykkes. Et nyt år nærmer sig hurtigt og er et år, der tegner til at blive meget interessant og tilfredsstillende, da mange længe ventede forandringer endelig vil finde sted.

Kærlighed og Velsignelser fra mit Højere Selv og må I få alt, hvad I har brug for at befinde jer solidt i Lyset.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey


Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.