team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, March 26, 2016

Dansk -- Mike Quinsey:25. marts 2016

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 25. marts 2016

 Hvad enten I er klar over det eller ej, skrider sager godt fremad på trods af de mange forsinkelser. Men de vil være ude af stand til at påvirke udfaldet, da alt er godt planlagt. Lysets Styrker nærmer sig jer, som tiden går og er klar til at udføre deres opgaver med meget kort varsel. De mørke og deres håndlangere er blot en lille styrke i forhold til Lysets, men kan ikke desto mindre forårsage forsinkelser i jeres arbejde, som I har oplevet. "Revalueringen" er klar til at begynde og vil gøre det, når først de, der står for det, er tilfredse med, at når de går videre i processen, ikke udsætter hele ordningen for fare. Det involverer mange lande, der nu er klar til at gå videre med meget kort varsel. Vær forvisset om, at tingene nu er så langt fremme, at intet vil hindre de endelige ændringer i at finde sted.

Uro forekommer stadig på Jorden, eftersom de mørke fortsat giver sig til kende gennem deres vilkårlige aktioner mod uskyldige mennesker. Naturligvis er karma involveret, men det undskylder ikke på nogen måde deres morderiske hensigter. Det opnår intet ved at fremme deres sag, men støder mennesker fra sig på alle niveauer. Handlingerne kan bringes til fuldstændig ophør og vil blive det, når et vist punkt er nået. I mellemtiden vil I fortsætte med at udvikle jer, da vibrationerne fortsætter med at løfte jer op og vil trække jer længere væk fra de lavere vibrationer, indtil I er klar til at stige op.

Sandheden om den Menneskelige Races udvikling ligger langt fra virkeligheden og i meget nær fremtid vil jeres historiebøgerne blive skrevet om for at afspejle sandheden. De mørke har forsøgt at holde jer nede ved at skjule sandheden for jer, men det har ikke været til nogen nytte. Gennem nogen tid er sjæle af Lyset blevet født på Jorden med intakte erindringer om tidligere oplevelser. Der er ingen måde, hvorpå sandheden kan fortsætte med at være skjult for jer og der er nu mange kilder, der er klar til at afsløre den. Det vil gøre jer fri af det falske billede, som er blevet præsenteret af både religion og jeres historiebøger og forberede jer til at indtage jeres plads i de højere riger. Der kan ikke eksistere en forvanskning af sandheden om, hvordan den Menneskelige Race udviklede sig og fra de højere niveauer er det muligt, hvis det er nødvendigt, at rejse tilbage i tiden og selv se det.

Det er vigtigt, at I holder jer fokuseret på jeres mål og ikke tillader tvivl at krybe ind i jeres sind. De sidste tider er uundgåeligt ret svingende, men Lys fortsætter med at løfte jer op og lader de lavere vibrationer finde deres eget niveau. Men overalt sker der ændringer og udfaldet vil være, at Lyset bliver den dominerende kraft. Det gamle har ingen plads i den Nye Tidsalder, der kun lige er begyndt og de sjæle, der klamrer sig til det, vil blive på det niveau, der passer til deres behov. Det er en helt fair og acceptabel måde at udvikle sig på.

Venner og endda nogle familiemedlemmer kan rykke til et andet niveau end jeres, men vid, at hver eneste sjæl vil være præcis der, hvor det er meningen, de skal være. Nære familier vil meget sandsynligt have samme behov, hvilket er grunden til, at de ofte inkarnerer sammen. Uanset hvad der sker, vil hver eneste sjæl befinde sig på præcis det rette niveau. Fordi I har fri vilje, kan I selvfølgelig rykke tilbage til et tidligere stadie, hvis det er nødvendigt for at fremme jeres udvikling. Én ting I ikke kan gøre, er at flytte til et niveau, der er højere end jeres vibrationers. I kan dog besøge et højere niveau, når I ledsages af en sjæl, som er allerede af denne vibration, hvilket vil beskytte jer.

En tid nærmer sig, hvor alle mennesker skal have tilstrækkelig til at leve et behageligt liv og ingen vil mangle noget. I vil bygge op til det niveau hovedsageligt hjulpet af St. Germain, som har enorme midler, der venter på at blive frigivet. I vil blive aldeles forbavset, når I hører om de planer, der blev lagt for årtusinder siden for at bringe jer til dette punkt i tiden. Til tider har I følt, at I kæmper en ensom kamp mod de mørke, men til alle tider er I blevet hjulpet af mange hjælpere, der arbejder for Lys, Kærlighed og Sandhed.
Ændringerne vil komme i jeres tid, uanset hvor mange forhindringer der er placeret på jeres vej. De er allerede ved at manifestere sig og der er en ordentlig måde, hvorpå de skal blive annonceret. Prioriteten er at bringe jeres civilisation til et punkt, hvor manglen på livsfornødenheder for en behagelig eksistens er overvundet. Det vil finde sted hurtigt og effektivt. Når folk ikke længere er bundet af at sørge for livsfornødenhederne, vil de have tid til at forfølge deres egne mål. Ånden ved at hjælpe andre, der har mindre, vil vende tilbage til fulde og samarbejde vil blomstre. I vil med tiden opdage, at I er i stand til at leve i fred og føle jer trygge i jeres eget hjem. Når folk indser, at der ikke længere er trusler mod dem, vil de være i stand til at slappe af og nyde en levestandard, der ligger langt ud over deres nuværende oplevelse.

Ændringerne kan synes langt væk, men er i virkeligheden tæt på at blive annonceret. Det er et spørgsmål om blot at vente på en sikker og passende tid til at gøre det. Efter at være kommet så langt med succes er der ingen panik eller bekymring mht. timingen, så I kan være sikre på, at alle faktorer vil blive overvejet, før I går videre. Det er så fremskredent, at fra tid til anden er kun mindre ændringer nødvendige, da alt er klar til at blive sat i værk. De mørke er på tilbagetog, idet de har mistet meget magt og evnen til at ændre udfaldet. De vil slå ud mod hvad som helst for at fortsætte med at skabe frygt og uro, men det vil ikke opnå noget, der vil ændre udfaldet nu.

Hvis jeres Presse var fri til at rapportere sandheden om, hvad der foregik, ville I blive holdt ajour om hændelserne. Men den situation ændrer sig også og forsøg gøres på at vende tilbage til en fri Presse. I er blevet bevidst vildledt i mange år og kun blevet fodret med de nyheder, som de mørke kontrollerer. Internettet har stort set overvundet det problem, da der dér er en frihed til at rapportere om sager, som I opdager dem. Det bruges til at bringe de sandfærdige fakta til jeres kendskab og I har en stor talsmand i David Wilcock, som arbejder utrætteligt på at bringe alle ting frem i lyset. Selvfølgelig satte dem med en anden dagsorden sig for at forvirre tingene, men så længe I er godt informeret, vil I vide, hvad I kan tro på.

Begivenheder tager fart til trods for deres ydre fremstilling, men overskygges for tiden af dem, der finder sted på Jorden, der er årsag til frygt og uro. Vær forvisset om, at der findes bestemmelser, som sikrer, at tingene ikke kommer af hænde. Som en planet med fri vilje må visse udtryk for den enkeltes tro tillades, men der findes også begrænsninger. Der vil snart komme en tid, hvor forvirring vil synes ikke at have nogen ende, men vær forvisset om, at Lysets Styrker vil tage hånd om at frembringe en hurtig afslutning. De arbejder efter instrukser fra højere Væsener, der overvåger Menneskets skæbne. I ved allerede, at jeres fremtid er sikret og I behøver ikke have bekymringer over et succesrigt udfald.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, March 18, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 18. marts 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 18. marts 2016

Meget sker, efterhånden som Lyset vækker flere sjæle til sandheden om deres eksistens. Alt for længe er I bogstavelig talt blevet holdt i uvidenhed, men reagerer nu på de højere vibrationer. I er brudt ud af glemslens kokon og er begyndt at forstå jeres sande plads i universet. Hvis bare I kunne fatte sandheden om jeres pragt og indtage jeres sande plads som et Lysvæsen. Mørkets slør bliver løftet og I forstår langsomt jeres skæbne. I er meget større end I er blevet forledt til at tro og efterhånden som I vågner til sandheden, vil I smide de lænker, der har holdt jer "fanget" på Jorden. Sandheden kan ikke længere ties for jer og I opdager allerede de løgne, der har afholdt jer fra sandheden. Det hele ændrer sig nu, selv om der vil være nogen forvirring, mens det nye blander sig med det gamle. Men tingene tager fart og det er kun et spørgsmål om tid, før sandheden bliver tydeligere. De mørke kan stadig forsinke processen, men de har ikke længere den magt, de tidligere havde. Vær forvisset om, at I er beskyttet af de Galaktiske Styrker og de vil ikke tillade, at planen for jeres frihed går i vasken.

Lyset på Jorden er i høj grad intensiveret så meget, at I hurtigt nærmer jer Opstigning. Men der er meget arbejde, der skal gøres for jeres forberedelse og de sjæle, der er blevet betroet opgaven, får hjælp til at udføre deres arbejde. Det er tid for jer, når de gamle måder ikke længere tjener jer og snart vil I tage et stort spring fremad. Den tidslomme I har levet i, vil snart blive ladt tilbage, men vær opmærksomme, eftersom ændringer vil finde sted meget hurtigt, må I give folk tid til at reagere på dem. Der vil ikke være mangel på vejledning og der er tilstrækkeligt med hjælpere til at sikre, at ændringerne sker uden besvær. Lige så vigtig er tidsfaktoren, da I må være en del af ændringerne, så I nemt kan tilpasse jer dem. Mange af jer har sikkert fulgt meddelelserne fra jeres ledere, der har brugt meget tid for at sikre, at I holdes orienteret om udviklingerne. Ændringerne vil ligge langt ud over mange folks forventninger og de vil komme meget hurtigt, hvilket vil bringe jer gennem en yderst spændende periode med fremskridt. Mange sjæle er involveret i præsentationen af ​​ændringerne og har ventet på denne tid i årevis og er fuldstændig klar til at udføre deres del af åbenbaringerne.

I de højere vibrationer må vi passe på ikke at gøre jer overspændte, da vi ser et meget større billede, der allerede afslører fremtiden. Vi er begejstrede over, at jeres rejse gennem de lavere vibrationer næsten er overstået og forsøger ikke at give indtryk af, at ændringerne er nærmere end de er. Lad ændringerne udvikle sig i deres eget tempo, da de til at begynde med kan ske langsomt. Vi ser et panorama billede af jeres fremtid, hvilket er én grund til, at vi er så overbeviste om den. I det store og hele har I reageret godt i betragtning af de forsinkelser, der har fundet sted i de seneste år og husk, at som et resultat heraf har flere sjæle fået mulighed for at rejse sig. Moder Jord har nået det punkt, hvor hun ikke længere kan holde ændringerne tilbage og det er en anden grund til, at vi er så overbeviste om de kommende ændringer. De fleste af jer kender jeres sande historie og I vil vide, at både de lemuriske og atlantiske perioder endte i katastrofer. Vær forvisset om, at I har bevæget jer forbi den mulighed og I er bestemt til at opleve en vidunderlig succes.

Når fjendtlighederne på Jorden stopper, vil det give den Menneskelige Race tid til at tænke over det faktum, at I Alle er Én. Én Menneskelige Race, der er delt op i fragmenter, fordi I har glemt, at I er jeres Broders Vogter og at det, I gør mod en, gør I mod alle. Når I har haft tid at udvikle tillid til hinanden, vil I hurtigt glemme jeres opslidende historie og forstå karakteren af ​​ubetinget kærlighed. Der er i enhver sjæl et grundlæggende ønske om at være Ét med Alt Der Er og når I har løsnet jer fra de lavere vibrationer, vil I igen finde jeres vej til Kærlighed og Lys. De mørke tidsaldres historie vil snart blive lagt til side og vil få lov til at forsvinde ind i tidsannalerne. Fremtiden er Gylden og I vil ikke behøve at vente for længe, før det bliver jeres virkelighed. Det er jeres sande tilstand af væren og jeres tid uden for den har været en monumental oplevelse, der har gjort det muligt for jer at udvikle jer så meget hurtigere.

Så der er stadig arbejde at gøre, før I virkelig kan komme videre, så hold jer til jeres vision for fremtiden, dermed hjælper I til at fastholde de højere vibrationer. I disse urolige tider, hvor de mørke desperat forsøger at kontrollere udfaldet, vil det vare et stykke tid, før de indser, hvor forgæves deres mål er. Nogle kan kapitulere, mens andre ser en ære i at dø for deres sag. Sådanne sjæle vil blive vist sandheden af deres handlinger og vil lære af dem. Ingen sjæl er uden hjælp og der er mange store Lyssjæle, der står dem bi. Selv på jeres niveau følges jeres fremskridt nøje og I får al mulig hjælp for at sikre jeres succes. Nogle sætter måske spørgsmålstegn ved en sådan udtalelse, men erkend, at jeres Guider ikke blander sig i jeres karmiske ansvar, men vil hjælpe jer igennem dem. Karma kan i jeres øjne være både god eller dårlig, men det hele er en del af jeres nødvendige evolutionære erfaringsdannelse.

Livet er ikke en serie af meningsløse erfaringer og hver enkel erfaring er en del af de lektioner, I har brug for at udvikle jer. Husk, at før I inkarnerede på Jorden, vil I have drøftet jeres livsplan og indvilliget i de forskellige stadier, I har planlagt. Det er her, jeres Guider virkelig spiller deres rolle, da det er meget vigtigt, at det lykkes for jer, når det gælder jeres karmiske udfordringer. Nogle gange kan det være meget svært for jer, men uanset hvor ondt det gør, vil I vinde i det lange løb. Karma er et ganske vanskeligt arrangement, fordi flere sjæle er involveret og hver for sig lærer alle noget af det. Det er her, hvor jeres Guider kommer til deres ret, da ganske meget ansvar ligger hos dem for at sikre en tilfredsstillende afslutning. Det skal dog bemærkes, at når alt kommer til alt, er I stadig frie til at foretage jeres egne valg.

Livet synes at være tilfældige hændelser, men det er faktisk planlagt med omhu. Det er klart, at når mange sjæle er involveret, er det nødvendigt at få alle til at spille deres rolle, hvis alle skal drage nytte af oplevelsen. I kan selvfølgelig "genspille" situationer, som måske ikke har været tilfredsstillende og som må gennemleves igen. Men af ​​forskellige grunde kan karma føres frem til et senere liv.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Saturday, March 12, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. marts 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 11. marts 2016

 De begivenheder, der vil ændre forløbet af Menneskets evolution, forløber godt og er jeres sikkerhed for, at Afsløring vil finde sted. Mange, mange sjæle arbejder for Lyset og har styrken til at overvinde de mørkes indblanding. De forsøger stadig at drage fordel af de aktuelle ændringer, men Lyset er stærkt og holder sin position. Det vil blive endnu stærkere, efterhånden som sjæle vågner til sandheden. Det kan derfor siges, at alt forløber godt og vil opfylde forventningerne. Tiden for ​​disse begivenheder er altid usikker at forudse, men tilstrækkelig til at sige, at det endelige resultat bliver Opstigning. Uanset hvilken kurs begivenheder tager, er jeres succes sikret.

Så meget sker, at I vil finde det næsten umuligt at følge med og det vil sikre, at I hurtigt forbereder jer på at indtage jeres plads som et opstegent væsen. På det niveau, hvor alt er i Nuet, ser det ud til, at Opstigning allerede har fundet sted. Men på jeres vibrationsniveau sker begivenheder i en sekvens, der er underlagt jeres frie viljes valg. Det gør nøjagtige forudsigelser sværere at lave, men det kan konstateres, at jeres Opstigning er sikker. I nogen tid nu har I fået glimt af den fremtid, der venter jer og den er fuld af løfter, der vil løfte jer ind i den Nye Tidsalder. Som I snart vil begynde at indse, vil det hurtigt drive jer ind i de højere dimensioner. I vil eksistere på et niveau, hvor alle er af Lyset og Universel Kærlighed er i overflod.

På nuværende tidspunkt ved få af jer, hvor I kom fra, men med tiden vil I kende sandheden. I vil forny venskaber med jeres "familie", som tålmodigt har ventet på jeres bevidsthedsniveaus tilbagevenden. Genforeninger vil være glade begivenheder, hvor I igen vil dele jeres Kærlighed og Lys med alle andre sjæle. Hvis I ønsker det, vil I ikke have behov for at vende tilbage til de lavere niveauer, selv om nogle vil gøre det i tjeneste for andre. Snarere end at blive på jeres hjemplanet, kan I vælge at slutte jer til ligesindede sjæle og fungere som en gruppe. I vil have besluttet jeres næste handlingsplan, der tager hensyn til jeres udviklings fremme. Den stopper ikke, før I til sidst opnår fuldstændig perfektion og vender tilbage til Gud. Imidlertid er I kun lige startet på jeres rejse og mange dejlige og tilfredsstillende oplevelser vil stadig være jeres at nyde.

Mange sjæle vil hænge fast i deres tro, så meget, at de vil nægte at acceptere et større syn på, hvad der er behov for at udvikle sig. Men for at være til stede på Jorden på et sådant tidspunkt betyder, at de ikke helt kan ignorere, hvad der sker og deres erfaringer vil lægge grunden til en ny forståelse. Hjælp er altid tilgængelig for dem, der har brug for længere tid til at stige op og de vil blive guidet på deres vej for at sikre, at de gør fremgang. Da alt er i "Nuet", har sådanne sjæle al den tid, de har brug for at komme videre, da det er umuligt at stå stille og uundgåeligt, at deres bevidsthed vil vokse. Der er imidlertid intet at vinde ved at forsøge at påtvinge en person sandheden, da det kan forårsage det modsatte af, hvad der forventes.
På de højere niveauer bliver der gjort meget for at påvirke de mennesker, der befinder sig i magt- og myndighedsstillinger, så beslutninger på jeres vegne vil føre jer fremad. I øjeblikket har bestræbelserne på at bringe lande sammen i en gensidig aftale for ændringer vist sig succesrige. Det betyder, at det er muligt at påbegynde dem og det vil føre til en "Revaluering af Valutaerne". Det er vanskelige ændringer at foretage, men de involverede kan se fordelene, selvom deres egne valutaer kan blive devaluerede. Det nye system vil sikre, at alle har fordel af et retfærdigt system af monetær omveksling. Til sidst vil I nå et stadium, hvor penge ikke længere er nødvendig, men det ligger et stykke tid ude i fremtiden, så der er ingen grund til at være bekymret over konsekvenserne.
Mange ønskelige ændringer venter på at blive indført og de mørkes handlinger har ikke forhindret fremskridt. Faktisk har forsinkelserne givet mere tid til de, der forsker i innovationer og nu er der flere muligheder, hvor der tidligere kun var en. Ingen tid vil gå tabt, når først ændringerne kan indføres uden indblanding. Af nødvendighed vil nogle være nødt til at blive indført langsommere for at sikre, at de ikke forårsager komplikationer. Men andre vil hurtigt blive sat i værk med hjælp fra jeres ekstraterrestriske venner. Vær forvisset om, at planer allerede er på plads, der vil aktiveres, så snart det er sikkert at gøre det.

Som I måske nu har erkendt, er mange af de skibe, I ser på jeres himmel, dem, der længe har været udviklet af de mørke. De, der er Lysets, der er de Galaktiske Styrkers, forsøger at holde sig ude af syne, da de undgår konfrontation på grund af deres fredelige hensigter. I modsat fald ville de være mere end i stand til at forsvare sig selv. Der er, hvad der kan kaldes et "forbudt" område omkring jeres Jord, men det er ikke noget problem for avancerede civilisationer, der har langt overlegne teknologier. En tid, der ikke ligger så langt væk, vil komme, hvor alle våben vil blive gjort uanvendelige. Så lad jer ikke blive skræmt af det, I hører om de mørke. De er under permanent overvågning og deres aktiviteter spores overalt.

På Jorden finder ændringer sted, der uundgåeligt medfører prøvelser, men de vil være kortvarige. Når I forstår karakteren af ​​ændringerne, vil I være mere end tilfredse med resultatet. Livet bliver så meget lettere og dagene med "mangel" vil snart være overstået. I nogen tid har I fået fornemmelse af typen af ​​de kommende ændringer, men de vil uden tvivl langt overstige jeres forventninger. Ingen vil tabe og I har alt at vinde. Planerne for jeres opløftelse har været på plads i lang tid og kan nu sættes i værk.
De ydre omstændigheder kan til tider synes kaotiske, men alt falder gradvist på plads, hvilket er nævnt i seneste meddelelser. Mange sjæle er stadig involveret i karmiske situationer og tab af menneskeliv vil stadig forekomme, men hvor trist det end kan synes, giver det mulighed for udlevelse af ​​karmiske spørgsmål. Det er alt sammen en del af evolution og nødvendige erfaringer, hvis disse sjæle fortsat skal stige op. I må klare udestående karma ved at benytte enhver lejlighed til at gøre fremskridt. Som med mange aspekter af jeres liv er I altid ledsaget af højere sjæle, som guider jer gennem jeres oplevelser.

Der er intet nyt i Universet og I tiltrækker løsninger på jeres problemer og behov, der er gennemprøvede. I tiltrækker svarene gennem jeres tanker og handlinger, hvilket er grunden til, når flere mennesker søger svar på de samme problemer, finder de dem på nogenlunde samme tid. Det er endnu et eksempel på den hjælp, I får.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


Tuesday, March 8, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. marts 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. marts 2016


Mennesker, der er i stand til at hjælpe med at bringe Opstigning, der er meget nærmere, i stand, er meget aktive, men de er for tiden stadig oppe imod de mørkes handlinger, da de bruger forhalingstaktikker. Men deres forsøg på at forsinke det uundgåelige er forgæves og vil betyde lidt mht. at forhindre afsløring i at komme ud inden for en rimelig tid. Det er blevet dekreteret af højere kræfter, at de nødvendige foranstaltninger bør træffes for at sikre fuldendelsen som planlagt. De, der gør Lysets arbejde, er beskyttet og hjælpes til at udføre deres opgaver. De Blå fuglemennesker (Blue avians) fortsætter med at overvåge, hvad der foregår, men vil ikke blande sig i vores frie vilje, hvis vi skulle vælge at følge en anden vej til Lyset. Der er imidlertid en plan på plads, der vil føre os stadig videre til en vellykket Opstigning. Det får ikke få lov til at mislykkes og det forventes, at det vil lykkes for Lysets tilhængere. Der er flere stærke indflydelser i arbejde og det forventes, at de vil overvinde eventuelle forhindringer på vejen mod ​​Lyset. Så vær tillidsfuld og lad ikke tvivl krybe ind i jeres sind.

De mørke er bekymret over, at de ikke længere kan diktere, hvad der sker og forsøger stædigt at overvinde Lyskræfternes magt, der forhindrer deres succes. De truer dem, der står i vejen for dem til ingen nytte. Deres magt er blevet stærkt indskrænket og de kan ikke længere gøre, som de har lyst til. Selv om de stadig truer med at bruge atomvåben, ved de, at det i virkeligheden ikke vil være tilladt. Lysets kræfter er i det store og hele beskyttet, men nogle sjæle har allerede aftalt at ofre deres liv til gavn for andre. Vær forvisset om, at sådanne handlinger vil blive tilstrækkeligt belønnet, men naturligvis udspiller karma sig i nogle situationer og udfaldet er planlagt på forhånd. Som I helt sikkert har hørt, sker intet tilfældigt, da jeres livsplan er indrettet til at passe til jeres specifikke behov.

Hvis I ikke direkte kan hjælpe dem, der stærkt kæmper for fuld Afsløring, kan I hjælpe ved at visualisere det og nære det til at blive en succes. Det er helt sikkert anset for at være det mest ønskelige udfald og mange sjæle arbejder for det. Efterhånden som nettet lukker sig om de mørke, bliver fuld Afsløring næsten hel sikker og mange Lysvæsener hjælper med til at hæve vibrationerne. I ser jer omkring og Jorden synes at være i oprør, men vid, at Moder Jord med hjælp fra jeres Rumfamilie er i stand til at rense den ret hurtigt og der vil ikke være nogen unødig forsinkelse, når tiden kommer, hvor det skal gøres. I må huske på, at I bliver hjulpet af Væsener, der er tusinder af år foran jer. For dem er problemer, som I anser for at være vanskelige, enkle og let overkommelige.

Overalt omkring jer vågner sjæle til den erkendelse, at Mennesker er Én Race. Hver af jer er jeres brors vogter og har været adskilt alt for længe. Jorden har givet jer mange forskellige erfaringer, da I er flyttet fra den ene Race til den anden, men nu er tiden kommet til at se dem alle som Én. I liv efter liv er I bevidst blevet forledt til at tro, at I alle er forskellige og det har ført til mange krige og besværligheder. Mennesker må mindes om, at der kun er én Race på Jorden og det er nu tid til at forenes. Hjælp hinanden, da mange lider under krige og afsavn, hovedsagelig foranlediget af dem, der er af Kliken. Tiden nærmer sig, hvor Kliken ikke længere vil være i stand til at blive på jorden, da deres vibrationer vil være for lave til at stige op. Når det sker, vil der være stor jubel, da Lyset vil have sejret.

I er alle kommet en lang vej og har nået det stadie, hvor I er nu og I har al mulig grund til at føle jer tilfredse og med tiden vil I lære mere om jeres oplevelser. I har haft mange liv og mange oplevelser, som har udviklet jer hurtigt. Det er blot en del af jeres rejse tilbage til fuld bevidsthed, som gør det muligt for jer at lade de lavere vibrationer bag jer. Når det sker, vil I igen lære sandheden om jeres rejser gennem de forskellige niveauer, selv om I vil være mere optaget af jeres nye liv i de højere vibrationer. I vil faktisk have meget mere at sige om, i hvilken retning I vil bevæge jer og fortsætte jeres udvikling.

Da I er i den sidste fase af jeres nuværende liv, så accepter, at Moder Jord også forbereder sig på Opstigning. Hun har hængt på så længe som muligt for at give alle sjæle den bedste mulighed for at stige op. Så fokuser på jeres umiddelbare opgaver og hold dem for øje og bliv ikke distraheret af de ydre omstændigheder omkring jer. Mange er overvældet over de begivenheder, der finder sted og er ikke klar over deres sande natur, men de vil få hjælp fra deres Guider, så de får det bedste udbytte af dem. Under alle omstændigheder er I en del af en familie, der sandsynligvis udvikler sig sammen, men det er ikke altid tilfældet, da nogle medlemmer kan have en anden livsplan. I hvert liv vil I have valgt oplevelser, der imødekommer jeres særlige behov for at sikre, at I er blevet ved med at udvikle jer og de ville ikke nødvendigvis have været de samme som jeres partneres. Så I vil følge jeres vej, samtidig med at I tillader andre også at følge deres.

På Jorden sker der så meget, hvorom I er uvidende om det meste, men meget snart vil detaljer begynde at dukke op. Når først den tid virkelig kommer i gang, vil livet fortsætte meget hurtigt og I vil indhente den tabte tid over at være blevet nægtet fordelene ved nye opdagelser. Fordi I vil få hjælp fra avancerede civilisationer, vil de gøre det muligt for jer at indhente den tabte tid. I vil bevæge jer væk fossile brændstoffer og i stedet bruge gratis ren energi, der vil dække alle jeres behov. Med et slag vil det gøre en enorm forskel for jeres liv og gøre jer selvforsynende. I vil være mere uafhængige og aldrig mere lide af mangel på varme eller tilstrækkelig rent vand. Der er meget mere, der vil følge, når folk har fået deres basale behov dækket.

En ting, der ofte ikke med sikkerhed kan gives, er det nøjagtige tidspunkt for de nævnte begivenheder. Imidlertid gøres al mulig bestræbelse for at bringe dem i stand, men nogle gange indtræder uforudsete faktorer, som resulterer i forsinkelser. En ting, I kan være helt sikker på, er, at vigtige begivenheder vil finde sted, selv om de er en smule forsinket og valutarevalueringerne er praktisk talt klar til at gå i gang. Der er som altid interesserede parter, der søger at vinde tid, men hvis de bevidst eller unødigt forårsager forsinkelse, vil de blive fjernet og efterladt. De tilstedeværende kræfter er fast besluttet på at gå videre med tingene ved først givne lejlighed. I får måske ikke regelmæssige opdateringer om alle disse ting, men fremskridt på en eller anden måde bliver altid gjort.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen
PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.