team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, June 24, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. juni 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. juni 2016

Jeres potentiale er sådan, at med den rette tro kan I gøre det, I sætter jer for og i takt med at I hæver jeres vibrationer, så øges jeres potentiale også. Positiv tænkning virker allerede for jer og måske er et typisk eksempel selv-healing. Igen er det et spørgsmål om troen på sig selv og en positiv tilgang til det, I ønsker at opnå. Med tiden vil I blive så gode til selv-healing, at brug af jeres kræfter bliver en naturlig ting. Naturligvis stiger det eksponentielt i grupper, men selv da vil det kun ske, så længe sjælen er fri af karmiske spørgsmål, der kan blokere for selv-healing.

Verden er inde i en periode med udrensning, idet endnu uløste karmiske spørgsmål bliver ryddet. Resultatet er konstante problemer, der ikke hjælpes af de mørkes anstrengelser, der forsøger at påtvinge jer deres ændringer. Deres succes bliver begrænset af Lysets Kræfter, der følger alle igangværende aktiviteter. I skal snart nå et punkt, hvor deres magt til at gribe ind i jeres liv, vil blive forhindret. Allerede nu oplever de begrænsninger og mister den magt, som overbeviste dem om, at det ville lykkes for dem at gennemføre fuld kontrol over Menneskeheden. Det vil ikke blive tilladt og Menneskeheden bliver gradvist gjort fri af deres greb.

De mest forbløffende afsløringer skal snart afsløres for jer, som vil hjælpe jer med at tilpasse jer sandheden om jeres sande skæbne. Vær forvisset om, at I vil blive glade for at vide, hvad der er i vente for jer og alt vil blive gjort for forsigtigt at fortælle jer nyhederne. Så mange sjæle er stadig uvidende om, hvad der foregår omkring dem og i nogle tilfælde foretrækker de ikke at kende sandheden. De er bange for, at det vil ændre deres liv, når de er glade for livet, som det er. Men når sandheden gradvist afsløres, vil det snart blive klart for dem, at en lykkelig fremtid ligger forude. Ændringerne vil komme hurtigt og befri jer for det konstante pres, der hviler på jer, fordi I tilbringer meget af jeres tid med at arbejde. I virkeligheden skulle I have meget mere tid til jer selv og være i stand til at følge jeres egne interesser, der giver jer glæde og er tilfredsstillende. Det er ikke meningen, at I skal være slaver og være nødt til at arbejde simpelthen for at kunne eksistere. I sidste ende vil hver eneste sjæl få de daglige fornødenheder dækket og derved give jer mere tid til at være sammen med jeres familier og følge jeres egne interesser.

Som tiden går, vil I gradvist blive gjort bekendt med sandheden om jeres historie og planerne for jeres fremtid. Der vil være en pludselig spurt fremad, der kompenserer for mistede muligheder, når I bevæger jer ind i den Nye Tidsalder. Af betydning er udnævnelsen af ​​folk, der kan betros ansvaret for at lede. Sådanne ændringer er godt i gang og klar til at blive indført, så snart tiden er inde, hvilket er, når de, som ville gribe ind, er fjernet. Planen for jeres fremtid er allerede blevet forberedt og vil føre jer til det "forjættede land", hvor fred hersker og livet er en glædelig oplevelse. I vil ikke behøve at tilbringe år efter år med at rette op på alle fortidens ødelæggelser og alt vil blive bragt i orden på meget kort tid.

Jeres nye liv vil blive så anderledes, end hvad I nu kender og ændringerne vil være yderst kærkomne og give jer meget glæde. Efterhånden som jeres vibrationer højnes, vil jeres tanker være fokuseret på varig fred og Menneskeheden vil blive som én, alle med de samme mål for øje. Krig og alle ting forbundet med krig bliver en saga blot og al negativitet og konstant ufred vil være væk for altid. Der vil ikke være behov for eller plads i fremtiden til krigsvåben og alle vil være i stand til at leve deres liv i fredelig sameksistens. Det vil komme til at ske i de flestes liv og meget snart skal I se de første skridt i den retning.

Folk bekymrer sig om deres velbefindende, men som ændringerne begynder at ske, kan I være sikre på, at jeres helbred vil have første prioritet i vores handlinger. Nye behandlingsmetoder, som vil gøre op med kirurgens kniv og være uden bivirkninger, vil blive indført. Meget vil ændre sig, som vil bringe jer helt ind i den Nye Tidsalder med alle de fordele, der følger med. Alle aspekter af jeres liv vil i sidste ende blive opløftet, så fortvivl ikke, da alt er planlagt på forhånd for en hurtig forandring. Omfanget af opgaverne er ikke noget problem, da vi har ubegrænsede ressourcer til vores rådighed. Alle nødvendige handlinger vil hurtigt blive gjort færdige med mindst ulempe for jer.

I den nærmeste fremtid vil Lysets Kræfter finde det sikkert åbenlyst at lande på Jorden og når de gør det, vil I blive hjulpet og vejledt i jeres arbejde. Med vores avancerede metoder vil problemer blive løst på næsten ingen tid. Forbrændingsmotorer vil til sidst være forældede, om ikke andet så af den grund, at I ikke længere får brug for sådanne ressourcekrævende og antikverede maskiner. Forurening er naturligvis en anden faktor og den vil blive fjernet, således at I får en sundere eksistens. Der er systemer, der giver mulighed for at rejse på næsten ingen tid, som de mørke allerede anvender, men har holdt for sig selv. Vær forvisset om, at I med tiden vil nyde godt af alle fordelene ved en moderne Tidsalder og det vil ligge langt ud over, hvad I kan forestille jer nu.


At vide, hvad der er i vente for fremtiden, burde give jer tro på, at I kan tackle alle nuværende problemer, så de er løst en gang for alle. I har altid været guidet til at handle på en måde, der er til gavn for jer alle. Det har altid været sådan, idet den Menneskelige Race som helhed har været bestemt til at fuldende cyklussen med succes. Tidligere cyklusser er endt i katastrofer, hvilket jeres historiske optegnelser viser og hver gang har I været nødt at starte på ny så at sige fra bunden. Så I kan give jer selv et klap på skulderen for, at det endelig er lykkedes for jer. I har altid været guidet i håb om, at I ville nå jeres mål, men måden, det skulle fuldendes på, har været op til jer. Jordens nuværende tilstand synes næppe at ville indikere, at I har haft succes, men sådan er det, hvilket I snart vil finde ud af.

Alt synes at ske med en sådan hastighed, at I føler, at I har tilstrækkelig tid til at tage vare på alle jeres behov. I kunne se det, som et godt tegn på, at vibrationerne fortsætter med at opløfte og gradvist vil lade de lavere bag sig. Så I kan se frem til en mere positiv periode, hvor alt det arbejde, der er lagt i for at bringe mere lys til Jorden, er lykkedes. Det hjælper til at vække sjæle, som har været holdt nede af de lavere energier og giver dem hjælp til at rejse sig igen, hvilket er enhver sjæls skæbne. Vær positive og hold godt fast i jeres vision for fremtiden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, June 17, 2016

Dansk-- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 17. juni 2016
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 17. juni 2016

Jorden myldrer med hemmelig aktivitet, men kun lidt af det når jeres ører, fordi de mørke stadig kontrollerer Pressen på trods af, at deres magt hurtigt svækkes. Dog finder ønskelige forandringer stadig sted og den næste store forandring vil være, når den nye amerikanske Republik officielt annonceres. En ny præsident er allerede blevet udpeget, som samtidig med dramatiske ændringer vil give magten tilbage til folket. Det har været en lang hård vej for de involverede, men er anstrengelserne værd. Det vil betyde løsrivelse fra dem, der ville holde jer alle i trældom. Den "tavse krig" om, hvem der kontrollerer Jorden og dens folk, slutter meget snart og I vil blive lettet over at vide, at den trussel, der har hængt over jeres hoveder, er blevet fjernet. At være fanger på jeres egen planet ville have været slemt nok, men planer var blevet lavet om drastisk at reducere befolkningstallet. Nogle af jer har hørt, hvem der er ansvarlige og med tiden vil alt blive afsløret for alle, så I forstår, hvad der har været planlagt for jeres fremtid.

Mange vil uden tvivl undre sig over, hvordan og hvorfor sådanne omstændigheder kunne opstå og vær forvisset om, at med tiden vil I blive informeret om jeres sande historie. Husk på, at gennem deres mange inkarnationer har alle sjæle fælles ansvar for de ultimative forhold, som I har oplevet. Fordi den frie vilje er i spil, hvad angår jer, og som en civilisation har I projiceret jeres egen fremtid ind i tidens struktur og har skabt jeres egne oplevelser. Naturligvis har de mørke draget fordel af den krigeriske Menneskerace for at skabe situationer efter deres hoved, hvilket har holdt betingelserne for mangel og forvirring i live.

Igennem en lang periode har hver enkelt sjæl haft mange inkarnationer og nu hvor den gamle cyklus har tjent sit formål, ser I forandringsprocessen, som vil resultere i, at den nye cyklus kommer i stand. Det har været en cyklus, hvor den frie vilje blev respekteret. Men de mørke benyttede lejligheden til at fængsle jer på jeres egen planet. Deres ultimative mål var at kontrollere Menneskeracen, tage deres frihed og reducere befolkningen til et håndterbart antal. Efter at have arbejdet lumskt i mange år på at holde jer i en tilstand af "mangel" og skjule sandheden for jer, har de efterladt jer i en tidslomme, hvor fremskridt stort set er standset. Men Lysets Hierarki har konstant overvåget jer alle og sikret, at tingene ikke kom ud af kontrol. Jeres fremtid var allerede blevet bestemt og gennem deres indsats og jordiske Lysvæsners loyalitet, som har overvundet de udfordringer, de fik, har de rejst sig over negativiteten og udstukket en vej mod Opstigning, som kan betrædes af en hvilken som helst sjæl, der har højnet sine vibrationer.

At være på Jorden er en kraftfuld udfordring, som mange, mange sjæle har tryglet om at få, den mulighed for at opleve livet på Jorden. De har indset, at hvis I kan overvinde de udfordringer, I møder, befinder I jer på en hurtig vej til udvikling væk fra 3. dimension og kan lade denne cyklus bag jer. Uanset hvad I gør, er der altid Lysvæsener, der står til jeres tjeneste, hvis I har brug for dem. De blander sig ellers ikke i jeres liv og I har mulighed for at opleve det, som I ønsker. Men hvis I tager de forkerte beslutninger, er I ansvarlige for dem. Gennem dem er I vokset åndeligt og tilpasser jeres tankegang til den erkendelse, at Alle er En.

Jorden befinder sig på nuværende tidspunkt i en tilstand af uro og Moder Jord ønsker at skabe forandringer, så hun kan begynde at rense den og gradvist gendanne den til sin oprindelige tilstand. Hun har givet af sig selv mange gange ved at tillade Mennesket absolut frihed til at udtrykke sig og har lidt på grund af ufølsomme sjæle, der har misbrugt hende. Det kan ikke længere fortsætte og hvis Mennesket ikke ændrer sig, bliver hun nødt til at tage sagen i egen hånd. Alligevel passes der på for at undgå at skade liv, men i nogle tilfælde er det uundgåeligt. Der er også karmiske situationer at tage hensyn til og de kan være en naturlig del af forandringerne, da intet, der har en konsekvens, sker tilfældigt.

Hver sjæl er med til at skabe fremtiden, da jeres kollektive energi viser vejen. Selvfølgelig kan den enkeltes handlinger have en udtalt effekt på den ene eller den anden måde. Jeres sanser bliver konstant angrebet af tankeformer, som I tiltrækker til jer selv, da "lige tiltrækker lige". Få mennesker forstår, at det, I fokuserer på, om det er i jeres argumentation om "godt eller dårligt," forbinder jer med mere af det samme. Så det er bedst ikke at blive involveret i sager, der er af negativ karakter. I ønsker måske at læse om dem, men undgå at give dem energi, hvilket ville tiltrække mere af det samme. Livet kan lyde meget kompliceret, men de fleste sjæle følger blot deres ønsker uden tanke for konsekvenserne.

Husk på, at I blev født med en livsplan for at give jer mulighed for at møde karmiske udfordringer, så de kunne udspille sig. Alle sjæle har i større eller mindre grad mål, der skal nås, som, forudsat det lykkes for jer, fører jer ganske hurtigt videre. De fleste erfaringer vil involvere andre sjæle, som også vil nyde godt af dem. Karma kan undertiden væve et indviklet net, men ved dagens slutning skulle alle involverede gerne have nydt godt deraf. Selvfølgelig, hvad I ikke ved, er, hvilken lære hver enkelt af jer skal lære. I har et ordsprog, der lyder "den ene tjeneste er den anden værd" og i det væsentlige er det sandt og jo mere I giver af jer selv, jo mere kommer der tilbage til jer selv gennem Loven om Tiltrækning.

I nogle henseender er det også sådan, at I er uvidende om, hvad der foregår i den virkelige verden. I har nok at hamle op med, som det er, mens de, der har magten, kæmper om at have kontrol over verden og Lysets Kræfter udøver de evner, de har, for at sikre, at intet får lov til at løbe løbsk eller gribe ind i den højere plan for jeres Opstigning. Mange mennesker kan ikke forstå, hvordan de mørke har fået så meget kontrol over jeres liv. Det har fundet sted meget langsomt og over mange, mange år og som et resultat heraf har I ikke set, hvordan jeres frihed er blevet undergravet. I virkeligheden har I været holdt kraftigt tilbage og underlagt de betingelser, der med forsæt blev udtænkt, så I kunne komme under de mørkes kontrol.

I skal dog ikke være alt for bekymret, da Lysets Kræfter i virkeligheden har den overordnede kontrol og indsætter begrænsninger på deres egen måde for at forhindre de mørke i at få fuld kontrol. Deres plan om jeres løsrivelse fra deres greb og kontrol er på plads og alt forløber godt på trods af de betingelser, der for tiden eksisterer på Jorden. På det rigtige tidspunkt er mange goder klar til at blive givet til jer, hvilke straks vil løfte jer op. I har allerede hørt om de mange tekniske indretninger, der venter på jer og som fuldstændig vil ændre jeres måde at leve på for evigt - fremtiden er Gylden.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, June 10, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. juni 2016
Verdens begivenheder bevæger sig mod en storslået finale, der vil give Lysarbejderne stor tilfredshed. Efter en lang periode med forsinkelser vil det ses, at de sidste dage i denne cyklus er kommet og at de mørke ikke længere har magt til at diktere fremtiden for den Menneskelige Race. Lysets Kræfter har stort set kontrollen og forhindrer store katastrofer planlagt til at kaste verden ud i en anden stor krig. Freden kommer og meget snart vil skridt blive taget til at hæve vibrationerne på Jorden, hvilket endelig vil sætte en stopper for alle former for krigslignende handlinger. I vil så i sandhed vide, at enden på ​​fjendtligheder har resulteret i verdensfred. Endelig vil det være sikkert for vores venner fra andre planeter at lande på Jorden og møde jer åbent. Det vil også markere starten på forandringer, der i sandhed vil medføre varig fred.

Vejen frem er simpelthen en vej med ​​stor tilfredshed og vil mere end kompensere for de krævende udfordringer, som har ledsaget jeres liv på Jorden. At blive fuldt bevidste Væsner igen vil bringe jer langt ud over jeres nuværende niveau. Livet vil blive en herlig oplevelse og jeres minder fra tiden i de lavere vibrationer vil hurtigt træde i baggrunden. For øjeblikket er det vanskeligt for jer fuldt ud at forstå de velkomne ændringer, der nærmer sig, men vid, at I vil blive yderst glade og tilfredse med dem. Mange af jer har allerede ideer om, hvad der ligger forude, men det vil næsten helt sikkert overgå jeres forventninger. Så giv ikke slip på jeres vision for fremtiden, da hver eneste af jer kollektivt påvirker den og bestemmer, hvordan den skal være.

Der er mange spørgsmål, som I ønsker at stille og alle vil blive afsløret med tiden. Det er vigtigt, at I får sandheden om jeres tid i den 3. dimension og hvordan I som Lysarbejdere i høj grad har bidraget til at sprede Lyset. Jeres blotte tilstedeværelse på Jorden har hjulpet andre sjæle til at vågne op til deres sande selv. Der er meget at gøre i den forbindelse og selv nu spreder I sandheden, så sjæle kan tage ansvar for deres udvikling. Der er intet, der haster, men samtidig er slutningen på ​​den gamle cyklus overgået af de nye vibrationer, som slår igennem. Det er vigtigt for jer at gå med strømmen og når I gør det, vil I tiltrække andre, så de kan foretage den samme rejse som jer.
Nogle gange er det et under, at I overhovedet gør fremskridt, da I fra alle retninger bombarderes med en konstant spærreild af forskellige energier. I tiltrækker dem, der harmoniserer med jer og forudsat jeres aura er intakt, kan I afværge de mindre energier. I kan mentalt visualisere, at jeres aura helt omslutter jeres fysiske krop og ved at holde den på plads sikrer I jer mod forsøg på at trænge igennem den. St. Germain har ofte anbefalet, at I bruger hans Violette Flamme, hvis I har brug for beskyttelse. Åbne auraer inviterer nogle sjæle, som søger at knytte sig til en anden sjæl og hvis de er af en særlig lav vibration, kan de forårsage problemer.

Hvis I har brug for hjælp af en eller anden grund, så glem ikke, at I har Guider, der kun vil være glade for at hjælpe jer. De følger jer på jeres rejse og er de usynlige hjælpere, som sikrer så vidt muligt, at I holder jer til jeres livsplan, selv om I ultimativt har det endelige valg. Jeres frie vilje er klart meget vigtig, men jeres Guider vil gøre deres bedste for at gribe ind, hvis det ser ud til, at I er på afveje. Husk, at I har indvilliget i en livsplan og det er yderst vigtigt, at I fører jeres liv i overensstemmelse med den. I kan afvige lidt fra den uden, at det skader, men der er nøgleøjeblikke, hvor I skal følge den plan, I har indvilliget i.

Når I ser jer omkring, ser det måske ud, som om livet er en samling af tilfældige begivenheder, der ikke har nogen reel betydning for jer. Men livets udfoldelse hos den Menneskelige Race er omhyggeligt planlagt, så I lærer at udvikle jer, mens I oplever følgerne af jeres valg. Så I er nødt til at følge det niveau, der sættes af flertallet. Ikke desto mindre er der ingen grund til, at I individuelt ikke skulle stræbe efter en højere grad af udtryk og dermed trække andre med jer. Der er aldrig, som I siger det, "et kedeligt øjeblik", men livet vil altid sikre, at I oplever, hvad I har brug for, snarere end hvad I tror, ​​I har brug for. Så accepter, hvad I møder på jeres vej som en udfordring, I skal overvinde. Alt er ikke en prøve og der vil være tidspunkter, hvor I vil få glade oplevelser, der opløfter jer.

Hvad angår jeres udvikling på Jorden, er der så komplicerede sager, at I måske undrer jer over, hvordan de nogensinde blev løst. Det er ikke bare planlægning, men dedikationen hos ​​dem, der arbejder med jer for at sikre, at I får fuldt udbytte af jeres muligheder for at udvikle jer. En forspildt chance betyder blot, at en anden vil blive taget, selv om den i nogle tilfælde kan overføres til en efterfølgende levetid. Hvor meget I påtager jer ad gangen er jeres valg, selvom I vil blive hjulpet i jeres beslutninger for ikke at overbelaste jer selv. Karma overføres ikke altid fra et liv til et andet, medmindre det er nødvendigt og oftere end ikke er der et umiddelbart resultat.

Liv efter liv har I haft oplevelser på en måde, der var nødvendig for jeres udvikling hen imod de højere Lysdimensioner. Nu er mange af jer på nippet til at færdiggøre jeres tid i de lavere dimensioner, idet I har lært tilstrækkeligt til at kunne stige op. Efter at have nået det punkt foretrækker nogle af jer at blive for at tjene dem, der har brug for en hjælpende hånd til at gøre fremskridt. I spørger måske, hvad der er det ultimative mål for alle sjæle og for at sige det ganske enkelt er det - at vende tilbage til Guddommens totale fuldkommenhed, indtil I igen bliver sendt ud til nye oplevelser.

Begivenheder udvikler sig meget hurtigt og bekendtgørelser vil snart blive udstedt i den forbindelse. Grunden til, at de ikke er blevet sendt ud af jeres medier, er, at de stadig ikke har frihed til at rapportere de reelle nyheder, der har betydning. Imidlertid er det langsomt ved at ændre sig og skridt gøres for at skabe de nødvendige forandringer, der vil gøre det muligt. Efterhånden som I begynder at indse, at I kun er blevet fodret med det, som de mørke har kontrolleret og ofte ligger det langt fra sandheden. Undertiden når det gennem filtret, men I må være opmærksomme på pålidelige kilder, da nogle simpelthen laves for at give falske oplysninger. Internettet er stadig jeres bedste kilde og fører jer ajour med nyheder om de begivenheder, der finder sted. Hvis nogle nyheder virker tvivlsomme, så er de det sandsynligvis og bør ignoreres.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Sunday, June 5, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. juni 2016

Fra nu af og videre frem find venligst disse oversatte budskaber på:

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. juni 2016

Alt skrider godt fremad til trods for, hvad de ydre omstændigheder fortæller og de forskellige aspekter i forbindelse med Opstigning udvikler sig stadig og gøres klar. De mørke fortsætter med at miste magten og deres muligheder er meget begrænsede. Mange gange er de blevet anmodet om at overgive sig, men har afslået, tilsyneladende er de parate til at kæmpe til den bitre ende. De kan bestemt ikke undgå retsforfølgelse som planlagt, men vil næsten helt sikkert forsøge at forhandle om deres overgivelse. De må se i øjnene, at deres dage er talte og de kan ikke længere håbe på at gennemføre deres oprindelige plan om verdensherredømme.

Mange grupper har støttet dem af Lyset og sammen udgør de en formidabel udfordring for de mørke. Sammen med mange stærke personer repræsenterer de en magtfuld kraft for det gode. Helt sikkert er det, at ting når et afgørende punkt og de gode nyheder kan ikke holdes tilbage meget længere, da alt har nået et punkt, hvor det er umuligt at forhindre udfaldet. Alt skrider fremad ganske hurtigt og det er muligt, at den første officielle meddelelse vil komme allerede i juli og vil være den første af mange. De af jer, der følger udviklingen via internettet, vil have holdt trit med udviklingen og ved, hvor stor succes Lysarbejderne har haft.

Forbered jer på ændringerne og hjælp dem, der vil føle sig urolige ved dem. De vil blive gennemført ganske hurtigt for at undgå yderligere vanskeligheder. En af de første prioriteter vil være at etablere kontakter, som folk kan bruge til at lære om de kommende ændringer. Der er selvfølgelig de sædvanlige kilder, som I allerede kender. Meget er gjort klar til at blive introduceret så hurtigt som muligt, således at jeres livskvalitet kan forbedres. De næste 18 måneder bliver spændende, da det vil være den periode, hvor meget er planlagt. Så efter mange skuffelser kommer der en periode, hvor I vil være glade for at høre om de fremskridt, der er gjort.

I løbet af denne tid vil I opleve mange acceptable ændringer, der i sidste ende vil bringe jer til et punkt langt ud over noget, I kunne have forestillet jer. Det vil helt sikkert opveje den tabte tid og hurtigt føre jer ind i en meget glad og spændende periode. Meget er blevet jer nægtet gennem de sidste 50 år eller mere og I vil glædes over den forskel, ændringerne vil gøre. Det vil gavne Moder Jord på mange måder og hun vil også spille en rolle med at gennemføre mange acceptable ændringer i jeres miljø. Livet vil hurtigt blive en glæde og menneskers sundhed vil blive genoprettet og ungdommelighed vil vende tilbage. I har så meget at se frem til og det vil komme ganske hurtigt.

Der hersker stadig kaos i flere områder, men Lysvæsner arbejder hårdt for at overvinde de hindringer, der står i vejen for fred. Krig og alt af samme slags vil stoppe og jeres sande historie vil blive skrevet ind i tidens annaler. I vil høre om, hvorfor I har oplevet de lavere dimensioner og hvordan I er blevet manipuleret af dem med deres egen dagsorden for Menneskeheden. Sandheden må ud i lyset og jeres historie skrives i overensstemmelse hermed. I har i virkeligheden gået rund i en drøm, der har haft lille lighed med jeres sande værenstilstand. Det hele vil ændre sig, når sandheden afsløres og negative påvirkninger fjernes.

Vær forvisset om, at alle sjæle har de samme muligheder for at vende sig mod Lyset. Men nogle er ikke klar til at foretage de nødvendige ændringer i deres liv for at løfte sig op til de højere vibrationer. Det vil være deres valg, der skal respekteres og al hjælp vil stadig blive givet dem, så de igen vil nå et punkt, hvor Opstigning er mulig. Nogle af jer vil vælge at blive i den lavere dimension simpelthen for at hjælpe de sjæle, som er ved at vågne og udvikler sig. Ingen sjæl står aldrig uden hjælp overhovedet og når der anmodes om hjælp, er den altid ved hånden. Vejledning gives også til grupper og dem, der tjener menneskemasser, samtidig med at de pågældendes frie viljes ønsker altid respekteres.

Mens I går gennem denne nuværende periode, vil det være klogt at søge vejledning hos jeres Guider for at sikre, at I følger jeres livsplan, som I godkendte, før I inkarnerede. Der har aldrig været sådan et vigtigt tidspunkt i jeres liv som den mulighed for at stige op, der er nu, og hvis I kan bevare jeres fremskridt ved at fortsætte med at stige op, vil I næsten helt sikkert få succes med det. Hvis I afviger fra jeres vej, er det muligt at gøre det godt igen og komme tilbage på vejen, så I skal ikke være alt for bekymrede. Det er menneskeligt at fejle, men vær parat til at rette dem og I vil være tilbage på sporet.

Mennesket har altid været en kriger, hvilket var nødvendigt for at kunne overleve for hundreder af år siden. Nu er situationen anderledes, da krigsførelse er blevet en kamp mellem forskellige teknologier. Evnen til at dræbe og ødelægge er blevet så stor, at selve jeres verdens struktur er i fare. Men vi er helt klar over situationen og den er under kontrol. Vi har sat grænser, som vi ikke vil tillade bliver overskredet og har for eksempel mange gange forhindret brugen af ​​atomvåben. I den nærmeste fremtid vil alle ting forbundet med krig ikke blive tolereret og skridt vil blive taget for at sikre, at når først de er blevet forbudt, kan de ikke genindføres.
Folk kan leve sammen i harmoni, forudsat de ikke forsøger at påtvinge andre deres overbevisning. Et godt sted at starte er med "Gud", som nævnes ved mange forskellige navne og tilbedes i henhold til den pågældende religion. I virkeligheden er der kun den Ene Gud i forhold til civilisationen på Jorden, selvom der er mange sådanne ophøjede Væsener i Universet. Ud fra det fælles grundlag, der er mellem alle folk, burde det være muligt at forenes og fortsætte med at udvikle sig som en civilisation. De sjæle, som er klar til at stige op, ser ud over de forskellige religioner, accepterer den Ene Gud og er i stand til at leve i fred som ét stort fællesskab. Gud er Kærlighed og betragtes fejlagtigt som værende lig med Mennesket, når det faktisk er det modsatte, idet Mennesket har rejst sig fra en ydmyg position for at udvikle sig for at blive et Højere Væsen og det er hver sjæls skæbne, ligegyldigt hvor lang tid det tager. Det er muligt for alle at blive Guder i deres egen ret og det er den Menneskelige Races skæbne.

Jeres umiddelbare anliggender er at respektere jeres udvikling og der vil komme nogle store ændringer, der vil gøre jer i stand til at leve i fuldstændig fred. I vågner til jeres sande selv og vil slutte jer til dem, der allerede er steget op. Dualitet, som I kender den, vil blive efterladt i de lavere vibrationer, men vil stadig eksistere i de højere niveauer og være af en harmonisk karakter.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.