team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Sunday, June 28, 2015

Dansk -- SaLuSa, 26. juni 2015SaLuSa, 26. juni 2015

For dem af jer, der holder jer opdateret med de nye beskeder, har den seneste tid vist, at der foregår mange aktiviteter. I vil utvivlsomt også vide, at de mørke bliver nøje overvåget for at sikre, at de ikke kan fortsætte med deres plan for verdensherredømmet. Faktisk bliver deres aktiviteter begrænset på måder, der vil sikre, at de ikke længere kan forstyrre planen for jeres frihed. Vi kan for vores vedkommende bekræfte, at ændringerne tager fart og store fremskridt gøres. Der er ingen tvivl om, at I meget snart vil få kendskab til store begivenheder, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder ved at opfylde nogle af de løfter, der allerede er blevet givet.

Vi vil opfordre jer til troligt at fortsætte på Lysets vej og ikke lade eksterne aktiviteter fjerne jeres fokus fra den. Der er vanskelige tider forude, men disse vil være kortvarige og til sidst bliver det helt klart, hvilken retning I rejser i. Vær forvisset om, at vi fuldt ud har taget højde for de problemer, der vil opstå og gør skridt til at løse dem eller i det mindste at mindske deres virkning. Vi ønsker ikke, at I fjerner blikket fra begivenheder, der finder sted, men vi fortæller jer, at alt bevæger sig i overensstemmelse med vores plan for jeres frelse. Så mange velkomne ændringer står klar til at blive indført, men som vi har fortalt jer ved mange lejligheder, skal tiden være rigtig, så tingene kan fortsætte uhindret.

Når vi ser tilbage til slutningen af ​​2012, ved vi, at nogle af jer stadig ikke kan kaste jeres skuffelse af jer over, at det ikke fik den effekt, I forventede. Men vi håber, I vil være enige i, at grundlaget blev lagt for, at ændringer kunne finde sted og som efterfølgende har fundet sted. Vibrationerne hæves uden tvivl og flere sjæle vågner til deres sande selv og er i stand til at se, hvordan de er blevet manipuleret og fejlagtigt holdt tilbage. Lyset vælter ned på jorden og det hæver vibrationerne og der er ingen mulighed for at vende tilbage til de "gamle dage", som vil være væk for evigt, da de ikke har plads i de højere vibrationer. 

Fremtiden er Gylden og rummer mange, mange overraskelser, som Gud har beredt for jer. Gud er Kærlighed og mennesker, der mangler forståelse, giver Gud skylden for deres ulykker. Det er jer alene, der kortlægger jeres skæbne og afgør gennem jeres handlinger, hvilken type oplevelser, I har brug for, for igen at rejse jer. Alligevel er Gud altid med jer og trækker aldrig den Kærlighed tilbage, der altid er til stede. Hans tjenere, som Engleriget, gennemfører den plan, der vil gøre jer fri af de negative vibrationers greb. De guider jer også for at sikre, at I følger jeres livskontrakt, som I har indvilliget i og gør det muligt for jer stadigt at udvikle jer.

Kære Alle, I har meget at lære om livet uden for Jorden. Jeres univers af mange dimensioner vrimler med liv og i mange tilfælde meget lig jeres egen. Men I har været holdt i mørke med hensyn til jeres sande selv og formålet med at opleve den tredje dimension. Det er ikke jeres naturlige dimension, hvilket er grunden til, at I nu bevæger jer ud af den og ind i de højere vibrationer, som de mørke ikke kan komme ind i. I vil uden tvivl blive klar over, at ved at gøre det, vil I leve som agtet, i lykke, frihed og absolut fred. Når først I er blevet et Galaktisk Væsen, fri og i stand til at rejse efter behag, vil jeres liv få en ny betydning. Kun I alene kan ændre jeres fremtid, så følg jeres ønsker med omhu og vid, at alle muligheder er åbne for jer.

Som I ville sige "er enden af ​​vejen i sigte", endnu mens I forbereder jer til det, åbner den nye sti sig for at afsløre løfterne for den Nye Tidsalder. I den forbindelse vil I blive guidet og sat på en sti, der vil opfylde alle de løfter, der er blevet jer givet. Vi vil være i stand til åbenlyst at besøge Jorden og endda tage jer med på ture i jeres Solsystem. Præcis hvor vil afhænge af jeres plan for videre oplysning og i den henseende vil jeres guider være klar til at rådgive jer. I vil snart glemme de traumer og skuffelser over nogle jordiske erfaringer, vel vidende, at de har givet jer et bredt perspektiv, der gør det muligt at klare alle oplevelser.

Vi er tættere på jer end nogensinde og efter mange års kontakt med jer, vid, at I vil acceptere og hilse os som jeres Brødre og Søstre. Jeres baggrund i forskellige stjernesystemer betyder, at I vil have mødt os for æoner af tid siden. Husk på, at i de højere vibrationer er jeres levetid meget større end den er nu. Også når I har afsluttet jeres oplevelse i én krop, kan I bogstaveligt talt bare træde ind i en ny. Mildest talt sker "død", som I kender det, ikke og den involverer kun simple ændringer, der ikke indebærer nogen form for ældning, som I er vant til at opleve det. Fødsel, som det kaldes, er også anderledes og I behøver ikke at gå gennem de stadier, som I kender som en "baby".

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil bekræfte, at alt er i "Nuet" og I vil være i stand til at bevæge jer baglæns og endda fremad for at tilfredsstille jeres søgen efter oplevelse. I vil faktisk temmelig nemt vænne jer til ændringerne, for i virkeligheden er de ikke nye for jer. Dog vil det være spændende at blive klar over velkendte ting og ikke mindst igen at møde sjæle, som I kender meget godt og måske har spillet en rolle i en række af jeres jordiske liv. Selv hvis I kun medregner antallet af stærke relationer, I måtte have skabt gennem jeres mange liv, vil I indse, at ganske mange sjæle spændt venter på muligheden for at møde jer igen.

I har imidlertid stadig arbejde at gøre på Jorden og jeres koncentration må være fokuseret på jeres opgaver. Hver sjæl, I kan hjælpe nu til at "vågne op", vil sætte pris på jeres hjælp, men mange er ude af stand til at give slip på deres tilknytning til de lavere vibrationer. Alligevel kan det, hvis de kommer i kontakt med oplysninger, der vil hjælpe dem med at løfte dem op, resultere i en opvågnen.


Tak SaLuSa.
Mike Quinsey


Oversættelse: Margit Villumsen

Sunday, June 21, 2015

Dansk -- SaLuSa, 19. juni 2015SaLuSa, 19. juni 2015

Kære Alle. Der sker så meget nu, at selv om vi kun har været væk fra jer i kort tid, sker begivenheder hele tiden hurtigere og om relativ kort tid vil de afsløre vores intentioner for jer. Vi har været aktive hele tiden, men for at undgå interferens fra de mørke, holdes det hemmeligt, mens vi stille og roligt arbejder os fremad. Scenen er sat for en bekendtgørelse af vores intentioner og når det skridt er taget, vil de komme i en jævn strøm. I har tålmodigt ventet på et sådant tidspunkt og når det kommer, vil I ikke blive skuffet. Vi er mere sikre på nu, at vi har begrænset de mørkes magt og indflydelse og vi sigter mod at holde deres aktiviteter i skak med et vågent øje.

Vi har mange venner på Jorden og har i æoner af tid hjulpet dem til at komme videre med deres opgaver, for at bringe nye måder til hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. Når afsløringerne begynder, vil I sandsynligvis føle jer overvældet af den hastighed, hvormed de vil finde sted. I vil også være glade for at se, hvor hurtigt de introducere jer til meget nødvendige ændringer, der straks vil forbedre jeres livskvalitet. Der er så meget fattigdom på Jorden, men det behøvede ikke at have været på den måde, da der er mere end nok af hendes rigdomme til at sikre, at alle har livsfornødenhederne. Ikke kun det, men når først jeres basale behov er dækket, vil der være ændringer, der giver jer mere tid til at forfølge jeres egne interesser, i stedet for at være slave af at tjene penge til livsfornødenhederne. Det er vores hensigt at bringe ændringerne så hurtigt som muligt, så der ikke er nogen forsinkelse i tilvejebringelsen af fordelene ved den Nye Tidsalder.

I nogen tid nu har I gradvist fået et indblik i, hvad I kan forvente, når I er sluppet fri af de mørkes indflydelse og aktiviteter. De vil hellere se jer fortsætte jeres kampe og bevidst forårsage krige og uroligheder, så I aldrig fuldt ud kan nyde den fred og lykke, som er jeres fødselsret. Dog er jeres skæbne sikret og I vil snart opleve frigørelse fra alt, som tidligere har forhindret jer i at leve et tilfredsstillende liv. Der vil være en tid, der hastigt nærmer sig, hvor I vil nyde friheden ved at leve i frihed for den evigt tilstedeværende krigstrussel, som ingen plads har i de højere vibrationer. I nogen tid nu er de blevet hævet og langsomt, men sikkert nærmer I jer en tid med store forandringer. Midt i uro og så meget, der behøver at ændres for at højne jeres levestandard, finder I det svært at forestille jer, hvordan varig fred kan sikres. Det vil dog komme og på en måde, som I måske ikke har overvejet mulig og vil signalere enden på ​​alle fjendtligheder og bringe den fred, som I ønsker.

Moder Jord er dybt involveret i de ændringer, der til tider kan synes temmelig ekstreme, men husk på, at Jorden langsomt har været ved at dø og har brug for meget opmærksomhed og forandringer for at skabe den Nye Tidsalder. Forureningen af ​​havene er en stor bekymring, da den gør det af med områder, der opretholder det liv, den skulle være rig på. Flere steder er jorden mættet med kemikalier og der er brug for en udrensning, så den kan blive helt restitueret. Der er meget arbejde af denne karakter, som ville være en næsten umulig opgave for jer, men, som I vil opdage, er der nye opdagelser, der vil gøre sådanne operationer lettere. Med vores hjælp bliver opgaven med at rydde op på Jorden sandelig så meget lettere. Der vil komme ændringer af en sådan art, at jeres industrier ikke længere vil have behov for at bruge forurenende eller giftige kemikalier. Der er mange planlagte ændringer, der vil fremskynde hele processen med at restituere jeres Jord.

I en tid, hvor mange mennesker frygter det værste, er det op til de sjæle, som er af Lyset og forstår, hvad der sker, at hjælpe dem, der føler sig forladt og i nød. Lad det være kendt, at massive gavnlige ændringer, som vil højne livskvaliteten langt ud over jeres forventninger, er på vej. Vi i Lysets Galaktiske Føderation vil hjælpe jer i alle faser, selv om vi vil give jer al mulig opmuntring til at tage del i hele forandringsprocessen. Vær forvisset om, at vi fuldt ud er klar over jeres behov, men på grund af jeres karmiske ansvar, kan vi ikke altid gribe ind for at hjælpe jer. Vi vil dog gøre vores bedste for at påvirke jer i jeres handlinger for at opnå de bedste resultater. Faktisk har vi hele tiden rejst ved jeres side, opmuntret jer til og hjulpet jer med at komme igennem perioder med enormt pres. I kan nogle gange undre jer over, hvor nye idéer kommer fra og nogle gange er det vores indflydelse i arbejde. Snart vil der komme en tid, hvor vi kan arbejde åbenlyst med jer uden frygt for indblanding og så vil I se tingene bevæge sig fremad med stormskridt.

Desværre er jeres presse stadig under Illuminatis kontrol og jeres nyheder overvåges nøje for at tilbageholde sandheden om mange ting, der sker for jer. Men når I bliver klar over den sande situation, vil I acceptere nyheder med forsigtighed og udvikle evnen til at "læse mellem linjerne", da så meget skjules og også fejlagtigt præsenteres for jer. I æoner af tid har I været holdt i uvidenhed om så mange forhold og meget, der direkte kunne have gavnet jer, er blevet holdt tilbage. Måske illustreres det bedst i forbindelse med svøben om kræft, der kan helbredes, bortset fra at det ikke bliver frigivet til offentligheden. De pågældende vil hellere behandle end helbrede jer i en branche, der tjener umådelige penge på jer. Det vil selvfølgelig ændre sig meget snart, da sandheden vil komme ud og intet vil forhindre, at det sker.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for, at vi kan give jer gode nyheder om fremtiden. I har tålmodigt ventet de sidste tider, som nu nærmer sig hurtigt og snart vil begynde for alvor. Vi er glade for at være en del af jeres oplysning og vil snart være en del af jeres liv. Vi er jeres fremtid og ser frem til at oplyse jer om jeres sande historie, da I er meget større end I forestiller jer og vi beundrer og hylder jeres beslutsomhed med at se de mørkes endelige nederlag. Vi vil være med jer til alle tider for at støtte jer og sender jer vores kærlighed.

Tak SaLuSa.
Mike Quinsey
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.