team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, October 28, 2016

Dansk -- Mike Quinsey, 28. oktober 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 28. oktober 2016

Forandringerne går godt og efterhånden som de får godt greb, så mindskes de mørke kræfters magt, så meget, at de bliver forvirrede og ude af stand til at kontrollere begivenhederne som før. Under alle omstændigheder tillades de kun en vis grad af frihed til at fortsætte med deres plan for verdensherredømme. Det vil ikke lykkes for dem, da de sidste tider allerede står skrevet og Lysets sejr er uundgåelig og sikker. Den periode, I nu er i, er fuld af potentielle forandringer, der alle fører til at opløfte Menneskeheden og til deres plads i den Nye Tidsalder. Scenen er sat og det er kun et spørgsmål om tid, før de, der er ansvarlige for at udsende nyhederne, vil føle sig tvunget til at begynde at give jer sandfærdige reportager. Sandheden kan ikke holdes nede meget længere og når de, der står i vejen, er fjernet, vil dage med sandfærdige reportager dominere.
Der kan være nogle af jer, der lever jeres liv med at bringe Lyset ned på Jorden, som ikke har hørt om David Wilcock. Han er en Mester, der effektivt fører de af Lyset mod afslutningen, så de med den kommende Nye Tidsalder og afslutningen på den gamle Tidsalder kan være sikre på at stige op. Hans arbejde er så vigtigt for Menneskeheden, at han er fuldt beskyttet, mens han giver jer stort set ikke-fortalte oplysninger om den større Sandhed. Hans større afsløringer er om sandheden om liv uden for Jorden og langt ude i Rummet. David går i spidsen for Lysarbejderne, så de er klar over de mange livsformer i jeres Univers. Til gengæld vil de være i stand til at videregive oplysningerne på et senere tidspunkt, så når de af Lyset dukker op på Jorden, vil I allerede have et vist kendskab til deres hensigter.
Opstigning er på ingen måde enestående, men som mange af jer allerede er klar over, er det for dem, der er i gang med det, en meget speciel opløftelse, idet Mennesket stiger op i deres fysiske kroppe. De indstrømmende energier har allerede en effekt og hver eneste sjæl er i større eller mindre grad påvirket. De, der allerede er klar over, hvad der sker, kan tage det i stiv arm, men for dem, der finder det svært, kan det være forvirrende. Men vær ikke bekymrede, da opløftelse, tilsigtet, er en langsom proces, så det ikke tager magten fra jer. Som I må være klar over nu, vil de, der ikke kan stige længere op, på et eller andet tidspunkt tage en anden vej, der passer til deres behov.
Spændende tider kommer snart, hvilket vil glæde jer, medmindre I finder dem vanskelige at forstå. Stort set alt, hvad I er velkendt med, vil ændre sig til det bedre og hurtigt føre jer ind i en fremtid, ulig noget I hidtil har oplevet. Mange sjæle, der har gået vejen før jer, vil hjælpe jer med at indtage jeres plads blandt dem, der er gået foran jer. De er jeres brødre og søstre og de afventer ivrigt jeres hjemkomst, da I vil blive fejret og anerkendt for den store tjeneste, I har udført for resten af Menneskeheden. Husk, at da I indvilligede i at stige ned til de lavere vibrationer, vidste I, hvad der lå forude og de mange udfordringer, I ville støde på. I er så meget desto større på grund af det og jeres erfaringer vil hjælpe mange andre, der vil følge efter.
For alle de, der er bevidste om deres skæbne og udvikler sig mod fuldendelse, ved, at denne tid er jeres vej ud af dualitet. Enhver anstrengelse, I lægger i, vil være det hele værd og placere jer solidt på vejen til fuld Galaktisk vækst. I begynder allerede at indse, at I har meget mere at forstå og at det kun er de lavere vibrationer, der har holdt jer tilbage. Det gør jeres fremskridt til en vidunderlig præstation, selvom jeres bevidsthedsniveau stadig udvikles og I er på vej til fuld bevidsthed. Ikke længere vil I blive holdt i en falsk og uvirkelig virkelighed og de afsløringer, der skal komme, vil hjælpe jer med hurtigt at rykke jer ind i en mere realistisk situation.
På grund af den variation, Jorden består af, er det en af de smukkeste planeter i Universet. Men var det ikke for Menneskets handlinger, ville det i sandhed være Edens Have, men Mennesket har drevet rovdrift på dens skønhed og bevidst ødelagt den. I behøver kun at se på skønheden i blomstervældet, der findes på Jorden, for at værdsætte skabelsens vidundere. Betragt derefter de mange arter af dyr, der vandrer på den, for at erkende, at Guds hånd er i alt, der har liv. Mennesket har også skabelsens gave, men har stort set manglet idealerne og fremsynet, der er nødvendige for at skabe varig skønhed. Alt dette vil ændre sig i den nærmeste fremtid, når I stiger op i de højere dimensioner.
Et eller andet sted inden i hver sjæl er påskønnelsen af skønhed, men mange har tilladt sig selv at sænke vibrationerne og har fokuseret på det, der er uønsket. I vil se de højere udtryk, når den første By af Lyset meget snart manifesterer sig i Sedona, USA. Den er der, usynlig, undtagen for dem, der er af de højere vibrationer og blot venter på det rigtige tidspunkt til at manifestere sig helt på Jorden. Det er en gylden By med Healing Centre og vil være åben for dem, der har brug for hjælp og healing. Nogle af jer vil allerede være bevidste om deres eksistens og har læst Genii Townsends bøger om dem. Byerne er blot en af de vidunderlige seværdigheder, I vil se, når den Nye Tidsalder fuldt ud kan manifestere sig.

Vibrationerne på jorden stiger nu og mange sjæle har bemærket forandringerne inden i dem selv. De føler en smuk ro, selv når de, der er omkring dem, er oprørte og deres tilstedeværelse er i sig selv en beroligende energi for alle omkring dem. I er længe blevet rådet til at centrere jer selv og lave en beskyttende energi som den Violette Flamme omkring jeres fysiske krop. Det kan gøres og I vil blive glædeligt overrasket over jeres succes og på grund af jeres indflydelse hjælper I andre til at bevare roen. Det er svært at ændre et helt livs vaner, men det er nu en yderst passende tid med den opløftelse, de højere vibrationer giver jer.
Indtil sandheden om jeres eksistens afsløres sammen med nyheden om de forestående forandringer, bliver I nødt til at stole på jeres Internet, selvom nogle af de mennesker, der rapporterer, simpelthen er Illuminatis brikker og spreder falske oplysninger. Men hvis I holder jer opdateret med nyheder fra websteder, I har identificeret som pålidelige, skulle I være godt informerede. I kan ikke vide alt, så koncentrer jer om de seneste nyheder fra kilder, som vil give en fair og sandfærdig redegørelse for, hvad der foregår. Der er mange, mange Lysvæsener, der står ved jeres side og det er jeres garanti for en sikker rejse mod fuldendelse.
Vær tålmodige og giv tid til, at begivenheder kan manifestere sig, da I ikke behøver bekymre jer, eftersom resultatet vil gøre jer alle glade og I vil være i glæde over omsider at være fri af de begrænsninger, der har hindret jer i at udvikle jer. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, October 21, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. oktober 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. oktober 2016


Kun få mennesker er klar over, at der i meget lang tid har været en krig i Rummet mellem Illuminatis styrker og Rumvæsener. Illuminati gjorde dette muligt, fordi de omdirigerede billioner af dollars til deres hemmelige Rumprogram. Slagene har fundet sted for at hindre Jorden i at blive fuldstændig overtaget af dem. Hvis det var lykkedes, ville Jorden virkelig være blevet til en Fængselsplanet. Befolkningen ville have været i deres magt, mens de gennemførte deres plan med i stor grad at nedbringe antallet af mennesker på Jorden til et håndterbart antal.


Men selv om kampen endnu ikke er forbi, har Lysets Styrker etableret sig som den førende magt. Det er bare et spørgsmål om tid, før de kan erklære sig som sejrherrer og fjerne de ledende medlemmer af Illuminati. De vil blive anbragt, hvor de ikke længere kan gribe ind i jeres fremskridt mod etablering af den Nye Tidsalder. I æoner af tid har I været ude af stand til at gøre fremskridt, som I ønskede, men snart vil I være i stand til at være frie til at følge jeres egen vej og løfte jer op i de højere dimensioner. Men først er der meget, der skal gøres, for at bringe den Nye Tidsalder i fuldt flow. Med hjælp fra jeres Venner i Rummet kan udviklinger, der har været holdt nede, fortsætte. I vil hurtigt blive ført ind i moderne tider med gratis energi og være selvforsynende. Naturligvis vil mange hjælpere hjælpe jer med at etablere den Nye Tidsalder.


De nødvendige forandringer for at gøre det muligt for jer at komme videre er planlagt og afventer kun det rette tidspunkt til først at gå i gang med valutarevalueringerne. Når det er sket, kan mange projekter begynde, som omfatter uddelingen af det nødvendige udstyr til at gøre jer selvforsynende, hvad energi angår. Naturligvis kan disse forandringer ikke ske natten over, men I vil helt klart blive opløftet over at vide, at starten er gået. På alle stadier vil jeres fremskridt blive overvåget af Højere Væsener og deres tilstedeværelse vil være jeres sikkerhed for, at alt skrider frem som planlagt for hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. Med sådanne udviklinger vil jeres venner i Rummet være i stand til sikkert at besøge jer oftere og være til hjælp, når det ønskes.


Indtil en fri Presse kan reetableres, må I søge efter pålidelige kilder til information. På nuværende tidspunkt er der bevidste forsøg på at forvirre jer ved at udsende falske oplysninger. Men det er sandt at sige, at flere mennesker vågner op til sandheden og ikke så let lader sig narre. Illuminati vil blive tøjlet, men deres håndlangere vil stadig fortsætte med deres egne forsøg på at holde sandheden skjult. Den vil komme ud og ingen tilsløringer overhovedet vil være i stand til at holde den nede. Selv nu får flere mennesker mod til at stå frem for at "fortælle, hvad de ved" og som tiden går vil flere og flere følge i deres fodspor.


Vid, at de mørke aldrig helt har haft det, som de ville have det, det er bare det, at deres handlinger rapporteres mere frem for andre af en Presse, der lever af sensations historier og de "dårlige" nyheder. De virkelige nyheder kontrolleres og indtil der er frihed til at rapportere det, som det virkelig er, vil I aldrig komme til at høre om alle de sande begivenheder, der finder sted på eller uden for Jorden. Når omstændighederne tillader det, vil I hurtigt få faktaene om jeres tid på Jorden og de mange falske historier om jeres historie vil blive rettet. Fordi det er muligt at gå tilbage i tiden, vil I få passende fakta til at understøtte det.


Når ting, I har kær, ændres, kan det være foruroligende, men erkend, at alle ting er i en kontinuerlig tilstand af forandring, fordi det gamle ingen plads har i fremtiden. I vokser med det, efterhånden som jeres bevidsthedsniveauer højnes, hvilket er en naturlig følge af de højere vibrationer, som I nu lever i. Men som tidligere nævnt, er der et punkt, hvor visse sjæle ikke kan nå det niveau, der vil tillade dem at fortsætte med at stige op. Det er de sjæle, der vil fortsætte deres udvikling ved at tage en anden vej end dem, der stiger op, efterhånden som vibrationerne højnes. Igen understreges det, at alle sjæle vil befinde sig præcis der, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling. Det handler ikke om at vælge, da I ikke kan være på et højere niveau end jeres egne vibrationer.


De fleste af jer skulle nu have fundet jeres plads i de sidste dage af den gamle Tidsalder, som hurtigt erstattes af de højere vibrationer. For Lysarbejdere betyder det at være der, hvor der er brug for jeres viden og færdigheder for at hjælpe andre igennem til det sidste og hjælpe dem med at stige op. Mange sjæle har intet begreb eller forståelse for den tid, de går igennem, men forudsat at de stort set lever den største del af deres liv med at tjene andre, vil de stige op. Gør simpelthen jeres bedste under alle omstændigheder og forsøg at behandle alle sjæle med Universel Kærlighed. Hvis I fejler, så bekymr jer ikke, fordi så længe I lærer af sådanne erfaringer, vil I stadig fortsætte med at stige op.


Så giv ikke op under nogen omstændigheder, men prøv at holde jer til jeres spirituelle vej. Jeres Guider vil helt sikkert være ved jeres side og hvis I "lytter" til dem, vil de gøre alt, hvad de kan for at holde jer på den vej, I har valgt. Hvis I er én, der foretrækker at bede, når I har brug for hjælp, er det fint, da jeres Guider i de stille stunder kan rykke tættere på jer. De vil indprente jer deres budskab og I gør klogt i at følge det, selvom I ikke kan se udfaldet. Hvis I tager en forkert beslutning og er ved at gå i den forkerte retning, vil de gøre deres bedste for at få jer til at ændre kurs. Husk, at de er opstegne Væsener, der ved, hvad I går igennem og er godt udrustede til at lede jer, så I holder jer til jeres livsplan.


Denne måned vil sandsynligvis blive af stor betydning, da visse handlinger, der har fundet sted, sandsynligvis vil resultere i nogle positive resultater, som I vil hilse velkommen. Jeres tålmodighed har været ekstraordinær, da I mange gange har ventet begivenheder, der ikke materialiserede sig nøjagtigt som forudsagt. En, som I nemt vil huske, er slutningen af 2012, hvor den Nye Tidsalder officielt begyndte og som syntes at komme og gå uden de store hændelser. Men på ét niveau fandt det sted, som I var blevet informeret om og siden da har mange begivenheder fundet sted, der har hjulpet den Nye Tidsalder med at manifestere sig. I kiggede efter reelle forandringer, men kunne ikke se nogen, men de havde fundet sted. Siden dengang er jeres bevidsthedsniveauer steget og når I ser jer tilbage, er I måske enige i, at I nu er mere bevidste på et bevidst niveau.


I har ventet i lang tid på at blive fri for livets prøvelser i de lavere vibrationer. Men alt skrider fremad på en måde, der vil sikre, at det endelige resultat er til jeres fordel. Bortset fra mindre vanskeligheder er vejen mod jeres fremtid ryddet og I vil nå de niveauer, der sikrer jeres velbefindende og glæde.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, October 14, 2016

DANSK -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 14. oktober 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 14. oktober 2016 
Præsidentvalget er det vigtigste fokuspunkt for millioner af amerikanere, men der er en stor mulighed for, at de ikke kan fortsætte valgkampen overhovedet. Årsagen synes at være, at én kandidat ser ud til at trække sig. Det kunne være den mest gavnlige hændelse med sigte på den forestående begyndelse på den globale valutarevaluering, der så kan fokuseres på uden forstyrrelser. Den kan faktisk allerede være begyndt og den er bestemt meget tæt på at finde sted ved den først givne lejlighed til at gøre det. Der er rygter om, at den allerede er startet og en langsom start er helt sikkert ventet på grund af opgavens omfang. En vis grad af bydende nødvendighed foreligger naturligt nu for at få hele ordningen i gang, hvilket vil glæde så mange mennesker, der ivrigt har ventet på den.
Verden fortsætter med at være i en oprør og krig er udbredt, men meget er et svar på forsøg fra de mørke kræfter på at tage kontrol over den. Det vil dog ikke tillades, at det lykkes for dem, da Højere Væsener vil afgøre udfaldet til fordel for Lyset. Der er en plan på plads, der vil forhindre den i at blive sinket, da ting nu har nået det punkt, hvor det er tid til at bringe dem til afslutning. Hav tillid til dem, der har jeres fremtid i deres hænder, da de har godt styr på det og har fuldt overblik over det, der sker.
Hvad angår Lyset, er der ingen fejl og planen for jeres frihed forløber som planlagt og nødvendig for at sikre, at Opstigning finder sted. Det er nu op til hver enkelt at beslutte, hvor deres fremtid ligger og hvis de ønsker at stige op, at leve deres liv i overensstemmelse hermed. Selvfølgelig gives der hjælp og vejledning, men i sidste ende er det op til jer at løfte jeres vibrationer tilstrækkeligt til at opnå det. I burde nu vide, at en mulighed, som nu, kommer i slutningen af en cyklus. Så gør en indsats og vær sikre på, at det lykkes, så I dybt inde vil vide, at dette er sandheden. Da I indvilligede i jeres livsplan, havde I tillid til, at I kunne Stige Op.
Jeres tålmodighed er blevet grundigt testet og hvis I har været i stand til at holde stand, kan I se jer selv som godt på vej mod de højere dimensioner. Udfordringerne med at overvinde de lavere vibrationer er hårde og I angribes fra alle sider, men ved at holde jer centreret og i total kontrol over jer selv er I godt på vej mod Opstigning. At rejse ad Lysets vej kan undertiden være et ensomt liv, da få mennesker forstår, hvorfor de er på Jorden og det er svært at finde andre ligesindede. I bliver ofte en ensom figur, men jeres blotte tilstedeværelse på Jorden er med til at sprede Lyset. Når I stiger op, bliver det lettere at være frigjort af mange af de lavere energier, da de har lidt eller ingen tiltrækning på jer.
Tiden nærmer sig, hvor det vil være muligt at fortælle folk om de sande årsager til oplevelse af de lavere vibrationer og også hvorfor det har været nødvendigt at reinkarnere på Jorden mange gange. Uanset hvilket niveau I er på i øjeblikket, vil I, når enden på cyklen sker, derfor være på præcis det rigtige niveau. Familier kan finde det bekymrende, hvis de skulle blive skilt ad, men husk, at hver enkel sjæl har deres egen vej at gå. Men der er tidspunkter, hvor partnerskaber fastholdes og sjæle stadig udvikler sig sammen. Faktisk samles nogle familier for at være sammen ifølge en livsplan og det sker ofte, når de arbejder for Lyset.
Mine Kære, I beundres og elskes for jeres dedikation over for jeres ansvar og hjælpes på alle tidspunkter med at fuldende jeres livsplan. Jeres Guider, der ledsager jer, er kraftfulde Væsener, der kan påvirke jer på måder, der sikrer jeres sikkerhed og ofte afværger det, der ellers kunne være en uønsket livsændrende forandring. Hvis I anerkender dem og "taler med dem", kan de nemmere tale med jer og de vil indprente jer deres tanker. De er sandsynligvis mere bevidste om jeres livsplan, end I er, og er i stand til at sikre, at I holder jer på den rette vej. Det udelukker ikke på nogen måde jeres frihed til at vælge, da de allerede vil kende det.
I nogen tid er Galaktiske rumskibe rykket tættere på Jorden, men indtil de afslører sig, vil I ikke være i stand til at se dem. Men Avianerne (Blå Fuglemennesker) holder sig på afstand, da deres tilstedeværelse er at holde øje med, hvordan Jorden og hendes befolkning håndterer Opstigningen. Der er faktisk flere grupper, der venter på at give sig til kende, så snart det er sikkert at gøre det. Jeres fremtid er fuld af behagelige overraskelser, ikke mindst mødet med jeres agarthanske venner fra den Indre Jord. Tingene vil ændre sig så meget, at I på relativt kort tid vil drage fordel af at blive hjulpet med at indtage jeres retmæssige plads i den Nye Tidsalder. Den gamle forsvinder ret hurtigt, idet forandringer, der i sidste ende vil højne jeres livskvalitet, allerede finder sted.
Med alt det, der sker med jeres verden, er det svært ikke at blive involveret. Jeres bedste tilgang er at forsøge hele tiden at holde jer centreret og at være betragteren snarere end at blive involveret. Selvfølgelig vil der være problemer, som I ikke kan undgå at blive involveret i og når I er et fyrtårn af Lys, kan I bringe fred til en situation, der kan forårsage vredesudbrud og konfrontation. I har kræfter, som I ikke kan forestille jer, men I må have troen på jer selv, for at de kan aktiveres. Jeres største arbejde kan undertiden ske, når I er mest rolige og bruger jeres tankes kraft. I kan dog ikke påtvinge nogen jeres ideer, da de kan blive afvist, hvis de ikke accepteres og det sker ofte på grund af karmisk ansvar, som må udspille sig. Dette gælder også for udsendelse af helbredende energier, idet en sjæl nogle gange har brug for at opleve det fulde forløb af deres "sygdom" til gavn for alle involverede.
Når I er steget op, vil I blive en helt anden person i forhold til den, I var tidligere. Jeres Lys vil blive så stærkt, at I ikke vil lege med eller underholde de negative energier. Lyset vil figurere i alt, hvad I gør og da I vil være sammen med ligesindede sjæle, vil I leve et lyksaligt liv fyldt med glæde og kærlighed. Negative tanker vil ikke være en del af jeres liv, da vibrationerne vil være for høje til, at de kan være til stede. Så budskabet er at starte så hurtigt som muligt med at føle, hvordan det er at leve med en højnet vibration. Jo mere I kan modstå de lavere vibrationer, jo mere vil de være ude af stand til at påvirke jer, så husk, at mage tiltrækker mage og undgå at tiltrække jer dem.
Efterhånden som Lyset fortsætter med at øges på Jorden, vil "mørket" gradvist forsvinde. Det sker allerede og det skaber forvirring blandt dem, der er de mørke, da de ikke længere kan holde energierne på plads. De er ofre for deres egne gerninger, men det er aldrig for sent for dem at vende sig mod Lyset.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, October 7, 2016

DANSK Mike Quinsey 07:10:2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 7. oktober 2016.

Tiden nærmer sig hastigt, hvor begivenheder vil skride fremad som forventet. Alle de nødvendige foranstaltninger synes at være på plads og afventer de endelige kontroller, før ordren gives til at gå videre med Revalueringen af valutaerne. Det har krævet en masse planlægning for at nå til dette punkt plus samarbejdet fra de mange, mange mennesker, der er involveret. Det er klart, at ventetiden vil have været det hele værd og vil blive set som et vendepunkt, hvor begivenheder er drejet ind på den vej, der baner vej for Lyset. Der er stadig forvirring om, hvad der foregår og det skyldes til dels dem, der er imod, at forandringerne bliver gennemført. Under alle omstændigheder vil der være vindere og tabere, men forandringerne vil til fulde gavne hele befolkningen på Jorden. Alle skal have mulighed for at have en acceptabel levestandard og fjerne uretfærdigheden i fordelingen af velstand.
Hvad Guds vilje angår, kan intet kan ændre udfaldet, ligegyldig hvilke handlinger, der foretages af Illuminati. Deres rolle i opposition til de af Lyset har fået de af Lyset til at rejse sig og udvikle sig meget hurtigere, end de ellers ville have gjort. Det betyder, at mange flere sjæle vil have nået niveauer, der berettiger dem til at stige op. Der er ingen udvælgelse af sådanne sjæle og deres succes skyldes udelukkende deres egne bestræbelser på at udvikle sig ud over de lavere vibrationer og ind i Lyset. Det er ikke et spørgsmål om at blive et helt Lysvæsen, men at gøre tjeneste for andre i den største del af jeres liv. I kan opnå det på så mange måder og det er ikke nødvendigvis afgrænset til dem, der har en religiøs baggrund. Ligeledes kan I tjene andre på mange måder alt efter deres behov og det handler ikke nødvendigvis om penge, men de, der er meget velhavende, kan gøre fantastiske ting med dem.
I betragtning af den nuværende verdenssituation ses nogle store forandringer som umulige, men det skal understreges, at de af Lyset, som guider Menneskeheden, er meget kraftfulde Væsener. De kan ændre Jordens vibrationer således, at alle krigsvåben ikke kan fungere. Så fred kan fremtvinges og vil fra et karmisk synspunkt blive set som retfærdighed for at belønne de, der har holdt deres Lys strålende, uanset hvilke vanskeligheder, de mødte. Når krig og krigsmateriel går af brug, kan fred og glæde snart vende tilbage til Jorden. Så meget mere godt arbejde kan gøres, når folk føler sig trygge og i sikkerhed.
En af de største lektioner, I kan lære på Jorden er "tilgivelse", som kan være ekstremt svær, når I måske har været fysisk skadet. Repressalier er en naturlig reaktion, men hvis I skal undgå mere karma, er det bedst at afholde sig fra sådanne fristelser. Husk, at hvis I ikke straks undgælder for synder, der er begået, mens I er på Jorden, er I stadig nødt til at tage konsekvenserne. Det kræver en stærk viljestyrke at bevare roen under sådanne omstændigheder, men fortæl blot jer selv, at enhver negativ handling på et eller andet tidspunkt skal gøres god igen. Den bibelske historie om Jesus fortalte om at "vende den anden kind til" og det er et symbol på, hvordan I bør sigte mod at være. Bevar roen og afhold jer fra fristelsen til at søge hævn.
At se tingene fra "Kærlighedens" højere niveauer opsummerer det, I alle bør koncentrere jer om. Disse niveauer, I står over for, er mere Lys og det er sådan, at I kan bruge denne energi til at udføre mirakler. Universel energi er universalmidlet for alle lidelser og efterhånden som I stiger op, bør det være den vigtigste faktor i jeres liv. Det er den ultimative energi, som I kan udføre mirakler med. Selv på Jorden nu har det resulteret i mirakuløse helbredelser og det omfatter også selv-healing. Det virker så simpelt at anvende en sådan tankegang, men især på Jorden bliver I bombarderet med så mange forskellige energier, at det nogle gange er svært at holde fokus på "Kærlighed".
Lyset på Jorden søger ud i mørket og fylder den med den højere energi. Langsomt, men sikkert bliver forandringerne tydelige og forankringen af Lyset kan alle glædes over. Til sidst vil der ikke være nogen lavere energier på Jorden overhovedet og den Gyldne Tidsalder vil i sandhed være begyndt. Det vil være jeres første oplevelse med total fred på Jorden og den vil vare i 1000 år, hvor lavere energier vil få lov til at blande sig med den. Til den tid vil I have udviklet jer til ukendelighed som Lysvæsner. Så alt den tid og indsats I lægger i for at hæve jeres vibrationer, vil blive godt belønnet og bestemt aldrig fortrudt.
I vil bemærke, at regeringer og deres politik er under pres for forandringer og de generelle strømninger bevæger sig væk fra dem, der er krigsmagere. Folket har fået erfaring nok med alle ting forbundet med krige og et stærkt ønske om fred i verden slår rod. I har stadig jeres såkaldte "brændpunkter", hvor der synes ikke at være nogen måde i sigte at skabe fredelige løsninger på. Disse er til for at rydde karma, der må ryddes, før sand fred kan etableres. Samtidig udspiller magtspillet sig stadig, men I vil til sidst se, at begivenheder viser sig at være yderst acceptable ved at holde ønsket om magt over folket i skak.
Det at I ved, at større forandringer er rundt om hjørnet, synes at holde folk tilbage, men rådet er at fortsætte som før og reagere på forandringerne, når de finder sted. Der er ikke nogen reel gevinst ved først at vente på at se, hvad der sker, da alle i det lange løb vil nyde godt af dem i forhold til deres behov. Det kan tage lidt tid at nå rundt til alle, men frygt ikke, da ingen vil blive overset. Husk, at den hjælp, der bliver givet til jer af jeres Galaktiske venner, vil fortsætte og sikrer således, at tingene skrider frem i fuld fart. Efterhånden som nye opfindelser også videregives til jer, vil livet hurtigt se helt anderledes ud og give jer meget mere tid til at tage jer af jeres egne behov. Vær forvisset om, at alle ting er blevet godt dækket ind af de planer, der allerede er lavet for at sikre jeres hurtige opstigning ind i den Nye Tidsalder.
Hold jer på Lysets Vej og lad ikke noget bortlede jeres opmærksomhed fra jeres intentioner. Der er stadig grupper, der kun har "egeninteresse" for øje og intet ville kunne forhindre dem i drage fordel af det på andres bekostning. Men deres succes vil ikke vare længe og deres anstrengelser vil i sidste ende føre til skuffelse. De kæmper allerede for at bevare deres magtpositioner og før eller senere vil de blive stoppet i deres forehavender. De højere magter kender til alt det, der sker og de kan ikke gemme sig nogen steder. De har meget at stå til ansvar for og vil lære deres lektioner, hvilket alle sjæle skal, når de afviger fra Lysets Vej. Ved at leve i dualitet lærer alle sjæle gennem erfaring og ved på første hånd at opleve, hvad der sker, når deres vibrationer sænkes og de har mindre kontakt med Lyset.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.