team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, September 30, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 30. september 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 30. september 2016

Hver dag rykker begivenheder et skridt nærmere på at blive annonceret og når situationen er positiv og de højere Væsener er tilfredse med, at det er sikkert at gøre det, vil de gå videre uden tøven. Spændingen vokser i de højere dimensioner, idet I nærmer jer en betydningsfuld tid, der længe har været ventet og det er sikkert, at et stort skridt fremad snart vil blive taget, hvilket har potentiale til at ske om blot ganske få dage. Bliv dog ikke skuffet, hvis der ikke sker noget som antydet, da enhver forsinkelse vil have været med en meget god grund. Uanset forsinkelser er faktum, at intet vil have ændret sig og de forandringer, I forventede, vil stadig manifestere sig. Der er en tid og et sted for alle ting og det er i jeres interesse, at de væsentligste beslutninger træffes af dem, der har et samlet overblik og forståelse af, hvad der sker på Jorden.

Omfanget af, hvad der sker, ligger ud over jeres fulde forståelse, men vid, at I har det privilegium at være dem, der direkte oplever sådan en vidunderlig tid. Faktisk er I dem, der er blevet valgt til at stige op i jeres fysiske kroppe og det vil være en enestående begivenhed. Gør jer det klart, at på et vist niveau vil det "gamle" jordiske legeme ændre sig til et legeme, der er af en meget højere vibration. En behagelig overraskelse vil være, at I faktisk ikke kan bringe noget mindre end den fuldkomne version af jeres krop med, fri for alle de brister og defekter, der er forbundet med de gamle jordiske vibrationer. Forvent dog ikke for meget for hurtigt og alt vil komme i rette tid for jeres Opstigning. Glæd jer over jeres vision for den nye Jord, fri for alle begrænsninger og modstand fra dem, der kun tjener sig Selv. Vær centreret og positiv og bliv ikke vildledt af, hvad der sker omkring jer. I kan stå midt i al uroen som et strålende Lys, der vil løfte andre op.

Illuminati skaber deres egen undergang, men vil aldrig holde op med at prøve at nå deres ambition om at regere hele verden. Intet ville afholde dem fra at gøre det og som et såret dyr er de mest farlige, når deres position er truet. Vær forvisset om, at ligegyldigt hvad de gør, vil være til ingen nytte, da deres dage er talte og nederlag stirrer dem ind i ansigtet. Det er ikke underligt, at der sker så meget på én gang, men ud af kaos kommer de mest opmuntrende tegn, der klart vil signalere en Ny Tidsalders manifestation. I af Lyset er på vej op og vil snart nå niveauet for forandring, hvor I lader de gamle energier bag jer for stedse og nyder frugterne af jeres fremskridt.

Når I stiger op, vil I ikke have brug for nogen af jeres "ejendele", da alt det, I sandsynligvis får brug for, allerede findes i de højere dimensioner. Ligeledes vil I have kraften til at skabe det, I har brug for, da tankens kraft vil gøre det muligt for jer at få præcis det, I ønsker. Tankesættet vil ændre sig og da I kan "tænke" jeres behov til eksistens, vil der ikke være behov for at akkumulere rigdom. Penge vil allerede være afskaffet, da de ikke længere vil være nødvendige. Mange andre velkomne forandringer vil finde sted, når den Nye Tidsalder implementeres helt.

Hver af jer blev udvalgt til at være til stede i så vigtig en tid, da alle har noget at tilbyde, som vil hjælpe med til at manifestere de nye energier. I er gamle sjæle, der har haft så mange inkarnationer og har udviklet jer så fint, at I potentielt er parat til at stige op. I har lært alt det, de lavere vibrationer har at tilbyde, idet I er blevet grundigt testet i dualitetens flammer, og har været i stand til at overvinde de mange udfordringer, I er stødt på. Det er tid for jeres belønning, idet I lader de lavere vibrationer bag jer og går ind de højere vibrationers lyksalighed og glæde.

Bare forestil jer, hvor spændende det bliver at møde andre Racer, der har ventet på en sådan mulighed for at møde jer, idet de tidligere har fået instrukser om ikke at gribe ind i jeres evolution. Der er andre, der simpelthen bare er interesseret i at blive venner med jer og at dele deres avancerede viden med jer. Der er også dem, der har fulgt jeres udvikling og ser, at I snart skal stige op med Moder Jord. De af de lavere vibrationer vil også bevæge sig videre og fortsætte deres udvikling som før. Fremtiden vil være fuld af overraskelser og I vil møde gamle venner, der er tæt på jer, og som næsten ikke kan vente med at se jer igen. Livet for jer kan være svært lige nu, men mist ikke modet, da det for dem, der læser disse budskaber, næsten er sikkert, at I er godt på vej til Opstigning.

Sandheden om alle ting venter jer og vil blive givet på rette tid. Meget af jeres historie, som I forstår den, er langt fra sandheden og er forsætligt fordrejet af dem, der ønskede at kontrollere jer. Men efterhånden som vibrationerne højnes, bliver det sværere for dem at skjule deres motiver og sandheden bag deres handlinger bliver mere synlig. I er store Væsener, der holdes nede i mange henseender og det betyder, at jeres liv har været berøvet fremskridt, der i høj grad ville have højnet jeres livskvalitet. Men fortvivl ikke, da alle ting vil komme til jer i en meget nær fremtid. Bag mange af de oplevelser, I har haft, er Væsener, der leder begivenhederne på Jorden. Selvom de negative også fører deres livsplan ud i livet, er resultatet, at I på hele den vej, I rejser ad, bliver præsenteret for udfordringer, der hjælper jeres udvikling. Det sker nogle gange hurtigt og rasende stærkt, men hvis I kan finde jeres vej gennem det, vil I udvikle jer meget hurtigere. Uanset hvad der sker, er det hele en del af Guds plan for at føre jer tilbage til den Guddommelige Kilde.

Der er så mange penge, der venter på at blive distribueret, at der vil komme et tidspunkt, hvor ingen bliver nødt til at leve i fattigdom. De vil være baseret på ædle metaller og bevare sin værdi. Men da I fortsætter med at stige op, vil de til sidst være unødvendige og vil ikke på nogen måde påvirke jeres livskvalitet negativt. Lev Kærligheden og Elsk Livet (Live Love and Love Life) og det vil være en utrolig oplevelse, ulig nogen I tidligere har haft. Første prioritet er at dække behovene hos dem, der bor under umenneskelige forhold på grund af langvarige krige og konflikter og naturligvis vil der blive taget hånd om kilden til deres problemer først.

Når I ser jer tilbage og ser omkring jer, vil det være indlysende, at forandringerne har taget fart og ud af dem kommer en mere acceptabel måde at leve på. Det vil medføre splittelse mellem dem, der hilser forandring velkommen og dem, der hænger fast i fortiden og ikke kan give slip. Men forandringerne kan ikke holdes tilbage, da den Nye Tidsalder er godt i gang og snart vil I se beviser på det. Det I har ventet på, er i sigte og offentliggørelser om det vil snart ske. Skønne tider venter forude og I vil opdage, at ventetiden har været det hele værd.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.
I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Saturday, September 24, 2016

Danish -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 23. september 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 23. september 2016
Overalt i verden er der konfrontationer og kampe, idet de mørke Kræfter forsøger at dæmme op for de tab, de oplever. Det vil ikke være til nogen nytte, da deres magt bliver brudt ned og de mister kontrollen over udfaldet af begivenheder. Deres dage er talte, da deres ledere ikke længere er i stand til at beordre deres tilhængere til at opnå det resultat, de havde planlagt. Den tid, hvor de ikke har magt og indflydelse, er i sigte og der er ikke noget, de kan gøre for at ændre udfaldet. Når I ser det udefra, har I ikke mulighed for at kende de sande fakta, da så mange ting sker på samme tid. Men de, der arbejder for at gøre en ende på fjendtligheder og for fred i verden, er placeret, hvor de kan påvirke det, der sker, og endnu vigtigere, udfaldet.
Der er et godt stykke vej at gå endnu, før det bliver tydeligt, at store forandringer er på vej, men når først de begynder, vil tingene hurtigt ændre sig. Alt det, I er blevet lovet, vil manifestere sig på relativt kort tid, da forberedelserne allerede er gjort. Trøsten ved at skulle vente så længe på handling vil være, at mange flere sjæle vil være vågnet til sandheden. Lyskvotienten er steget og en betydelig stigning i vibrationer har fundet sted. I er uangribelige og intet vil ændre udfaldet, hvilket er at se de af Lyset stige op. Endelig vil I påbegynde den rejse, der fører jer tilbage til der, I kom fra og I har altid vidst det underbevidst, idet I kendte resultatet, da I valgte at lade jer droppe ned i de lavere dimensioner for at opleve adskillelse.
Når I er vendt tilbage til de højere niveauer, vil I have et herligt liv foran jer. Som et Galaktisk Væsen kan I frit vælge jeres næste oplevelse, men med henblik på at fortsætte jeres igangværende udvikling. På alle stadier er der altid hjælp til, at I kan beslutte, hvad der er jeres bedste muligheder, men det endelige valg er op til jer. Efter at have fået mere erfaring i de lavere dimensioner, er I vokset som sjæl og vil være så meget desto større på grund af det. Faktisk har jeres udviklingshastighed været hurtigere, end hvis I var blevet i de højere vibrationer.
Bevar fokus inden for jeres egen energi og I vil være i stand til at nyde de forandringer, der umiddelbart ligger forude. Jeres samfunds og jeres livs transformation vil være mirakuløs, hovedsagelig fordi det vil ændre de måder, der er nødvendige for at løfte jer op. Under normale omstændigheder ville sådanne forandringer tage lang tid om at manifestere sig, men det meste af det hårde arbejde har allerede fundet sted. Meget venter jer, der lige nu blot er ud af syne, såsom Lysbyer, der vil forbavse jer med hensyn til deres pragt. Som I allerede har fået at vide, er den første så nær på at manifestere sig og vil blive efterfulgt af mange flere.
Intet sker uden at have et bestemt formål, så når der sker noget for en person eller grupper af sjæle, skulle det være muligt at forstå årsagen. På den måde vil oplevelsen have værdi og hvis det er for at rydde karma, skulle I være i stand til at forstå formålet. Alt, hvad der sker, er af betydning på en eller anden måde, selv om det ikke står klart for jer. En lektion lært gennem faktiske erfaringer er bestemt til at have en indvirkning på jer og vil næsten helt sikkert ikke blive glemt. Så når I har en nødvendig oplevelse, så prøv at forstå grundene bag det. På den måde vil I kun behøve at gå gennem lektionen en gang. Hvad evolution angår, ville liv være meningsløs, hvis ikke det gav jer mulighed for at udvikle jer.
Når I nu er på nippet til at lære så meget om jeres egen evolution, er det vigtigt, at I noterer jer jeres oplevelser. En lært lektion vil ikke nødvendigvis blive præsenteret for jer igen, så sørg for, at når I bliver testet, at I tager udfordringen alvorligt. Hvis I ikke gør det, vil den næsten helt sikkert komme igen. I bliver ikke testet over jeres evner, så I kan forvente at komme sejrende ud på den anden side. I har måske venner eller slægtninge, der ikke synes at have nogen store udfordringer i deres liv, men forstå, at I til dels vælger, hvor hurtigt I gør fremskridt. Da vi befinder os i de sidste tider, er det kun naturligt, at de sjæle, som er tæt på at gøre det færdigt, vil ønske at prøve og slette eventuelt resterende karma, som de har, for at kunne stige op nu.
Universet er fuld af liv og det, der eksisterer i de højere dimensioner, kan ikke ses af jer. Men for det tilfælde at sådanne livsformer ønsker at blive set, vil de sænke deres vibrationer og har gjort det med det formål at besøge jeres Jord. Mere avancerede sjæle vil også antage en fysisk krop, hvis der er brug for dem til at udføre en opgave på Jorden. Dimensionerne flyder sammen på steder og når det sker, kan I se "syner" af de højere Væsener og sådanne syner kaldes undertiden indbildning. De "usynlige" befinder sig også det samme sted som jer, men nogle gange vil folk kortvarigt se dem, før de forsvinder igen.
Mange mennesker går igennem en udfordrende tid, i forsøget på at leve deres liv på den bedst mulige måde og undgå at blive fanget i negative problemer. De, det lykkes for, gør det ved at fokusere på alt det, som er positivt og at leve i en energi af kærlighed til alle mennesker. Det er svært, når I står over for fjendtlige mennesker eller situationer, men så længe I kan være centreret i jeres egen energi, vil I klare jer. Hver gang det lykkes for jer, styrker I jeres egen position og vokser til et punkt, hvor I ikke længere re-agerer på negativitet omkring jer. Det kan lyde svært, men vær forvisset om, at det er en sindstilstand, som I kan opnå og I bliver upåvirket ved at være Kærlighed i Aktion.
I vil opdage, at folk vil føle sig afslappet og opløftet af jeres højere energier og vil spekulere på, hvordan I har opnået det. Hele jeres måde og levevis vil tiltrække andre, der måske kommer til jer for at få råd og ønsker at lære jeres hemmelighed. Der er ingen grund til, hvorfor I ikke skulle fortælle dem det og opmuntre dem til at følge jeres eksempel. At vise Universel Kærlighed i alle situationer er det, de vil forsøge at nå og det er lettere sagt end gjort, men det må starte et eller andet sted på et tidspunkt. Alle sjæle vil på et eller andet tidspunkt stå over for en sådan udfordring og hvis de er forpligtet til succes, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne opnå det.
Gør jeres bedste, selvom I til tider fejler, da det er bedre at have prøvet end slet ikke at have prøvet. Al erfaring udvikler jer, selvom I føler, at I ikke udvikler jer. I har også jeres trofaste Guider, der ledsager og opfordrer jer til at fortsætte, ved hånden. De ved, at jeres indsats vil blive belønnet, når tid er og at det vil lykkes for jer, så vær positive og hav tillid til jeres evner.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, September 16, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. september 2016.Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. september 2016.
Det ser ud til, at spørgsmål vedrørende "Revalueringen" nu har nået det punkt, hvor alle involverede G20 lande nu er klar til at gå videre. Det er simpelthen et spørgsmål for dem, der har ansvaret, at arrangere omstillingen, så den gennemføres på en koordineret måde. Det vil være det første historiske skridt mod at skabe fred på Jorden. Der er stadig et godt stykke vej, før total fred kan erklæres og hvert land vil vide, ved at de har tilsluttet sig fredelig sameksistens, at skulle de bryde den, er det med risiko for at blive forvist fra Jorden. Så glæd jer, da den lange ventetid næsten er ovre og en fredelig fremtid er sikret jer og dem, der vil følge efter.
I undrer jer måske over, hvordan de resterende mørke individer kan tøjles, men vær forvisset om, at ballademagere vil blive fjernet fra planeten og placeret, hvor de ikke længere kan forstyrre de planlagte forandringer på jorden. Det er muligt, at mange af de mørkes håndlangere vil overgive sig og ikke længere udgøre en fare for befolkningen. I takt med at den nye Jord stiger op, vil der ikke være plads til nogen mørke sjæle eller deres negative handlinger. Meget snart kan de mange forsinkede projekter, der vil opløfte Jorden, begynde og bringe de velkomne ændringer, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder med fuld fart, i eksistens.
Mange spekulerer på, hvad der kan ske i kapløbet om Det Hvide Hus, nu hvor der udtrykkes tvivl om Hilary Clintons sundhed. Donald Trump synes ikke ivrig efter at blive præsident og Bernie Sanders venter i kulissen. Pludselig ser situationen usikker ud, idet Trump halede ind på Clinton og for nylig oplevede en pludselig stigning i støtten. Sikkert er det, at Illuminati må være yderst bekymrede over den måde, hvorpå begivenhederne har vendt sig imod dem. Vær forvisset om, at uanset hvad der sker, vil Lyset sejre og intet vil forhindre deres march mod sejr.
Der er ingen tvivl om, at med de stadigt stigende vibrationer vågner flere mennesker op til det, der foregår, hvilket resulterer i, at de begynder at stille spørgsmål, i modsætning til tidligere hvor de accepterede, hvad de fik at vide. For eksempel er spørgsmålet om 9/11 aldrig helt forsvundet og flere beviser bliver offentliggjort om, at det var en planlagt nedrivning initieret af Bush familien. Det har hele tiden været ventet, at ved afslutningen af den gamle cyklus ville meget blive afsløret, der ville bringe sandheden op til overfladen. Der har været spekulationer i meget lang tid om, hvem der stod bag 9/11, men nu er beviserne ubestridelige og de ansvarlige vil blive retsforfulgt. Ingen kan undgå at skulle se sandheden i øjnene.
Når I får en gennemgang af jeres liv, ønsker ingen at beskylde jer, men hvis I har lavet fejl, må de erkendes. I kan derefter diskutere jeres fremtidige handlinger med jeres Guider med henblik på at få yderligere erfaringer for at overvinde jeres ufuldkommenheder. Men da I befinder jer ved slutningen af en cyklus, skaber jeres "fejl", alt efter deres art, nødvendigvis ikke karma og Loven om Nåde påberåbes. Som tidligere nævnt, er ideen med gennemgangen af livet ikke at straffe jer for jeres fejl, men at blive enige om en vej gennem yderligere oplevelser, der vil hjælpe jer med at overvinde dem.
Husk, at al erfaring er af værdi og hvis jeres vej fører til, at I tager længere tid om at stige op, gør det en lille eller ingen forskel. I har al Evighed til at lykkes og ingen vil presse jer til at gøre hurtigere fremskridt, men vil helt sikkert give jer al mulig hjælp. Jeres Guider har været igennem sådanne udfordringer før og har god erfaring med at hjælpe jer. Henvend jer til dem, når som helst I har brug for hjælp og de vil være glade for at tjene jer.
Der er to primære veje, der fører folk fremad. Den ene er afgrænset til de lavere vibrationer, idet den forsøger at finde vej gennem røret og problemerne i den tredje dimension. Den anden vej skyder fart mod de højere vibrationer gennem Lysets kraft, efterhånden som den bliver stærkere og stærkere. De to kan ikke fortsætte som hinandens modsætninger og til sidst vil kun Lyset være tilbage og vil lykkes. Det finder allerede en vej frem, idet flere sjæle vågner op og kan se gennem den paradeforestilling, der finder sted. Sandheden findes indeni og de, der intuitivt kan skelne de positive energier fra møget, vil helt sikkert gøre fremskridt. I vil være i stand til at identificere de sjæle, I kan stole på og følge deres anvisninger for at begive jer ud på jeres vej.
I vil få al mulig opmuntring for at finde jeres sande vej. Når den er fundet, skulle I kunne gøre hurtige fremskridt i jeres forberedelser til Opstigning. Som altid vil I blive hjulpet til at overvinde eventuelle problemer, der måtte opstå. Hvis noget føles rigtigt, kan I være sikre på, at det er rigtigt. Identificer jer med de sjæle, som ved deres gerning kan ses som værende af Lyset og følg deres råd eller lære, når I har brug for hjælp. I denne tid bruges mange sjæle til at sprede Lyset og Kærlighed. Med jeres erfaring skulle I kunne være i stand til at identificere dem, der er lærere for den Nye Tidsalder.
De mange forandringer, der venter på at blive bekendtgjort, vil snart være over jer og vil ikke få lov til at blive forstyrret af nogen. Formen er støbt og alt er klar til at gå videre med, men mindre ændringer kan finde sted på grund af justeringer. Hvad der skal ske nu, hvor I befinder jer i den tid, der er blevet kaldt "Sjælenes Høst", er jeres opstigning ind i de højere vibrationer. I har rejst langt og oplevet mange liv, alt imens er I vågnet af jeres lange søvn i Sjælens Mørke Nat. Som I står i dag, er I én, der har løftet sig op og er i stand til at skelne det, der er af Lyset fra det, der er forblevet i mørket.
Medierne er stadig i vid udstrækning under kontrol af de, der støtter de mørke. Men igen lægges der planer for forandringer, således at en sand og pålidelig nyhedstjeneste er tilgængelig. Forudsat I skelner i denne tid, er jeres Internet den bedste kilde til nyheder, da det giver jer en pålidelig opdatering af, hvad der sker i verden. I har tendens til at se på Vesten, når det gælder oplysninger og det er i øjeblikket jeres bedste kilde. Men efterhånden som sandheden afdækkes, vil den spredes til hele verden og til sidst vil alle sjæle blive bevidste om den.
Det er så vigtigt, at alle I, der har fundet vejen frem, koncentrerer jer om alt, hvad der er positivt. Ved at gøre det, giver I jeres kraft til de energier, der bringer ændringerne i stand og det kan ikke siges for mange gange, at det, I fokuserer på, giver I jeres energi til, selvom det måske ikke er jeres hensigt. Lyset har sejret, dog bør I stadig indtage en positiv holdning. Der er meget, der skal gøres og meget snart vil mange af jer blive opfordret til at indtage en fremtrædende rolle med hensyn til forandringerne.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset fortsætte med at oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, September 9, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. september 2016.Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. september 2016.


Tiden går og store fremskridt gøres fortsat med hensyn til påbegyndelsen af de forandringer, I længe har ventet på. Fra jeres perspektiv oplever I, hvad der synes at være en række forsinkelser, hvorimod de er nødvendige skridt, der sikrer, når først de er taget, at intet er i stand til at forhindre det tilsigtede udfald. Vær forvisset om, at meget arbejde foregår bag kulisserne og "start" vil blive givet, når alt, hvad det kræver, er på plads. Større kræfter end dem på Jorden overvåger alle handlinger, så I kan være sikre på, at det endelige mål er for en komplet sejr for Lyset. Det er derfor yderst vigtigt, at I altid holder fokus på de ønskede forandringer, der snart begynder. Planlægningen for denne periode har fundet sted i meget lang tid og intet vil få lov til at forsinke udfaldet yderligere. Lysarbejdere skal roses meget for deres evige støtte og positive tro på fremtiden.


Da vibrationerne fortsætter i den grad med at øges, er deres effekt opløftelse for dem, der kan reagere på dem. Som følge heraf bliver det noget lettere at sætte fart i de forandringer, der er klar til at blive implementeret. De vil i sidste ende ændre jeres syn på livet, idet de giver mulighed for mere fritid til helt at forfølge jeres egen livsplan. Sandheden vil være jeres styrke og som tiden går, lærer I om jeres sande historie og kender den retning, I skulle være på vej i. Meget tid er mistet ved at forfølge falske mål, dog vil erfaringerne styrke jeres dedikation til at holde jer på den rette vej. Mange spekulerer på, hvordan de forestående forandringer kan indføres uden at forårsage forvirring. Svaret er, at planlægningen for denne tid har været gjort omhyggeligt og tager højde for ændringer, hvis nye forhold skulle vise sig. Et enormt antal avancerede Væsener, som vil afsløre sig selv, når omstændighederne er rigtige, bakker op om planen. De har fulgt jeres fremskridt i æoner af tid og er nu klar til at hjælpe jer over de sidste få forhindringer. Sejren er jeres og den vil ikke blive jer nægtet.


Hvis det ikke havde været for de Galaktiske Væsener, ville I nu have levet under meget begrænsende forhold og have været fanget og kontrolleret af de mørke. Men de ville aldrig have fået lov til at udøve sådan en kontrol over jer, da jeres fremtid har været planlagt til at ende med fuldstændig succes og muligheden for at stige op. Dette er normalt ved afslutningen af en cyklus, forudsat Lyset har nået det krævede niveau. Det betyder, at Opstigning er sikret for dem, der ønsker at stige op og har været i stand til at gøre det gennem de udfordringer, der er blevet givet dem. Det betyder at kunne være i stand til at udtrykke jer med Universel Kærlighed og dermed acceptere, at I Alle er Én. Det er ikke let at acceptere alle andre, når I oplever dualitet, da den fokuserer på adskillelse og fremhæver forskellene mellem mennesker. Det meste af tiden ser folk sig som forskellig fra andre, hvilket gør det vanskeligt at forenes i sand kærlighed og forståelse.


Lysarbejdere hjælper andre ved at være et godt eksempel og det betyder enhver sjæl, der indser, at Alle Er Én. Ved at behandle andre som jeres lige, viser I medfølelse og forståelse og det vil hjælpe til at løfte dem omkring jer op. Selv den mindste kærlighedshandling påvirker andre og til sidst vil de følge jeres eksempel. I behøver ikke nødvendigvis at tilhøre praktiserende grupper for at vise jeres kærlighed til andre væsener, da det ikke er afhængigt af dem. Gud er Kærlighed og Alt Der Er. Jeres naturlige tilbøjelighed er at være et kærligt Væsen, men jeres oplevelser i dualitet har lært jer, at ikke alle er lige og at nogle skal undgås og ses ned på. Men efterhånden som I vokser gennem erfaring, begynder I at forstå sandheden og bliver i stand til at acceptere alle sjæle uden at skæve til deres udseende eller overbevisninger.


Blandt jer er mange unge børn, der er kommet for at vise vejen ud af den forvirring, der er skabt af jeres uddannelsessystem. Det hæmmer stilen og væksten hos dem, der ellers ville hjælpe med at vise vejen til fuld forståelse af jeres sande selv. På et eller andet tidspunkt snart må der tages fat på sandheden og unøjagtige oplysninger skaffes af vejen. Ægte vækst vil ikke ske, så længe I forsøger at gøre fremskridt på grundlag af nogle oplysninger, der bevidst forsøger at holde jer nede. Sandheden vil til sidst være alt, der er tilbage, idet alle falske oplysninger kasseres og tiden nærmer sig, hvor selv jeres historie skal skrives om, for at den afspejler sandheden om rejsen gennem dualitet. Gennem hele denne cyklus har I kæmpet for at finde jeres sande selv og det er nødvendigt at forstå, hvordan det skete. I vil så være i stand til at udvikle jer meget hurtigere og sandheden vil være fast forankret én gang for alle.


Krig og alle mulige ting forbundet med den kan ikke føres med ind i den Nye Tidsalder, dette vil gøre det muligt for permanent fred at blive fast forankret. I nærmer jer allerede sådan et tidspunkt og I vil finde fælles fodslag for at etablere et nyt samfund. Et samfund uden fordomme eller falsk lære og baseret på Kærlighed og Lys. Heraf følger, at de Væsener, der nægter at opgive deres gamle måder, vil fortsætte som før, men blive flyttet til en anden lokation for at fortsætte deres erfaringer. Med tiden vil de igen få en anden mulighed for at ændre deres måder og vende tilbage til Lyset.


Folk vil naturligvis være bekymret for andre familiemedlemmers eller venners skæbne, men så længe de er bevidste om, at alle sjæle får de samme muligheder for at udvikle sig og hjælpes med at holde sig på deres Vej mod Lyset, vil der ikke være grund til bekymring. I denne tid er det yderst vigtigt, at I fokuserer på jeres egne behov. I vil intuitivt vide, om I udvikler jer, da I opdager, at det bliver lettere at blive i Lyset og bevare roen, når andre er foruroliget. Under sådanne omstændigheder kan jeres tilstedeværelse hjælpe til at påvirke andre til også at være rolige og hvis I er i en gruppe med ligesindede mennesker, bliver virkningen stærkt forøget.


Jeres kræfter øges faktisk hele tiden og bliver mere mærkbar, hvad angår jeres tanker. For eksempel kan det blive åbenlyst, når det gælder selv-healing og endda fjernhealing. Husk, at når I sender healende tanker ud, når de deres tilsigtede mål, men nogle sjæle lukker af for dem. Generelt gælder, at Ubetinget Kærlighed er kraften bag healing og uden den mindskes effekten.


Meget sker på Jorden, der snart vil føre til de længe ventede bekendtgørelser. Med hensyn til "revalueringen" er alt der, hvor en sidste kontrol kan foretages for at sikre, at den nødvendige dokumentation er på plads. Så der regnes med, at I ikke behøver at vente ret meget længere. I kan være sikker på, at når forandringerne er i gang, får intet lov til at forstyrre udfaldet. Scenen er sat og alle, der deltager, er klar til at gå i gang med kort varsel.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, September 2, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. september 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. september 2016


Aktiviteten imod de mørke tager fart, idet flere grupper skrider til handling mod dem. Den samlede virkning vil mindske deres magt og forhindre dem i at udføre deres plan. Det gør det muligt for dem af Lyset at arbejde med kun lidt forstyrrelse og dermed at kunne nå deres mål. I de sidste tider vil deres tidligere løfter om at sikre, at Opstigning finder sted som planlagt, derfor blive indfriet. Udadtil er der et billede af fortsat uro, men med tiden vil det meste ophøre eller blive tvunget til at stoppe deres handlinger. Vær opmærksom på, at der er Væsener som Sfærerne (Spheres), der er mange tusinder af år forud for Mennesket og har teknologier, som er langt mere udviklet end noget, der nogensinde er tænkt muligt. De kan ændre tingene på et øjeblik og der er absolut intet, der kan gøres for at stoppe dem. På trods af alt vil de ikke blande sig på nogen måde, der ville hindre vores karmiske ansvar.

Meget sker på Jorden i denne tid, da rydning af karma har bragt gamle stridigheder op i lyset. Disse må løses og en position må skabes, hvor modsatrettede kræfter igen kan samles. Dette kan også gælde for individuel karma og mange sjæle har meget at håndtere, hvilket i nogle tilfælde går flere liv tilbage. Lektioner må læres, hvis en sjæl skal blive ved med at udvikle sig. Ofte finder de sværeste sted, når I er stærke nok til at håndtere dem, så ingen får mere, end de kan klare. Karma kan synes uretfærdig, hvis I ikke forstår, hvordan den er opstået, men vær sikker på, at på et tidspunkt vil I få alle detaljerne. Gennem den måde I tænker om det på, kan karma være "god eller dårlig", men om det er det ene eller det andet, får I præcis, hvad I fortjener. Derfor har mennesker, der synes at føre et fredeligt og problemfrit liv sandsynligvis ryddet deres karmiske gæld.

Når I tænker over fremtiden, så vid, at I skaber jeres del af den nu, selv om det blot er i jeres underbevidsthed. Muligheder placeres på jeres livs vej, så I kan arbejde jer hen imod fuldendelse, det er så meget vigtigere nu på grund af betydningen af de sidste tider. Men I har stadig jeres frie vilje til at ændre mening og sædvanligvis ville I ikke gøre det, medmindre I havde drøftet det med jeres Guider. De forstår bedre jeres position, da de kan se tilbage på jeres tidligere fremskridt og udvikling. At I har sådanne omsorgsfulde sjæle omkring jer sikrer, at I ikke tager en helt forkert beslutning. Selv uden et bevidst kendskab til jeres Guider, har de konstant vejledt jer på jeres vej, så I fik de erfaringer, I ønskede at få. Nogle gange kan en sjæl føle sig ensom eller endda forladt, men vær forvisset om, at jeres Guider altid er med jer. Der er tidspunkter, hvor det er bedst, at I grundigt overvejer jeres handlinger og hvad de fører med sig, i ro og fred og alene.


I alle er modige sjæle, der påtog jer opgaven at opleve de lavere dimensioner, vel vidende at I ville glemme jeres sande selv. I har kæmpet i hvert liv for at løfte jer selv op igen og har oplevet op-og nedturene i den 3. dimension. Nogle af jer har sat jeres præg og jeres navne er skrevet ind i historiebøgerne, men med tiden vil det blive glemt, da det har tjent sit formål. Berømmelse eller skam videreføres ikke, men er blot en del af jeres nødvendige erfaringer. Når alt kommer til alt, er I alle lige som opstegne sjæle, når I indtager jeres plads i Galaksen som et Galaktisk Væsen. Den tid kan ligge langt fremme for jer, men det er godt at vide, hvad fremtiden byder og kende det mål, I sigter efter. Det er jeres rejse tilbage til de niveauer, som I forlod, da I frivilligt meldte jer til at opleve separation.

Mange Lysarbejdere har tilbudt deres tjeneste for at hjælpe Menneskeheden gennem den kommende tid med forandringer og hver enkelt vil blive brugt i overensstemmelse med deres erfaringer. Som I kan forestille jer, vil der være en hel masse at gøre, når forandringerne trygt kan sættes i gang. Men, som tidligere nævnt, vil de Galaktiske Styrker i høj grad hjælpe jer ved at bruge deres avancerede teknologi, hvor det er muligt. Prioriteten er at give hver enkel sjæl en anstændig levestandard, indtil de er i stand til at forsørge sig selv. Derfor vil det første sted for opløftelse være det, I kalder den Tredje Verden. De kan imidlertid arbejde hurtigt og i virkeligheden behøver ingen vente længe på hjælp.

Der er i øjeblikket to tankesæt, der er aktive og den ene er af lavere vibrationer, hvor handlinger er baseret på de gamle overbevisninger, den anden er præget af åndelig forståelse og budskaberne fra jeres Venner i Rummet. De to er ikke kompatible og giver anledning til megen misforståelse og forvirring, samt bevidst vildledende oplysninger. I rådes derfor til at identificere kilden til falske rapporter og meddelelser og afvise dem. De tvivlsomme kilder vil under alle omstændigheder gradvist falde væk.

Meget ofte stilles spørgsmålet, hvem af jer der vil gå over før Opstigningen og svaret er alle jer, der har det som en del af jeres livsplan. Det betyder ikke, at I vil gå glip af denne store begivenhed, da I vil være lige så bevidste som dem, der bliver på Jorden. Jeres grad af deltagelse vil være forskellig, men alle vil samles, når Opstigning har fundet sted. Selvfølgelig er alt dette arrangeret med jeres billigelse før jeres inkarnation på Jorden og vil have været drøftet med jer. Alle livsplaner er kommet i stand og tilrettelagt for at virke i jeres bedste interesse.

Det er næsten sikkert, at enhver sjæl på Jorden i denne tid er til stede, fordi de har udviklet sig tilstrækkeligt til at drage nytte af denne sidste periode af cyklen. Mange vil intuitivt vide, at dette er deres sidste inkarnation i de lavere vibrationer og der er ingen grund til, at de ikke skulle stige op. Det er en tid for fejring, selv om I ikke husker de forskellige liv, der har ført jer til dette punkt. Der vil dog være en gennemgang af jeres liv for at sikre, at de erfaringer, I skulle have, er blevet godt lært. I vil helt sikkert ikke behøve at skulle gå de samme prøvelser igennem igen, selvom I måske kan komme til at stå over for dem igen på et mere acceptabelt niveau. Husk altid, at I aldrig holder op med at lære og stadig har højere niveauer at opleve.

Fremtiden er lys og indbydende og der er rigelig belønning til alle de modige og store sjæle, der meldte sig frivilligt til at prøve kræfter med de prøvelser og modgang, som de lavere vibrationer tilbyder. I alle så dem i øjnene med tillid og vidste, at jeres Guider og andre af Lyset ville følge jeres fremskridt og altid være med jer. Festlighederne er arrangeret og spændingen stiger allerede. Så gå gennem de sidste dage og opgaver, som I stadig mangler at udføre, med tillid og glæde i jeres hjerter, vel vidende at jeres rejse næsten er slut.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.


I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.