team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, June 16, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. juni 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. juni 2017

Opstigning (Ascension) er sikker og tidslinjen er stærk nok til at bære den frem til fuldendelse. Året 2024 er fortsat året, hvor den er planlagt til at finde sted, selv om der måske opstår grunde, der nødvendiggør en ændring, kan det løbe ind i 2025. Jeg nævner det kun for at forberede jer på en sådan mulighed. En større begivenhed er stadig sandsynlig inden årets udgang og det vil næsten helt sikkert hænge sammen med de kommende forandringer. Som tiden går, mister de mørke deres evne til at diktere, hvordan den afsluttende periode udvikler sig og de vil være af vejen længe før de store forandringer finder sted. For øjeblikket vil størstedelen af aktiviteterne være ude af syne, men når det er sikkert at gøre det, vil begivenhederne begynde at komme for dagens lys. I vil så nyde de fejringer og den glæde, der kommer ned på jorden til den tid.

Jordens vibrationer er de laveste i jeres Solsystem, hvilket er grunden til, at de føles tunge og ubehagelige for de af jer, der højner jeres til et højere niveau. Men tingene fortsætter med at ændre sig, vibrationerne øges og I vil opdage, at når I bruger jeres energier til at løfte jer selv, vil de gradvist medføre subtile forandringer i jer. Nogle er dog det direkte resultat af naturlig progression og et kæmpespring fremad vil komme, når gratis energi virkelig får rodfæste. Af nødvendighed vil den blive givet til dem, der har størst behov, før det udbredes mere alment. Det vil være den største fremgang, I nogensinde vil have fået og vil forandre hele måden, hvorpå livet fungerer. Det vil også i høj grad afhjælpe fattigdom og redde Jordens værdifulde ressourcer fra yderligere skade og udvinding.

Meget af den hemmelige aktivitet på Jorden sker stadig ude af syne for jer og når jeg kigger ind i fremtiden, vil der, efterhånden som I udvikler jer være en større tendens til at gå under jorden, hvor det generelt menes at være sikrere end på Jordens overflade. Jordens skorpe går flere hundrede miles (1 mile = ca. 1,6 km) ned og bebos på de lavere niveauer af ikke-menneskelige Væsener. Nogle har været på Jorden i hundreder af år, men husk, at de mere avancerede sandsynligvis lever i flere hundrede år. Menneskets livslængde øges gradvist, som den har gjort det i nogen tid nu og når vibrationerne bliver endnu højere, vil ældningsprocessen nå et punkt, hvor den vil foregå dramatisk langsommere og til sidst stoppe og I vil have en moden, men ung alder. Tankens kraft bliver så midlet til, at I præsenterer jer selv i et legeme efter jeres eget valg.

Dette er tider, hvor I må have et åbent sind, da så meget snart vil blive afsløret, hvilket vil vise, at I har været vildledt og bedraget i mange, mange år. Det er ikke langt fra sandheden at sige, at intet virkelig er, som I er blevet ledt til at tro. Men det afhænger af hvilken kilde, I sætter jeres lid til. Nogle er nærmere sandheden end andre og alt taget i betragtning indeholder buddhismen mere af sandheden end de fleste kilder. De af jer, der har udviklet jeres intuition, skulle imidlertid komme tættere på sandheden end de fleste andre. Hvis det føles rigtigt, er det sikkert rigtigt, men søg altid bekræftelse fra andre pålidelige kilder, hvis I kan.

Det er klart, at nogle overbevisninger er mere vildledende end andre og det må siges, at der inden for kristendommen er to overbevisninger, der fuldstændig holder evolutionen tilbage. Den første er den, hvor I bliver fortalt, at når I dør, går I ind i “søvnen“, indtil det tidspunkt, hvor I bliver vækket. Det er så langt fra sandheden, da I ved dødens indtræden går ud af jeres fysiske krop og straks ind i jeres æteriske krop, der er en nøjagtig udgave af jeres fysiske krop. Den er perfekt og er uden nogen af de skader eller defekter, som jeres gamle krop kan have haft, og reagerer på jeres tankers kraft. Hvis I var gamle ved dødens indtræden, kan I "tænke" jer selv ind i en yngre udgave, hvis I ønsker det. I bærer sikkert karma med jer og med tiden må I om nødvendigt gøre det godt igen.

Den anden vildledende overbevisning er, at I blev født i synd og bærer den med jer gennem hele jeres liv. I kan dog til hver en tid rydde jeres karma og komme ind i en periode med harmoni og balance. I er bestemt ikke ansvarlig for jeres Faders synder og enhver ubalance, der er videregivet til jer, skyldes den iboende genetik eller gammel karma. Det er muligt, at I har valgt at leve med de "problemer", som I blev født med, simpelthen som en måde til at forstærke jeres egne oplevelser for at fremme jeres evolution.

Husk, at al erfaring har værdi og sørg for at lære de lektioner, der kan komme jeres vej, da de vil være der for jeres fremskridt. Hvis I ikke i første omgang har held med at opfylde jeres karmiske lektioner, vil I altid få nye muligheder for at gøre det. Det vigtigste for enhver sjæl er at forstå, at intet sker uden god grund, selv om jeres rolle kan være en, der tager del i oplevelser til gavn for andre sjæle. Alle sjæle er på en dannelsesrejse og i disse sidste tider er det afgørende, at I tager notits af det, der kommer jeres vej og handler på det. Det lyder måske meget kompliceret, men I står ikke alene over for udfordringerne og jeres Guider står altid "til jeres tjeneste". De kender jer bedre, end I kender jer selv, og er således bedst til at give jer gode råd.

Året 2024 er stadig den forventede tid for Opstigning og selvom det måske lyder langt væk, går tiden så hurtigt, at det overhovedet ikke vil synes længe. Så det er bedst at se fremad mod det, I har betragtet som jeres mest sandsynlige vej til Opstigning og planlægge, hvordan I vil forberede jer på forandringerne. Efterhånden som vibrationerne opløfter tingene på Jorden, vil det blive meget nemmere at håndtere den type problemer, der eksisterer for jer nu. Fred vil begynde at blive tydelig, da mange lande vender ryggen til krigshandlinger til fordel for bevægelser mod total fred. Den vil komme og skal komme, da der meget snart ikke vil være plads til sådanne negative energier, der fører til krigshandlinger. Der er allerede taget skridt til at bringe verdensfred i stand og mange lande har sluttet sig til den bevægelse, der har gjort den mulig. Hvilken stor lettelse det vil være for alle mennesker i jeres verden, når de ved, at de kan bevæge sig frit og sikkert omkring med viden om, at fred er kommet for at blive.

Som I allerede har fået fortalt, husk, at når ting er i oprør, er det normalt et tegn på, at tingene når en ende, da den gamle måde at eksistere på ikke længere er acceptabel og må forsvinde. Mange ting er allerede linet op til at lette jeres dagligdag og kan ikke holdes tilbage meget længere. Positive skridt tages for at rykke tingene så hurtigt som muligt, men mange forhindringer må først ryddes. Meget afhænger også af at få de rigtige mennesker til magten og de nødvendige forandringer finder sted nu og vil fortsætte med at gøre det. De vil være dækket af bekendtgørelsen og indsættelsen af den nye Kongres, der nu venter i fløjene på det rette tidspunkt at komme til. Sikkert er det, at mange udviklede sjæle allerede arbejder hårdt på at bringe tingene til afslutning og som med meget arbejde af denne art vil I ikke høre meget om det, indtil omstændighederne er mere gunstige.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, June 9, 2017

Dansk -- Mike Quinsey - Kanaliserer sit Højere Selv – 9. juni 2017Mike Quinsey - Kanaliserer sit Højere Selv – 9. juni 2017

Tiden marcherer videre og venter ikke på nogen, mens den har kurs mod Opstigning. I mellemtiden nærmer dagen sig, hvor det vil være sikkert at offentliggøre en guldgrube af oplysninger, der har være tilbageholdt for jer i meget lang tid. En lang række af forandringer, der vil forvandle jer og jeres samfund på meget kort tid, venter på at finde sted.Overgangsperioden, som I befinder jer i, vil ikke vare meget længere og vil snart ende, i og med at I har forberedt jer på jeres opstigning.


Tingene har nået et niveau, hvor der ikke kan vendes tilbage til de gamle måder, som mørkes gamle regime påtvang jer. Deres kontrol over jer er svækket og de har ikke den samme grad af magt, som de havde før. Grupper, der står bag de sorte operationer, fortsætter med at have kommandoen i Rummet omkring Jorden, men bliver fuldstændig hindret i at kunne bruge deres våben uden for jeres Solsystem. Der tages skridt til, at de ikke kan fortsætte med deres plan om at dominere det Ydre Rum og de Blå Avianere (Blue Avians) overvåger også jeres fremskridt for, at succesen sikres. De kan ikke gribe ind på andre måder, men visse undtagelser er tilladt på grund af deres historiske tilknytning til jer og grunde, der går længere tilbage, end den historie I kender.


I jeres tid vil sandheden om jeres historie som en Menneskelig Race komme ud og jeres historiebøger vil blive rettet med hensyn til ukorrekte oplysninger om jeres udvikling. En af de vigtigste aspekter vil uden nogen tvivl vedrøre de forskellige Racers oprindelse og deres evolution og også formålet med livet, som ikke er en tilfældig hændelse, men en del af jeres nødvendige erfaring for at sikre en fortsættelse af jeres udvikling. Acceptér, at I ikke er jeres krop, men en sjæl, der oplever alle aspekter af livet i de forskellige Racer i overensstemmelse med jeres behov. Målet er at udvikle jer til et punkt, hvor I ikke længere behøver at leve i de lavere vibrationer og kan bevæge jer ind i Lysets rige, hvor intet ondt dvæler.


Giv aldrig efter for den negativitet, der hersker omkring jer og bliv ganske enkelt en tilskuer og hvis jeres formål i livet er at være et godt eksempel for andre, så hold jer altid solidt inden for jeres vibrationer i auraen. Jeres aura er jeres beskyttelse mod negative energier, så undgå enhver handling, der kunne bringe forstyrrelse i den, så som vrede. I ekstreme tilfælde er det velkendt, at en negativ entitet kan entre jeres aura, når den er beskadiget og kan forårsage problemer ved at påvirke jeres handlinger eller tanker. Det kan for eksempel resultere i, at I udfører negative handlinger, som normalt ville være imod jeres vilje. Besættelse er sjælden, men ikke desto mindre er det klogt at være opmærksom på risikoen.


Det er aldrig for sent at hæve sig over de normalt accepterede niveauer, som folk generelt holder sig til. Når først I kan forstå kraften i Ubetinget Kærlighed og kan se andre som: I er alle Én, vil I ikke have det svært med at leve jeres liv i overensstemmelse hermed. I stedet for "dem og os" vil I erkende, at den fysiske krop kun er et fartøj, som I bruger for at kunne opleve i det Stoflige Univers. Derfor oplever alle sjæle sammen og handler i fællesskab for at gøre det. Trods alt har I levet mange liv og udtrykt jer selv som enten Mand eller Kvinde i overensstemmelse med jeres nødvendige oplevelser. I har levet som en, der praktiserer en bestemt religion, eller I har i stedet valgt at være ateist. Det er ligegyldigt, hvordan I udvikler jer, så længe det er på en vej, der øger jeres forståelse af sandheden, da det er alt, hvad der er tilbage fra det ene liv til det næste.


Fremskridt betyder ikke, at I skal holde fast i en forudbestemt vej, men at hver erfaring fører jer videre mod hele sandheden. Til sidst vil I højst sandsynligt udstikke jeres egen vej for at fremme jeres udvikling. I vil nå det punkt, hvor I ikke længere behøver at tilhøre en gruppe og er i stand til at bestemme jeres egen fremtid. Hvis I har brug for hjælp, vil I altid blive ledt hen til en, der har den viden, I har brug for. På jorden præsenteres så mange forkerte oplysninger som sandheden, men efterhånden som I udvikler jer, bliver I i stand til at skelne den fra alt andet end sandheden.


At leve jeres overbevisninger, mens I stadig er på Jorden, kan være meget svært, da kun få mennesker vil forstå jeres position og mange vil være ude at stand til at acceptere dem. Det er derfor bedst kun at tale om dem, når emnet kommer op i en normal samtale og kun give det, der tilfredsstiller den involverede person. For meget information kan få nogle mennesker til at stå af og det kan gå over deres forstand. I kan være sikre på, at når en person er klar, vil de "finde" nogen, der kan fremme deres udvikling. Der er naturligvis muligheder for, at den "forkerte" person krydser jeres vej, men det kan være en test for at sikre, at I har opnået evnen til at skelne.


Naturligvis spiller jeres Guider en rolle i jeres udvikling, men de påtvinger jer ikke noget, medmindre I har bedt om deres hjælp eller det er livsnødvendigt. De er bevidste om jeres livsplan og de gør deres bedste for at hjælpe jer med, at I holder jer til den. Hvis I træffer forkerte beslutninger, vil de ikke gribe ind, men kan hjælpe jer med at mindske følgevirkningerne af dem. De foretager ingen moralsk fordømmelse af jeres handlinger, fordi det ikke er formålet med deres tilstedeværelse, men vil forsøge at påvirke jer til det bedre, især fordi de er bevidste om jeres livsplan. Efterhånden som I udvikler jer, er det sandsynligt, at I får brug for en anden Guide, der passer bedre til jeres behov og en forandring ville finde sted.


Som I kan se, betragtes jeres udvikling som ekstremt vigtig og megen omhu lægges i den for at sikre, at hver levetid er så givende som mulig. I har jo fået en livsplan, der passer til jeres behov og før I inkarnerer, vil I være blevet gjort bekendt med den og har indvilliget i oplevelsen. Heraf følger, at jeres nærmeste venner også har livsplaner, der inkluderer jer i dem og de kan spille en vigtig rolle i dem. Sandsynligheden er, at I har været sammen mange gange, i forskellige relationer. Naturligvis kan I have flygtige relationer, der kommer og går uden nogen åbenbar betydning.


Ægteskab eller lignende forhold er de vigtigste perioder i jeres liv og det gælder endog de forhold, der ikke kommer til at fungere, det indikerer ganske enkelt et behov for den type oplevelse. God karma er noget, I kan opnå til hver en tid og især når det har involveret nogen, I ikke kender. "Den ene tjeneste er den anden værd" og det er sandt, for så vidt som, hvad I gør mod andre - eller for andre – kommer tilbage på et eller andet tidspunkt og I kan faktisk bringe karma med fra det ene liv til det næste. Vær forvisset om, at ingen livserfaring er spildt, på trods af hvordan det ser ud udadtil. Når I forstår, hvordan det hele fungerer, kan I få meget mere ud af jeres liv og arbejde på at opnå et tilfredsstillende udfald.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.


Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit VillumsenFriday, June 2, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. juni 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. juni 2017
Tingene skrider godt fremad og Illuminati kan ikke længere diktere kursen for Menneskehedens fremskridt mod Opstigning eller forhindre den i at finde sted. I mellemtiden er mange aspekter af forberedelserne til den blevet gennemført, herunder det vigtigste behov for en ny amerikansk kongres, der er klar til at tage over, umiddelbart efter den nuværende er opløst. Som I kan forestille jer, er der stadig meget arbejde at gøre for at indskrænke aktiviteterne hos de hemmelige grupper, der arbejder hen imod en énstat union. Det kommer ikke til at ske, da Illuminatis magt ikke længere kan diktere jeres fremtid. Måske vil jeres største bekymring være omkring Menneskehedens fremtid og I kan være forvisset om, at den er i sikre hænder. Når de virkelige forandringer begynder, vil I se, at Lysets Kræfter har lagt fundamentet til, at NESARA bliver bekendtgjort. På det rette tidspunkt, da vægten lægges på jeres sikkerhed, vil det ske og fra da af vil gavnlige forandringer hurtigt følge efter hinanden.
Så fortsæt jeres arbejde med viden om, at store kræfter, også de Blå Fuglemennesker (Blue Avians), overvåger jeres liv. Deres mange rumskibe er stationeret rundt om i hele solsystemet for at sikre, at ingen andre entiteter får lov til at blande sig i jeres udvikling. De er meget avancerede Væsener, der nøje overvåger begivenhederne for at sikre, at I får enhver mulighed for at opfylde jeres livsplaner og hjælpe Moder Jord med hendes egne forandringer. Resultatet vil være en vellykket periode med forandringer, der sikrer, at både jer og Jorden er fuldstændig forberedt på at stige op. Derfor fører mange af jer et hektisk liv, idet I overvinder jeres sidste udfordringer med at rydde al gammel karma, som I bærer med jer. Naturligvis er I ikke alene, når I forbereder jer til Opstigning og I vil blive guidet på en sådan måde, at I får enhver mulighed for, at det lykkes for jer.
Når I er kommet så langt, skal I ikke se jer tilbage, men fokusere på jeres fremtid, da dette er en af de vigtigste tider, I nogensinde vil opleve. Faktisk, hvis I kan leve i nuet og tage tingene, som de kommer uden et forudbestemt udfald, vil I rykke ind i jeres "nye" Højere Selv. Men vær ikke bekymret, hvis I tilsyneladende ikke kan tage det skridt ind i de højere vibrationer nu, da det på det rigtige tidspunkt vil ske for jer. Hver sjæl har talrige hjælpere og det illustrerer, hvor vigtig jeres udvikling tages. I er meget specielle sjæle, selvom I ikke kan forstå, hvordan det kan være, så fortsæt bare med at kigge fremad og tage tingene, som de kommer. Alt skrider frem i god orden, til trods for det tilsyneladende kaos på Jorden. Alt liv har mulighed for at udvikle sig og er sandelig involveret i forberedelserne til de forandringer, der er uundgåelige.
Med tiden vil I komme til at se, hvor kraftfulde I i virkeligheden er og nogle føler allerede, at de har magt til at bestemme deres egen fremtid. I bliver, hvad I tænker og I har uden tvivl oplevet begivenheder i jeres liv, der vil bekræfte dette. Så selv nu må I udvise forsigtighed, når I giver kraft til jeres tanker. De er virkelige og vil komme tilbage til jer på et tidspunkt for fuldendelse eller forandring. Heldigvis vokser I i jeres evne til at kontrollere jeres tanker, når I udvikler jer, men jo hurtigere I accepterer ansvaret for dem, desto lettere bliver det. Jeres nuværende mål bør være at fjerne negative tanker fra jeres sind eller i det mindste ikke at virkeliggøre dem med kraften til at materialisere sig. Det lyder uden tvivl så svært midt i de daglige udfordringer, I står over for, men det er for jeres erfarings skyld og er en hurtig vej til succes. Gør jeres bedste og vid, at I aldrig vil blive skarpt kritiseret eller straffet for at forsøge at gøre det bedre. Al erfaring er af værdi og aldrig spildt, så uanset hvad I går igennem, så prøv at se de positive aspekter af det.
"Hvor kommer vi fra" strejfer de fleste menneskers tanker og svaret er meget enkelt, I kommer fra Guddommen som Gnister af Lys og dertil skal I vende tilbage, når jeres rejse er slut. I spørger måske, hvorfor det er sådan og det er, fordi Gud sendte jer alle ud for at opleve, så Guddommen kunne vokse, som følge af det. I spørger, om det er slutningen på jeres rejser og svaret er, at I højst sandsynligt vil blive sendt ud igen til nye oplevelser. I er udødelige, så I vil altid være bevidste om jer Selv som en del af Gud. Der er ingen tvivl om, at meget mere kunne fortælles, men på dette stadie behøver I kun at vide, at jeres fremtid er sikret. Det umiddelbare vigtige er at udvikle jer, så I ikke igen behøver at opleve de lavere riger. Løft jer op i Lyset og nyd perfektionens harmoni og skønhed. Det er, hvor I kom fra, da I frivilligt meldte jer til at hjælpe de sjæle, der er fanget i de lavere vibrationer.
Mennesker finder det svært ikke at "blande sig" i andres liv, da egoet tror, det ved bedst. Der er også den anden sjæls livsplan at tage hensyn til, dog vil folk forsøge at diktere andre om, hvordan de skal leve deres liv. Hjælp og bistand er velkomment, når der bliver bedt om det, men ofte vil en sjæl foretrække at tackle sine udfordringer på sin egen måde. Det er et vanskeligt emne, fordi hver sjæl kan se det på deres måde, som kan være helt forskellig fra jeres. Tilbyd endelig jeres hjælp, men træk den tilbage, hvis den ikke accepteres, ellers kan I mod forventning blive involveret til ulempe for jer selv. Men i overensstemmelse med jeres grad af forståelse kan I blive guidet ind i situationer, hvor jeres hjælp ville være ideel og lige netop var det, der var brug for.
Levereglen om, at I skal behandle andre, som I selv vil behandles, er meget relevant. Det betyder, at I ikke beder om noget til gengæld for at leve på den måde, dog bærer det lønnen i sig selv. Hver handling af venlighed hjælper med at højne jeres vibrationer og det er, hvad I ønsker, mens I lever jeres liv med Opstigning i tankerne. Det er en dejlig fornemmelse at have evnen til at leve fra dag til dag i harmoni med alle andre og ikke blive foruroliget eller forstyrret af begivenheder, der sker omkring jer. Faktisk hjælper jeres blotte tilstedeværelse med at skabe ro og folk føler sig bedre ved at være sammen med jer. I jaget og larmen fra folk, der går omkring i deres daglige trummerum, bliver folk undertiden irritable og jeres energier kan gøre en positiv forskel. Undervurdér aldrig tankens kraft, da den i sådanne situationer kan bevirke en gavnlig forandring.
Jeres historie fra gammel tid bliver skrevet om som følge af forbløffende fund i Antarktisk og vigtigst med hensyn til den Menneskelige Race. Det er blevet ganske indlysende, at Mennesket har udviklet sig i mange former, der oprindeligt blev bragt til Jorden for mange tusinder af år siden og beviset er blevet fundet under flere kilometer af is. Det er også blevet klart, at Mennesket har haft oplevelser i mange forskellige former, men klart menneskelignende i udseendet. I relativ nyere tid blev jeres nuværende civilisationer bragt til Jorden fra forskellige planeter for at fortsætte udviklingen og det forklarer, hvorfor I har særegne Racer, der er helt forskellige fra hinanden. At lære at leve med hinanden og respektere deres overbevisninger har forårsaget megen friktion og endda krige, dog har freden efter mange år endnu ikke indfundet sig på Jorden.
Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, May 12, 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 12. maj 2017Hej venner, jeg tager en pause i de næste to uger. Så min næste besked kommer den 2. juni. Jeg tager afsted som sædvanligt for at besøge mine to sønner i Devon i det smukke Vestengland. Så jeg ser frem til en dejlig afslappende pause.

Resten af dette år skulle blive meget interessant og i slutningen af året skulle de første store bekendtgørelser være blevet offentliggjort.


Jeg ønsker jer alle en fantastisk sommer - med Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey. 


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 12. maj 2017

Det ser ud til, at de negative kræfter bliver drevet ud af deres underjordiske baser og er ude af stand til at opretholde den globale kontrol. Udrensningen vil fortsætte, indtil de ikke længere udgør en trussel mod Menneskeheden, hvilket tillader, at Lysets Kræfter får større kontrol. Det kan kun være et spørgsmål om tid, før deres kontrol over jeres nyhedskilder ophører og gør det muligt at få de rigtige nyheder ud. Indtil nu må I afsøge internettet for at finde sandheden, da mange websteder giver jer falske oplysninger. Men hvis I allerede har identificeret de websteder, der er pålidelige, vil I i det mindste have en rimelig ide om, hvad der virkelig sker.

Så mange nyheder venter på at blive offentliggjort og de vil dække begivenhederne, der har været tilsløret, fra de sidste halvfjerds år eller deromkring. Generelt vil folk ikke bare blive forbløffet, men faktisk chokeret over at tro på, at sandheden har været holdt tilbage så længe. Illuminati har forhindret jer i at udvikle jer og samtidig har de "stjålet" jeres penge for at finansiere deres enorme hemmelige projekter. Det er ikke kun gratis energi, der straks ville opløfte jeres liv, men avancerede teknologier som fødevarereplikatoren. Med ét slag ville disse to fremskridt løfte folk ud af fattigdom og sult. Men fortvivl ikke, da det ikke vil vare meget længere, før gavnlige forandringer vil blive indført og så vil I vide, at Lyset har den fulde kontrol.

Illuminati er hensynsløs og lader sig ikke holde tilbage af noget for at fastholde deres magt, men de står nu over for nogen, som de ikke kan hamle op med. Mens fremskridt tager fart, skrider mange gavnlige projekter fremad og der er blevet truffet forberedelser til den kommende tid, hvor de kan offentliggøres.Jeres hovedtidslinje er stærk og fører til Opstigning og det kan bekræftes, at intet ni kan hindre den i fuldt ud at manifestere sig. Det ser stadig ud til at være sikkert, at store begivenheder vil blive bekendtgjort og begynde inden årets udgang. Der gøres bestemt hurtige fremskridt, der vil gøre det muligt for Lysets Kræfter at nå deres mål med at få tingene sat i gang meget snart.

I mellemtiden hersker kaos i mange dele af verden, idet de nye energier skaber røre i ting, indtil de er i stand til at falde til ro. Der sker en udrensning og de lavere vibrationer må højnes, ellers er der ikke plads til dem på de nye niveauer, hvor de simpelthen ikke kan eksistere. Men I når hurtigt det vendepunkt og derfra vinker en lys og fredelig fremtid. De sjæle, der ikke kan højne deres vibrationer, vil føle sig urolige og vil til tider være ude af stand til at affinde sig med det, der sker, idet de mangler forståelse for, at tingene kan være anderledes. Med deres trossystem kan de ikke forstå, hvad der ligger bag forandringerne og har i mange tilfælde ringe eller ingen interesse for dem. Der bliver imidlertid taget hensyn til deres behov og på det rette tidspunkt vil de bevæge sig ind på en ny vej for at fremme deres udvikling.

Frygt aldrig for dem, der ikke er på jeres forståelsesniveau. Alle vil befinde sig på det rigtige sted og det kan ikke være anderledes, da det præcist er bestemt af jeres individuelle vibrationer. Så alle sjæle vil befinde sig præcis dér, hvor de kan fortsætte deres erfaringer i et tempo, der passer dem. Der ville ikke være nogen gevinst eller nytte i at flytte til et højere niveau, før I er klar og opnår det gennem jeres egen udvikling. Jorden byder jer nogle hårde udfordringer og de er jeres vej til en vellykket oplevelse på jeres rejse mod Opstigning. Det er værd at gentage, at I aldrig får opgaver, der overstiger jeres evner.

Næsten hver dag i jeres liv vil muligheder, hvor små de end er, dukke op, hvilke giver jer en chance for at højne jeres vibrationer. Jeres udfordring er så at holde dem der og bygge videre på dem, så I fortsætter med at stige op. Nogle gange er det små ting, der kan betyde så meget for en anden person, såsom et venligt ord eller en hjælpende hånd, der får dem til at føle sig værdige og ønskede. Gode gerninger koster jer ofte ingenting, men til tider giver I måske et beløb for at hjælpe dem i nød og hvis alle hjalp andre på denne måde, ville fattigdom snart forsvinde. Manglen på udbredelse af rigdom sammen med handlinger foretaget af Illuminati har betydet, at verdens rigdom er i hænderne på en meget lille minoritet, mens millioner knap nok kan eksistere, idet de mangler basale livsfornødenheder for at kunne overleve. Disse situationer vil ændre sig meget snart og revalueringen af valutaerne vil gå langt for at skabe en retfærdig fordeling af rigdommene.

Den Menneskelige Race er stærke mennesker, idet de er vokset op i de hårdeste civilisationer. Mange er blevet dedikeret til deres opgaver og avler succes på grund af deres hensigt om at overvinde hindringerne på deres vej. Fremskridt har været hurtige og alle erfaringer har været til gavn for helet. Nogle finder det stadig svært at forstå den sande virkelighed, de lever i og tilbringer liv efter liv med at lære deres lektioner.Hjælp gives altid, men påtvinges på ingen måde nogen. Husk, at den frie vilje er hellig og må æres af alle sjæle og der er grund til bekymring, når den ignoreres og de, der gør det, må lære de karmiske lektioner, der følger af deres handlinger.

Hvor der er tale om tætte relationer eller familiebånd, kan det generelt antages, at de vil fortsætte, uanset hvilke forandringer der indtræder som følge af de sidste tider. Tidligere liv vil vise, at de skifter roller fra en inkarnation til en anden, så de udvikler sig sammen. I inkarnerer som enten mand eller kvinde, så der over en periode af liv opretholdes en balance, men det involverer naturligvis nogle gange også karma. Vær forvisset om, at de Højere Væsener, der overvåger jeres fremskridt, kan se det større billede og har absolut kontrol over alle ting. Så I kan forstå, at begivenheder sker på en kontrolleret måde, ligegyldig hvordan de ser ud udefra. Den frie vilje æres stadig, men tilfredsstilles ved at være blevet inkorporeret i folks livsplan og påvirker på denne måde ikke den større plan for jeres udvikling.

Hold jeres blik fast rettet mod jeres umiddelbare mål, så I med held kan fortsætte uden at blive distraheret af ydre begivenheder. Når I ved, at I næsten er hjemme, idet jeres cyklus når enden, skulle det give jer den nødvendige styrke til at nå en vellykket afslutning. Sikke fester der vil finde sted og hvor glædeligt det vil være at vide, at alt er godt og at de negative kræfter ikke længere kan gribe ind.

Hvis I er i stand til at hjælpe dem, der er fortabte, men dog ved eller føler, at der sker store forandringer, så prøv ikke at overvælde dem med detaljer og giv dem kun så meget, som I ved, de kan forstå. De fleste sjæle er følsomme over for forandring og ved, at der sker noget, men de kan være ude af stand til at forstå, hvad der sker. Det vigtigste punkt at fortælle er, at gavnlige forandringer finder sted og at der intet er at frygte.Fremtiden for den Menneskelige Race er i sikre hænder og når Jorden er blevet renset og fornyet, vil en strålende ny æra begynde.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, May 5, 2017

Dansk Mike Quinsey – 5. maj 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 5. maj 2017

Hver dag kommer I tættere på det punkt, hvor de mørke vil være tilstrækkeligt under kontrol til at lade velkomne forandringer i jeres valutaer finde sted. I øjeblikket er der megen aktivitet for at fjerne dem, der gemmer sig inde i Jorden, som bliver bedt om at overgive sig eller se deres udslettelse i øjnene. Dette gør, at forandringer kan indledes for at rydde deres våbenarmering i Rummet, hvilket gør det sikkert for velkomne besøgende rumskibe at lande på Jorden. Alt dette er nødvendigt for at gøre det muligt for den Nye Tidsalder at kunne begynde sikkert og uden forsinkelse. Vær forvisset om, at forberedelserne til denne tid har været i gang i ganske lang tid og så snart "forhindringerne" er blevet fjernet, vil begivenheder finde sted i hurtigt tempo. Forandringerne burde have fundet sted allerede og er uundgåelige og vil inden for få år allerede være begyndt at transformere jeres samfund.

I befinder jer nu i en tid, hvor I må beherske jeres følelser og ikke tillade negative tanker at komme ind i jeres sind. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at opretholde en rolig tilgang til jordiske forhold, der til tider kan være forstyrrende. Disse vil være de sidste tegn af nogen betydning i reaktionerne hos dem, der ikke forstår, at en rensning må finde sted, før den nye tid kan introduceres. Ændringen i vibrationer vil forstyrre dem, som ikke kan acceptere dem, da de vil være ude af stand til at forstå, hvad der finder sted. Indtil der er en fri Presse, er det vanskeligt at formidle sandheden til alle mennesker, da de, der stadig er under Illuminatis kontrol, fortsat vil være forvirrede.

I tider, hvor det er vanskeligt at forstå, hvad der foregår, så lad jeres intuition lede jer og når ting ikke virker klare eller giver mening, så prøv at finde den underliggende årsag og find et positivt udfald. Forstå, at I som alle andre kan hjælpe med at forme, hvordan fremtiden udspiller sig og det er den frie vilje i aktion. I er faktisk meget mere kraftfulde end I ved og efterhånden som jeres vibrationer øges, vil I vide, at jeres tanker er skabende. Faktisk vil I have behov for at lære at kontrollere dem. Det vil komme naturligt til jer, så gør jer ingen bekymringer, hvis I på jeres nuværende niveau ikke kan forhindre tilfældige tanker at komme ind i jeres sind. I bliver dog glædeligt overrasket over, hvor hurtigt I vil tilpasse jer de højere vibrationer.

Nogle spørger måske, hvorfor en sjæl har brug for oplevelser i de lavere dimensioner og det enkle svar er: for at udvikle sig, hvor erfaringer kan opnås i et hurtigere tempo end andre steder. Det kan være en hård tørn, men I får al mulig hjælp til, at det lykkes for jer. I kan selvfølgelig rejse ad jeres valgte vej i det tempo, der passer jer og jeres Guider vil sikre, at I ikke bliver overbelastet. Når alt kommer til alt, er alt i "nu’et", så I kan udvikle jer i jeres eget tempo. De fleste sjæle byder chancen for at fremskynde deres udvikling velkommen og nogle har forsøgt at opnå for meget i én levetid.

I er bevidst holdt blevet på et niveau, hvor I har været ubevidst om måden, hvorpå I kan nå til opstigning.De mørke havde planlagt at holde jer fanget, så de kunne slavebinde jer og hidtil er det lykkedes for dem.Imidlertid har mange højnet deres vibrationer tilstrækkeligt til at have været i stand til at bevæge sig ud over de begrænsninger, der har været påtvunget dem og kan nu se frem til Opstigning. De højere Lysriger vinker forude og det vil ikke vare længe, før I vil tage skridt, der ender med, at I bliver et Galaktisk Væsen. Det må dog understreges, at I stadig har et stykke vej at gå, før I opnår sådant et højt niveau, men det er den vej, I har valgt for jeres udvikling.

Sandheden vil til sidst blive afsløret for jer, men i et tempo, der ikke vil overvælde jer. Meget lidt er, som I er blevet forledt til at tro, men vær forvisset om, at Gud findes, den storslåede Kilde til Alt, Der Er. I er alle udødelige og skabt i Guds billede, hvilket betyder, at I har det fulde potentiale for at blive Ét med Gud.Mennesket har fået den frie vilje til at opleve, som det ønsker, men det kommer med ansvaret for alle handlinger, I vælger. At vide dette, hjælper med at forklare, hvorfor I går gennem dualitet. Vær imidlertid forvisset om, at før I vovede jer ud på denne rejse, var I fuldt ud klar over de udfordringer, I ville stå overfor for "at finde jeres vej tilbage til Gud". Gud sendte oprindeligt alle sjæle ud for at opleve, så Gud kunne lære mere om sine skabninger. Det siges, at "Gud ånder ind og Gud ånder ud" og I kan forholde jer til det, mens I rejser uden for Gud.

Religion er den valgte vej for mange, der har brug for en lærer til at vise dem vejen, men den er ofte svær at følge, da det er Menneskets version af Sandheden. I virkeligheden er den ret simpel og dækkes af udtrykket "gør mod andre, som du ville have gjort mod dig selv". Det betyder at behandle alle som jeres ligemand - jeres Brødre og Søstre. I jeres nuværende oplevelse er det måske svært at leve op til sådant et løfte, men ved at gøre jeres bedste, skaber I en vej i Lyset, som i sidste ende vil sørge for, at det lykkes for jer. Universel Kærlighed ser ingen forskel fra en sjæl til en anden, da alle oplever på deres egen måde og efter deres eget valg. Men nogle gange kommer Mennesket ud i vanskeligheder og mister kontakten til sit Højere Selv, men hjælpes med at rejse sig igen og efterlades aldrig til at rejse en vej alene og Gud er kun en bøn væk, når I har brug for hjælp.

Når I bliver et Højere Væsen, vil jeres vibrationer være blevet så høje, at I vil få en perfekt krop, som vil holde i hundreder af år. Det vil forklare, hvorfor I har hørt om den regulære tilstedeværelse af St. Germain på Jorden gennem de sidste 300 år eller deromkring. Han er blevet set ved flere lejligheder og har aldrig vist tegn på aldring. Forestil jer at kunne være i stand til at gøre jeres åndelige arbejde over så lang tid og være mentor for sjæle for at hjælpe dem med at gøre fremskridt gennem flere liv på Jorden. St. Germain dukkede endda op på mødet i Amerika, da Uafhængighedserklæringen blev underskrevet og var med til at udarbejde den. Han har altid haft stor interesse for Menneskehedens fremskridt og brugte sin indflydelse til at holde Menneskeheden på dens rette vej.

Som tiden går, lærer I meget hurtigt om jeres sande fortid og hvor fremtiden fører jer hen. Det er en spændende tid, da for mange af jer er jeres rejse næsten forbi og en vidunderlig fremtid vinker forude. Der er så meget for jer at lære om, så optegnelserne kan rettes, hvad angår jeres historie. I virkeligheden ved I meget lidt om Jordens historie eller jeres andel i den, selvom I er blevet ført tilbage til præ-atlantianske tider. Hver periode viser, at fremskridt er cyklisk og at hver Solcyklus er endt med en rensning af Jorden. Denne gang er ikke anderledes og en ny cyklus vil begynde meget snart for sjæle, der har brug for at fortsætte deres udvikling i de lavere vibrationer. De, der stiger op, bevæger sig ind i de højere vibrationer, hvor intet ondt kan eksistere og nyder en fredelig og kærlig eksistens.

Vær fokuseret på alt det, der er i harmoni og af de højere vibrationer og det vil sikre, at I er klar til Opstigning.   

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.


Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen


Friday, April 28, 2017

Mike Quinsey – 28. april 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 28. april 2017

Der er megen aktivitet på Antarktisk og opdagelser gøres, der vil ændre jeres historie, der næsten ikke dækker jeres sande Menneskelige udvikling. Der er meget interessante fund, så som kroppe af ekstremt høje Væsener, frosset præcis dér, hvor de befandt sig, da kulden kom. De kom fra en periode for mange, mange tusinder af år siden og det er ikke meningen, at I skulle komme til at se dem. De, der kontrollerer sådanne begivenheder, ønsker fortsat at holde det skjult for jer og holde den fulde sandhed for sig selv.Men der er også dem, der kæmper for fuld afsløring og det vil sandsynligvis ske, hvis de får deres vilje.Sikkert er det, at med kun få år sandsynligvis, før Opstigning finder sted, er der en følelse af, at det haster med at få sandheden ud i det offentlige rum. Det er jeres historie, der må omskrives og I har ret til at kende fakta og de kan ikke holdes tilbage for evigt.

Disse tider er en stor prøvelse for de fleste mennesker, især for dem, der har lille viden om sandheden.De råber til Gud og beder om at blive gjort fri af deres oplevelser, men de ved ikke, at de er nødvendige for deres udvikling. Det gælder alle steder og for mange er det deres sidste liv i de lavere dimensioner og det er grunden til, at det kan være svært for dem. Men de hårdeste tider på Jorden er dem, der giver de bedste muligheder for at rydde megen karma og udvikle sig til en højere dimension. Uanset hvilket niveau I er på i disse store muligheders tider, kan det føre jer stadig opad i udvikling. Som altid følger jeres Guider jeres fremskridt og gør så meget, som det er tilladt, for at hjælpe jer med at lykkes. Bed til dem, når I føler, I har brug for deres hjælp og som oftest kan de give jer den.

Mange vise og udviklede sjæle er inkarneret i denne tid for at være mentorer for dem, der skal til at stige op. Deres erfaring vil hjælpe jer med at få succes med at nå til Opstigning eller fremme jeres forståelse, så I i det mindste kan gøre gode fremskridt. I vil opdage, at mange unge sjæle faktisk er vise gamle sjæle, der kommer ind i jeres liv for at give jer viden, der vil føre jer ind på sandhedens vej. De udviser sædvanligvis stor viden og forståelse i en ung alder og burde af den grund tages alvorlig.

De mørke skaber omstændighederne for deres egen død, fordi de kun har tjent sig selv. Men uanset hvad de gør, kan de ikke konkurrere med de sjæle, der er af Lyset, som er immune over for deres negative energier. Lige tiltrækker lige, så forudsat I er tro mod Lyset, kan I ikke blive påvirket af dem.Selvfølgelig vil I være bekymret over deres handlinger, der omfatter mord og mange depraverede handlinger, men I må holde jer fra at blive revet med af dem. Husk, at I tiltrækker præcis det, I giver jeres energi til, så vær opmærksom på jeres tanker og reaktioner med hensyn til negative situationer, som I måske hører om. Mennesker er tilbøjelige til at blive involveret i andres liv, hvilket er fint, forudsat de ved, hvordan man gør det uden at blive følelsesmæssigt involveret. Livet kan til tider lyde svært, men ved at holde jer til jeres ønske om at handle i kærlighed over for jeres medrejsende, skulle det være en givende og rolig sejltur.

Generelt søger folk at være "velbemidlet" og mange tjener til det ved hårdt arbejde. Men det bliver ekstremt, når penge bliver jeres gud og I søger rigdom, der er unødvendig for jeres velfærd. At have stor rigdom er en udfordring, da den må bruges til gavn for alle mennesker og ikke egoistisk som et middel til selvhævdelse. Stadigvæk ejer meget få 95% af verdens rigdom, mens millioner lever på en ussel løn uden ordentlige boligforhold eller sanitet. Noget er gået grueligt galt og akkumulation af rigdom har fundet sted i stedet for at sikre en rimelig levestandard for alle. Disse problemer agtes der at blive taget hånd om meget snart og vil blive løst, inden de sidste tider nås.

Eftersom I har fået den frie vilje, er I arkitekterne af jeres egen virkelighed. Men de, der hersker, udøver klart en meget større grad af magt, men da I er i et demokrati, kan I ytre jeres meninger. Når I har truffet jeres valg, bemyndiger det dem, der administrerer jeres liv, til at påvirke fremtiden til jeres fordel. For eksempel har I haft gavn af nye måder at gøre tingene på og opfindelser, der har højnet jeres livskvalitet.I har imidlertid ikke fået ting som gratis energi, der ville have ført jer ind i den Nye Tidsalder og gjort livet meget mere behageligt for jer. I stedet bliver I fastholdt i en tidslomme, hvor livet kan være slid og slæb og mange mennesker har utilstrækkelige midler til at kunne overleve. Dette kan ikke fortsætte meget længere og der bliver allerede taget skridt til at fjerne de forhindringer, der forhindrer en fuldstændig ændring til det bedre.

I, folket, sender stærke tanker ud, som skaber en ny tidslinje, der løfter jer ud af den gamle. Snart vil der komme en tid, hvor de kraftfulde energier, der skabes, pludselig vil medføre, at gode forandringer sker.Efterhånden som flere og flere mennesker forestiller sig de forandringer, der er mulige, frembringer de manifestationen af dem, idet der er nået et punkt, hvor de ikke længere kan holdes tilbage. Så vigtigheden af at holde fokus på jeres mål må understreges. Det er en tid, hvor I må koncentrere jer om jeres egne behov, hvis I skal benytte lejligheden til at stige op.

I har mange venner og familie, der venter på at møde jer igen og nogle vil besøge Jorden, mens andre ikke vil gøre det, før det er sikkert. Mange, som ikke er direkte involveret i jeres livsplan, venter på at hilse på jer, efter at Opstigning har fundet sted. De er familie og venner fra mange liv, hvor I har mødt hinanden og arbejdet sammen. Sådanne forbindelser brydes sjældent, især ikke når der er skabt et kærlighedsbånd. Når I er i de højere dimensioner, er venner kun en tanke væk, så uanset hvor I er, er kontakt mulig. Imidlertid må det bemærkes, at hvis en sjæl er optaget af noget andet i en eller anden aktivitet, som ikke kan afbrydes, modtager I måske ikke et svar.

I behøver ikke at være bekymret for de sjæle, der ikke er i stand til at stige op sammen med jer, da der vil blive passet på dem og de får alle muligheder for at have held med det den næste gang, lejligheden byder sig. Forstå, at enhver sjæl får de samme muligheder for at opnå viden og fremskridt, men nogle har brug for mere tid til at indarbejde den nye forståelse til deres eget bedste.

Lyset har vundet kampen og meget snart skal alle se fred indfinde sig på Jorden. Dette vil gøre det muligt for forandringerne at ske i et hurtigere tempo og I kan lægge de mørke tider bag jer, så I kan nyde jeres nyfundne frihed. I vil elske at være en del af den nye Jord og give jer tid til at være involveret i forandringerne til gavn for alle.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.


Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.