team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

PutinFriday, March 24, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. marts 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. marts 2017

Mange af jer er godt forberedte til Opstigning (Ascension), men nogle sakker også bagud med ringe chance for, at de virkelig vil forbedre deres position inden for den tid, der er tilbage. Dog vil enhver sjæl få alle muligheder for at løfte sig selv op og ingen andre kan gøre det for dem. I er alle kommet langt med jeres erfaringer siden begyndelsen, da I faldt ned til en af de laveste niveauer. Det faktum, at så mange af jer har rejst jer, mens I oplevede mange svære udfordringer, giver jeres beslutsomhed og udholdenhed kredit. I vil snart høste frugterne af jeres præstationer og skal lykønskes med dem. Én ting, der er sikker, er, at I ikke vil være nødt til at gå ad denne vej igen, da tiden med prøvelser i de lavere vibrationer er forbi og I er alle så meget større på grund af jeres præstationer.


Hvis I er klar til at lytte til nyttige råd, er der mange tilgængelige på hjemmesiderne. De fleste vil nu have identificeret inkarnerede sjæle som David Wilcock, der er lærerne for den Nye Tidsalder. Deres budskaber vil bære en energi, der er opløftende og ubevidst vil I vide, at de taler sandt. Det er klart, at ikke enhver sjæl er klar til sandheden, da nogle kun lige er ved at vågne og finder det svært at forstå. Problemet er, at så meget, der er usandt eller fordrejet, har været præsenteret for jer og det har været svært at skille sandheden fra. Men der er altid velinformerede sjæle til stede i sådan en vigtig tid og I vil finde jer selv draget mod dem. Sandheden giver mening for jer og vil vække genklang hos jer, og kan under alle omstændigheder tjekkes ud mod pålidelige oplysninger, der kommer igennem fra andre kilder.


Jeres internet oversvømmes med sandheden, men også med falske oplysninger, der har til formål at vildlede jer. Hvis I er i tvivl, så ignorer dem, da I altid vil få en bekræftelse af sandheden og jeres intuition skulle være i stand til at identificere den. Hvis det føles rigtigt, er det det normalt, så stol på jer selv, da Lysarbejdere som regel finder andre, som også er af Lyset og det sker på grund af den positive energi, der bliver strålet ud. Disse energier får jer til at føle jer godt tilpas, når I er sammen med sådanne mennesker, men det modsatte gælder, hvor vibrationerne er lavere og mangler harmoni. Forhåbentlig vil etablerede Lysarbejdere allerede være velkendte for de fleste af jer. Men nogle sjæle kommer og går ret hurtigt, især når deres opgave er at gøre deres indflydelse gældende for at påvirke udfaldet af det, der er blevet givet til jer.


Lysets Kræfter er ved at vinde kampen mod de mørke og meget arbejde, der stort set ikke rapporteres, har fundet sted i den Indre Jord. Den bliver efterhånden ryddet for baser, som i nogle tilfælde har eksisteret i mange, mange år. Jorden er en labyrint af tunneler, der i nogle tilfælde strækker sig hundredvis af miles og har endda højhastighedstog. Nogle vil spørge, hvordan det kunne eksistere, uden at det har været almindeligt kendt, men det er, fordi de mørke har næsten total kontrol over nyhedskilderne. I hører kun om begivenheder, som de tillader jer at høre om. Undtagelsen er de "underjordiske" nyheder, som I læser om på internettet.


Det er sandsynligt, at I vil høre mere om sandheden, når de mørke er ude af stand til at udøve deres indflydelse som før. Så er det muligt, at den vil komme strømmende ud og I vil næppe have tid til at få vejret. Der er mange afsløringer, der venter på at blive afsløret og som hurtigt vil præsentere sandheden for jer og forklare, hvad der er sket gennem de ca. seneste 80 år.Hemmeligholdelse har holdt fremskridt skjult, der kunne have ført jer ind i en Ny Tidsalder med alle de fremskridt, der følger med, men I har været holdt i en tidslomme, hvor I blevet nægtet meget, der ville have forbedret jeres liv. Men I vil ikke blive det nægtet meget længere og når tiden er inde, vil I få de fordele, der venter på at blive frigivet.


Efterhånden som tingene når lavpunktet, vil de, der er i stand til at ændre jeres situation, træde frem og introducere mange innovationer, der vil forbedre livskvaliteten. Er det ikke utroligt, at millioner sulter i en verden, hvor der er rigeligt til alle, en verden, som hærges af konstante krige og konflikter. Fred synes at være så langt væk, men der er dem, der har svarene, hvis blot de havde magten til at indføre dem. Kapitalinteresser forsøger at holde jer i en tilstand af nød, fordi det er sådan, de laver store profitter og holder jer under kontrol. Men fortvivl ikke, da tingene ikke kan fortsætte, som de er, meget længere og forandringer til det bedre må begynde for at forbedre situationen. Selv nu arbejder store hjælpeorganisationer hårdt på at overvinde den desperate situation, som så mange mennesker befinder sig i.


Verden ser ikke ud, som om den kunne komme sig af den sørgelige forfatning, den er i, men håbet eksisterer og planer er ved hånden for at vende situationen. Vid, at når de rigtige mennesker kan arbejde uhindret, vil hjælp til mange lande finde sted, selv om opgaven er kæmpestor og næsten umulig at håndtere. De af Lyset bruger deres tid til at forberede de tider, der nærmer sig, hvor de kan udføre deres hjælpeprogrammer uden indblanding. På grund af det store omfang af nød i lande som Afrika, er det en situation, der kræver enorme summer af penge for at finansiere programmerne. Den Menneskelige Race er ikke krigerisk, men bliver ført i krig for at tilfredsstille grådigheden hos dem, der profiterer af dem, ved for eksempel at levere våben til begge sider.


Sandheden tegner et dystert billede af ting på Jorden, men I er hårdføre mennesker, der har været gennem meget og stadig opretholder jeres "fighter" ånd og vil ikke give efter for dem, der vil trække jer ned. Jeres beslutsomhed vil sørge for, at I kommer gennem den nærmeste tid og I vil blive godt belønnet ved til sidst at modtage alle de fremskridt, der har været holdt tilbage og som I fortjener. Det vil naturligvis kræve tid og planlægning for at bringe forbedringer, men med hjælp fra jeres udenjordiske venner vil det ganske hurtigt komme i stand. Så giv aldrig op eller forøg den pessimisme, der eksisterer, for fremtiden er allerede blevet skrevet og ingen kan hindre den i at manifestere sig, fordi, som I siger, det står skrevet i stjernerne.


I noget tid er tiden gået hurtigere og hurtigere og det er et sikkert tegn på, at I befinder i en tid med forandringer og opløftelse. Da I til stadighed bevæger jer ind i de højere vibrationer, rykker verdensfreden nærmere og langsomt, men sikkert vil konflikter begynde at ophøre, indtil de til sidst stopper helt. Det kan synes usandsynligt for jer, men husk, at der er stærke kræfter, der støtter den Menneskelige Race og som er jeres Vogtere og de vil sørge for, at alt skrider fremad som planlagt. Krig eller lignende lave vibrationer kan ikke eksistere i jeres fremtid, så I kan se frem til fuldstændig fred og lykke.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset lysne jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

BEMÆRK INGEN MEDDELELSER 31. MARTS & 7. APRIL

På grund af en uacceptabel lang forsinkelse og besvær med min Post konto er jeg i færd med at skifte over til en ny server. De meddelte mig, at udskiftningen ville tage omkring 14 dage, så jeg vil ikke sende meddelelser ud den 31. marts og 7. april. Jeg har fået at vide, at jeg kan beholde min eksisterende e-mailadresse, men hvis ikke, vil jeg sende jer min nye mailadresse så hurtigt som muligt.
Tak for jeres støtte, som vi kommer nærmere tiden for forandringer og opnår en fredelig afslutning, når vi går ind i den Nye Tidsalder.

Mike Quinsey.


Friday, March 10, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. marts 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. marts 2017

I har mange gange fået fortalt, at intet virkelig er, som det ser ud til, da I har skabt jeres egen virkelighed. Det afspejler præcis, hvordan I har forstået jeres behov og hvordan I har imødekommet dem. I har også været inspireret til at søge de bedste resultater, der gradvist vil rykke jer fremad og opad i et stadigt stigende tempo. Fremskridt har selvfølgelig været dygtigt hjulpet af inkarnationen af de sjæle, som har været i stand til at inspirere jer til større og bedre ting. Da I imidlertid alle har den frie vilje, har det endelige valg været jeres, men de, der har regeret fra høje positioner har ikke altid taget beslutninger, der har været i jeres bedste interesse. I århundrede efter århundrede har I været udsat for mange krige og det deraf følgende død og kaos, der er kommet tilbage igen og igen på årsags og virknings hjulet.


I nyere tid er et nyt bevidsthedsniveau imidlertid blevet tilstrækkeligt stærkt til at afstedkomme energierne for forandring. Som et resultat heraf, har folket talt og forlanger en ny vej for Menneskeheden, en vej, der fører til fred på Jorden. I er blevet gjort opmærksom på de mange demonstrationer mod myndighederne, der har tendens til at ignorere folkets vilje. De vil fortsat finde sted, indtil der bliver lyttet til deres krav og der bliver handlet på dem. Vær forvisset om, at I folket har en enorm magt til at bevirke forandringer, så brug den klogt og I vil høste succes.


I mellemtiden bliver flere forandringer, der vil bidrage til jeres fremskridt, offentliggjort og mange, der bevidst har været tilbageholdt, vil også blive afsløret. Fremskridt ind i den Nye Tidsalder vil komme, selvom de mørke vil gøre forsøg på at stoppe det. Det bliver tydeligt, at I begynder at identificere fejlene inden for forskellige industrier, der synes at være stagneret og stadig lever i fortiden. Meget af det skyldes, at de ikke ønsker at opgive lukrative kilder til profit og dermed nægter jer fremskridt ind i den Nye Tidsalder, der ville kunne give jer en langt bedre fordel. Forandringer vil dog komme, om de byder dem velkommen eller ej, da det er på tide at komme videre og nyde fordelene ved forbedringer og opfindelser, der vil løfte jeres livskvalitet.


Med lækningen af officielle dokumenter får I indsigt i informationer, som efterretningstjenesterne ville foretrække, I ikke så. De afslører, hvordan Jordens befolkning gradvist bliver mindre og mindre i stand til at nyde privatlivets fred og bliver overvåget under udførelsen af normale dagligdags funktioner. Sådanne afsløringer er gjort mulige gennem folk, I kalder "whistleblowere", som er beskyttede på grund af deres vigtige arbejde. De har afsløret præcist det, der er sket og det er vigtigt, at I hører om det. Det viser, at hemmelige aktiviteter er gået langt ud over, hvad der er nødvendigt og har krænket jeres rettigheder. Jo flere ting der afsløres, jo mere vil I kræve, at der bliver sat en stopper for overvågning og til sidst vil det blive sådan. I fremtiden, når vibrationerne er tilstrækkeligt øget, vil der ikke være behov for sådanne kontrolmetoder.


Ved at visualisere fremtiden bringer I den i stand, så jo flere mennesker, der kender sandheden, jo hurtigere vil den manifestere sig. Energien af jeres tanker former konstant jeres fremtid og som tiden går, bliver det så meget desto vigtigere, at I opretholder en positiv indstilling, hvad disse ting angår. Tanker er virkelige og har altid formet jeres fremtid og efterhånden som vibrationerne øges, vil de blive langt mere potente. For eksempel vil I blive healere, og endnu større ting, ved at bruge jeres tankers kraft og det er derfor, I nogle gange bruger udtrykket "tro kan flytte bjerge". Faktisk vil jeres tankers kraft i fremtiden gøre det muligt for jer at yde øjeblikkelig healing og med jeres visualiseringskraft også at replikere genstande. I skaber allerede jeres fremtid, så vær forsigtig med, hvad I ønsker, da det kan gå i opfyldelse.


Når I begynder at forstå mere om jeres sande potentiale, så vil jeres tanker blive mere konkrete og målrettede. Jo mere I kan se enhver levende form som et udtryk for Universel Kærlighed, jo mere vil I bidrage til harmoni og kærlighed omkring jer. Livet bliver en glæde og så givende, at I oplever konstant lykke. Det er unødvendigt at sige, at det naturligvis fremmes af tilstedeværelsen af andre sjæle, der også er af en højere vibration. Denne cyklus, som I lige har afsluttet, er en bleg afspejling af jeres sande virkelighed, men fra nu af ændrer tingene sig til det bedre, da vibrationerne fortsætter med at øges.
I æoner af tid har I haft successive inkarnationer, hvor I har været holdt nede og forledt til at tro, at I var underlagt dem, der sad på magten. Men med jeres nylige opvågnen har I indset, at I har så meget mere potentiale, der har været holdt nede. Nu hvor I har muligheden, vil I nu udvikle jer i et hurtigere tempo og opnå, hvilke mål I end sigter efter, uden grænser for jeres ambitioner. Naturligvis har den Menneskelige Race, siden indførelsen af uddannelse til alle mennesker, været i stand til at opnå større og hurtigere fremskridt. Med tiden kunne I blive "programmeret" til ligegyldigt hvilke opgaver, I har valgt at påtage jer og dermed spare masser af tid.


Det vil sige, at I også lærer om, hvordan fremtiden for menneskeheden sandsynligvis udvikler sig og på den måde kan I forberede jer, uanset hvilken vej I vælger. Mulighederne er uendelige og det skal også minde jer om, at I vil have mere end rigelig tid til at opleve, hvad end I har planlagt. Jorden har været en skole for dem, der har stræbt efter større ting, end den havde at tilbyde og det er jeres oplevelser, der vil have forberedt jer til den fremtid, som er bestemt for jer.


Følg jeres egen intuition som den bedste måde at udvikle jer på, da hver sjæl er unik og har sin egen vej at følge. Nogle kan ligne meget hinanden og ind imellem kan I slutte jer sammen med andre sjæle, der er som jer. Til alle tider vil I få masser af hjælp og behøver ikke bekymre jer om, hvordan I vil opfylde jeres ambitioner. Sjælene på Jorden har kun tilbagelagt en kort distance på evolutionens vej og vil få hjælp til at gøre fremskridt som ønsket for at fortsætte den.


Når I præcis ved, hvad I ønsker af livet på Jorden, vil jeres planer være fokuseret på succes og der er ingen grund til, I ikke skulle have held med det. Alle sjæle får de samme muligheder for at fortsætte deres udvikling og fiasko kommer ikke på tale, da I får hjælp hele vejen.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset lysne jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, February 10, 2017

DANSK --Mike Quinsey – 10. februar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. februar 2017


Så meget sker på Jorden lige nu og overordnet set er de mørke på tilbagetog. Folket selv kan tage noget af æren for det, der er sket, da de har reageret kraftigt på præsident Trumps udtrykte intentioner. Over hele verden har nogle demonstreret mod hans erklærede politik og det er meget interessant, at mange sjæle er vågnet af deres døs og det har ansporet dem til handling. Det er ønskeligt, da der må være en konstant vækst i Lyset for at sikre, at det er uden for rækkevidde af dem, der vil styre jer ind på en vej, der fører til udslettelse. Hav imidlertid ingen frygt, da det allerede er blevet dekreteret, at Lyset vil sejre, til trods for eventuelle forsøg på at forhindre det. Så vær ikke bekymret for udfaldet eller for at blive bragt helt ud af det. Alt forløber, som det skal og vil føre jer til Opstigning.

I bliver dog stadig for en stor del holdt hen i mørke med hensyn til det, der sker ude af syne for jer. Vær dog forvisset om, at sandheden snart vil komme frem og den kan ikke skjules for jer meget længere. Man kunne sige, at meget lidt virkelig er, som I forstår det på nuværende tidspunkt og efterhånden som detaljerne kommer ud, vil der være både chok og glæde på samme tid. I vil i første omgang finde det svært at acceptere, hvordan I kunne være blevet narret i så lang tid. Men jeres bevidsthedsniveauer højnes og med det kommer evnen til at se, hvad der har været skjult for jeres blik i æoner af tid. Fra vores forståelsesniveau ser vi jer som en vidunderlig gruppe af sjæle, der har gået den brændende vej og bevist, at de kan overvinde de udfordringer, de har været konfronteret med. Det gør ikke nogen forskel, hvilken sjælegruppe I tilhører, da alle har måttet stå ansigt til ansigt med de mørke, har måttet overvinde deres udfordringer og stiger op i Lyset. Det har været meget vanskeligt og har testet jer til jeres grænser, men I har sejret og går vejen til frihed.

Der er stadig forhindringer på jeres vej, men som dem, der er vågnet, vil de ikke præsentere nogen problemer. I er nu stærkere i jeres tro og godt på vej til de højere dimensioner. I har sandelig fortjent jeres frihed og har overvundet behovet for at vende tilbage til de lavere dimensioner for yderligere erfaringer. På grund af dem kan I, hvis I ønsker det, nu være mentor for andre, der stadig arbejder sig vej gennem den Tredje Dimension. I har ingen reel idé om, hvor meget I er æret og elsket af dem, der forstår, hvad I har været igennem for at nå jeres nuværende niveau. Når I rykker ind i de højere dimensioner, vil I være i stand til at "se" jeres evolutionshistorie, som også vil influere på jer med hensyn til jeres næste udfordring, alt dette muliggør en fortsat højnelse af jeres bevidsthedsniveau. Men denne gang bliver det for det meste fredeligt, da kun lidt står i vejen for jeres succes.

Vær forvisset om, at når tiden er rigtig, vil store forandringer, der allerede er forberedt, blive annonceret og skulle resultere i en smidig magtoverdragelse. De mørke har altid holdt sig i baggrunden, men de vil blive kendt for deres kamp mod Lyset og for deres plan om fuldstændig kontrol over Menneskeheden. De har mistet initiativet og der er ingen vej tilbage for dem og de står over for at blive afsløret som hjernerne bag planen for decimering af Menneskeheden. Dom kommer altid og ingen sjæl kan undslippe at skulle stå til ansvar for deres handlinger mod andre. Men Gud, så at sige, har det sidste ord og ligegyldigt hvor meget en sjæls Lys er blegnet, har Gud stadig ikke andet end absolut Kærlighed til hver eneste af dem. Det må være betryggende at vide, at uanset hvor meget I er afveget fra Lysets Vej, vil der altid være en vej tilbage og hjælp givet.

Efter at have tilbragt mange liv i en fysisk krop, er det ikke underligt, at I nemt går ind i hver inkarnation. Faktisk bliver det så naturligt at leve i den 3. dimension, at I glemmer, at I stadig er en sjæl af Lyset i søgning efter vejen hjem. Hver gang I inkarnerer, er jeres livsplan designet til gradvist at løfte jer ind i højere vibrationer. Det ultimative mål er Opstigning, hvilket er grunden til, at jeres nuværende liv er så vigtig, for, da det er slutningen på en cyklus, vil det give jer en gylden mulighed for at stige op. Men I må gøre jeres del ved at bruge jeres tankes kraft til at skabe de omstændigheder, der vil sikre jer succes. Som med alle ting, der påvirker jeres opløftelse, må I fokusere på jeres mål, velvidende, at jeres Guider altid er klar til at hjælpe og beskytte jer.

Når de bliver bevidste om Planen for Menneskeheden, begynder mange sjæle at sætte spørgsmålstegn ved tingene og det er en sund holdning at indtage, hvis I er i tvivl om nogen af aspekterne i meddelelserne. Men det er ikke altid muligt at give fuldstændige oplysninger om kommende begivenheder, undtagen i brede vendinger. Nogle gange er det, fordi hemmeligholdelse er den bedste måde at forhindre de mørke i at blande sig i jeres fremskridt eller vores arbejde med at afstikke jeres vej mod fuldendelse. De sidste tider afslører allerede en ny vej, der vil lade de gamle måder bag jer, så I kan nyde fuld frihed og lykke i de højere vibrationer. Absolut intet kan hindre et positivt udfald, så vid, at, uanset de kaotiske tider, der stadig kan opleves, er det hele vejen til en slutning, der vil give jer stor glæde og tilfredshed.

Det er tid til, at I lærer sandheden om livet i jeres Solsystem, da det myldrer med liv i mange forskellige former, selv om det ville blive genkendt som den typiske menneskelige form med mange variationer. En form, som I sikkert allerede er bevidst om, er de Blå Fugle (Blue Avians), en avanceret race, der også er kendt som Fugle Væsener, men er umiddelbart genkendelige i en form, der ligner jeres. De kan være højere og have små fuglelignende næb, men ser meget menneskelige ud i mange andre henseender. De er i virkeligheden fra en meget højere dimension og er her for at sikre, at den Menneskelige Race kan fuldende denne cyklus sikkert og med succes. Der er andre, der også er involveret, så I vil forstå, at Opstigning betragtes som en meget vigtig begivenhed. Vær ikke bekymret over den måde, tingene udvikler sig på, da I på det rette tidspunkt bliver bevidste om, at alt er i perfekt orden.

Folk bekymrer sig om effekten af forandringer med hensyn til familielivet og det kan nævnes, at hver sjæl har en livsplan. Skulle det bringe dem i en anden retning, vil I have været bekendt med det, da jeres livsplan blev lagt, før I inkarnerede. Så tillad enhver sjæl at følge sin dedikerede vej og vid, at I alle har været privilegerede ved at være sammen. Hvis I tænker på, hvor mange liv I må have haft og hvor mange relationer, I har oplevet, vil I forstå, at mange, mange sjæle har været en del af jeres liv. Men det er rigtigt, at nogle familier kan inkarnere sammen igen for yderligere erfaringer, men uanset hvad der er planlagt, så vær forvisset om, at det vil gavne alle sjæle, der har forbindelse med hinanden. Naturligvis vil alt blive klart for jer og forklaret jer, når I vender tilbage til de højere riger.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, February 3, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. februar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. februar 2017

Det behøver næppe nævnes, at tingene på Jorden tager fart og de kommende forandringer fremkalder allerede blandede reaktioner. Medmindre I kan se ud over de umiddelbare hændelser, er det meget svært at forstå nødvendigheden af meget af det, der finder sted. Målet er først og fremmest at forberede jer til Opstigning og opfordrer jer til at opretholde en fredelig indstilling, uanset hvad der sker omkring jer. Udrensningen vil til tider forårsage omvæltninger, men det er nødvendigt at føre menneskeheden til et højere niveau, der er ønskeligt, hvis reelle fremskridt skal gøres. Folk er ved at vågne op med hensyn til det, der er sket og bliver bevidste om Illuminatis plan. Den reelle magt ligger hos folket og de er begyndt at udøve deres indflydelse og det vil gøre en markant forskel.

I øjeblikket sker der en magtforskydning fra myndighederne og det er op til jer at gribe chancen for at gøre jeres stemme gældende. De ved, at I kan bringe enhver til fald, hvis I vælger det, derfor vil de tage jeres krav til efterretning. Som tiden går, vil beslutningerne ikke blive taget uden offentlighedens samtykke. Dog må det endelige mål med at løfte jer op til et højere bevidsthedsniveau ikke tabes af syne, så I er helt klar til opløftelse. Energierne øges allerede i et hurtigere tempo og der er ingen grund til, at I ikke skulle være i stand til at højne jeres bevidsthed på samme tid. Hold fokus og tillad ikke jer selv at blive distraheret af, hvad der sker omkring jer, selvom I støder på kaos. Forandringerne vil ikke være længe om at materialisere fordelene, så se fremad mod det ønskede resultat.

De højere kræfter spiller en større rolle i jeres fremtid og uden at gå imod jeres frie viljes valg leder de jer ad den vej, der fører til fuldendelse. Intet kan nu stoppe fremskridtet mod jeres mål, fordi I som en kollektiv bevidsthed allerede har valgt den kurs, der skal gås. Det er muligvis ikke enhver sjæls valg, men de, der vælger en anden vej, vil også blive respekteret. Slutningen på denne Solare Cyklus vil være en tid med fejringer, da så mange sjæle vil have haft held med at hæve deres vibrationer som forberedelse til Opstigning. Muligheden vil komme igen, men hindrer ikke en sjæl i at stige op på hvilket som helst tidspunkt, hvis de er klar.

Mange sjæle vil være helt forvirrede eller endda bekymrede over de begivenheder, der finder sted. Når kaos synes at være overalt, fordi fundamentet for den gamle Tidsalder smuldrer, er det svært at se, hvad der stiger op i den nye horisont. Komme vil det, uanset handlinger for at forhale eller forhindre det i at ske. Det gamle har tjent sit formål og snart vil I indhente den tabte tid, da I har været holdt nede og er blevet nægtet de nye teknologier, der på nuværende tidspunkt ville have bragt jer omkring 50 år foran i forhold til, hvor I er nu. Men de nødvendige forandringer kan ikke længere holdes tilbage og mange sjæle venter på den rigtige mulighed for at blive frigjort fra deres jordiske oplevelser.

Når tiden kommer, hvor I hører om Illuminatis planer for kontrol af Menneskeheden, kan I med rette antage, at deres afgang ikke kunne være kommet på et bedre tidspunkt. Folk vil blive chokeret over at høre, hvad der var planlagt for jeres fremtid, da Fængselsplaneten Jorden var nået til det punkt, hvor I kunne være blevet individuelt overvåget fra Rummet. Ja, en hvilken som helst person kunne blive plukket ud og selv deres samtaler kunne følges. Fremskridt inden for teknologi er sket så hurtigt, at det i sandhed kunne siges, at I lever og arbejder i fortiden. I kunne allerede have levet i omgivelser uden sygdom og leve helt uafhængigt af de mange apparater, I stadig bruger. Så når først I kan gå ind i den Nye Tidsalder, vil alle fordelene ved den gradvist være til rådighed for jer. På nuværende tidspunkt er I slaver af jeres arbejde og har kun lidt tid til jeres personlige interesser, men efterhånden som I begynder at forstå, vil I gradvist blive frie og have rigelig tid til alle jeres interesser.

Jeres liv på Jorden har på ingen måde været spild af tid, da I på grund af de hårde udfordringer, I har oplevet, er klar til at hjælpe andre, der følger i jeres fodspor. Da sjæle høster forskellige erfaringer, specialiserer de sig undertiden inden for bestemte områder og bliver selv Mestre. Men ingen erfaring er nogensinde spildt og der er altid andre civilisationer, som følger i jeres fodspor, der har brug for hjælp. I er blevet hærdet i kampe med de mørke og står nu som sejrherrer, selvom kampene endnu ikke er slut. Når I rykker ind i de højere dimensioner, vil der være andre, der ønsker at dele jeres oplevelser og få nytte af dem. Husk, at I villigt valgte at gå ned til de lavere dimensioner for at hjælpe dem, der er fanget i dem, vel vidende, at jeres hjælp ville hjælpe dem igennem.

Nogle sjæle kan ikke tro, at de meldte sig frivilligt til at gå ned i mørket for at hjælpe sjæle, der er fanget i det. Det gjorde I bestemt og ville ikke være blevet valgt, medmindre I blev anset for egnede til de opgaver, der lå forude. Der er stor tilfredshed i at hjælpe jeres brødre og søstre til at finde Lyset og således starte på deres rejse hjem. I er alle Én, så hvad kunne være mere naturligt end at ville løfte dem op. Tænk på jeres egen situation og den hjælp, I får fra jeres Guider, uden hvilken I ville være meget længere om at udvikle jer. Alle står over for udfordringerne sammen og om I tror det eller ej, er hjælpen altid nær, men der kan være grunde til, at I selv må gå igennem jeres egne erfaringer. Jeres livsplan vil allerede have været drøftet med jer forud for inkarnationen og jeres Guider vil gøre deres bedste for at sikre, at I følger den.

Livet på Jorden kan være vidunderlig og spændende eller ulykkelig og smertefuld, alligevel er alt erfaringer, der vil gavne jer engang i fremtiden. Det er naturligvis jeres erfaring, der tæller, når I hjælper en anden sjæl til at overvinde problemerne. Der er absolut intet, der kan sammenlignes med konkrete erfaringer og I skal takkes og roses for sådan en generøs brug af jeres tid. Tjeneste for andre i dualitet er den måde, hvorpå I udvikler jer meget hurtigt, især i jeres nuværende situation, hvor der er en høj grad af usikkerhed og ringe tegn på de fremtidige forandringer, der vil løfte jer op.

De fleste af jer er erfarne rejsende, der er åbne over for forslag til, hvordan I bedst bruger jeres talenter. I er faktisk selv Mestre, der er vant til at møde de forskellige udfordringer, som udviklende sjæle står over for. En anden gang vælger I måske andre erfaringer, da det er jer, der foretager det ultimative og endelige valg. Livet er naturligvis mere fredeligt og afslappende i de højere dimensioner, som I vender tilbage til.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, January 27, 2017

Dansk -- Mike Quinsey, 27. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. januar 2017

I er med til at skabe enorme forandringer, som, når I ser tilbage, vil blive set som et vendepunkt i Jordens historie. De er nødvendige for at feje det væk, der ville have holdt jer nede og gøre plads til forandringer, der vil sætte scenen for begyndelsen på den Nye Tidsalder. De mørke har ikke længere tilstrækkelig kontrol til at diktere, hvorledes fremtiden udvikler sig. De vil også komme til at føle konsekvenserne af at miste adgang til ubegrænset finansiering til deres sorte projekter. De finder det også umuligt stramt at kontrollere operationer på Jorden og folk, der har været tilbageholdende med at stå frem med, hvad de ved, føler nu modet til at gøre det. Det hele betyder et skift i magtforholdet på Jorden og de, der arbejder for Lyset, føler sig ikke længere så begrænset. Præsident Trump har en liste over vigtige forandringer, han ønsker at gennemføre og vil ikke vente med at sætte dem i værk.

Fordi de fleste mennesker ikke ved, hvad der har fundet sted på Jorden, kan de ikke forstå, hvad der sker eller grundene til forandringerne. Men med tiden bliver det helt klart, især med den kommende officielle bekendtgørelse om den nye amerikanske Republik. Begivenheder er bestemt til at ske ret hurtigt og I kan være sikker på, at de, der udfører positive tiltag, er beskyttet af de højere Lyskræfter. Jeres skæbne og Jordens er at stige op og forandringerne vil fortsætte som forberedelse til sådan en betydningsfuld begivenhed. Så prøv at forstå, at forandringerne er nødvendige, selv om de forårsager uro. En dag vil I se jer tilbage og se, at alt, hvad der skete, var rettet mod opfyldelsen af profetierne for den Nye Tidsalder.

Nyheder om begivenheder er under meget stor kontrol og de mørke har stadig tilstrækkelig magt til at bestemme, hvad I læser. Derfor vil I ikke være i stand til at læse om, hvad der i virkeligheden sker, men med lidt snilde kan I finde tilstrækkelig information på internettet for at få en overordnet forståelse. Efterhånden som forandringerne tager til, vil flere kilder, der har forberedt sig på at komme ud med sandheden, åbne op. Det, der sker i luftrummet over jer, bliver igen ikke rapporteret og har nået et punkt, hvor rumfartøjer fra mange steder, herunder de ikke-jordiske, kæmper en kamp for herredømmet. Der er imidlertid et beskyttende skjold omkring Jorden, som holder uønskede indtrængende ude.

Kliken mister sit greb over de begivenheder, der finder sted på Jorden og som kunne føre til Hierarkiets fald. Vær dog forvisset om, at jeres skæbne allerede er blevet bestemt og I vil ende med at sejre, da I fortsætter på jeres vej til Opstigning. Det er blevet dekreteret af dem, der har kontrol over begivenhederne på Jorden, så selv om tingene skulle synes anderledes, kan I ikke tabe kampen, som I vil se til sidst. Tingene udvikler sig normalt meget langsomt, men I befinder jer i en tid, hvor de vil tage ganske meget fart og indhente den tabte tid. I har været meget tålmodige og vi anbefaler jer at bevare roen, selvom I skulle blive provokeret til det modsatte, da det er så vigtigt, at I holder jeres vibrationer så høje som muligt. Ellers vil de mørke drage fordel af det, hvilket er grunden til, at de bevidst forårsager så meget ballade, frygt og forvirring som muligt.

For de, der ønsker at fortælle andre om det, vær sikker på, at de er klar til sådanne oplysninger. For meget kan undertiden have en skræmmende effekt og opnå det modsatte af, hvad der var hensigten. Sikr jer, at folk indser, at udrensningen er til gavn for alle sjæle og er en del af planen med at bringe den Nye Tidsalder i stand. Timingen med hensyn til forandringerne er vanskelig at forudsige, da situationen må være på et bestemt stadie for, at de kan finde sted. Den primære bekymring går på de involveredes sikkerhed, så der vil ikke blive grebet til handlinger, der kan bringe deres liv i fare. Der er en hel række af begivenheder, der er linet op, der vil føre jer fremad for fuld fart og det er vigtigt, at de ikke bliver afbrudt eller går i stå af en eller anden grund. Vær forvisset om, at planen for afsløring har været nøje gennemtænkt og der er taget højde for en retningsændring, hvis det skulle blive nødvendigt.

Tiden nærmer sig, hvor I skal se Væsenerne fra den Indre Jord komme op til overfladen. De vil naturligvis vente på et passende tidspunkt, hvor enhver sandsynlig trussel mod dem er blevet fjernet. Da de har udviklet sig langt videre end Mennesker, vil de have en masse at byde på, som vil hjælpe jer med, at ændringerne finder sted i et hurtigere tempo, hvilket vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Der er også andre civilisationer, der vil hjælpe jer og gøre det i en ånd af gensidig venskab. Det vil være en ny oplevelse for mange af jer og meget opløftende, efter al den negativitet I har stået overfor.

Med de kommende afsløringer om jeres oplevelser på Jorden vil I blive testet med hensyn til jeres evne til at afholde jer fra at søge hævn over dem, der er skyldige i forbrydelser mod Menneskeheden. I må imidlertid ikke tillade jer at søge hævn, da retfærdighed vil blive ske gennem dem, der er bedst egnede til at håndtere sådanne forbrydelser. De kommer fra de højere riger og har stor erfaring i at håndtere sådanne sager. De er fuldstændig af Lyset og vil søge at løfte de skyldige op til de højere vibrationer for at give dem en mulighed for at rejse sig igen. Ingen betragtes som en fortabt sjæl, uden at der er gjort alt for at få dem til at vende tilbage til Lyset.

Det er blot i den seneste tid, at I er begyndt at indse, at I har levet i en drømmeverden, der har meget lidt at gøre med jeres sande virkelighed. I har ofte arbejdet jer gennem en jungle af løgne og bedrag, ikke at jeres oplevelser er spildte, langt fra, da de har givet jer en enorm styrke, med hvilken I kan være mentor for andre, der står over for de lavere dimensioner. I har med succes kæmpet jer gennem de udfordringer, I end har været konfronteret med. I står nu som én, der trygt kan stå over for de Væsener, der mener, at magt er ret og ikke har nogen kærlighed eller forståelse for andre racer, der har udviklet sig ud over sådanne overbevisninger.

I er måske af den mening, at de, der er de mørke, bør overlades til deres egen skæbne og sikkert er det, at de får lov til at opleve, som de har valgt. Alle deres handlinger har imidlertid konsekvenser og de vil stå til ansvar for dem og vil ikke komme fri af dem, før de erkender sandheden. Gud ønsker ikke at se sjæle permanent forvist til mørket og opfordrer dem af Lyset til at hjælpe dem ud af deres falske overbevisninger. Tid heler, men nogle sjæle er så forankrede i dem, at de ikke kan fatte en bedre måde at leve på. Enhver sjæl, der vender sig mod Lyset, vil blive budt velkommen med åbne arme og få al mulig hjælp til at løfte sig selv op igen.

Jeg ved, at udadtil er der stor forvirring på Jorden, men som tingene bliver klarere, vil det kunne ses, at der er et positivt formål i det, der sker. Således vil jeg forlade jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website:
Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


 

Friday, January 20, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. januar 2017

I skulle nu alle have en rimelig idé om, hvordan fremtiden vil udvikle sig. Begivenhedernes timing ligger ikke fast, men er ganske fleksibel og er baseret på den bedste mulighed for at bringe forandringerne i stand. De vil uden tvivl komme, så vær ikke bekymret, hvis timingen ikke passer til jeres forventninger. De, der har planlagt de sidste tider, har kraft og bemyndigelse til at gøre, hvad end der er nødvendigt for at sikre fuldendelse i overensstemmelse med afslutningen på denne tidscyklus. I oplever allerede endnu en tid, der går hurtigere og hurtigere og sådan vil det fortsætte. Lad ikke ydre hændelser påvirke jeres egen rejse, da mange grupper går igennem, hvad de har brug for at rydde deres lavere energier, hvilket må gøres, hvis de skal have en chance for at hæve deres vibrationer. De, der ikke kan følge med forandringerne, vil ganske enkelt følge en anden vej, som er i overensstemmelse med deres behov.


Nogle af jer venter på ændringerne af visse valutaer, der kan give jer stor fremgang. De fleste mennesker er uvidende om disse muligheder, men vær forvisset om, at inden længe vil mange flere valutaer stige i værdi. Det er planen i sidste ende at afskaffe fattigdom eller nød og i virkeligheden ligger det ikke så langt væk. I mellemtiden vil mange kæmpe sig gennem forandringerne, men vil forhåbentligt blive løftet op, idet de ved, at alt forløber godt. Jeres fremtid er meget lys og for de fleste bedre end deres vildeste drømme. Så hold jer fokuseret på løfterne for fremtiden, idet I ved, at den i virkeligheden er fuldt sikret og beskyttet for at sikre jeres succes.


De mørke kan ikke længere holde deres aktiviteter hemmelig og langsomt men sikkert bliver deres handlinger afsløret, hvilket forhindrer dem i at eskalere. De havde troet, de var uovervindelige, men de havde ikke regnet med den støtte, som Menneskeheden får af dem, der er kommet fra uden for jeres Solsystem. I kæmper langt fra en forgæves kamp og når Lysets Kræfter bekender kulør, er sejren sikret. I ville blive glædeligt overraskede, hvis I vidste, hvor mange Lysvæsener der overvåger jeres aktiviteter og så vidt karma tillader det, hjælper de jer med at opnå den sejr, som I er blevet lovet. Meget af aktiviteten og kampene mellem de mørke og Lysets Kræfter sker ude af syne, da det sker både inde i og uden for Jorden.


Heldigvis er de, der arbejder for Lyset, i stærkt overtal i forhold til dem af de mørke, der er imod dem. Som I sikkert vil vide, bidrager Lysarbejderne roligt til udbredelsen af Kærlighed og Lys og indfører på ingen måde uærlige eller negative metoder. Kærlighed er den mest kraftfulde energi i Universet og det ondes vibrationer er ude af stand til at ødelægge den eller eksistere i dens tilstedeværelse. Så, kære venner af Lyset, vakl aldrig i jeres arbejde med at sprede Lyset og I vil opnå betydeligt meget mere, end I kan forestille jer. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker skulle slutte sig sammen i en høj kærlighedsvibration, ville alt blive løftet op med det samme, uden for de mørkes rækkevidde.


Som sjæle af Lyset kan I sprede den vidt og bredt simpelthen ved at gå blandt dem, der er omkring jer.Afhængigt af hvor høje jeres vibrationer er, vil I have en vis effekt på dem, hvilket i nogle tilfælde kan mærkes. I spreder med sikkerhed i det mindste en "feel good" energi, hvilket er grunden til, at folk kan lide at være omkring jer. Jeres aura energi kan have mange farver, som, når de ses af en clairvoyant, beskrives som meget rene og lyse. Det er sådan, som en, der spreder kærlighedsenergien, ville blive beskrevet.Auraer er jeres ubestridelige lys "signatur", der viser, hvor godt og hvor langt I har udviklet jer åndeligt.


Der er få, om nogen, der læser sådanne kanaliseringer, der er uvidende om, at I har et æterisk legeme og det er jeres Lyslegeme, der også er kendt som jeres Lys signatur. Jo renere energi, jo mere spirituelle er I og det er nødvendigvis ikke i religiøs forstand. Det er den gradvise forståelse, der er, når en udviklet sjæl vil se alle andre som en del af helheden og derfor som Alle som Én. Det er erkendelsen af, at alle er en facet af Universel Kærlighed, "I er mig og jeg er jer". Det er et mål, der skal nås og at blive Ét med Gud. Det er helt sikkert en masse at tænke over, men gennem sådan en forståelse kan man finde fuldstændig fred. Det er omhyggelig overvejelse værd og kan gøre jer i stand til at løfte jer op i de højere vibrationer.


Livet er en kontinuerlig søgen efter Sandhed og de fleste sjæle søger svarene udenfor sig selv, men den ligger hele tiden inden i én selv. Det kan tage tid at komme til den konklusion og accept vil komme, da alle veje fører til den Ene Sandhed. Det vil tage tid at finde de svar, der tilfredsstiller jeres længsel efter en sådan forståelse og alle sjæle vil på et eller andet tidspunkt følge en vej til fuld forståelse. På vejen er dem, der tilbyder en hjælpende hånd, når der er brug for den og de beder ikke om noget til gengæld. Deres glæde og lykke ligger i at have hjulpet en anden sjæl på dens rejse for at finde vejen hjem.


Når I er klar til at begive jer ud på rejsen, vil I uden nogen som helst tvivl vide det og styrte videre mod den næste fase i jeres eventyr. Mange, mange sjæle har gået vejen før jer og vejen, der fører til fuldendelse, er beredt. Den vil bringe fuldkommen glæde og en kærlighed, der ikke kender dens lige. Smerten og elendigheden, som I har oplevet, vil gå over og det vil føles underligt, fordi I kom fra de højere riger og faldt ned i dualitetens rige for at hjælpe med at vise andre vejen frem.


I jeres stille stunder vil I helt bestemt vide, at I ikke er jeres krop, men en smuk sjæl, der har taget en inkarnation i de lavere vibrationer for at hjælpe andre. På grund af det har I fået større erfaring og er i stand til at forstå det fysiske livs natur og kan hjælpe andre til at fuldføre deres rejse. At tjene andre er nøgleordet for evolution, idet I erkender, at Alle er Én. I en verden så fuld af uro og fare er det svært at se en vej ud og at træde ind på en sti, der fører til fred og glæde, men det er sådan, det er, når de gamle veje modvilligt forsvinder og gør plads til den nye. Men så mange sjæle har fundet Lyset og deres samlede energi hjælper andre til at vågne til sandheden.


Tiden fortsætter med at gå hurtigere, så sørg for, at I er forberedte til Opstigning, der kommer meget nær og vil ske i de flestes levetid. I skulle nu vide, hvor meget I har udviklet jer og om I er på vejen mod Opstigning. Fortsæt med at se lige frem og lad intet fjerne jer fra jeres fokus. Hjælpen er altid med jer, så bed jeres Guider om hjælp, når som helst I har brug for hjælp og vær forvisset om, at I vil få den. Det er måske ikke lige præcis på den måde, I bad om, men den vil hjælpe jer til at løse jeres problemer. Del jeres tanker med jeres Guider, da de glæder sig over at være en del af jeres livserfaringer.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen
Friday, January 13, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. januar 2017

I behøver kun at kigge jer omkring for at se, at så meget sker i jeres verden, at det summer af aktivitet.Langsomt, men sikkert finder de, der tager del i alle krigsaspekter, det vanskeligt at fortsætte deres handlinger med nogen som helst overbevisning, da deres støtte ikke er så stærk, som den var før. Også Lysets Kræfter er mere aktive og opnår meget mere succes end tidligere forventet. Deres tillid vokser og mange er nu klar over, at de bliver støttet af Lyset. Så de bygger på deres succes, der vil blive endnu større, når de kan indføre moderne eller endnu mere avancerede metoder.


Meget af jeres fokus er på den kommende Re-Valuering af jeres valutaer, som nu er begyndt. Dens virkning vil være enorm og resultere i en Verdensomspændende Markedsplads, der giver alle lande lige muligheder for at handle med hinanden. Når I endelig kan hævde, at alle eksisterer i en problemfri Verden, hvor fred er blevet etableret, er der ingen grænser, hvad jeres ambitioner angår. Til den tid vil de mørke ikke længere være på Jorden og herlig fred og lykke skal herske. Så fortsæt jeres gode arbejde og tvivl aldrig på, at udfaldet udelukkende vil blive efter jeres smag.


Til trods for de ydre omstændigheder forløber alt godt og alle aktiviteter på jeres Jord bliver konstant overvåget af os. Som vi har påpeget tidligere, gælder den frie vilje for alle sjæle, men det er indlysende, at med den kommer ansvaret for jeres handlinger. Det er grunden til, at I ved livets ende alle får en gennemgang af jeres liv for at finde ud af, hvor godt I gjorde det i henhold til jeres livsplan og hvis I fejlede, hvad årsagerne var. Vid, at enhver hændelse kan afspilles nøjagtigt, som den faktisk skete og for at sige det klarere, på en måde, så jeres sande intentioner og handlinger bliver kendt. Vi gentager, at ingen dømmer jer undtagen jer selv. Resultatet er, at I vil have besluttet, hvordan I vil "spille" den oplevelse igen, på den måde, der vil give jer mulighed for at have succes uden at efterlade jer med mere karma. I får også al mulig hjælp, så I kan overvinde de problemer, I måtte støde på.


Vær forvisset om, at karma ikke kun vedrører negative ting, da "gode gerninger" kan vejes op imod negative ting. Ingen er ude at narre jer eller få jer ind i problemer, langt fra, da jeres Guider altid er med jer og klar til at give gode råd og hjælp, som I kan overveje. De vil aldrig irettesætte jer eller vise noget andet end fuldkommen kærlighed og venlighed. Ingen sjæl behøver nogensinde at føle, at de er uden frelse, da deres Guider vil, når en sjæl beslutter sig for at vende tilbage til Lyset, være glade for at hjælpe dem med at komme helt tilbage til Lyset. "Tjeneste for Andre" er nøgleordene, når I bevæger jer op gennem de højere dimensioner.


Mens I er på Jorden, får I som regel de opgaver, der, når de er fuldført med succes, vil løfte jer op. Når I imidlertid ikke længere har brug for erfaringerne i de lavere dimensioner for at udvikle jer, vil I have mere at skulle have sagt om, i hvilken retning I går. Det skal dog bemærkes, at I kan være kommet til Jorden specielt for at hjælpe de sjæle, som kæmper, i sådan et tilfælde kan I, når I har opfyldt jeres kontrakt, automatisk vende tilbage til jeres hjem planet. De af jer, der er kommet til Jorden med dette formål, vil normalt være bevidste om jeres status og ved, at I er her på en mission som lærer. Ganske få mennesker er på Jorden af den grund og kan besætte indflydelsesrige stillinger, hvor deres viden og erfaring kan være meget nyttig.


En del af jeres spring ind i den Nye Verden vil bringe jer i kontakt med alle typer af opfindelser, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Nogle findes allerede og har været holdt væk fra jer af dem, der foretrækker at holde jer i mørke. Men nogle opfindelser gøres klar til distribution, men indtil de kan indføres sikkert, vil de naturligvis blive tilbageholdt. Førerløse biler vil med tiden tage over og tiden nærmer sig, hvor benzin ikke længere vil være nødvendig til forbrændingsmotoren. I står på tærsklen til mange store forandringer, der dog kun kan ske i ryk.


Vær forvisset om, at så snart det er praktisk muligt, vil mange opfindelser, der vil forbedre jeres livskvalitet, blive indført. For eksempel vil ændringer med hensyn til transportmidler være en vidunderlig åbenbaring, hvor afstande ikke længere vil være et problem, fordi rejsehastigheden vil være så hurtig, at det vil være noget, I ikke kan forestille jer. Så mange opfindelser er klar til at blive indført, der har været tilbageholdt af de mørke og faktisk har været brugt af dem til ulempe for jer. Nogle er ikke desto mindre kommet frem, men kun når det også har været til gavn for dem.
I er netop ved at løfte jer op og ud af de mørke Tidsaldre og det vil ikke tage lang tid, før I vil glemme besværlighederne ved at leve i den nuværende tidscyklus. Langsomt, men sikkert vil nye innovationer dukke op, der byder på løsninger på jeres problemer, så I får mere fritid til "selvet". Dagene med at arbejde næsten hele jeres liv for at kunne leve er talte og med tiden vil selv jeres pengesystem blive unødvendig. Alt styrer imod en total forandring af den måde, hvorpå I nu lever og intet vil få lov til at fratage jer denne mulighed.


De yngre generationer blandt jer var allerede af den "Nye Tidsalder", da de kom til Jorden, så I kan se, at med disse muligheder vil de hurtigt lede jer ind til det "forjættede land". De Højere Væsener, der overvåger Jordens udvikling er udmærket klar over jeres behov og har allerede kortlagt jeres vej til en vidunderlig fremtid gennem Opstigning. Absolut intet kan forhindre jer i at nyde alt det, der kommer med den, som er jeres at kræve. Livet vil se helt anderledes ud og på kort tid have liden lighed med, hvad I i øjeblikket oplever.


Jeres kollektive tanker hjælper med til at forme fremtiden, så det er vigtigt hele tiden at tænke og handle positivt. Faktisk vil tale med tiden blive unødvendig, da det vil være hurtigere og mere effektivt at bruge tankens kraft. Dog ligger den tid langt ude i fremtiden i øjeblikket, men det giver jer en idé om, hvordan tingene vil udvikle sig. Så I har alt at se frem til, selvom I befinder jer i den sidste del af jeres liv. Alene i år vil der være masser af handling, der vil føre jer stadig videre mod enden på krige og opnåelse af varig fred i verden.


Glæd jer over løfterne for fremtiden, vel vidende, at alt vil manifestere sig for jer og vilkårene vil ændre sig, hvilket I vil kunne lide og glædes over. Hver af jer har bidraget til skabelsen af de gaver, der venter jer og mange venner fra mange livstider vil også komme for at hilse på jer med åbne arme og velsignelser. Sikke en glad og lykkelig tid der kommer, hvor fejringer vil begynde, når I vender hjem.Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.