team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, December 30, 2016

Dansk -- Mike Quinsey og One Who Believes - 20. december 2016

Mike Quinsey og One Who Believes - 20. december 2016

Hej Venner
          Jeg sender sjældent andre meddelelser ud end min egen, medmindre jeg mener, den er ægte, og det er vigtigt at få oplysningerne ud til så mange mennesker som muligt. Da jeg helt kan stå inde for den, tøver jeg ikke med at videresende den til jer alle.
          I Kærlighed og Lys. Mike Quinsey.


"Her er den EKSAKTE plan"
One Who Believes - 20.12.16


Der synes at være så mange bekymringer om, hvem der skal være præsident eller ej, hvornår GCR vil ske, hvem er de gode og hvem er ikke, etc. Men når det er sagt, kender jeg den EKSAKTE Plan og jeg vil gå i detaljer om den for jer i dette indlæg. Men før jeg afslører den EKSAKTE Plan, vil jeg dække nogle vigtige punkter.

Spillerne og deres placeringer
Den første ting, I skal kende, er "Spillerne" i denne episke transformation af vores Verden og af Universet. Det ville være et godt tidspunkt at bemærke, at ikke alene går de Mørke Kræfter over "på Lysets side" her på Jorden, men det sker også i resten af Uuniverset. Da dette er en forandring i hele Universet, er spillerne mere Universelle af natur.

Friday, December 16, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. december 2016
Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. december 2016
Når I kan se og forstå den nuværende situation på Jorden, er vejen frem åbenbar og indikeres af sammenbruddet af Illuminatis kontrol over de begivenheder, der finder sted. Tingene forandrer sig, selv mens de forsøger at opretholde en vis form for kontrol til ingen nytte. Der er en større plan på plads, som, uanset handlingerne fra dem, der i stedet forsøger at påtvinge deres vilje, kan de ikke forhindre en vellykket afslutning, der fører til Opstigning. Så bliv ikke forfærdet, uanset hvordan I ser, begivenheder udspiller sig, da alt er godt. De sidste krampetrækninger fra dem, der står over for nederlag, kan ses og mange flygter nu for at undgå at skulle stå til ansvar for deres handlinger mod Menneskeheden. De kan ikke slippe for at skulle se resultatet af deres handlinger i øjnene, da der ikke findes et skjulested, hvor de kan gemme sig for at undslippe og retfærdigheden vil ske. Vær ikke bekymrede over deres fremtid, da de vil høste, som de har sået og som alle sjæle vil de ikke desto mindre blive hjulpet, så snart de vender sig mod Lyset.


Der er en plan på plads, der vil lede jer ad vejen til jeres frelse og opløftelse ud af dualitet og ind i Lysets riger. Det er de planer, som I forlod, da I frivilligt meldte jer til at hjælpe de sjæle, der er fanget i de lavere vibrationer. I undrer jer måske over, hvorfor I ville forlade de højere riger for at hjælpe dem, der syntes uden frelse og det enkle svar er, at I er ét med dem og alle sjæle må løfte sig ud af mørket, hvis de skal gøre fremskridt. De har brug for hjælp til at finde vejen tilbage til Lyset, ellers kan de glide længere ned i afgrunden, hvor Lyset praktisk talt er ikke-eksisterende. Jeres styrke og erfaring er jeres garanti for succes, selvom de lavere vibrationer vil være en stor udfordring for jeres tro. Som I tidligere har hørt, er I aldrig alene, når I befinder jer på jeres vej og jeres Guider vil gøre deres bedste for at hjælpe jer, når I er i nød.


Imidlertid går alt, som det skal, for at sikre, at Revalueringen (RV) er tæt på at finde sted. Den kan synes at have været forsinket for ofte, men husk, at det kræver masser af forberedelse, før alt er klar til at gå i gang. De mørke, selvom de er svækkede, er stadig i stand til at hindre begivenheder og forårsage forsinkelse, men kan ikke forhindre det ultimative fremskridt, som er bestemt. Mange af jer ved allerede, om I befinder jer på vejen til fuldendelse i denne livstid og de mørke har til opgave at teste jer for at finde de svagheder, I måtte have. Dog vil jeres karakterstyrke utvivlsomt hjælpe jer igennem, forudsat I holder blikket fast rettet mod målstregen.


I får lov til at finde ud af mere om jeres fortid og folk begynder at høre om de forbløffende opdagelser i de Antarktiske egne1. Resterne af en umådelig stor by, der har ligget under isen i tusinder af år og det er en spændende opdagelse, som næppe kan holdes hemmelig, men de egentlige magthavere vil gøre deres bedste for at holde det hemmeligt. Det er et fund, som forskerne blev ført til, da det er tid for Menneskeheden at kende mere til sandheden om jeres sande historie. Indtil nu har I bevidst været holdt i en tidslomme, men snart skal I høre om de mange forskellige Rumvæsener, der er knyttet til jer og især dem, der lever i den Indre Jord. Det faktum, at kun få af jer har haft en idé om deres tilstedeværelse, er, fordi indtil nu var det ikke tid for dem at give sig til kende over for Menneskeheden. Men den tid nærmer sig hastigt, hvor I skulle være klar til at mødes med jeres Brødre og Søstre fra Rummet.
På mange forskellige stadier i Menneskets evolution har I haft besøg af Rumvæsener, men de har ikke altid haft de bedste intentioner. Anunnakierne, som nu har forladt Jorden, holdt jer i et "fængsel" efter deres ideer og fik jer til at tro på en falsk version af jeres historie. Tiden er kommet til at høre sandheden, men først må I løftes op og Menneskeheden må skabe betingelser på Jorden, som medfører en acceptabel levestandard. NESARA vil blive vedtaget meget snart og vil føre Menneskeheden ud af de Mørke Tidsaldre og ind i Lyset. Det vil sikre en ende på fattigdom, og en fair fordeling af rigdom og Jordens gaver. Der er mere end nok rigdom på Jorden, der har været akkumuleret i mange århundreder og vil give hele menneskeheden en rimelig levestandard. St. Germain kan krediteres for at have sikret, at sådan en høj standard kan opnås og vil frigive midler, når tiden er inde.

Kriges hærgen og fattigdom i mange lande har efterladt megen nødvendig genopbygning, men med de fremskridt, der vil opstå, vil reparationer og genopbygning snart genoprette de områder, der har været hårdt ramt. På relativt kort tid vil alle lande blive som nye og mere selvforsynende og folket blive befriet for slid og slæb ved at skulle arbejde hele deres liv blot for at kunne eksistere. Men selv med avancerede teknologier vil den samlede tidsramme stadig være en hel del år, før færdiggørelse er nået. Fremtiden er fyldt med Lys og en glad og fornøjelig tid vil blive oplevet af alle. Allerede nu går I ind i et område af Rummet, der er af de højere vibrationer og da de har en effekt, vil folk opleve opløftelse i mere fredelige omgivelser, hvor Lyset er stærkere.
Det vil blive hårdt for mange mennesker, men husk, at forandringerne er nødvendige for at opnå grundlaget for en Ny Tidsalder. Planen er allerede på plads og meget er allerede sket, der er byggestenene til det, der skal følge. Hele verden er i en tilstand af forandring og for nogle kan det være en smertefuld oplevelse, men som tingene skrider frem på nuværende tidspunkt, skulle det ikke vare alt for længe. De gode nyheder om aktuelle begivenheder bliver stadig i vid udstrækning holdt tilbage, af dem, der er imod forandringer, der løfter jer ud af de vanskeligheder, de har skabt. I vil forstå, at det ikke er let at indføre så mange forandringer på så kort tid. Men der tænkes på jeres behov og meget vil blive gjort for at lindre de vilkår, der i dag eksisterer.
Det er tiden for god vilje på Jorden og folk bliver mere fokuseret på at have en glad og fornøjelig tid. Men mange glemmer ikke dem, der stadig lever under betingelser, der skaber fortvivlelse og hjertesorg og meget godt arbejde bliver gjort i denne tid. Jeres gavmildhed i sådanne tider er vidunderlig og et tegn på, at, efterhånden som vibrationerne øges, slipper I gamle energier og finder jeres sande selv. I er så meget af Lyset som enhver anden sjæl, selv om nogle endnu ikke erkender deres sande potentiale. Husk altid, at hvad der end sker for jer, vil I altid have Gudsgnisten og det vil altid være sådan. Fortsæt jeres rejse i dagene, der kommer, med fuld bevidsthed om, at I alle er et aspekt af Gud og handl derefter.
Må I alle få, hvad I ønsker for jer selv og andre og brug den frie viljes gave til at sprede kærlighed og velsignelser på denne tid af året. For mange er det en særlig lejlighed, hvor Jesu liv og hans kærlighed til hver eneste sjæl fejres.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Translator: Margit

Friday, December 9, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. december 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. december 2016

Begivenheder udfolder sig hurtigere end nogensinde og der er ingen tvivl om, at sandheden om tingene kommer frem i lyset. Intet kan stoppe den generelle følelse af, at det ikke længere er muligt at stoppe det, der har været skjult, i at blive afsløret for folket. Som I ville sige, "er strømmen vendt" og det gør, at sandheden sætter folk fri af manipulation og de løgne, der er blevet fortalt som sandhed. De er så meget klogere og har ikke længere tillid til dem, hvis ord blev opfattet som ærlige og pålidelige.Det er begyndelsen på afvisningen af dem, der har vist sig at fordreje og forvrænge sandheden for at få det til at passe til deres egne formål. I nogle lande har det resulteret i demonstrationer mod dem, der er skyldige og kender folkets magt. Når det kommer til afstemning, udtrykker de nu kraftigt deres meninger og fjerner dem, der ignorerer dem.


Nu mere end nogen sinde må folk udøve deres ret til at demonstrere mod dem, der ikke følger deres ønsker. Der er et stærkt ønske i den Menneskelige Race om at foretage de nødvendige forandringer i deres liv og hvis deres repræsentanter ignorerer dem, vil det være til skade for dem. Der burde tages notits af Folkets magt, fordi den kan om nødvendigt fjerne Regeringer, der ikke retter sig efter deres ønsker. Historien vil vise jer, at revolutioner kan blive resultatet, hvis folk fortsætter med at blive ignoreret og blive trådt ned af Myndighederne. Fred er nogle gange svær at opnå, når magthaverne tyer til magtanvendelse for at holde folk nede. Men kampen er langt fra ensidig, da de Galaktiske Styrker altid søger ikke-voldelige veje til opnåelse af fred og deres vejledning vil hjælpe de af Lyset.


Når inkarnerede sjæle har svært ved at acceptere, hvad livet har at give dem, så husk, at meget få kender deres livsplan. Det er ofte bedst, at I håndterer tingene, når de kommer op vel vidende, at jeres guider altid er klar til at forsøge at holde jer til den aftalte plan. De erfaringer, I har brug for at udvikle, er nøje planlagt og præsenteres kun for jer, når det er kendt, at I er i stand til at håndtere dem. I denne tid mere end nogen anden er det vigtigt, at det er lykkedes for jer, når jeres liv slutter. For mange sjæle vil dette være deres sidste inkarnation i de lavere vibrationer, så det er i deres interesse at sikre, at de med succes klarer at rydde karma. I jeres mere stille øjeblikke vil jeres Guider nærme sig jer og I vil være i stand til at "tale" med dem. På den måde vil de høre om jeres behov og forudsat de kan passe ind i jeres livsplan, vil de gøre deres bedste for at hjælpe jer.


Livet i de lavere dimensioner er ikke jeres faste hjem og det er meget krævende og ganske rigtigt refereret til som Livets Skole. I meldte jer frivilligt til at have sådanne erfaringer vel vidende, at uanset hvor meget I faldt, ville I få al mulig hjælp til at komme jer. I kom fra det niveau, hvor I var et Lysvæsen og det er det niveau, I vender tilbage til, når I stiger op igen. Til sammenligning er Jordens vibrationer meget tunge og Åndelige Væsener finder dem meget ubehagelige at være i. I går dog ud af kroppen, når I sover og nogle gange udføres jeres bedste arbejde for Ånden på sådanne tidspunkter.

Efter at have forladt den fysiske krop, vil I befinde jer i jeres æteriske krop, som tilsyneladende er nøjagtig den samme krop, som I normalt ser jer selv. I de højere dimensioner er I ikke længere udsat for ekstremerne som oplevet i de lavere. Faktisk er livet dér langt mere behageligt og helt anderledes end hvad I var vant til, da I kunne rejse øjeblikkeligt blot ved brug af jeres tanke. Kontakt med andre sker også gennem tanken og da I er i en energetisk krop, kan I, hvis I ønsker det, "tænke" jer ind i en anden krop, der tjener jeres formål. Dette er niveauer, som I allerede kender og er jeres naturlige bolig.


De falske alien angreb er begyndt i det små, men indtil nu er de pågældende rumskibe blevet ødelagt, før de kunne udføre deres mission. Aktiviteten finder sted ude i rummet og Lysets Styrker har interveneret i "krigen i himlen" og er jeres garanti for, at menneskeheden er beskyttet mod enhver større begivenhed. I jeres nyere fortid ved slutningen af en Tidsalder har der været negative hændelser, der resulterede i et næsten fuldstændigt kollaps af det stof, der har holdt Menneskeheden i live. Men denne gang vil I have succes med at nå jeres mål. Rejsen for nogle af jer kan være farlig, men I vil komme sejrende ud og nyde at være fri af de mørkes kløer.


I er allerede blevet informeret om tilstedeværelsen af de Blå Fugle (Blue Avians), der overvåger al aktivitet på og omkring Jorden. De er Væsner af Lyset og specifikt til stede for at sikre, at ingen udefra kan gribe ind eller forstyrre jeres vej til Opstigning. Et beskyttende skjold er blevet placeret omkring jer og Moder Jord, hvorigennem ingen kan enten forlade eller slutte sig til jer. Meget finder sted, som I ikke er vidende om og det har været sådan i meget lang tid. Mennesket er blevet beskyttet for at sikre, at uanset udfaldet er de sidste tider i overensstemmelse med den højere plan. Det er derfor, I nogle gange føler, som om I ikke modtager nogen hjælp overhovedet, når der i virkeligheden bliver givet enorm hjælp, som I ofte er helt uvidende om. Husk, at I alle har fået den frie vilje og i sidste ende er det jer, der bestemmer jeres fremtid og I vil blive tilskyndet til at følge en bestemt vej, der fører til opfyldelse og Opstigning.

Vid, at I, som er Lysarbejdere, er blevet valgt til at være her i de sidste tider, fordi I har færdighederne og erfaringen til at udføre jeres opgaver. I har faktisk forberedt jer godt til denne tid og hvad I gør, vil synes naturlig let at håndtere. Det er et smukt aspekt af livet, når én vågner op og indser, at "tjeneste for andre" er den vej, udviklede sjæle følger. Belønning for sådan et arbejde søges ikke, da det at gøre det er en belønning i sig selv. Men da lige tiltrækker lige, vil I opdage, at som I er mod andre, således vil de også være mod jer.


Fortsæt med at dele Lyset med andre i form af en venlig bemærkning eller som ønske om en sjæls opvågning og ved at sende velsignelser til denne person. Hvis I kunne kende sandheden, ville I være klar over, at tanker er kraftfulde og efterhånden som vibrationerne løfter jer op, må I være forsigtige med ikke at tænke negative tanker om en anden sjæl. Men efterhånden som I stiger op og absorberer mere af Lyset, vil I blive et meget stærkere Lysvæsen og mindre tilbøjelige til at afvige fra jeres vej. For eksempel er det normalt at være en følelsesmæssig person, men der er mulighed for, at I kan blive overrumplet og momentant miste kontrollen over jer selv. Så længe I er klar over det, burde I være i stand til at udvise den nødvendige omhu og forsigtighed for at undgå eventuelle fejl.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.


Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, December 2, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. december 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. december 2016


Det er klart, at jo før bekendtgørelsen kommer, der bekræfter valutaomstillingen, jo bedre og således lindrer spændinger og bekymringen for dem, der venter på hårdt tiltrængte midler. Gode nyheder spredes altid hurtigt, men der er altid tvivlerne, der er tilbageholdende med at tro, at sådanne ændringer er mulige. Der er mange flere overraskelser, der venter på at blive gennemført og de er alle en del af planen for hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. De gamle måder har haft deres tid, når Illuminatis kontrol fjernes for at give folk mulighed for at nyde deres nyfundne frihed. Hvert trin vil blive gennemført på en sådan måde, at det vil ske i takt med forandringerne og forårsage mindst mulige problemer, før det bringes i orden og intet vil få lov til at forstyrre eller forsinke dem. Tiden for deres gennemførelse er langt overskredet, men som I ved, er der altid en "rette" tid, når større forandringer skal foretages og den største bekymring drejer sig om indblanding fra de af de mørke Kræfter. Men I er beskyttet af de Galaktiske Styrker, der vil sikre, at alt skrider fremad som ønsket og med mindst postyr.


Inden længe vil nyhedskanaler være frie til at rapportere de virkelige og sande nyheder, der har været jer nægtet i æoner af tid. I har levet i et falsk paradigme så længe og har ikke haft lov til at udvikle jer, som det var hensigten. I har meget effektivt været nægtet fremskridt, der ville have bragt jer en levemåde, der er omkring 50 år foran i forhold til, hvor I er nu. Vær forvisset om, at det ikke vil tage nær så lang tid at indhente og planer om Jordens udvikling er allerede på plads. På det rette tidspunkt, hvor så at sige jorden er blevet renset og det er sikkert at gøre det, vil jeres mange Galaktiske venner åbent vise sig på Jorden og hjælpe jer med at indhente den tabte tid. Den Nye Tidsalder venter på jer og den kan ikke længere nægtes jer og den vil hurtigt opleve de gamle måder at arbejde på erstattet af automatisering og robotter. Det vil naturligvis tage tid at gøre jer i stand til at nyde godt af alle fordelene ved forandringerne, men med metoder, I ikke er bekendt med, vil I blive glædeligt overrasket over, hvor hurtigt tingene håndteres.


Det skal dog huskes, at i den umiddelbare periode skilles der af med alt, der ingen plads har i fremtiden.Fokus vil være på de forandringer, der vil gøre jer fri af slid og slæb og mange timer, hvor I arbejder for at opretholde livet. Mange job, der er af ussel natur, vil ikke længere være nødvendige og nogle bliver helt automatiserede. Gennem indførelse af moderne metoder vil mange af jeres daglige behov ikke længere kræve manuelt arbejde og nogle vil blive dækket gennem indførelse af nye måder at leve på. Så når der er tale om den Nye Tidsalder, er det præcist det, det betyder, da den gamle nu har tjent sit formål.

Hvad der er endnu vigtigere, er forandringerne i Selvet, da I ikke må tabe det faktum af syne, at alt fører til Opstigningen. Efterhånden som vibrationerne stiger, vil også jeres vibrationer gøre det, forudsat I har koncentreret jer om jeres egne behov. Det gamle Menneske af ekstrem dualitet skal forandre sig med de nye vibrationer og lade de gamle vibrationer bag sig. Vid, at når I handler ved brug af de laveste, sænker I intensiteten af jeres Lys. I en tid, hvor I skal løfte jer op, er det vigtigt, at I holder jer på jeres vej og kan gå gennem de lavere vibrationer, uden at de påvirker jer. Prøv ikke at blive trukket ind handlinger eller deltage i uønsket aktivitet, som I ved, ikke er af Lyset, da de mørke over en meget lang periode behændigt har ledt jeres interesser til det, der er af de lavere vibrationer. Der er altid en simpel retningslinie til at fastslå det, der ikke er af Lyset og det er, at alt, der ikke bringer fred og harmoni i jeres liv, sandsynligvis vil have den modsatte virkning.


De forandringer, I er klar til at byde velkommen, vil strække sig over en periode på ca. tyve år eller deromkring og til den tid skulle I have alle de fordele, der er blevet talt om. Den umiddelbare periode vil dække de mest presserende behov hos dem, der har hårdt brug for hjælp. Så mange mennesker lever i yderste fattigdom med ingen udsigt til at kunne løfte sig selv op. De vil klart være blandt de første til at nyde godt af de forandringer, der snart kan gøres meget hurtigt. Essensen af alt, hvad der foregår, vil være at højne jeres levestandard, indtil alle i det mindste er i stand til at leve livet med alle deres basale behov godt dækket.


I kan næppe have undgået at bemærke, at selv dyrene på Jorden bliver påvirket af forandringerne.Klimaforandringerne er indlysende og i nogle områder tvinger dem til at flytte væk ellers vil de dø og således vil det fortsætte, med at nogle arter uddør helt. Hvad I lærer, er, hvor kritiske forandringerne på Jorden kan være og de kan også påvirke menneskeheden. Hele vejen gennem jeres historie har de fundet sted, i løbet af hvilke selv Mennesket har måttet tilpasse sig. I har selv nu intelligent liv, der lever inde i Jordens skorpe og efter de kommende forandringer vil de give sig til kende over for jer.

De mest spændende tider venter forude og I vil snart bevæge jer ud over jeres nuværende problemer og nyde en hurtig transformation, der fører til fredelig eksistens. Næsten helt sikkert vil en af jeres mest tilfredsstillende øjeblikke være, når krigsvåben og alt forbundet med dem vil blive bragt til tavshed for tid og evighed. Ikke længere vil pengene blive spildt på krigsvåben og beskyttelsen af jeres Jord vil blive opnået med andre midler. For eksempel har nogle planeter et beskyttende skjold omkring dem, som ikke kan gennemtrænges.

Jeres oceaner dækker over 70% af Jorden og de vil også blive renset. En sådan opgave kan synes umulig for jer, men vil med avancerede teknologier ingen tid tage. Alle havene og alt land vil i sidste ende blive som nye og alle former for liv vil leve fredeligt sammen. Allerede nu begynder forskellige arter at leve sammen og skaber de mest usandsynlige bånd. Der er meget at se frem til, når I skal opleve perfekt fred.Vær fred og vær kærlighed og del det med alle levende ting, da alle er Én.

Ikke en dag vil gå uden nogle hændelser, der hænger sammen med de nødvendige forandringer, som øges i antal, efterhånden som I udvikler jer. Det gamle vil forsvinde, men nogle gange ikke uden kamp og forandringerne vil blive hilst velkommen af folket. De er godt klar over, at noget usædvanligt sker og for nogle er det skræmmende, da det, de kender er under forandring. Vid, at det er til alles bedste og som tiden går, vil de være indlysende for jer.

Vær tro mod jeres overbevisninger og når der er lejlighed til det, så del dem med andre, når interesse udtrykkes. Et nyt år nærmer sig hurtigt og er et år, der tegner til at blive meget interessant og tilfredsstillende, da mange længe ventede forandringer endelig vil finde sted.

Kærlighed og Velsignelser fra mit Højere Selv og må I få alt, hvad I har brug for at befinde jer solidt i Lyset.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey


Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, November 4, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. november 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. november 2016Tiden går hurtigere end nogensinde og forhold på Jorden når gradvist et klimaks, hvor dens skæbne må ændre kurs. Ud af usikkerheden vil en positiv forandring komme, der vil efterlade jer uden tvivl om, at Menneskeheden er bestemt til solidt at betræde vejen mod Opstigning. Der eksisterede aldrig noget andet udfald, da tilstrækkeligt mange folk har vendt sig mod Lyset og hæver deres vibrationer. Alt andet ville sandsynligvis have resulteret i en anden brat afslutning på Tidsalderen, der ville være blevet betragtet som en katastrofe. De få har gjort det muligt ved stædigt at holde blikket rettet mod deres succes om at løfte sig op til de højere vibrationer. Det er nu blot et spørgsmål om at fastholde denne position, indtil det niveau, de har nået, fører dem ind i de højere dimensioner. I kalder det Opstigning og et tegn på, at jeres åndelige fremskridt har løftet jer op fra de lavere vibrationer. Vær forvisset om, at denne tid hastigt nærmer sig og begivenheder vil bekræfte, at det er sandt.

Mange sjæle rører på sig, men den tid, som vil gøre dem i stand til at stige op, er begrænset. Men når først de sidste tider kan gøres alment kendt, vil de tage et stort spring fremad, idet sandheden om denne særlige periode bliver åbenbar. Når tingene kan bringes frem i lyset, vil alle sjæle have mulighed for at følge vejen mod Opstigning, men nogle vil vise lidt interesse og deres vej vil fortsætte ad et andet spor.Beslutningen om, hvilken vej de tager, er deres frie viljes valg og det vil være rigtigt for dem. Det vil også påvirke nogle parforhold og venskaber, der altid kan fornys i fremtiden. Vær forvisset om, at I, før I inkarnerede til jeres nuværende levetid, ville være blevet præsenteret for et udvalg af alle muligheder og derfor ville have været klar over det sandsynlige udfald.

Moder Jord har opgaver at udføre, mens hun forbereder sig til Opstigning og vil bestræbe sig på at foretage ændringer på Jorden, så hun er klar til det. Af nødvendighed vil nogle medføre, at folk flyttes til mere sikre områder og vær forvisset om, at hvor der er tab af liv, vil det have været forudbestemt og de berørte sjæle er klar over det. Det vil være en del af deres nødvendige erfaringer og derfor aftalt på forhånd. Intet sker i realiteten tilfældigt, selv om det ofte ser sådan ud. Hver sjæl vil have diskuteret deres behov før inkarnationen og kender karakteren af de udfordringer, de kommer ud for. Fremskridt sker derfor planmæssigt og på en sådan måde, at ingen sjæl står over for mere, end de kan håndtere og I har altid jeres Guider med jer, der overvåger jeres fremskridt. Ofte er det, I kalder tilfældighed, sat i stand for at sikre, at I ikke går glip af en mulighed for at udføre jeres livsplan.

Husk, at I er kraftfulde Væsener og efterhånden som vibrationerne øges, vil I opdage, at det, I sætter jer for, næsten helt sikkert vil manifestere sig på et tidspunkt. Nogle begivenheder er allerede en del af jeres livsplan, men I har stadig jeres frie vilje, hvad angår mange andre ting. Forudsat det ikke går imod jeres Livsplan, har I alle muligheder for, at I vil opleve, hvad I har planlagt. For eksempel vil I også have arrangeret, hvem I vil møde, hvem der kan passe til jeres behov og det dækker den partner, I kommer til at leve sammen med. Ligeledes, hvis det er blevet besluttet, at ægteskab ikke er for jer, så vil det ikke ske.Det gælder hele vejen rundt for alle og dækker begivenheder, der vil sikre, at I oplever præcis, hvad I har brug for at fortsætte jeres udvikling.

Når I omgås andre, der også oplever i overensstemmelse med deres Livsplan, kender I faktisk ikke den sande sjæl ud fra udseendet, men kun den krop, de har antaget i den pågældende inkarnation. I kan heller ikke vide, om de for eksempel var kongelig eller bonde i deres sidste levetid og i den forstand ved I faktisk aldrig, hvem I møder. Få sjæle har en bevidsthed om arten af deres tidligere liv og det sikrer, at de helliger sig deres tid i det nuværende uden distraktioner. Hver Livsplan er specielt lavet til jeres behov og for at sikre, at karmiske ansvar opfyldes. De, der er haltet bagefter, kan stå over for flere udfordringer, da de ofte har mere karma at rydde og indtil det er sket, kan de ikke rykke ret meget frem.


Moder Jord forbereder sig til sin egen Opstigning og efterhånden som hun renser Jorden, er visse tab af liv uundgåeligt. Sådanne sjæle udreder ofte deres egen karma, så alle drager nytte af disse erfaringer.Sådanne hændelser vil medføre en følelse af fortvivlelse blandt dem, der ikke har noget forudgående kendskab til dem eller deres eget formål. Under sådanne omstændigheder vil årsagen til disse begivenheder blive forklaret til dem. I går igennem en periode med opløsning, mens de gamle energier udspiller sig, men det er nødvendigt, da forandringerne nu må finde sted.

Den Menneskelige Race er nået langt, siden I først satte foden på Jorden. I har rørt mørkets dybder, men har fundet jeres vej ud igen og nu vil I igen stige op for at blive Galaktiske Væsener. Mange af jer var rejsende i rummet og jeres hjem skulle være på et af rumskibene. I ville søge eventyr ved at rejse til forskellige planeter for at lære befolkningen at kende, men I har også en mission om at sprede Lyset. I er så meget, meget desto større på grund af jeres oplevelser på Jorden og er i stand til at hjælpe dem, der befinder sig på de tidlige udviklingsstadier.

Dette var ugen, hvor der var høje forventninger til, at "Revalueringen" blev bekendtgjort, men som I allerede har erfaret, ser det stadig ud til, at den er genstand for forsinkelser. Men en ting, I kan være sikker på, er, at den er reel og vil have livsændrende virkning for mange mennesker. De første forandringer vil gøre det muligt for dem, der ender med at have store økonomiske midler til disposition, at gå videre og planlægge lindring for de mest trængende. Omfanget af projekterne vil være enorme og vidtrækkende.Men i sidste ende vil alle behov blive dækket og fattigdom og nød vil forsvinde. Forandringerne vil ske hurtigt og den Nye Tidsalder vil så virkelig være kommet godt i gang.

Lad jer ikke rive med midt i al spændingen, da der stadig er meget arbejde, der skal gøres. Det vil ikke blive lettere, ikke før den sidste fra Illuminati er fjernet, så deres indflydelse ikke længere kan forsinke sagerne. Deres fangarme rækker vidt omkring, men mange af deres håndlangere vil skifte side i stedet for at miste alt, hvad de har opnået. Tilgivelse er en vidunderlig handling, der reparerer ødelagte relationer og vil være nødvendig for at få fortabte sjæle tilbage til Lyset.

På trods af alt det kaos, der sker, finder meget godt arbejde sted bag kulisserne for forberedelse og indførelse af gratis energi udstyr. Vær forvisset om, at mange kilder nu arbejder på sådanne projekter i lande, der er positive over for tanken om at indføre dem. På grund af den manglende omtale har I måske ikke hørt om sådanne udviklinger, men tag ikke fejl, da alt forløber godt. Det betyder, at når det er sikkert at gøre det og grønt lys er givet, vil der komme mange overraskelser.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, October 28, 2016

Dansk -- Mike Quinsey, 28. oktober 2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 28. oktober 2016

Forandringerne går godt og efterhånden som de får godt greb, så mindskes de mørke kræfters magt, så meget, at de bliver forvirrede og ude af stand til at kontrollere begivenhederne som før. Under alle omstændigheder tillades de kun en vis grad af frihed til at fortsætte med deres plan for verdensherredømme. Det vil ikke lykkes for dem, da de sidste tider allerede står skrevet og Lysets sejr er uundgåelig og sikker. Den periode, I nu er i, er fuld af potentielle forandringer, der alle fører til at opløfte Menneskeheden og til deres plads i den Nye Tidsalder. Scenen er sat og det er kun et spørgsmål om tid, før de, der er ansvarlige for at udsende nyhederne, vil føle sig tvunget til at begynde at give jer sandfærdige reportager. Sandheden kan ikke holdes nede meget længere og når de, der står i vejen, er fjernet, vil dage med sandfærdige reportager dominere.
Der kan være nogle af jer, der lever jeres liv med at bringe Lyset ned på Jorden, som ikke har hørt om David Wilcock. Han er en Mester, der effektivt fører de af Lyset mod afslutningen, så de med den kommende Nye Tidsalder og afslutningen på den gamle Tidsalder kan være sikre på at stige op. Hans arbejde er så vigtigt for Menneskeheden, at han er fuldt beskyttet, mens han giver jer stort set ikke-fortalte oplysninger om den større Sandhed. Hans større afsløringer er om sandheden om liv uden for Jorden og langt ude i Rummet. David går i spidsen for Lysarbejderne, så de er klar over de mange livsformer i jeres Univers. Til gengæld vil de være i stand til at videregive oplysningerne på et senere tidspunkt, så når de af Lyset dukker op på Jorden, vil I allerede have et vist kendskab til deres hensigter.
Opstigning er på ingen måde enestående, men som mange af jer allerede er klar over, er det for dem, der er i gang med det, en meget speciel opløftelse, idet Mennesket stiger op i deres fysiske kroppe. De indstrømmende energier har allerede en effekt og hver eneste sjæl er i større eller mindre grad påvirket. De, der allerede er klar over, hvad der sker, kan tage det i stiv arm, men for dem, der finder det svært, kan det være forvirrende. Men vær ikke bekymrede, da opløftelse, tilsigtet, er en langsom proces, så det ikke tager magten fra jer. Som I må være klar over nu, vil de, der ikke kan stige længere op, på et eller andet tidspunkt tage en anden vej, der passer til deres behov.
Spændende tider kommer snart, hvilket vil glæde jer, medmindre I finder dem vanskelige at forstå. Stort set alt, hvad I er velkendt med, vil ændre sig til det bedre og hurtigt føre jer ind i en fremtid, ulig noget I hidtil har oplevet. Mange sjæle, der har gået vejen før jer, vil hjælpe jer med at indtage jeres plads blandt dem, der er gået foran jer. De er jeres brødre og søstre og de afventer ivrigt jeres hjemkomst, da I vil blive fejret og anerkendt for den store tjeneste, I har udført for resten af Menneskeheden. Husk, at da I indvilligede i at stige ned til de lavere vibrationer, vidste I, hvad der lå forude og de mange udfordringer, I ville støde på. I er så meget desto større på grund af det og jeres erfaringer vil hjælpe mange andre, der vil følge efter.
For alle de, der er bevidste om deres skæbne og udvikler sig mod fuldendelse, ved, at denne tid er jeres vej ud af dualitet. Enhver anstrengelse, I lægger i, vil være det hele værd og placere jer solidt på vejen til fuld Galaktisk vækst. I begynder allerede at indse, at I har meget mere at forstå og at det kun er de lavere vibrationer, der har holdt jer tilbage. Det gør jeres fremskridt til en vidunderlig præstation, selvom jeres bevidsthedsniveau stadig udvikles og I er på vej til fuld bevidsthed. Ikke længere vil I blive holdt i en falsk og uvirkelig virkelighed og de afsløringer, der skal komme, vil hjælpe jer med hurtigt at rykke jer ind i en mere realistisk situation.
På grund af den variation, Jorden består af, er det en af de smukkeste planeter i Universet. Men var det ikke for Menneskets handlinger, ville det i sandhed være Edens Have, men Mennesket har drevet rovdrift på dens skønhed og bevidst ødelagt den. I behøver kun at se på skønheden i blomstervældet, der findes på Jorden, for at værdsætte skabelsens vidundere. Betragt derefter de mange arter af dyr, der vandrer på den, for at erkende, at Guds hånd er i alt, der har liv. Mennesket har også skabelsens gave, men har stort set manglet idealerne og fremsynet, der er nødvendige for at skabe varig skønhed. Alt dette vil ændre sig i den nærmeste fremtid, når I stiger op i de højere dimensioner.
Et eller andet sted inden i hver sjæl er påskønnelsen af skønhed, men mange har tilladt sig selv at sænke vibrationerne og har fokuseret på det, der er uønsket. I vil se de højere udtryk, når den første By af Lyset meget snart manifesterer sig i Sedona, USA. Den er der, usynlig, undtagen for dem, der er af de højere vibrationer og blot venter på det rigtige tidspunkt til at manifestere sig helt på Jorden. Det er en gylden By med Healing Centre og vil være åben for dem, der har brug for hjælp og healing. Nogle af jer vil allerede være bevidste om deres eksistens og har læst Genii Townsends bøger om dem. Byerne er blot en af de vidunderlige seværdigheder, I vil se, når den Nye Tidsalder fuldt ud kan manifestere sig.

Vibrationerne på jorden stiger nu og mange sjæle har bemærket forandringerne inden i dem selv. De føler en smuk ro, selv når de, der er omkring dem, er oprørte og deres tilstedeværelse er i sig selv en beroligende energi for alle omkring dem. I er længe blevet rådet til at centrere jer selv og lave en beskyttende energi som den Violette Flamme omkring jeres fysiske krop. Det kan gøres og I vil blive glædeligt overrasket over jeres succes og på grund af jeres indflydelse hjælper I andre til at bevare roen. Det er svært at ændre et helt livs vaner, men det er nu en yderst passende tid med den opløftelse, de højere vibrationer giver jer.
Indtil sandheden om jeres eksistens afsløres sammen med nyheden om de forestående forandringer, bliver I nødt til at stole på jeres Internet, selvom nogle af de mennesker, der rapporterer, simpelthen er Illuminatis brikker og spreder falske oplysninger. Men hvis I holder jer opdateret med nyheder fra websteder, I har identificeret som pålidelige, skulle I være godt informerede. I kan ikke vide alt, så koncentrer jer om de seneste nyheder fra kilder, som vil give en fair og sandfærdig redegørelse for, hvad der foregår. Der er mange, mange Lysvæsener, der står ved jeres side og det er jeres garanti for en sikker rejse mod fuldendelse.
Vær tålmodige og giv tid til, at begivenheder kan manifestere sig, da I ikke behøver bekymre jer, eftersom resultatet vil gøre jer alle glade og I vil være i glæde over omsider at være fri af de begrænsninger, der har hindret jer i at udvikle jer. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Friday, October 21, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. oktober 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. oktober 2016


Kun få mennesker er klar over, at der i meget lang tid har været en krig i Rummet mellem Illuminatis styrker og Rumvæsener. Illuminati gjorde dette muligt, fordi de omdirigerede billioner af dollars til deres hemmelige Rumprogram. Slagene har fundet sted for at hindre Jorden i at blive fuldstændig overtaget af dem. Hvis det var lykkedes, ville Jorden virkelig være blevet til en Fængselsplanet. Befolkningen ville have været i deres magt, mens de gennemførte deres plan med i stor grad at nedbringe antallet af mennesker på Jorden til et håndterbart antal.


Men selv om kampen endnu ikke er forbi, har Lysets Styrker etableret sig som den førende magt. Det er bare et spørgsmål om tid, før de kan erklære sig som sejrherrer og fjerne de ledende medlemmer af Illuminati. De vil blive anbragt, hvor de ikke længere kan gribe ind i jeres fremskridt mod etablering af den Nye Tidsalder. I æoner af tid har I været ude af stand til at gøre fremskridt, som I ønskede, men snart vil I være i stand til at være frie til at følge jeres egen vej og løfte jer op i de højere dimensioner. Men først er der meget, der skal gøres, for at bringe den Nye Tidsalder i fuldt flow. Med hjælp fra jeres Venner i Rummet kan udviklinger, der har været holdt nede, fortsætte. I vil hurtigt blive ført ind i moderne tider med gratis energi og være selvforsynende. Naturligvis vil mange hjælpere hjælpe jer med at etablere den Nye Tidsalder.


De nødvendige forandringer for at gøre det muligt for jer at komme videre er planlagt og afventer kun det rette tidspunkt til først at gå i gang med valutarevalueringerne. Når det er sket, kan mange projekter begynde, som omfatter uddelingen af det nødvendige udstyr til at gøre jer selvforsynende, hvad energi angår. Naturligvis kan disse forandringer ikke ske natten over, men I vil helt klart blive opløftet over at vide, at starten er gået. På alle stadier vil jeres fremskridt blive overvåget af Højere Væsener og deres tilstedeværelse vil være jeres sikkerhed for, at alt skrider frem som planlagt for hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. Med sådanne udviklinger vil jeres venner i Rummet være i stand til sikkert at besøge jer oftere og være til hjælp, når det ønskes.


Indtil en fri Presse kan reetableres, må I søge efter pålidelige kilder til information. På nuværende tidspunkt er der bevidste forsøg på at forvirre jer ved at udsende falske oplysninger. Men det er sandt at sige, at flere mennesker vågner op til sandheden og ikke så let lader sig narre. Illuminati vil blive tøjlet, men deres håndlangere vil stadig fortsætte med deres egne forsøg på at holde sandheden skjult. Den vil komme ud og ingen tilsløringer overhovedet vil være i stand til at holde den nede. Selv nu får flere mennesker mod til at stå frem for at "fortælle, hvad de ved" og som tiden går vil flere og flere følge i deres fodspor.


Vid, at de mørke aldrig helt har haft det, som de ville have det, det er bare det, at deres handlinger rapporteres mere frem for andre af en Presse, der lever af sensations historier og de "dårlige" nyheder. De virkelige nyheder kontrolleres og indtil der er frihed til at rapportere det, som det virkelig er, vil I aldrig komme til at høre om alle de sande begivenheder, der finder sted på eller uden for Jorden. Når omstændighederne tillader det, vil I hurtigt få faktaene om jeres tid på Jorden og de mange falske historier om jeres historie vil blive rettet. Fordi det er muligt at gå tilbage i tiden, vil I få passende fakta til at understøtte det.


Når ting, I har kær, ændres, kan det være foruroligende, men erkend, at alle ting er i en kontinuerlig tilstand af forandring, fordi det gamle ingen plads har i fremtiden. I vokser med det, efterhånden som jeres bevidsthedsniveauer højnes, hvilket er en naturlig følge af de højere vibrationer, som I nu lever i. Men som tidligere nævnt, er der et punkt, hvor visse sjæle ikke kan nå det niveau, der vil tillade dem at fortsætte med at stige op. Det er de sjæle, der vil fortsætte deres udvikling ved at tage en anden vej end dem, der stiger op, efterhånden som vibrationerne højnes. Igen understreges det, at alle sjæle vil befinde sig præcis der, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling. Det handler ikke om at vælge, da I ikke kan være på et højere niveau end jeres egne vibrationer.


De fleste af jer skulle nu have fundet jeres plads i de sidste dage af den gamle Tidsalder, som hurtigt erstattes af de højere vibrationer. For Lysarbejdere betyder det at være der, hvor der er brug for jeres viden og færdigheder for at hjælpe andre igennem til det sidste og hjælpe dem med at stige op. Mange sjæle har intet begreb eller forståelse for den tid, de går igennem, men forudsat at de stort set lever den største del af deres liv med at tjene andre, vil de stige op. Gør simpelthen jeres bedste under alle omstændigheder og forsøg at behandle alle sjæle med Universel Kærlighed. Hvis I fejler, så bekymr jer ikke, fordi så længe I lærer af sådanne erfaringer, vil I stadig fortsætte med at stige op.


Så giv ikke op under nogen omstændigheder, men prøv at holde jer til jeres spirituelle vej. Jeres Guider vil helt sikkert være ved jeres side og hvis I "lytter" til dem, vil de gøre alt, hvad de kan for at holde jer på den vej, I har valgt. Hvis I er én, der foretrækker at bede, når I har brug for hjælp, er det fint, da jeres Guider i de stille stunder kan rykke tættere på jer. De vil indprente jer deres budskab og I gør klogt i at følge det, selvom I ikke kan se udfaldet. Hvis I tager en forkert beslutning og er ved at gå i den forkerte retning, vil de gøre deres bedste for at få jer til at ændre kurs. Husk, at de er opstegne Væsener, der ved, hvad I går igennem og er godt udrustede til at lede jer, så I holder jer til jeres livsplan.


Denne måned vil sandsynligvis blive af stor betydning, da visse handlinger, der har fundet sted, sandsynligvis vil resultere i nogle positive resultater, som I vil hilse velkommen. Jeres tålmodighed har været ekstraordinær, da I mange gange har ventet begivenheder, der ikke materialiserede sig nøjagtigt som forudsagt. En, som I nemt vil huske, er slutningen af 2012, hvor den Nye Tidsalder officielt begyndte og som syntes at komme og gå uden de store hændelser. Men på ét niveau fandt det sted, som I var blevet informeret om og siden da har mange begivenheder fundet sted, der har hjulpet den Nye Tidsalder med at manifestere sig. I kiggede efter reelle forandringer, men kunne ikke se nogen, men de havde fundet sted. Siden dengang er jeres bevidsthedsniveauer steget og når I ser jer tilbage, er I måske enige i, at I nu er mere bevidste på et bevidst niveau.


I har ventet i lang tid på at blive fri for livets prøvelser i de lavere vibrationer. Men alt skrider fremad på en måde, der vil sikre, at det endelige resultat er til jeres fordel. Bortset fra mindre vanskeligheder er vejen mod jeres fremtid ryddet og I vil nå de niveauer, der sikrer jeres velbefindende og glæde.


Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.