team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Saturday, January 30, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 29. januar 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 29. januar 2016


Der er al mulig grund til at tro, at I om kort tid vil blive vidende om begyndelsen på en hel række ændringer, der i sidste ende vil opleves over hele verden. Ændringerne, der har været forsinket i noget tid, er klar til at blive afsløret og vil blive vist på en ordentlig måde, så I ikke bliver overvældet. I må have i tankerne, at de fleste mennesker kun har ringe eller ingen idé om, hvad der ligger forude. I første omgang vil folk føle sig usikre, men når de ser, at ændringerne er i deres bedste interesse, vil de give dem deres støtte. Der vil naturligvis være modstand fra dem, der føler, at de vil være taberne, men udført hurtigt og med fuld hensyntagen til alle involverede, vil de give slip på deres frygt. Vær forvisset om, at tidsplanen for jeres Opstigning er givet og at alle begivenheder, der fører op til den, kan justeres for at sikre, at den overholdes. I vil have med personer at gøre, der er inkarneret fra de højere riger, specielt for at bistå Lyset i hurtigt at virkeliggøre den Nye Tidsalder.

Hvor I finder forstyrrelser og uorden, er det et tegn på, at den gamle verden bliver "brudt ned", da den ikke længere har nogen plads i den Nye Tidsalder. Den gamle vil blive ryddet væk så hurtigt som muligt, da den nye allerede er parat til at indtage sin plads. Når I ser tilbage, kan det synes, at de mørke forhindrede fremskridt, men uanset deres handlinger lykkedes det altid at gøre fremskridt. Et af de vigtigste elementer har været at sprede information til så mange mennesker som muligt, hvilket har gjort det umuligt at forhindre dem i at komme ud. På trods af bestræbelserne på at holde nyheder om fremskridt ude af nyhederne, er de gradvist blevet lækket af de, der var modige nok til at stå frem. Desværre har det nogle gange kostet liv, men vær forvisset om, at de involverede sjæle var forberedte på de risici, der var forbundet med det. Alle sjæle ved på forhånd, hvornår de vil sætte deres liv på spil og vær forvisset om, at de har indvilliget med det formål at rydde gammel karma. Af indlysende grunde har sådanne sjæle normalt ingen erindring om det, da det, når de er inkarneret, er utilgængeligt i deres sind.

Som livet skrider frem, skaber mange sjæle på dette tidspunkt stadig karma for dem selv og de fleste vil mærke øjeblikkelige resultater, da der ikke er tilstrækkelig tid til at bære det med sig. Førhen kunne I gøre det ved at lade det blive ryddet på det mest passende tidspunkt, når det ville være fordelagtigst for jer. Forstå, at ikke al karma så at sige er at rette den uret, som I måske har begået, da det også kan ses som en "belønning" for venlige handlinger eller lignende. Til sidst vil I lære hele sandheden om jeres liv at kende, når det evalueres og det kan være en yderst afslørende tid. En ting, der med sikkerhed kan overraske jer, er, at som et Lysvæsen vil I have haft mange sjæle, der hjalp jer i løbet af jeres liv. De er valgt, fordi de har den erfaring, som I højst sandsynligt kan drage fordel af. I kan også have, hvad der sommetider kaldes "dørvogtere", der holder sig tæt på jer hele tiden for at stoppe uønsket indblanding eller psykiske angreb i jeres liv.

Hver enkel sjæl vil have mindst én Guide for at sikre, at deres livsplan følges, så I kan se, at livet ikke bare er en række tilfældige begivenheder, som nogle tror. Enhver større begivenhed er nøje planlagt for at sikre, at det har den største værdi for jer. De fleste af jer vil have Englevæsener med jer, der udfører Guds vilje og de er ekstremt kraftfulde og fuldstændig dedikeret til deres sag. Hvis I befinder jer i en vanskelig situation og jeres liv måske er i fare, så påkald Ærkeenglen Michael. Der er så meget hjælp, der gives, men den gives jer ikke, hvis det ville gribe ind i jeres frie vilje. Selvom I har en livsplan, som I har aftalt inden inkarnationen, kan I til enhver tid ændre jeres livsforløb. Dog vil jeres Guider gøre deres bedste for at sikre, at I følger den, da jeres livsplan naturligvis er beregnet til at dække jeres behov for bestemte erfaringer, der vil hjælpe jeres udvikling.

Den Galaktiske Føderation er tæt på jer, selv om de er usynlige. Da I går ind i en meget vigtig periode, vil I have brug for deres beskyttelse, da de mørke ikke ville betænke sig på at ødelægge store dele af kloden for at forsøge at opretholde deres magt. I skal dog ikke være bange, da ingen af deres aktiviteter kan holdes skjult for dem, da de spores, hvor end de forsøger at skjule sig. Den eneste frie vilje de har, er begrænset og giver ikke mulighed for større ødelæggelse af nogen art. Det er kun de mørke, der ville tage idéen under overvejelse og højst sandsynligt som et "falsk" angreb. Igen vær ikke alt for bekymrede, da vi har myndighed til at træde til, hvis de forsøger en større hændelse. Omfanget af deres evner til at skabe problemer er blevet alvorligt indskrænket. De er allerede blevet alvorligt hæmmet i deres plan om at flygte og forlade Jorden og nu kan de ikke gøre det og Fuglemenneskene (Blue Avians) er placeret omkring hele Jorden.

En af de sidste begivenheder, der skal finde sted, vil være, når den Galaktiske Føderation åbenlyst kan besøge Jorden. Så vil der være storslåede fejringer, da varig fred vil være opnået og alle livsformer vil kunne nyde livet uden indblanding. Fremskridt vil derefter tage til i tempo og de mørke perioder i jeres historie vil snart være glemt. Den længe ventede Gyldne Tidsalder vil virkelig være begyndt og livet vil blive en stor kilde til glæde og tilfredshed. Jeres levetid vil også forlænges med opløftelsen af vibrationer og et punkt nås, hvor I vil vende ældningsprocessen. I vil leve jeres liv som en ung moden person og forblive sådan, indtil I beslutter, at I har brug for en anden udfordring for at fremme jeres udvikling. I vil være enige i, at alle de problemer og hjertesorger, I måtte have oplevet, vil synes så fjerne, at de ikke længere har en plads i jeres liv.

Med jeres forståelse for de ændringer, der er nært forestående, vil I være i stand til at hjælpe andre, der vil blive forvirrede og nogle gange bange for, hvad fremtiden bringer. Meddel nyhederne forsigtigt uden at sige for meget ad gangen. Folk vil have brug for tid til at fatte, hvad der sker og være sikre på, at i sidste ende vil det være til deres fordel. Det vil være indlysende, når ændringerne begynder og de ser, hvilke forbedringer der finder sted. Når først de positive nyheder breder sig, vil det hjælpe til at hæve vibrationerne endnu hurtigere. I har måske syntes, at tid sidste år syntes at gå hurtigere, men i år vil tiden synes endnu hurtigere. Det er et sikkert tegn på, at alt forløber godt og løfter jer op i de højere vibrationer.

Moder Jord er begyndt at foretage ændringer på planeten og i mange lande har I oplevet ekstreme vejrforhold. Vær ikke bekymrede, da det ikke er enden på verden, men fremkomsten af den Nye Jord. Det synes at være meget kaotisk til tider, men når først ændringerne er gjort, vil det hurtigt falde til ro i et behageligt vejrmønster, som alle vil nyde.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset gøre jeres dage og vejen mod fuldendelse lysere.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen


No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.