team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Monday, April 27, 2015

Dansk -- SaLuSa, 24. april 2015SaLuSa, 24. april 2015

Vejen frem vil være fuld af behagelige overraskelser, ud over det de fleste af jer har ventet. Men mange vil opfylde jeres nuværende forventninger baseret på, hvad I har projiceret ind i fremtiden. Det er ikke mejslet i sten, men vil alligevel føre jer ind i den Nye Tidsalder, I har forberedt. Jeres skæbne er blevet dekreteret af de højere kræfter, men I har haft fri vilje til at bestemme, hvorledes I går vejen. I har så at sige overstået den hårde del og de negative kræfter vil nu ikke længere være i stand til at forstyrre jeres fremskridt, som de har gjort i fortiden. Deres magt er allerede blevet indskrænket og de har ikke længere evnen til at gøre, som de vil.

Jeres mål bør nu være at centrere jeres opmærksomhed mere på jer selv for at sikre, at I ikke falder tilbage efter at have opnået så meget allerede. Jeres rejse gennem dualitet har været hård og krævende og jeres styrke er blevet finpudset af brandene i livet. Jeres sted på Jorden er næsten som en tilskuer, som I lever jeres liv inden for jeres eget energifelt stort set upåvirket af begivenheder uden for jer. Nogle gange vil I være nødt til at gå udenfor, men I kan vende tilbage upåvirket af de lavere energier. Jeres rolle er at være et "lysende" eksempel for andre, så de kan lære af det. De vil blive tiltrukket af jer og det giver jer mulighed for at hjælpe dem med at hæve deres vibrationer. Som I ved, "lige tiltrækker lige" og som I bevæger jer videre ind i dem, sker der en naturlig udrensning af alle de lavere energier.

Hvad karma angår, kan I stadig blive testet, men som I stiger op, vil I finde den udfordring let at håndtere. Disse tider er for mange af jer de sidste liv i de lavere vibrationer og som I udvikler jer, vil I begynde at forstå, hvor jeres næste erfaringer skal være. Et panorama af valg lægger foran jer og I vil blive hjulpet til at gøre et klogt valg, der sikrer jeres fortsatte fremskridt. Forskellen mellem fortid og nu er, at I er tilstrækkeligt oplyste til at foretage jeres egne valg. Moder Jord har givet meget af sig selv til udviklingen af ​​Menneskeheden og hun udvikler sig også og mange af jer vil slutte sig til hende.

Som I ved, sker alt i "Nuet", hvilket er grunden til, at vi kan se ind i jeres fremtid og se, hvilken vej I sandsynligvis vil gå. Hvad vi med sikkerhed ved, er, at I vil fortsætte med at gøre fremskridt i Lyset ganske hurtigt og endnu en gang blive Galaktiske Væsener. Endnu en gang vil hjælp blive givet jer af dem, der allerede har gået den med succes, for at hjælpe jer ad den vej. Livet vil være helt anderledes, end hvad I oplever nu og den mest bemærkelsesværdige ændring vil være den grad af frihed, som I vil få til at rejse i Kosmos. I vil have tilsyneladende endeløse muligheder for at møde andre former for liv og være mentor for dem.

I øjeblikket er det svært for jer at forstå, hvad der ligger forude for jer, fordi Kosmos er så stort og livsformer findes overalt. I har også mange dimensioner i vente, som I kan udforske og jeres eneste begrænsning er jeres egen vibration. Det vrimler med intelligent liv og Mennesket på Jorden vil finde, at der er så meget mere at lære og opleve. Forestil altid at være i stand til at rejse med tankens kraft, så afstand, som I i øjeblikket forstår den, ikke udgør nogen hindring. Til sammenligning ligner jeres tid på Jorden meget som at være i karantæne og det er meget sandt. Af nødvendighed måtte I være beskyttet mod indblanding udefra, selv om andre Væsener har fået lov til at komme i kontakt med jer. Alt taget i betragtning bør I nu begynde at forstå, hvorfor jeres oplevelser på Jorden er blevet nøje overvåget og nøje planlagt. Uanset hvad de kan have været, skal I huske på, at I, som I ville sige, er "blevet hurtigt sporet" for at sikre jeres hurtige udvikling og at hver enkelt af jer meldte jer frivilligt til at deltage i den.

Tilbage til Jorden, det er en smuk planet, som en dag i den nærmeste fremtid vil vende tilbage til uspoleret tilstand. I har hørt om jeres Edens Have og de dage vil vende tilbage igen, når Moder Jord endnu engang indtager hendes plads i de højere vibrationer. Evolution er i gang og det ultimative er, når perfektion er opnået og alt liv vender tilbage til Guddommen. Men der er meget at opleve, før dette niveau er nået. Glæd jer, når I opdager de vidundere, der ligger foran jer og møder de mest gudelige Væsener, der lever i de højere dimensioner.

Tilbage til jeres nuværende situation, om kort tid vil I opleve nogle begivenheder, som I spændt har ventet på. De mørke er ikke til at stole på og har ofte brudt deres løfter om at tillade Lysets udvikling som planlagt. Imidlertid har de uundgåeligt brudt deres ord og forårsaget forsinkelser med at bringe jer fordelene ved den Nye Tidsalder. De venter og er klar til at blive afsløret og planer med offentliggørelser snarest muligt er langt fremme. Vi henviser til den periode, der indtræder før nytår og det er den tidligste mulighed for det. Andre vil følge hurtigt efter, når først de kommer i gang og på det tidspunkt vil de mørke ikke længere være i stand til at påvirke resultatet.

Kære Alle, vi beundrer jeres vilje til at vinde kampen med de mørke og det, som allerede er opnået ved jeres engagement med at etablere Lyset på Jorden. Etableringen af ​​det er påbegyndt og der er ikke nogen vej tilbage nu og ingen måde, hvorpå det kan stoppes. Kampen er vundet og der er kun tilbage at rydde op, efter den resterende karma er blevet opfyldt. Det er naturligvis for tidligt at kræve en samlet sejr, men det herlige øjeblik vil komme i de flestes liv. De lavere energier bliver yderligere reduceret med jeres fortsatte tiltag med fuldt ud at etablere Lyset på Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og velsignet være den, der er udpeget til at fortsætte denne kontakt med jer. Vi ved, at I reagerer godt på de udsendte oplysninger og vi ser Lyset vokse hurtigere og et stort netværk er anbragt rundt om Jorden. Vores kærlighed er med jer, som I holder fokus på målet for komplet succes.

Tak SaLuSa.
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light 


Oversættelse: Margit Villumsen


No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.