team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, January 13, 2017

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. januar 2017Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. januar 2017

I behøver kun at kigge jer omkring for at se, at så meget sker i jeres verden, at det summer af aktivitet.Langsomt, men sikkert finder de, der tager del i alle krigsaspekter, det vanskeligt at fortsætte deres handlinger med nogen som helst overbevisning, da deres støtte ikke er så stærk, som den var før. Også Lysets Kræfter er mere aktive og opnår meget mere succes end tidligere forventet. Deres tillid vokser og mange er nu klar over, at de bliver støttet af Lyset. Så de bygger på deres succes, der vil blive endnu større, når de kan indføre moderne eller endnu mere avancerede metoder.


Meget af jeres fokus er på den kommende Re-Valuering af jeres valutaer, som nu er begyndt. Dens virkning vil være enorm og resultere i en Verdensomspændende Markedsplads, der giver alle lande lige muligheder for at handle med hinanden. Når I endelig kan hævde, at alle eksisterer i en problemfri Verden, hvor fred er blevet etableret, er der ingen grænser, hvad jeres ambitioner angår. Til den tid vil de mørke ikke længere være på Jorden og herlig fred og lykke skal herske. Så fortsæt jeres gode arbejde og tvivl aldrig på, at udfaldet udelukkende vil blive efter jeres smag.


Til trods for de ydre omstændigheder forløber alt godt og alle aktiviteter på jeres Jord bliver konstant overvåget af os. Som vi har påpeget tidligere, gælder den frie vilje for alle sjæle, men det er indlysende, at med den kommer ansvaret for jeres handlinger. Det er grunden til, at I ved livets ende alle får en gennemgang af jeres liv for at finde ud af, hvor godt I gjorde det i henhold til jeres livsplan og hvis I fejlede, hvad årsagerne var. Vid, at enhver hændelse kan afspilles nøjagtigt, som den faktisk skete og for at sige det klarere, på en måde, så jeres sande intentioner og handlinger bliver kendt. Vi gentager, at ingen dømmer jer undtagen jer selv. Resultatet er, at I vil have besluttet, hvordan I vil "spille" den oplevelse igen, på den måde, der vil give jer mulighed for at have succes uden at efterlade jer med mere karma. I får også al mulig hjælp, så I kan overvinde de problemer, I måtte støde på.


Vær forvisset om, at karma ikke kun vedrører negative ting, da "gode gerninger" kan vejes op imod negative ting. Ingen er ude at narre jer eller få jer ind i problemer, langt fra, da jeres Guider altid er med jer og klar til at give gode råd og hjælp, som I kan overveje. De vil aldrig irettesætte jer eller vise noget andet end fuldkommen kærlighed og venlighed. Ingen sjæl behøver nogensinde at føle, at de er uden frelse, da deres Guider vil, når en sjæl beslutter sig for at vende tilbage til Lyset, være glade for at hjælpe dem med at komme helt tilbage til Lyset. "Tjeneste for Andre" er nøgleordene, når I bevæger jer op gennem de højere dimensioner.


Mens I er på Jorden, får I som regel de opgaver, der, når de er fuldført med succes, vil løfte jer op. Når I imidlertid ikke længere har brug for erfaringerne i de lavere dimensioner for at udvikle jer, vil I have mere at skulle have sagt om, i hvilken retning I går. Det skal dog bemærkes, at I kan være kommet til Jorden specielt for at hjælpe de sjæle, som kæmper, i sådan et tilfælde kan I, når I har opfyldt jeres kontrakt, automatisk vende tilbage til jeres hjem planet. De af jer, der er kommet til Jorden med dette formål, vil normalt være bevidste om jeres status og ved, at I er her på en mission som lærer. Ganske få mennesker er på Jorden af den grund og kan besætte indflydelsesrige stillinger, hvor deres viden og erfaring kan være meget nyttig.


En del af jeres spring ind i den Nye Verden vil bringe jer i kontakt med alle typer af opfindelser, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Nogle findes allerede og har været holdt væk fra jer af dem, der foretrækker at holde jer i mørke. Men nogle opfindelser gøres klar til distribution, men indtil de kan indføres sikkert, vil de naturligvis blive tilbageholdt. Førerløse biler vil med tiden tage over og tiden nærmer sig, hvor benzin ikke længere vil være nødvendig til forbrændingsmotoren. I står på tærsklen til mange store forandringer, der dog kun kan ske i ryk.


Vær forvisset om, at så snart det er praktisk muligt, vil mange opfindelser, der vil forbedre jeres livskvalitet, blive indført. For eksempel vil ændringer med hensyn til transportmidler være en vidunderlig åbenbaring, hvor afstande ikke længere vil være et problem, fordi rejsehastigheden vil være så hurtig, at det vil være noget, I ikke kan forestille jer. Så mange opfindelser er klar til at blive indført, der har været tilbageholdt af de mørke og faktisk har været brugt af dem til ulempe for jer. Nogle er ikke desto mindre kommet frem, men kun når det også har været til gavn for dem.
I er netop ved at løfte jer op og ud af de mørke Tidsaldre og det vil ikke tage lang tid, før I vil glemme besværlighederne ved at leve i den nuværende tidscyklus. Langsomt, men sikkert vil nye innovationer dukke op, der byder på løsninger på jeres problemer, så I får mere fritid til "selvet". Dagene med at arbejde næsten hele jeres liv for at kunne leve er talte og med tiden vil selv jeres pengesystem blive unødvendig. Alt styrer imod en total forandring af den måde, hvorpå I nu lever og intet vil få lov til at fratage jer denne mulighed.


De yngre generationer blandt jer var allerede af den "Nye Tidsalder", da de kom til Jorden, så I kan se, at med disse muligheder vil de hurtigt lede jer ind til det "forjættede land". De Højere Væsener, der overvåger Jordens udvikling er udmærket klar over jeres behov og har allerede kortlagt jeres vej til en vidunderlig fremtid gennem Opstigning. Absolut intet kan forhindre jer i at nyde alt det, der kommer med den, som er jeres at kræve. Livet vil se helt anderledes ud og på kort tid have liden lighed med, hvad I i øjeblikket oplever.


Jeres kollektive tanker hjælper med til at forme fremtiden, så det er vigtigt hele tiden at tænke og handle positivt. Faktisk vil tale med tiden blive unødvendig, da det vil være hurtigere og mere effektivt at bruge tankens kraft. Dog ligger den tid langt ude i fremtiden i øjeblikket, men det giver jer en idé om, hvordan tingene vil udvikle sig. Så I har alt at se frem til, selvom I befinder jer i den sidste del af jeres liv. Alene i år vil der være masser af handling, der vil føre jer stadig videre mod enden på krige og opnåelse af varig fred i verden.


Glæd jer over løfterne for fremtiden, vel vidende, at alt vil manifestere sig for jer og vilkårene vil ændre sig, hvilket I vil kunne lide og glædes over. Hver af jer har bidraget til skabelsen af de gaver, der venter jer og mange venner fra mange livstider vil også komme for at hilse på jer med åbne arme og velsignelser. Sikke en glad og lykkelig tid der kommer, hvor fejringer vil begynde, når I vender hjem.Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.