team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, December 2, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. december 2016Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. december 2016


Det er klart, at jo før bekendtgørelsen kommer, der bekræfter valutaomstillingen, jo bedre og således lindrer spændinger og bekymringen for dem, der venter på hårdt tiltrængte midler. Gode nyheder spredes altid hurtigt, men der er altid tvivlerne, der er tilbageholdende med at tro, at sådanne ændringer er mulige. Der er mange flere overraskelser, der venter på at blive gennemført og de er alle en del af planen for hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. De gamle måder har haft deres tid, når Illuminatis kontrol fjernes for at give folk mulighed for at nyde deres nyfundne frihed. Hvert trin vil blive gennemført på en sådan måde, at det vil ske i takt med forandringerne og forårsage mindst mulige problemer, før det bringes i orden og intet vil få lov til at forstyrre eller forsinke dem. Tiden for deres gennemførelse er langt overskredet, men som I ved, er der altid en "rette" tid, når større forandringer skal foretages og den største bekymring drejer sig om indblanding fra de af de mørke Kræfter. Men I er beskyttet af de Galaktiske Styrker, der vil sikre, at alt skrider fremad som ønsket og med mindst postyr.


Inden længe vil nyhedskanaler være frie til at rapportere de virkelige og sande nyheder, der har været jer nægtet i æoner af tid. I har levet i et falsk paradigme så længe og har ikke haft lov til at udvikle jer, som det var hensigten. I har meget effektivt været nægtet fremskridt, der ville have bragt jer en levemåde, der er omkring 50 år foran i forhold til, hvor I er nu. Vær forvisset om, at det ikke vil tage nær så lang tid at indhente og planer om Jordens udvikling er allerede på plads. På det rette tidspunkt, hvor så at sige jorden er blevet renset og det er sikkert at gøre det, vil jeres mange Galaktiske venner åbent vise sig på Jorden og hjælpe jer med at indhente den tabte tid. Den Nye Tidsalder venter på jer og den kan ikke længere nægtes jer og den vil hurtigt opleve de gamle måder at arbejde på erstattet af automatisering og robotter. Det vil naturligvis tage tid at gøre jer i stand til at nyde godt af alle fordelene ved forandringerne, men med metoder, I ikke er bekendt med, vil I blive glædeligt overrasket over, hvor hurtigt tingene håndteres.


Det skal dog huskes, at i den umiddelbare periode skilles der af med alt, der ingen plads har i fremtiden.Fokus vil være på de forandringer, der vil gøre jer fri af slid og slæb og mange timer, hvor I arbejder for at opretholde livet. Mange job, der er af ussel natur, vil ikke længere være nødvendige og nogle bliver helt automatiserede. Gennem indførelse af moderne metoder vil mange af jeres daglige behov ikke længere kræve manuelt arbejde og nogle vil blive dækket gennem indførelse af nye måder at leve på. Så når der er tale om den Nye Tidsalder, er det præcist det, det betyder, da den gamle nu har tjent sit formål.

Hvad der er endnu vigtigere, er forandringerne i Selvet, da I ikke må tabe det faktum af syne, at alt fører til Opstigningen. Efterhånden som vibrationerne stiger, vil også jeres vibrationer gøre det, forudsat I har koncentreret jer om jeres egne behov. Det gamle Menneske af ekstrem dualitet skal forandre sig med de nye vibrationer og lade de gamle vibrationer bag sig. Vid, at når I handler ved brug af de laveste, sænker I intensiteten af jeres Lys. I en tid, hvor I skal løfte jer op, er det vigtigt, at I holder jer på jeres vej og kan gå gennem de lavere vibrationer, uden at de påvirker jer. Prøv ikke at blive trukket ind handlinger eller deltage i uønsket aktivitet, som I ved, ikke er af Lyset, da de mørke over en meget lang periode behændigt har ledt jeres interesser til det, der er af de lavere vibrationer. Der er altid en simpel retningslinie til at fastslå det, der ikke er af Lyset og det er, at alt, der ikke bringer fred og harmoni i jeres liv, sandsynligvis vil have den modsatte virkning.


De forandringer, I er klar til at byde velkommen, vil strække sig over en periode på ca. tyve år eller deromkring og til den tid skulle I have alle de fordele, der er blevet talt om. Den umiddelbare periode vil dække de mest presserende behov hos dem, der har hårdt brug for hjælp. Så mange mennesker lever i yderste fattigdom med ingen udsigt til at kunne løfte sig selv op. De vil klart være blandt de første til at nyde godt af de forandringer, der snart kan gøres meget hurtigt. Essensen af alt, hvad der foregår, vil være at højne jeres levestandard, indtil alle i det mindste er i stand til at leve livet med alle deres basale behov godt dækket.


I kan næppe have undgået at bemærke, at selv dyrene på Jorden bliver påvirket af forandringerne.Klimaforandringerne er indlysende og i nogle områder tvinger dem til at flytte væk ellers vil de dø og således vil det fortsætte, med at nogle arter uddør helt. Hvad I lærer, er, hvor kritiske forandringerne på Jorden kan være og de kan også påvirke menneskeheden. Hele vejen gennem jeres historie har de fundet sted, i løbet af hvilke selv Mennesket har måttet tilpasse sig. I har selv nu intelligent liv, der lever inde i Jordens skorpe og efter de kommende forandringer vil de give sig til kende over for jer.

De mest spændende tider venter forude og I vil snart bevæge jer ud over jeres nuværende problemer og nyde en hurtig transformation, der fører til fredelig eksistens. Næsten helt sikkert vil en af jeres mest tilfredsstillende øjeblikke være, når krigsvåben og alt forbundet med dem vil blive bragt til tavshed for tid og evighed. Ikke længere vil pengene blive spildt på krigsvåben og beskyttelsen af jeres Jord vil blive opnået med andre midler. For eksempel har nogle planeter et beskyttende skjold omkring dem, som ikke kan gennemtrænges.

Jeres oceaner dækker over 70% af Jorden og de vil også blive renset. En sådan opgave kan synes umulig for jer, men vil med avancerede teknologier ingen tid tage. Alle havene og alt land vil i sidste ende blive som nye og alle former for liv vil leve fredeligt sammen. Allerede nu begynder forskellige arter at leve sammen og skaber de mest usandsynlige bånd. Der er meget at se frem til, når I skal opleve perfekt fred.Vær fred og vær kærlighed og del det med alle levende ting, da alle er Én.

Ikke en dag vil gå uden nogle hændelser, der hænger sammen med de nødvendige forandringer, som øges i antal, efterhånden som I udvikler jer. Det gamle vil forsvinde, men nogle gange ikke uden kamp og forandringerne vil blive hilst velkommen af folket. De er godt klar over, at noget usædvanligt sker og for nogle er det skræmmende, da det, de kender er under forandring. Vid, at det er til alles bedste og som tiden går, vil de være indlysende for jer.

Vær tro mod jeres overbevisninger og når der er lejlighed til det, så del dem med andre, når interesse udtrykkes. Et nyt år nærmer sig hurtigt og er et år, der tegner til at blive meget interessant og tilfredsstillende, da mange længe ventede forandringer endelig vil finde sted.

Kærlighed og Velsignelser fra mit Højere Selv og må I få alt, hvad I har brug for at befinde jer solidt i Lyset.

I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey


Oversættelse: Margit Villumsen

No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.