team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, October 7, 2016

DANSK Mike Quinsey 07:10:2016


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 7. oktober 2016.

Tiden nærmer sig hastigt, hvor begivenheder vil skride fremad som forventet. Alle de nødvendige foranstaltninger synes at være på plads og afventer de endelige kontroller, før ordren gives til at gå videre med Revalueringen af valutaerne. Det har krævet en masse planlægning for at nå til dette punkt plus samarbejdet fra de mange, mange mennesker, der er involveret. Det er klart, at ventetiden vil have været det hele værd og vil blive set som et vendepunkt, hvor begivenheder er drejet ind på den vej, der baner vej for Lyset. Der er stadig forvirring om, hvad der foregår og det skyldes til dels dem, der er imod, at forandringerne bliver gennemført. Under alle omstændigheder vil der være vindere og tabere, men forandringerne vil til fulde gavne hele befolkningen på Jorden. Alle skal have mulighed for at have en acceptabel levestandard og fjerne uretfærdigheden i fordelingen af velstand.
Hvad Guds vilje angår, kan intet kan ændre udfaldet, ligegyldig hvilke handlinger, der foretages af Illuminati. Deres rolle i opposition til de af Lyset har fået de af Lyset til at rejse sig og udvikle sig meget hurtigere, end de ellers ville have gjort. Det betyder, at mange flere sjæle vil have nået niveauer, der berettiger dem til at stige op. Der er ingen udvælgelse af sådanne sjæle og deres succes skyldes udelukkende deres egne bestræbelser på at udvikle sig ud over de lavere vibrationer og ind i Lyset. Det er ikke et spørgsmål om at blive et helt Lysvæsen, men at gøre tjeneste for andre i den største del af jeres liv. I kan opnå det på så mange måder og det er ikke nødvendigvis afgrænset til dem, der har en religiøs baggrund. Ligeledes kan I tjene andre på mange måder alt efter deres behov og det handler ikke nødvendigvis om penge, men de, der er meget velhavende, kan gøre fantastiske ting med dem.
I betragtning af den nuværende verdenssituation ses nogle store forandringer som umulige, men det skal understreges, at de af Lyset, som guider Menneskeheden, er meget kraftfulde Væsener. De kan ændre Jordens vibrationer således, at alle krigsvåben ikke kan fungere. Så fred kan fremtvinges og vil fra et karmisk synspunkt blive set som retfærdighed for at belønne de, der har holdt deres Lys strålende, uanset hvilke vanskeligheder, de mødte. Når krig og krigsmateriel går af brug, kan fred og glæde snart vende tilbage til Jorden. Så meget mere godt arbejde kan gøres, når folk føler sig trygge og i sikkerhed.
En af de største lektioner, I kan lære på Jorden er "tilgivelse", som kan være ekstremt svær, når I måske har været fysisk skadet. Repressalier er en naturlig reaktion, men hvis I skal undgå mere karma, er det bedst at afholde sig fra sådanne fristelser. Husk, at hvis I ikke straks undgælder for synder, der er begået, mens I er på Jorden, er I stadig nødt til at tage konsekvenserne. Det kræver en stærk viljestyrke at bevare roen under sådanne omstændigheder, men fortæl blot jer selv, at enhver negativ handling på et eller andet tidspunkt skal gøres god igen. Den bibelske historie om Jesus fortalte om at "vende den anden kind til" og det er et symbol på, hvordan I bør sigte mod at være. Bevar roen og afhold jer fra fristelsen til at søge hævn.
At se tingene fra "Kærlighedens" højere niveauer opsummerer det, I alle bør koncentrere jer om. Disse niveauer, I står over for, er mere Lys og det er sådan, at I kan bruge denne energi til at udføre mirakler. Universel energi er universalmidlet for alle lidelser og efterhånden som I stiger op, bør det være den vigtigste faktor i jeres liv. Det er den ultimative energi, som I kan udføre mirakler med. Selv på Jorden nu har det resulteret i mirakuløse helbredelser og det omfatter også selv-healing. Det virker så simpelt at anvende en sådan tankegang, men især på Jorden bliver I bombarderet med så mange forskellige energier, at det nogle gange er svært at holde fokus på "Kærlighed".
Lyset på Jorden søger ud i mørket og fylder den med den højere energi. Langsomt, men sikkert bliver forandringerne tydelige og forankringen af Lyset kan alle glædes over. Til sidst vil der ikke være nogen lavere energier på Jorden overhovedet og den Gyldne Tidsalder vil i sandhed være begyndt. Det vil være jeres første oplevelse med total fred på Jorden og den vil vare i 1000 år, hvor lavere energier vil få lov til at blande sig med den. Til den tid vil I have udviklet jer til ukendelighed som Lysvæsner. Så alt den tid og indsats I lægger i for at hæve jeres vibrationer, vil blive godt belønnet og bestemt aldrig fortrudt.
I vil bemærke, at regeringer og deres politik er under pres for forandringer og de generelle strømninger bevæger sig væk fra dem, der er krigsmagere. Folket har fået erfaring nok med alle ting forbundet med krige og et stærkt ønske om fred i verden slår rod. I har stadig jeres såkaldte "brændpunkter", hvor der synes ikke at være nogen måde i sigte at skabe fredelige løsninger på. Disse er til for at rydde karma, der må ryddes, før sand fred kan etableres. Samtidig udspiller magtspillet sig stadig, men I vil til sidst se, at begivenheder viser sig at være yderst acceptable ved at holde ønsket om magt over folket i skak.
Det at I ved, at større forandringer er rundt om hjørnet, synes at holde folk tilbage, men rådet er at fortsætte som før og reagere på forandringerne, når de finder sted. Der er ikke nogen reel gevinst ved først at vente på at se, hvad der sker, da alle i det lange løb vil nyde godt af dem i forhold til deres behov. Det kan tage lidt tid at nå rundt til alle, men frygt ikke, da ingen vil blive overset. Husk, at den hjælp, der bliver givet til jer af jeres Galaktiske venner, vil fortsætte og sikrer således, at tingene skrider frem i fuld fart. Efterhånden som nye opfindelser også videregives til jer, vil livet hurtigt se helt anderledes ud og give jer meget mere tid til at tage jer af jeres egne behov. Vær forvisset om, at alle ting er blevet godt dækket ind af de planer, der allerede er lavet for at sikre jeres hurtige opstigning ind i den Nye Tidsalder.
Hold jer på Lysets Vej og lad ikke noget bortlede jeres opmærksomhed fra jeres intentioner. Der er stadig grupper, der kun har "egeninteresse" for øje og intet ville kunne forhindre dem i drage fordel af det på andres bekostning. Men deres succes vil ikke vare længe og deres anstrengelser vil i sidste ende føre til skuffelse. De kæmper allerede for at bevare deres magtpositioner og før eller senere vil de blive stoppet i deres forehavender. De højere magter kender til alt det, der sker og de kan ikke gemme sig nogen steder. De har meget at stå til ansvar for og vil lære deres lektioner, hvilket alle sjæle skal, når de afviger fra Lysets Vej. Ved at leve i dualitet lærer alle sjæle gennem erfaring og ved på første hånd at opleve, hvad der sker, når deres vibrationer sænkes og de har mindre kontakt med Lyset.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Oversættelse: Margit Villumsen

No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.