team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Friday, August 12, 2016

Dansk -- Mike Quinsey – 12. august 2016Mike Quinsey – 12. august 2016
I nærmer jer hastigt tidspunktet for fuldendelse af de forskellige forandringer, der er i gang. I har tålmodigt ventet på de ydre tegn, der indikerer, at alt er begyndt at manifestere sig og hurtigt fører jer til Opstigning. Tingene er på et stadie, hvor revaluering af hvert lands valuta finder sted. Formålet er at sikre, at hver ændring retfærdigt afspejler hvert enkelt lands tilstand og potentiale, så I kan operere i et marked, der repræsenterer en retfærdig udveksling. Forandringerne vil sikre, at der er lighed, hvad handel angår. Gamle handelsbarrierer bør fjernes, så alle kan operere i et frit marked. Tiden vil bringe orden på udvekslingsområdet, hvor justering er nødvendig.
Europa befinder sig i en tilstand af uro, idet eftervirkningerne af Brexit kan mærkes. Det var det ønskede udfald og det vil bane vejen for, at flere lande følger efter, hvilket vil sætte en stopper for Illuminatis planer om Verdensherredømmet. På nuværende tidspunkt kan folk ikke se potentialet for forbedring eller se, at I har taget et skridt frem mod frihed. Forandringerne kommer ikke let, men vær forvisset om, at alle lande modtager vejledning i henhold til deres karma. Efterhånden som barriererne fjernes, så vil folk komme mere sammen i erkendelse af, at de Alle er Én på vejen til en ny Verden. Alt vil udvikle sig perfekt og opfylde hver sjæls behov i forhold til deres livsplan.
Mange udenjordiske venter på deres mulighed for at møde jer igen og introducere jer for jeres Stjernefamilier igen. I alle er kommet fra jeres egen planet og jeres egen slags har nøje fulgt jeres fremskridt. I er dem, der tog udfordringen op om at stige op i Lyset igen, ved at overvinde adskillelsen, der er forbundet med dualitet. Situationen blev også brugt til at hjælpe andre, der var fanget i de lavere vibrationer og de kunne derved blive inspireret til at løfte sig selv ud af dem. For nogle kan udviklingen være langsom, men med al den hjælp, der gives, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne reagere. Nogle, som Illuminati, nægter stadig hårdnakket at vende sig mod Lyset og Kærligheden, men foretrækker at fryde sig over deres magt over andre sjæle.
Der er nogle af jer, der spekulerer på, hvad jeres formål er med at være på Jorden, idet livet synes ikke at have nogen retning. Vær forvisset om, at al erfaring er af værdi og at alle sjæle ikke slutter deres rejser på dramatisk vis. Til en vis grad afhænger det af jeres karma, idet den ved ​​cyklens afslutning må være ryddet. Så forståeligt nok vil nogle sjæle have en mere travl tid med at rydde deres karma, mens andre vil have meget lidt at tage hånd om. Bekymr jer ikke om detaljerne, men når I konfronteres med jeres udfordringer, så håndter dem så passivt som I kan. Det skulle være den sidste gang, I går igennem sådan en periode med udrensning.
Nogle sjæle er blevet ret knyttet til Moder Jord og vil udvikle sig med hende i forhold til den nye Jord. Andre vil foretrække at "tage hjem" til deres planet, hvor de vil fortsætte med at udvikle sig. Livet står aldrig stille, før I når en komplet tilstand af perfektion, når I vender tilbage til Guddommens Kærlighedsenergi, skønhed og stilhed. Gud ånder Ind og Gud ånder Ud og sjæle sendes ud for at få mere erfaring. I har måske allerede gennemført en sådan rejse, men i det væsentlige er I den samme sjæl hver gang.
Husk, at I gennem alle jeres oplevelser skaber jeres egen fremtid. Den er kun sat i værk for jer, når I rydder karma og har brug for visse erfaringer for at udvikle jer. Hvad I fokuserer på, er, hvad I får, så overvej nøje, hvad I ønsker for jer selv og bliv ikke involveret i negative ting, selvom I trygt kan være en observatør. Ved at fastholde jeres plads i Lyset, er I et eksempel for andre på, hvad der kan opnås.
Folk over hele verden vågner op til sandheden om deres væsen og som tiden går, vil hele sandheden komme frem. Meget lidt er, som I tror, det er ud fra dets ydre fremtoning og I har gennemlevet mange liv, hvor I levede en drøm, der var fjern fra jeres sande virkelighed. I har faktisk været undertrykt og bevidst holdt nede for at forhindre jer i at kende sandheden. Desuden har I sjældent fået lov til at leve i fredelige tider, idet konfrontationer har holdt jer i en tilstand af frygt med ringe udsigt til fred. Dog vil denne situation ændre sig meget snart, idet folk samles og skaber deres egen fremtid med lykke og glæde.
I er alle suveræne Væsner bestemt til at vende tilbage til de højere niveauer, hvor I skal opnå fuld bevidsthed. Det har været jeres skæbne, siden solcyklen begyndte for ca. 25.600 år siden, da I forlod de højere vibrationer for at opleve adskillelse. Det har været en lang, hård oplevelse, men den har haft sine sødere øjeblikke og I har lært meget af dem. I har gjort jer fortjent til at virke som de Mestre, I skal blive og vil i høj grad drage nytte af jeres erfaringer i de lavere dimensioner. De vil gøre jer i stand til at hjælpe andre på grund af jeres erfaringer og jeres første hånds viden.
Ligegyldigt hvor meget de mørke har holdt jer tilbage, sker evolution uden hensyn til deres bestræbelser og I er nu tilstrækkeligt udviklet og bevidste til at begynde at forstå sandheden om jeres eksistens. Ved at anerkende jeres sande potentiale, har I har løftet jer op over de lavere vibrationer og ind i Lyset. Beviser på sådanne forandringer indikeres kraftigt af fremskridtene inden for nye teknologier, der vil rykke jer ind i en ny æra med fremskridt. På det rigtige tidspunkt vil de blive offentliggjort og gøre det muligt for fremskridt at tage et spring fremad. Det er et afventende spil, der er nødvendig for at sikre, at når det er tid til at gå videre, er det helt fri for indblanding.
Jeres lange rejse gennem dualitet er næsten ovre og I befinder jer nu på strækningen hjemad. Der er naturligvis meget arbejde at gøre for at føre jer ind i den Nye Tidsalder, men snart skal I blive fri af den kontrol, som Illuminati har påtvunget jer. Frihed nærmer sig og festlighederne kan snart begynde. Ulighederne og nød vil der snart blive taget hånd om og de første tiltag er tæt på manifestation. Så mist ikke modet, idet problemerne bliver bragt op til overfladen for at kunne udrenses. Denne tid vil passere meget hurtigere, end I måske forestiller jer, da I vil få hjælp og vejledning til at håndtere udfaldet. Den Galaktiske Føderation har været med jer hele vejen, men det er kun for nylig, at de er begyndt åbent at kontakte jer og snart vil de gøre sig synlige oftere.
Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen

No comments:

Post a Comment

PUTIN

ch


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

2012

Morgan Kochel says:

Conversation with
A Man Who Went to Mars
by Morgan Kochel…And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.